Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій


НазваРішення щодо інтеграції координації логістичних функцій
Дата конвертації06.03.2013
Розмір444 b.
ТипРішення


Дисципліна “Оптимізація логістичних рішень

 • для спеціальності

 • 6.050200 "Логістика"


Структура дисципліниМета викладання навчальної дисципліни

 • Предметом вивчення дисципліни “Оптимізація логістичних рішень” є методи обґрунтування логістичних рішень, методи оптимізації логістичних рішень, логістичні рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій.

 • Основною метою вивчення дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції спеціалістів в науковому обґрунтуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень з логістики з використанням математичних моделей та сучасних ЕОМ.Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є

 • оволодіння студентами теорією прийняття оптимальних логістичних рішень;

 • формування навичок застосування методів та інструментів прийняття логістичних рішень;

 • формування навичок прийняття рішень у різних функціональних областях логістики;

 • формування навичок моделювання логістичних процесів.Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

 • Навчальна дисципліна “Оптимізація логістичних рішень” формує у майбутніх фахівців з логістики навички системного мислення та застосування кількісних методів для обґрунтування і прийняття управлінських рішень з моделювання логістичних процесів, оптимізації функціональних сфер логістики, оптимізації потокових процесів на підприємстві. Студенти також формують уміння застосовувати сучасні програмні продукти для обґрунтування управлінських рішень.В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати принципи та критерії оптимізації логістичних рішень, методи обґрунтування рішень в логістиці, інструменти прийняття логістичних рішень, способи моделювання логістичних процесів.В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

 • В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: встановити ціль, обмеження та критерії оптимізації логістичних рішень, розрахувати оптимальні розмір замовлення, місце розташування вузлів логістичної мережі, рівень обслуговування споживача, стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.Зміст навчальної дисципліни

 • Модуль №1 „Прийняття логістичних рішень в умовах визначеності

 • Модуль №2 „Прийняття логістичних рішень в умовах ризику та невизначеностіСписок рекомендованої літератури

 • Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.

 • Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002, - 408 с.

 • Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи П. Современная логистика, 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.

 • Крикавський Є. Логістика . Навч. посібник. - Львів, ДУ "Львівська політехніка", 1999 . - 263 с.

 • Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - С-Пб.: Союз, 2001.

 • Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – 2001. – 608 с.

 • Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

 • Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с анг. – С-Пб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 1997. – 332 с.

 • Экономико-математические методы и модели: Учебн. пособие / Н.И. Холод, А.В. Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под общ. ред. А.В. Кузнецова. – Минск: БГЭУ, 2000. – 412 с.

 • Зайцев М.Г. Количественные методы в менеджменте. Часть 1. Принятие решений в условиях определенности. – М.: Академия Народного Хозяйства при правительстве РФ. – 235 с.

 • Управление проектами. MS Project: Учеб. пособие по специальности "Менеджмент организаций" /М.Ф. Меняев. – М.: Омега-Л, 2005. – 276 с.Схожі:

Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconРішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності

Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconАктуальність експерименту полягає в
Актуальність експерименту полягає в інтеграції освітнього та реабілітаційного процесів (їх об’єднанні та координації дій), де реабілітаційна...
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconРішення щодо участі в ній
Саме фінансові умови участі у виставці (ярмарку) стають вирішальним чинником прийняття остаточного рішення щодо участі в ній
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconІнформації учням щодо завдань та функцій проведення тестування, правил проходження зно. Індивідуальна підтримка для конкретних учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Залучення батьків, ознайомлення їх зі специфікою зно
Надання інформації учням щодо завдань та функцій проведення тестування, правил проходження зно
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconІнформації учням щодо завдань та функцій проведення тестування, правил проходження зно н адання інформації учням щодо завдань та функцій проведення тестування, правил проходження зно. І
Зно це забезпечення оптимальної реалізації психічних можливостей учнів та проявлення у максимальній мірі отриманих знань, умінь та...
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconРішення «Діловодство» на платформі optima-workFlow призначено для автоматизації функцій ведення діловодства та забезпечує обробку документів на протязі всього життєвого циклу
...
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconРішення щодо вибору цінних паперів, обсягів та термінів купівлі чи продажу. 1 Цінні папери
Пов’язане з тим, як інвестор приймає рішення щодо вибору цінних паперів, обсягів та термінів купівлі чи продажу
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconЗаснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р. Заснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р
Кафедра стала першим в Україні навчальним підрозділом вищого навчального закладу. Він був спеціально створений для розроблення навчальних...
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconЛекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
Реалізація будь-яких конкретних функцій здійснюється шляхом застосування загальних функцій, а саме
Рішення щодо інтеграції координації логістичних функцій iconРішення щодо відкриття Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України
У липні 2008 року Міністерство закордонних справ України прийняло рішення щодо відкриття Культурно-інформаційного центру у складі...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка