Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління.


НазваЖиттєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління.
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми.   І.Г. Єрмаков  


Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. Сьогодні школа відповідає за формування здорової особистості та розвиток життєвих компетенцій учнів на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій.

  • Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. Сьогодні школа відповідає за формування здорової особистості та розвиток життєвих компетенцій учнів на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій.Шкільний вік

Шкільний вік
  • пора інтенсивного становлення особистості, становлення свідомого "Я". В цей період у дитини закладаються якості, які потім усе життя визначатимуть її світосприймання, характер мислення, творчі здібності, вчинки, поведінку.

Школа життєзнавства – це компетентнісно спрямований інноваційний заклад, в якому навчально-виховний процес будується на наукових засадах педагогіки та психології життєтворчості, педагогічного проектування, де впроваджуються прогресивні здоров’язберігаючі, соціальні, освітні, реабілітаційні й психокорекційні технології.

  • Школа життєзнавства – це компетентнісно спрямований інноваційний заклад, в якому навчально-виховний процес будується на наукових засадах педагогіки та психології життєтворчості, педагогічного проектування, де впроваджуються прогресивні здоров’язберігаючі, соціальні, освітні, реабілітаційні й психокорекційні технології.Завдання школи життєзнавства

  • Забезпечити здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

  • Формувати в учнів гнучкість, мобільність, конкурентоздатність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці.

  • Виховувати у школярів уміння включатися в систему людських взаємостосунків; самостійно, творчо мислити, правильно сприймати, виважено, адекватно та принципово оцінювати себе та стосунки між людьми.

  • Вчити учнів використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем; цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність.Вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.

  • Вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.

  • Формувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності.

  • Створювати умови для активної соціальної дії, проектної, дослідницької діяльності учнів школи.

  • Формувати систему гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу.

  • Вчити учнів орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечностей і неоднозначних цінностей.

  • Розвивати вміння будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого.

  • Формувати здатність до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

  • Вчити визначати життєве кредо та життєвий стиль.Місія школи життєзнавства − навчити дитину жити і співпрацювати зі своїм життям, виховати з неї людину, здатну створити своє життя.

  • Місія школи життєзнавства − навчити дитину жити і співпрацювати зі своїм життям, виховати з неї людину, здатну створити своє життя.Пріоритети школи життєзнавства: 

Пріоритети школи життєзнавства: 
  • найдорожча цінність – людське життя;

  • здоров’я потрібно берегти з дитинства;

  • якісна освіта – запорука успіху;

  • найскладніше мистецтво – мистецтво жити й творити особисте «Я»;

  • найбільше багатство – вміння спілкуватися з людьми;

  • найвища краса – краса людських взаємин.Особлива роль у створені інноваційного освітнього простору відводиться науково-методичній роботі, яка реалізовується, як двокомпонентна система, що передбачає співіснування одночасно предметних і творчих об’єднань учителів. Це ефективний засіб розвитку творчого потенціалу вчителя, що допомагає йому забезпечити виконання завдань 12-річної школи та реалізацію інтегрованого змісту освіти.

    • Особлива роль у створені інноваційного освітнього простору відводиться науково-методичній роботі, яка реалізовується, як двокомпонентна система, що передбачає співіснування одночасно предметних і творчих об’єднань учителів. Це ефективний засіб розвитку творчого потенціалу вчителя, що допомагає йому забезпечити виконання завдань 12-річної школи та реалізацію інтегрованого змісту освіти.


Здоров’я особистості

  • набуття досвіду й життєвих установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточенню.Рівень сформованості життєвої компетентності є тим індикатором, який дозволяє визначити рівень готовності учня – випускника школи до свідомого творення свого життя, яке передбачає розробку життєвої стратегії й життєвого шляху. Стосовно шляхів формування компетентного випускника можна виділити провідні і стратегічні напрями, але педагогічний пошук – це основний шлях до реалізації та втілення цих напрямів.

  • Рівень сформованості життєвої компетентності є тим індикатором, який дозволяє визначити рівень готовності учня – випускника школи до свідомого творення свого життя, яке передбачає розробку життєвої стратегії й життєвого шляху. Стосовно шляхів формування компетентного випускника можна виділити провідні і стратегічні напрями, але педагогічний пошук – це основний шлях до реалізації та втілення цих напрямів.Сформовані життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість вільного польоту випускникові в бурхливому вирі подій життя нашої країни.

  • Сформовані життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість вільного польоту випускникові в бурхливому вирі подій життя нашої країни.Школа повинна допомогти дитині не розгубитися в нестабільному суспільстві, виробити захисні механізми, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми.Схожі:

Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconЗдатність результативно діяти, ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній ситуації
Компетентність володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconЖиттєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія)
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconПроблема вчителів інформатики Гадяцької спеціалізованої школи і-ш ступенів №4 Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики
Це не проста сума знань, умінь та навичок, а це здатність розв'язувати проблеми, не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною...
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconРозв’язувати приклади Складати рівняння Розв’язувати задачі Розум Спостережливість Кмітливість Знання

Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconРух тіла під дією декількох сил. «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати»
Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconЗакон про вибори Президента Парламентської республіки
Модель учнівського самоврядування. Шкільна республіка " Темп" Талановите, ерудоване молоде покоління
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconАктуальність проблеми. Актуальність проблеми
Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального...
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconРух тіла під дією декількох сил. «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати»
У яких випадках говорять про реакцію опори або підвісу? Яку силу називають силою нормальної реакції опори? Як вона напрямлена? Наведіть...
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconДозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання
Гуманізація освіти затверджує пріоритет загальнолюдських цінностей у суспільстві і має сприяє розвитку творчих можливостей, інтелектуальної...
Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми. І. Г. Єрмаков Найціннішим скарбом прогресивного суспільства в період розвитку сучасних технологій є молоде покоління. iconРозгляд поняття й сутності базової професійної базової компетентності передбачає розв'язання проблеми співвідношення понять «компетенція» і «компетентність»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка