Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова


НазваУправління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Управління проектом

Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова

„Виживають не найсильніші і не найрозумніші види, а такі, що найкраще реагують на зміни”

Чарльз ДарвінЗавдання 1. Створіть карту знань (асоціацій) з поняттям “проект”Проект

послідовність пов’язаних дій, які відбуваються у визначеному часі та спрямовані на досягнення чітко визначених цілей

 • Початково проекти мали конструкційно-технічний характер:

  • Будівельні
  • Інженерні
  • Виробничі

В технічних галузях розроблено багато методів управління всіма елементами проекту

Історія проекту

Проектний метод виник у США, де його почали використовувати на початку XX ст. Вільям Кілпатрік вважається засновником цього методу. Він вважав, що проект, це не один із можливих методів навчання, але основний дидактичний принцип.

Кілпатрік стверджував, що замість теоретичного здобуття знань, учні повинні самостійно їх здобувати та перевіряти свої вміння у конкретних життєвих ситуаціях. Крім того, учнів неможна примушувати виконувати діяльність, яку вони не бажають виконувати, тому що така робота не принесе тривалого і позитивного ефекту.

Іншими словами – це самі учні повинні вирішувати, над чим вони бажають працювати, а школа повинна створити сприятливі для їх розвитку умови

Проектний метод в наш час

 • полягає у тому, що учнівський колектив пропонує, планує, виконує та презентує певні заходи і оцінює їх виконання

 • можна вважати, що проект, це метод навчання, суть якого полягає у тому, що учні виконують певне завдання на основі попередньо прийнятих стандартів та передумовПроект формує вміння:

 • планувати

 • самостійно організовувати свою роботу

 • працювати в групі

 • спілкуватись

 • брати на себе відповідальність

 • збирати та вибирати інформацію

 • вирішувати проблеми

 • приймати рішення

 • мислити креативно

 • оцінювати свою роботуЯк добре почати?

 • Перше правило роботи над проектом – не починати від заповнення анкети-заявки на дофінансування..

 • Спочатку необхідно створити проект..

В голові, потім на папері.. Так, щоб можна було пояснити – собі та іншим – що ми задумали..
 • Пояснити і одночасно переконати інших надати фінансову підтримку нашому проекту..

 • Можемо намагатись розробити проект інтуітивно, а можна використати проектні методології..

Риси проекту

 • орієнтованість на меті

 • координація пов’язаних дій

 • визначений час: початку та кінця

 • винятковість, неповторність

 • елемент ризику та невизначеності

 • постійна зміна оточення

 • проекти виконують люди для людей • Aвтори проектів…

  • повинні вміти правильно розробляти проекти
  • повинні розуміти побоювання та обмеження донорських організацій
  • повинні виконувати всі дії проекту, пам’ятаючи про фінансову дисципліну, звітність та обов’язковий зовнішній контроль
  • …..


Завдання 2. Сформулюйте і намалюйте фази проекту. Які дії, на Вашу думку, потрібно роботи в кожній фазі проекту?Управління (I)

 • Управління людськими засобами (створення консорціуму, спілкування між партнерами, розподіл ролей – хто буде координатором, організація зустрічей, контроль виконання завдань, вибір осіб для виконання завдань, прийняття рішень, вирішення проблем, конфліктів тощо)

 • Управління матеріальними засобами (вибір місця реалізації проекту, обладнання, планування придбання необхідних приладів та матеріалів)

 • Управління фінансовими засобами (розробка бюджету проекту, розподіл фінансів на кожне з завдань, планування заробітної платні, інших витрат, оцінка особистого вкладу, контроль фінансового обігу)Управління (II) завданнями:

 • координація дій

 • визначення мети та цілей проекту

 • поділ проекту на логічні фази

 • опис кожної з фаз проекту (терміни початку та закінчення, опис, відповідальна особа/ партнер, передбачувані результати – вимірні, фізичні – наприклад: звіт, прототип тощо)

 • розподіл завдань між партнерами,

 • “верстові стовпи”

 • опис очікуваних результатів

 • звіти, внутрішній контроль за виконанням завдань, забезпечення якості виконання завданьУправління (III)

 • Управління часом

(термін реалізації проекту, розподіл завдань у часі, визначення термінів досягнення кожної з цілей, планування часу на підготовку звітів, партнерські зустрічі, аудит, грошові перекази)
 • Розпорядження правами інтелектуальної власності

(хто буде власником патентів, які можуть появитись, хто і в якій формі буде поширювати результати досліджень, яка інформація повинна бути конфіденційною, тощо)ВІДСУТНЯ ПРОБЛЕМА – ПРОЕКТ НЕ ПОТРІБНИЙ

 • Планування проекту охоплює

 • як

 • грунтовне вивчення проблеми, яку повинен вирішити даний проект (мета проекту це вирішення проблеми)

 • так і

 • доступних засобів:

 • - фінансових (разом з джерелами фінансування)

 • - людських (проектна команда)

 • - речових

 • - інших (організація, час тощо)Побудова ПРОЕКТУПобудова ПРОЕКТУПобудова ПРОЕКТУПобудова ПРОЕКТУПобудова ПРОЕКТУПланування8 кроків управління проектом

 • Визначте та назовіть проблему або ситуацію

 • Знайдіть та опишіть якнайкраще вирішення

 • Визначте завдання та необхідні засоби

 • Підготуйте графік виконання робіт та план розподілу засобів8 кроків управління проектом

 • Оцініть кошти проекту та розробіть його бюджет

 • Зробіть аналіз ризиків та встановіть взаємини з бенефіціарами проекту

 • Контролюйте та звертайте увагу на комунікацію під час виконання проекту

 • Правильно завершіть проектСтруктура проекту:

 • Аналіз початкової ситуації

 • Проблема

  • Цілі
  • Результати
   • Продукти
    • Дії/методи/виконавці
    • Графік
    • Бюджет
    • Моніторинг
    • Евалюація
    • Розповсюдження інформації
 • Ключовий фактор якісної розробки проекту

Логічна матриця проекту

Метод логічної матриці (LogFrame)

 

 

 Завдання 3. Придумайте проект. Опишіть його дерево проблем, та дерево цілейЦілі проекту

Objective – загальна мета (це не дія, її не можна виконати).

Goals – цілі (якщо цілі далекі, необхідно визначити “віхи” на шляху їх досягнення).

ЦІЛЬ повинна бути:

 • Specific (конкретна)

 • Measurable (вимірна)

 • Achievable/available (реальна)

 • Realistic (реалістична)

 • Timed (визначена у часі)Графік виконання робіт це інструмент:Діаграма Гантта

Основний інструмент, що використовується для планування робіт. Дозволяє:
 • графічно описати тривалість кожної дії

 • у будь якому часі перевірити, чи проект просувається у напрямку визначеної мети

 • оцінити рівень та інтенсивність робіт у даному часі

 • окреслити основні “віхи” проектуДіаграма Ганта

Фінансовий аналіз проекту

Три сфери:

a) заплановані дії та засоби, необхідні для їх виконання

b) витрати, які можна фінансувати із зовнішніх джерел (можливість отримання дофінансування)

c) графік виконання робіт та фінансова стабільність

Принципи кваліфікації витрат

 • витрати повинні бути фактичними,

 • витрати повинні бути безпосередньо пов’язані з проектом

 • витрати повинні бути затверджені у анкеті-заявці даного проекту,

 • витрати повинні бути підтверджені фінансовими документамиСтандартна структура бюджету проекту, дофінансованого з ЄС

 • витрати на бенефіціарів

 • витрати на адміністрування

 • інші витратиВизначення вартості проекту – Розробка докладного кошторису

 • Список всіх запланованих витрат

 • Визначення виду одиниці кожної з витрат

 • Кількість одиниць кожної з витрат

 • Ціна одиниці кожної з витрат

 • Підрахування кожної з витрат

 • Перевірка можливості зовнішнього фінансування кожної з витрат

 • Визначення можливого рівня дофінансуванняМожливість зовнішнього фінансування

 • заробітня платня працівників, що виконують проект + податки та соціальні внески

 • дрібне обладнання /у тому числі офісне/,

 • кошти відряджень та проживання під час відряджень для працівників, що виконують проект

 • орендна платня /приміщення/

 • придбання послуг /бухгалтерські, зовнішня евалюація тощо/

 • інформування, реклама

 • придбання та страхування комп’ютерів

 • кошти набору учасниківІнформування та рекламаМоніторинг

це оцінка ефектів проекту під час його виконання

Моніторинг охоплює:
 • Думки учасників програми, навчання

 • Дослідження рівня задоволення учасників

 • Оцінка програми, навчального процесу в категоріях придатності, адекватності тощо

 • Дослідження рівня досягнення запланованих цілей

 • Діагностування сильних та слабких сторін програми, навчального процесу

 • Діагностування причин поразки

Реалізація проекту

 • Управління проектом (система розподілу ролей, організація роботи, процесу прийняття рішень та організації).

 • Моніторинг та звітність (речова та фінансова)

 • Заявка на оплату

 • Контроль виконання

 • Управління командою (ресурсами, обсягом роботи, вміннями та часом)Структура команди

 • Сітьова

 • Структура зірки

 • Ізоморфна структура

 • Спеціалізована структура

 • Альтруїстична структура

Завдання керівника проекту

 • Ведення переговорів щодо контракту, звітність, регулярні контакти з донором

 • Щоденне координування та контролювання роботи виконавців проектних завдань

 • Підготовка регулярних зустрічей

 • Платність

 • Забезпечення плавного ходу реалізації проекту

 • Маркетинг пректу на кожному етапі реалізації і після його завершенняСтиль управлінняПастки під час планування проекту

 • Бажання зробити все у межах одного проекту (НЕРЕАЛЬНО)

 • Неправильна ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ / СИТУАЦІЇ (недостатнє обгрунтування)

 • Неврахування думки всіх зацікавлених сторін під час розробки проекту

 • Відсутність інформації про згідність даного проекту з існуючими стратегіями, програмами тощо

Риси проекту

 • багатовимірність

 • холістичний (цілісний) підхід до теми

 • прогресивна роль вчителя

 • індивідуальний підхід до учня

 • відхід від традиційного способу оцінюванняСтруктура проекту 1. Підготовка/ визначення теми

Дії вчителя
 • ознайомити учнів з проектним методом

 • зацікавити учнів

 • допомогти визначити зміст, тему або проблему майбутнього проекту

 • ознайомити з матеріалами2. Планування

 • Розробка інструкції до проекту.

 • Заключення контракту.

 • Визначення джерел інформації/ додаткових матеріалів тощо.

 • Визначення завдань в кожній із груп (карти праці).

 • Складання списку літератури.

 • Розробка графіку виконання робіт.

 • Визначення форми, плану презентації результатів.

 • Визначення обов’язків та обсягу робіт (у випадку групового проекту).

 • Перевірка готовності учнів до реалізації вибраної теми.2. Планування

Дії вчителя
 • допомагати в пошуку матеріалів та інших джерел інформації

 • інформувати про правила роботи з матеріалами та іншими джерелами iнформації

 • допомагати у виборі критеріїв оцінки

3. Пошук

Дії вчителя
 • моніторувати та направляти

 • опосередковано керувати роботою

 • передбачати

 • відмічати індивідуальний вклад кожного з учнів4. Опрацювання

Дії вчителя
 • радить

 • показує приклади якісної роботи (проектів)

 • допомагає написати вступ, завершення, список літератури, правильно вибрати форму тощо5. Презентація

Дії вчителя
 • слухає

 • задає питання5. Форми прнзентації

 • альбом

 • портфель документів

 • плакат або інша художня форма

 • книга, газета, листівка

 • мультимедійна презентація

 • модель, макет

 • фільм, звукозапис

 • звіт

 • зірка питань5. Форми презентації

 • п’єса, сценка

 • масова подія: пік-нік, марш, концерт

 • дебати, дискусія

 • шкільна вистава учнівських робіт

 • конференція

 • суспільний захід6. Оцінка

Дії вчителя
 • індивідуальна оцінка кожного учня

 • оцінка всієї роботи

 • використання критеріїв оцінки, описаних в інструкції

 • обговорення невикористаних можливостей

 • поради на майбутнєКритерії оцінки роботи над проектом:

 • рівень самостійності під час вибору теми

 • розробка плану дій

 • самостійність рішення про необхідність консультацій або впровадження змін

 • пошук джерел інформації

 • обґрунтування необхідності використання зібраної інформації

 • дотримання графіку виконання робіт

 • вміння обґрунтувати вибір вирішення проблеми

 • рівень засвоєння знань

 • рівень розуміння завдань

 • використання спеціальних термінівКритерії оцінки презентації:

 • організація та планування презентації (вступ, завершення, проведення дискусії)

 • час презентації (чи група дотрималась визначених меж)

 • спосіб використання нотаток

 • комунікативність виступу

Оцінка звіту:

 • обробка отриманої інформації

 • ясність та конкретність

 • план розділів

 • естетикаСильні та слабкі сторони проекту

 • вчить використовувати отримані знання на практиці

 • вчить планувати та організовувати роботу

 • вчить використовувати нові джерела інформації

 • вчить самостійності

 • має багатовимірний характер

 • вчитель виступає в ролі провідникаРиси якісного проекту

 • чітко розроблена інструкція

 • зв’язок із знайомими для учнів ситуаціями

 • поєднання навчального змісту з різних галузей

 • одночасне здобування знань та навичок

 • визначення термінів виконання цілого проекту та кожного з етапів

 • чіткий розподіл сфер відповідальності

 • поєднання групової та індивідуальної роботи

 • чіткі та явні критерії оцінювання

 • публічна презентація ефектів роботиІнструкція до проекту

Повинна включати:
 • Тему проекту

 • Цілі

 • Завдання, які приведуть до досягнення цілей

 • Джерела інформації

 • Терміни консультацій

 • Терміни виконання кожного з етапів

 • Можливі способи презентації проекту та часові межі цієї презентації

 • Критерії оцінки проекту

 • АвторефлексіюПлан звіту

 • Титульна сторінка

 • Зміст

 • Подяки

 • Анотація

 • Вступ

 • Основна частина

 • Висновки

 • Рекомендації

 • Додатки

 • Список літературиЯкщо плануєш на рік – сій рис, якщо плануєш на 10 років – сади дерева, якщо плануєш на сотні років – навчай своїх дітей китайське прислів’я

Схожі:

Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconУправління проектом – керування змінами Управління проектом – керування змінами
Проект керовані зміни вихідного стану об’єкту, на які потрібні час, фінансові витрати, певні ресурси
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconТкаченко Ірина Іванівна, Ткаченко Ірина Іванівна
Знати: поняття: ненасичені вуглеводні, кратні зв’язки, алкени, алкіни, реакції приєднання
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconБутова ірина вікторівна бутова Ірина Вікторівна
Київське міське педагогічне училище №1 ім. Н. К. Крупської, за спеціальністю "Вчитель початкових класів" (1984 р.)
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconПро формування державного замовлення на прийом учнів у 2013 році
Волік Ірина Миколаївна начальник відділу професійної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconСащенко Ірина Вікторівна Сащенко Ірина Вікторівна
З метою активізації пізнавальної діяльності, я на кожному уроці застосовую елементи інтерактивних технологій або творчі проблемні...
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconРішення урядів Франції І Польщі про спільну роботу над проектом Twinning Лютий 2009: Відбір органу-партнера з країн-членів єс (було подано 7 пропозицій) Березень 2009 : Виконання проекту Twinning доручено французько-польському консорціуму
Національною академією державного управління при Президентові України використання інструменту Twinning: визначення орієнтованої...
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconТема експериментальної педагогічної програми: „Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково – педагогічним проектом „росток”
Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково педагогічним проектом „росток
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconРозпорядження наду "Про видання "Енциклопедії державного управління України" у 2010-2011 роках. Проведення науково-методологічного семінару (січень лютий 2010 р.), з проблематики підготовки І видання Словника та Енциклопедії у 2010 2011 роках
Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління...
Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconСистема роботи над проектом складається з шести «П»

Управління проектом Здіслава Баранкевич, Ірина Воротникова iconТема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка