Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній


НазваОрганізаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Організаційний розвиток міжнародних компаній


Організаційний розвиток міжнародних компаній

 • Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

 • Координація і інтеграція діяльності філіалів міжнародних корпорацій.

 • Інтегровані структури міжнародного бізнесу.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА – комплексна система взаємозв’язаних структурних компонентів та їх конфігурація, які використовуються для управління діяльністю в масштабах всієї корпорації.

ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАЦІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:

 • Розміру корпорації

 • Прийнятої стратегії

 • Використовуваних технологій

 • Зовнішніх економічних умов

 • Культурних особливостейОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 • Основний інструмент по досягненню цілей корпорації

 • Формування організаційної структури – це еволюційний процес

ФОРМУВАННЯ ОС ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ЗАДАЧ:

 • Розподілу ресурсів корпорації

 • Розподілу посадових обов’язків

 • Інформування співробітників про правила і процедури, прийняті в компанії

 • Збирання та передача інформації, яка використовується в процесі вирішення проблем, прийняття рішень і організаційного контролю.ТРИ КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

 • Організаційна структура відображає формальні відносини звітності, включаючи рівні ієрархії і об’єм контролю менеджерів.

 • Організаційна структура відображає об’єднання індивідуумів в підрозділи і підрозділів в цілісну організацію.

 • Організаційна структура вимагає розробки ефективних систем комунікації, координації і інтеграції зусиль усіх підрозділів.Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізаціїОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ЛАНЦЮЖОК – це нерозривна лінія владних повноважень, який пов’язує усіх співробітників компанії і визначає їх підзвітність.

ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ – це офіційне законне право менеджера приймати рішення, віддавати накази, розподіляти ресурси.

ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • ТИП «А» - «домашня» орієнтаціяОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • ТИП «В» - експортно–імпортна орієнтаціяОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • ТИП « С» - міжнародна орієнтаціяОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ

 • ТИП «D» - мультинаціональна орієнтаціяОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – призначення співробітникам обов’язків по вирішенню робочих завдань.

ПІДЗВІТНІСТЬ – механізм досягнення балансу владних повноважень менеджера і покладеної на нього відповідальності.

ДЕЛЕГУВАННЯ – це процес передачі менеджерами владних повноважень і відповідальності іншим співробітникам.

НОРМА УПРАВЛІННЯ (норма контролю, об’єм відповідальності) – число співробітників безпосередньо підзвітних менеджеру.РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:

 • Для високої структури – низька норма управління і велика кількість ієрархічних підрозділів

 • Для плоскої структури – висока норма управління і незначна кількість ієрархічних рівнів.ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – концентрація владних повноважень по прийняттю рішень на верхніх рівнях управління організації.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – зміщення владних повноважень по прийняттю рішень на нижній рівень компанії.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

ФОРМАЛІЗАЦІЯ – розробка формальних правил, політики, інструкцій, процедур, описів робіт, закріплених у офіційних документах, у відповідності з якими здійснюються управління і контроль діяльності компанії.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – розробка робочих завдань

ДЕПАРТЕТАМЕНТАЛІЗАЦІЯ – розподіл компанії на підрозділи, основа для групування окремих посад у відділи (департаменти) і відділів у організацію.

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ функціональної структуриПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • ДИВІЗІОНАЛЬНИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ дивізіональної структуриПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • МАТРИЧНИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ матричної структуриПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • КОМАНДНИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ командної структуриПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • СІТКОВИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ сіткової структуриПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

 • ВІРТУАЛЬНИЙ ПІДХІДСИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ віртуальної структуриГІБРИДНИЙ ПІДХІДТИПИ ГЛОБАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

 • ГЛОБАЛЬНА ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА

 • ГЛОБАЛЬНА ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА

 • ГЛОБАЛЬНА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА

 • ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА СПОЖИВАЧА

 • ГЛОБАЛЬНА МАТРИЧНА СТРУКТУРАГлобальна продуктова структураГлобальна географічна структураГлобальна функціональна струтураГлобальна матрична структураКООРДИНАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ

 • КООРДИНАЦІЯ – це процес встановлення зв’язків між різними робочими групами, відділами або підрозділами, філіалами, а також інтеграція їх дій.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 • ВЕРТИКАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

 • ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯВЕРТИКАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Використовуються для координації дій верхнього і нижнього рівнів компанії і переважно необхідні для контролю
 • Ієрархічна пере адресація

 • Правила і плани

 • Вертикальні системи інформаціїГОРИЗОНТАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

Це комунікація і координація між філіалами чи підрозділами компанії по горизонталі. В структурних схемах ці зв’язки можна побачити не завжди, але вони є складовою частиною організаційної структури.
 • Крос – функціональні інформаційні системи

 • Прямі контакти

 • Робочі групи

 • Постійний інтегратор

 • Команди

 • Віртуальні командиФОРМАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ

 • Ради директорів

 • Міжнародні конференції

 • Звіти про досягнення

 • Центри обміну досвідом

 • Зовнішні центри координації (аутсорсинг)

 • Спеціальні тимчасові робочі групи, комісії, комітети

 • Матричні організаційні структури

 • Запровадження посад координаторівНЕФОРМАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ

 • Горизонтальні зв’язки в корпорації

 • Творчі неформальні групи, клуби по інтересах

 • Управлінська сітка, система неформальних контактів між менеджерами різних рівнів і країн у межах корпорації

 • Корпоративна культураМЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ

 • ФОРМАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

  • Ієрархія управління
  • Стандартні правила і процедури
  • Цілі та плани
 • НЕФОРМАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І РОЛІ

  • Спільне розміщення
  • Ротація завдань
 • ФОРМАЛІЗОВАНІ РОЛІ І СТРУКТУРИ

  • Інтегруючі ролі
  • Інтегруючі групи і підрозділи


ТРИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДХОДИ ДО КООРДИНАЦІЇ

 • Централізована координація в японських компаніях

 • Децентралізований підхід в європейських компаніях

 • Американська формалізована координаціяОСНОВНІ ФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 • Ліцензійний договір

 • Спільне виробництво

 • Контракт – менеджмент

 • Франчайзинг

 • Стратегічний альянс

 • Спільне підприємство

 • Багатонаціональна компаніяПЕРЕВАГИ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

 • Можливість спрощеного проникнення на новий ринок

 • Розподіл ризиків

 • Обмін знаннями та досвідом

 • Синергія і конкурентні перевагиТИПИ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

 • Комплексний альянс

 • Функціональні альянсиФОРМИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

 • Альянси горизонтального типу

 • Альянси вертикального типу

 • Дистрибутивні альянси

 • Сусідські (диверсифіковані) альянси

 • Перспективні диверсифіковані альянси

 • Пайові альянси

 • Перехідні форми альянсівОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

 • Рішення про формування стратегічного альянсу повинно біти прийняте в процесі стратегічного планування.

 • Вибір партнерів

 • Визначення форми власності

 • Формування схеми спільного управління.ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АЛЬЯНСАМИ

 • Угода про розподіл управлінських функцій

 • Угода про централізацію управлінських функцій

 • Угода про делегування управлінських повноважень«ПІДВОДНЕ КАМІННЯ» СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

 • Несумісність партнерів

 • Доступ до інформації

 • Розподіл доходів

 • Втрата автономності

 • Зміна обставинФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

 • Фінансово – промислова група

 • Холдингова форма

  • Фінансова
  • Змішана
 • Інтегровані банківські структуриМІНІ МАЙСТЕР – КЛАС «Побудова організаційної структури компанії»

ТРИ ПАРАМЕТРИ:
 • НЕОБХІДНІ ВИДИ РОБІТ

 • ВІДНОСИНИ ЗВІТНОСТІ

 • ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВЗАВДАННЯ

 • Туристична компанія ТТТ організовує морські круїзи для клієнтів з середнім достатком. Компанія є власником декількох лайнерів і не пропонує розкішних круїзів, а працює за принципом «багато туристів/ низька ціна».

ЯКУ ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ВИ РЕКОМЕНДУВАЛИ Б СТВОРИТИ КОМПАНІЇ? Обгрунтуйте.


Схожі:

Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconІ. Організаційний блок І. Організаційний блок
Привітання учасників методичного об’єднання. Знайомство з планом рмо. Завідувач днз №156 О. Ф. Драчова
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconІ. Організаційний етап хв І. Організаційний етап хв
Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconЗвіт про корпоративне управління, фінансові операції третіх сторін, колективна відповідальність членів правлінь Процес затвердження міжнародних стандартів з обліку Ініціативи єс у галузі аудиту
Модифікації (справедлива оцінка, модернізація) і спеціальні положення для банківських установ і страхових компаній
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconМенеджмент США особливості менеджменту США
Тнк, що займають за кількістю перше місце серед десяти найбільших міжнародних компаній, базується на перевагах оптимального місця...
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconКапіталізація польських компаній/ввп (%) Капіталізація польських компаній/ввп (%)
Ринкова вартість польських компаній близько 126 млрд. Євро (231 млрд. Євро усі компанії)
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconМетодичні рекомендації по використанню нсбо 14 "Оренда". Лізинг: податок на прибуток підприємств
Збільшення обсягів та здешевлення вартості фінансування лізингової індустрії можливе лише за умов належної прозорості діяльності...
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconГрупа компаній Сервіс Агрохолдинг
Ззр, мінеральних та мікродобрив,посівного матеріалу, а також сільськогосподарської техніки. На аграрному ринку як Група компаній...
Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconОрганізаційний момент Організаційний момент

Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconОрганізаційний етап Організаційний етап

Організаційний розвиток міжнародних компаній Організаційний розвиток міжнародних компаній iconСупровід зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо дотримання вимог з питань експортного контролю та міжнародних зобов'язань України в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка