Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ”


НазваМетодика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ”
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • “ Школа молодого педагога ”

 • Заняття 2


План заняття

 • Методичні вимоги до заняття. Відповідність методів навчання формам організації занять.

 • 2. Типологія гурткових занять.

 • 3. Оптимізація та керування успіхом на занятті.Професіоналізм вчителя визначається рівнем його методичної підготовки.

 • Професіоналізм вчителя визначається рівнем його методичної підготовки.

 • Навчання повинно бути коротким, приємним і ґрунтовним.

 • Ян Амос КоменськийУрок – це така форма організації педагогічного процесу, при якій педагог протягом точно встановленого часу керує колективною, пізнавальною та іншою діяльністю постійної групи учнів з урахуванням особливостей кожного з них, використовуючи види, засоби і методи роботи, створюючи сприятливі умови для того, щоб всі учні опанували основами предмету, що вивчається, безпосередньо в процесі навчання, а також для виховання і розвитку пізнавальних здібностей та духовних сил школярів.

 • Урок – це така форма організації педагогічного процесу, при якій педагог протягом точно встановленого часу керує колективною, пізнавальною та іншою діяльністю постійної групи учнів з урахуванням особливостей кожного з них, використовуючи види, засоби і методи роботи, створюючи сприятливі умови для того, щоб всі учні опанували основами предмету, що вивчається, безпосередньо в процесі навчання, а також для виховання і розвитку пізнавальних здібностей та духовних сил школярів.

 • (за А.А. Бударним)Методичні вимоги до заняття

 • Організаційні вимоги. Передбачають чітке визначення мети і завдань заняття, раціональну його структуру, підтримання високої працездатності, дисципліни, оптимальне використання часу.

 • Дидактичні вимоги. Висувають на передній план чіткість навчальних завдань, освітню і виховну мету, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання.

 • Психологічні вимоги. Спрямовують на стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, метою якої є формування позитивного ставлення учнів до навчання. Обов'язковим елементом кожного уроку є формування мотивів навчальної діяльності.

 • Етичні вимоги. Відображають одну зі сторін педагогічної моралі — характер взаємин учителя й учнів на уроці (вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність). Важливою складовою педагогічного такту є співвідношення вимогливості та поваги до особистості учня.

 • Санітарно-гігієнічні вимоги. Акцентують увагу вчителя на відповідальності не тільки за глибокі та фундаментальні знання дітей, але й за їх психофізіологічний стан. Будь-яке порушення норм шкільної гігієни вчитель не має залишати без уваги.Мета заняття

 • На занятті має ставитися одна освітня мета, а виконуватися багатоаспектні завдання, які включають в свою структуру цілий комплекс результатів освітньої, мотиваційної, виховної і розвивальної спрямованості.

 • Ціль заняття не рівнозначна його результату. Вона вказує на напрям, по якому йде педагог, а коли вона прийнята і усвідомлена учнями, як мета їхньої діяльності, то й вони підуть цим шляхом.Основні критерії ефективності сучасного заняття

 • створення вчителем на уроці позитивного емоційного настрою на роботу;

 • чітке визначення теми, мети та завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів;

 • відповідність змісту навчального матеріалу триєдиній дидактичній меті уроку;

 • відповідність методів навчання змісту навчального матеріалу, меті і завдання уроку;

 • методи навчання повинні забезпечувати:

 • а) мотивацію діяльності кожного учня на кожному етапі уроку;

 • б) співпрацю вчителя і учнів;

 • в) залучення кожного учня до навчальної діяльності;

 • г) контроль і самоконтроль;використання різноманітного дидактичного матеріалу;

 • використання різноманітного дидактичного матеріалу;

 • форми організації навчальної діяльності учнів (групові, парні, колективні, індивідуальні);

 • форма спілкування на уроці ( діалог, полілог);

 • різноманітні види оцінки досягнень учнів протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом;

 • характер домашнього завдання

 • (тренувальне, творче, індивідуальне, диференційоване).МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • пояснювально-ілюстративний метод;

 • репродуктивний метод;

 • метод проблемного викладу навчального матеріалу;

 • евристичний (частково-пошуковий) метод;

 • дослідницький метод;НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ

 • метод складної цілі;

 • метод вибору;

 • метод випередження;

 • метод укрупнення;

 • метод самоаналізу;

 • метод індивідуалізованого застосування.ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 • Індивідуальна робота

 • Фронтальна робота

 • Колективний спосіб

 • Групова робота

 • Ланкова форма

 • Бригадна форма

 • Парна роботаЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • вербальні;

 • наочні;

 • спеціальні;

 • технічні.Основні типи уроків (занять)

 • комбіновані (змішані) уроки;

 • уроки засвоєння нових знань;

 • уроки формування навичок і вмінь;

 • уроки узагальнення і систематизації знань;

 • уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;

 • уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.Урок засвоєння нових знань

 • Організаційна частина.

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація і корекція опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.

 • Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

 • Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Виклад нового навчального матеріалу.

 • Закріплення нового навчального матеріалу.

 • Підведення підсумків уроку.

 • Повідомлення домашнього завдання.Урок формування навичок і вмінь

 • Організаційна частина.

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь учнів.

 • Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 • Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Вивчення нового матеріалу(вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).

 • Первинне застосування нових знань (пробні вправи).

 • Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням).

 • Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

 • Підведення підсумків уроку.

 • Повідомлення домашнього завдання.Урок практичного застосування знань, навичок і вмінь

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь.

 • Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

 • Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

 • Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

 • Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів.

 • Підведення підсумків уроку.

 • Повідомлення домашнього завдання.Урок узагальнення і систематизації знань

 • Організаційна частина.

 • Повідомлення теми, цілей та завдань уроку.

 • Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 • Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

 • Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей.

 • Підведення підсумків уроку.

 • Повідомлення домашнього завдань.

Комбінований урок:

 • перевірка, корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь;

 • відтворення і корекція опорних знань вихованців;

 • повідомлення теми, мети і завдань заняття та формування мотивації навчання;

 • приймання й усвідомлення вихованцям нового матеріалу;

 • осмислення, узагальнення і систематизація нових знань;

 • підсумки заняття і повідомлення домашнього завдання.Основні етапи комбінованого заняття

 • Підготовка педагога до заняття.

 • вивчення вихованців гуртка;

 • докладне вивчення змісту навчального матеріалу;

 • планування навчальної роботи;

 • підготовку навчально-матеріальної бази.Підготовка педагога до конкретного заняття

 • формулювання теми;

 • визначення виховної, розвивальної та дидактичної цілей уроку;

 • підбір конкретного матеріалу до теми;

 • визначення структури вибраного типу уроку;

 • визначення методики уроку;

 • підготовку дидактичних засобів і матеріалів;

 • визначення форми контролю знань, навичок і вмінь;

 • визначення місця й ролі спостереження,

 • демонстрування засобів наочності і опитування в рамках уроку;

 • перевірку своєї готовності до уроку;

 • перевірку готовності учнів до уроку.Тематичне планування передбачає визначення типу уроку; визначення обсягу навчального матеріалу; підготовку засобів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу.

 • Тематичне планування передбачає визначення типу уроку; визначення обсягу навчального матеріалу; підготовку засобів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу.

 • Поурочний план включає дату проведення уроку, його порядковий номер за тематичним планом; назву, тип уроку і його мету; структуру уроку; зміст уроку; методи роботи вчителя й учнів; навчальне обладнання і домашнє завдання.Початок заняття

 • взаємне вітання педагога й вихованців;

 • перевірка відсутніх;

 • перевірка зовнішнього стану приміщення,перевірка робочих місць;

 • організація уваги.Повідомлення теми, цілі й завдань заняття

 • Тему кожного заняття педагог повідомляє на початку заняття або роботи над новим матеріалом. При цьому важливо чітко її сформулювати, визначити завдання заняття й основні питання, які учні мають засвоїти.Пояснення матеріалу

 • Цей етап повинен відповідати таким вимогам:

 • педагог має продумати своє місце в навчальному кабінеті, щоб його було чути і видно всім вихованцям;

 • не ходити по класу;

 • говорити голосно і чітко; темп розповіді має бути розміреним; мова доступною.

 • При цьому важливо спиратися на попередній досвід учнів; виділяти істотне й головне в навчальному матеріалі; послідовно викладати тему; використовувати ілюстративний і демонстраційний матеріал.Шляхи спонукання інтересу

 • Оживлення заняття елементами цікавого.

 • Використання впливу засобів мистецтва.

 • Спонукання вихованців задавати питання.

 • Колективний аналіз процесу і результатів роботи.

 • Практика індивідуальних завдань.

 • Використання світогляду окремих учнів як джерело знань для інших.

 • Рекомендація додаткової літератури.Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу

 • Сприймання є першим етапом процесу засвоєння учнями нового матеріалу. Воно найбільш успішне, коли правильно поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу учнів.

 • Осмислення знань — це заглиблення в суть явищ, процесів, які вивчаються. Воно передбачає насамперед розкриття внутрішніх закономірностей цих явищ.

 • Основними прийомами такої роботи є аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація, порівняння й узагальнення, моделювання, класифікація тощо.Закріплення, тренування, відпрацювання вмінь

 • Основні компоненти формування навичок і вмінь:

 • розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички;

 • подолання труднощів під час набуття навички;

 • вдосконалення й автоматизація навички;

 • закріплення досягнутого рівня навички та використання її на практиці.

 • Основним методом формування навичок є вправи.Підсумки заняття

 • Підбиваючи підсумки заняття, педагог коротко повідомляє цілі заняття і визначає, чи досягнуті вони, оцінює дисципліну як окремихвихованців, так і всієї групи.

 • Домашнє завдання передбачає чітку систему домашніх завдань; інструктаж про його виконання.Схожі:

Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconБондаренко В.І. Модуль №1 Становлення молодого вчителя школа молодого вчителя предметника
Оптимальні шляхи модернізації професійного розвитку педагога, його професійної мобільності
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconШкола молодого вчителя Школа молодого вчителя
Медіаосвіта – частина освітнього процесу, що спрямована на вивчення закономірностей масової комунікації
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconВідділ освіти братської райдержадміністрації
«Організаційно-методичне забезпечення підготовки молодого педагога до роботи в сучасному навчально-виховному закладі»
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” icon“розвиток творчого потенціалу особистості шляхом залучення учнів та педагогів до дослідницько-експериментальної діяльності в системі позашкільної освіти”
Розвиток творчого потенціалу особистості шляхом залучення учнів та педагогів до дослідницько-експериментальної діяльності в системі...
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconПро організацію закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації, свята останнього дзвоника та випускних вечорів
Головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління освіти і науки
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconІнформація про проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти І науки Счастна І. О
Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти...
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconПрограма інтерактивного навчання математики семінар 2 Завдання семнару Навчитися правильно обирати сторінки навчального плану для роботи з дитиною Організація та процес заняття
На кожне заняття роздрукуйте 2 екземпляри сторінки для заняття з педагогом і один екземпляр сторінки для батьків
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconАналіз стану освітньої політики в системі загальної середньої освіти України Регіональний семінар в рамках проекту “Рівний доступ до якісної освіти”
Олександра савченко, академік напн україни, керівник субкомпонента 1 "Планування політики та управління"
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” iconВиступ-презентація смирнової м.Є., доцента кафедри управління якістю освіти
...
Методика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ” icon1. Школа випереджаючої освіти як школа майбутнього. Школа випереджаючої освіти як школа майбутнього
У процесі освіти ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й відновити його: настав час учитись у майбутнього, випереджаючи його…...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка