Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості”


НазваТеорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості”
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі


Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості”Концептуальні положення (за Д.Дьюі)

 • Дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні

 • Засвоєння знань є спонтанний, некерований процес

 • Дитина засвоює матеріал як результат задоволення своєї потреби в знаннях

 • Умовами успішності навчання є:

 • проблематизація навчального матеріалу;

 • активність дитини (знання повинні засвоюватися з апетитом);

 • зв’язок навчання з життям дитини, грою, працеюМета проблемного навчання:

 • засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, а також шляхів отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності учня і розвитку його творчих здібностейЗавдання проблемного навчання:

 • Розвиток мислення, здібностей учнів, їх творчих умінь

 • Виховання активної творчої особистості, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми

 • Засвоєння знань, умінь, які самостійно здобуті в ході активної пізнавальної діяльностіМетоди проблемного навчання (за І.Лернером)

 • Проблемний виклад знань

 • Частково-пошуковий (евристичний) метод

 • Пошуковий метод

 • Дослідницький методЦільові орієнтації технології проблемного навчання

 • Придбання знань, умінь і навичок

 • Засвоєння учнями способів самостійної діяльності

 • Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів

 • Активізація пізнавальної діяльності учнівПереваги проблемного навчання

 • Вчить мислити логічно, науково, творчо

 • Робить навчальний матеріал більш доказовим та переконливим

 • Сприяє формуванню стійких знань

 • Впливає на емоційну сферу учнів, формує впевненість, радість, задоволення від розумової діяльності

 • Формує елементарні навички пошукової, дослідницької роботи

 • Активно формує та розвиває позитивне ставлення, інтерес до навчанняУмови успішної організації проблемного навчання

 • Підготовка вчителя

 • Підготовленість учнів

 • Науково-методична забезпеченість процесу навчання для створення проблемних ситуацій

 • Урахування особливостей конкретної дисципліни, теми, часу, відведеного за програмоюКомпоненти проблемного навчання

 • Необхідність виконання такої дії, при якій виникає пізнавальна потреба у новому, невідомому відношенні, способі або умові дії

 • Невідоме, яке повинно бути розкрите у виниклій проблемній ситуації

 • Можливості учнів у виконанні поставленого завдання, в аналізі умов і відкритті невідомогоДидактичні методи організації проблемного навчання

 • Монологічний

 • Міркувальний

 • Діалогічний

 • Евристичний

 • Дослідницький

 • Метод програмованих завданьОсновні поняття теорії проблемного навчання

 • Проблемне запитання

 • Проблемна задача

 • Проблемне завдання

 • Проблемна ситуаціяПроблемне запитання:

 • на відміну від звичайного, не передбачає простого пригадування або відновлення раніше отриманих знаньПроблемна задача:

 • форма організації навчального матеріалу із заданими і невідомими даними, пошук яких потребує від учнів активної розумової діяльності: аналізу факторів, з’ясування причин походження об’єктів, їх причинно-наслідкових звязків тощоПроблемне завдання:

 • передбачає вказівку учням про їх самостійну пошуково-пізнавальну діяльність, спрямовану на одержання необхідного результатуПроблемна ситуація:

 • стан розумового утруднення учнів, який створено спеціально вчителем за допомогою певних прийомів, методів і засобівТипи проблемних ситуацій

 • І-й тип: виникає при умові, що учні не знають способів вирішення поставленої задачі, не можуть відповісти на проблемне питання, дати пояснення новому факту в учбовій чи життєвій ситуації

 • ІІ-й тип: виникає при зіткненні учнів з необхідністю використовувати раніше засвоєні знання в нових практичних умовах

 • ІІІ-й тип: виникає, якщо є суперечність між теоретично можливим шляхом рішення задачі і практичною нездійсненністю вибраного способу

 • ІУ-й тип: виникає, коли є суперечності між практично досягнутим результатом виконання навчального завдання і відсутністю в учнів знань для теоретичного обгрунтуванняШляхи створення проблемних ситуацій

 • Спонукання учнів до пояснення явищ, фактів, їх зовнішньої невідповідності, протиріччя

 • Спонукання до вибору правильного варіанта відповіді та її обгрунтування

 • Перехід від поодиноких фактів до узагальнень

 • Зіставлення суперечливих фактів, явищ

 • Вирішення протиріч між теоретично можливим засобом розв’язання завдання і практичною нездійсненністю обраного засобу діяльностіПравила створення проблемних ситуацій

 • Постановка перед учнем практичного чи теоретичного завдання, при виконанні якого учень повинен відкрити нові знання або дії

 • Пропоноване проблемне завдання повинно відповідати його інтелектуальним можливостям

 • Проблемне завдання повинно передувати поясненню, засвоєнню навчального матеріалу

 • Не можна змішувати проблемне завдання і проблемну ситуацію

 • Одна і та ж проблемна ситуація може бути викликана різноманітними типами завдань

 • Проблемну ситуацію повинен формулювати вчитель шляхом вказування учневі на причину невиконання ним поставленого практичного завданняВиди навчальних проблем

 • Залежно від ролі у навчальному процесі:

 • Основні

 • Допоміжні

 • Щодо способів розв’язання:

 • Фронтальна

 • Групова

 • індивідуальнаНавчальні проблеми залежно від ролі у навчальному процесі

 • Основні: на початку уроку вчитель ставить основну проблему уроку (тему), яка активізує пізнавальну діяльність учнів щодо всього матеріалу уроку

 • Допоміжні: вчитель ділить матеріал на частини і ставить допоміжні проблеми; формує самостійність, дає змогу поетапно вирішувати проблемуНавчальні проблеми щодо способів розв’язання

 • Фронтальна: проблема, яку ставлять перед класом і вирішують зусиллями всіх учнів

 • Групова: проблема, яка вирішується окремою групою учнів

 • Індивідуальна: проблема, яку ставить сам учень або вчитель, але вирішує учень самостійноЕтапи вирішення проблеми

 • Виникнення проблемної ситуації

 • Усвідомлення сутності утруднення і постановка проблеми

 • Знаходження способу вирішення шляхом здогадки або висунення припущень і обгрунтування гіпотези

 • Доказ гіпотези

 • Перевірка правильності вирішення проблемиКерування вчителя у проблемному навчанні повинне:

 • Спрямовувати учня на правильне розв’язання пізнавальних задач

 • Сигналізувати про хибні шляхи, виявляти суть помилок, сприяти свідомій діяльності учня

 • Надавати учневі допомогу, не позбавляючи його самостійності і вольових зусиль

 • Підтримувати емоційний тонус учня, впевненість у своїх можливостях при достатній мобілізації знань і здібностейСхожі:

Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconТеорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Історіографія проблемного навчання

Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconЖак Луї Давид План Жак Луї Давид
Жак Луї цікавиться класичною літературою і древній літературі. Але найбільш приділяє увагу до вивчення живопису і рисунку
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconПрава дітей – місце в політичному контексті «Здоровий вибір – 2006»
Діти з особливими потребами: діти з вадами розвитку, діти-інваліди, обдаровані діти, безпритульні діти, діти-сироти, діти біженців/мігрантів,...
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconЗвіт про проведення Тижня Б. Д. Грінченка в Ровеньківській загальноосвітній школі №5 Літературна композиція «Вартовий» української культури» (учитель Нечепуренко І.Є.) Диктант у 10 класі "Він більше працював, ніж жив"
Звіт про проведення Тижня Б. Д. Грінченка в Ровеньківській загальноосвітній школі №5
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconСпеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади Голосіївського району м.
У школі визначена російська мова навчання та запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з першого класу
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconОзнайомитися з ознаками офіційно-ділового стилю, сферами його вживання, правилами написання листів
Першу концепцію написання приписують філософській школі Аристотеля. Ця теорія має ряд вимог: Першу концепцію написання приписують...
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconОрганізація проблемного навчання сприяє більш активному і продуктивному засвоєнню учнями найважливіших знань про предмети, взаємозв’язки і закономірності

Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconПрофорієнтаційна робота в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів№1 Кіровської міської ради Донецької області

Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconУрок найпоширеніший у сучасній загальноосвітній школі. Згідно з деякими даними комбіновані уроки займають 75 80% від загальної кількості уроків, що проводяться
З усіх типів комбінований урок найпоширеніший у сучасній загальноосвітній школі. Згідно з деякими даними комбіновані уроки займають...
Теорія проблемного навчання у загальноосвітній школі Луї де Бройль: “Знання – діти подиву і цікавості” iconУрок іде цікаво це значить, що навчання, мислення супроводжується почуттям піднесення,схвильованості учня, подиву, здивування, інколи навіть зачудуванням перед істиною, яка
Мета: Активне співавторство учнів та учителя на уроці, розвиток творчої особистості

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка