Педагогічна рада в Миколаївській зош №29


НазваПедагогічна рада в Миколаївській зош №29
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Педагогічна рада в Миколаївській ЗОШ №29

Формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи розвитку інтелектуальної культури особистості

26.12.2012

Мета:

 • -проаналізувати роботу педагогічного колективу школи з розвитку інтелектуальних здібностей учнів, їхньої пізнавальної самостійності;

 • -підвищити рівень професійно – педагогічної підготовки вчителів щодо впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, активізувати їх пізнавально – дослідницьку діяльність, творчий потенціал;

 • -порівняти основні результати з основними напрямками роботи;

 • -визначити способи розв'язання проблем педагогічної практики.

 

Форма заходу:

педагогічна рада – урок

Структура урокуПравила співпраці

1. Говорити по черзі.

2.Слухати і чути.

3.Бути толерантними.

4. Висловлюватися стисло.

5.Бути позитивними.

ВАШІ ОЧІКУВАННЯ (дерево рішень)Позитивне налаштуванняПодумай про хороше, й буде добре!Актуалізація опорних знань. Мозковий штурм

записати на аркуші три слова, з якими у вас асоціюється поняття «Інтелектуальна культура особистості»

Інтелектуальна сфера – це область психіки, що характеризується:

 • Видами мислення

 • Стилем мислення

 • Якостями розуму

 • Пізнавальними процесами

 • Розумовими операціями

 • Пізнавальними вміннями

 • Вміннями вчитися

 • Позапредметними знаннями й вміннями

 • Предметними знаннями

 • Вміннями і навичками

 • Цілісною системою загальноосвітніх і спеціальних знаньМетоди розвитку інтелектуальної сфери

 • Ставлення “ безглуздих ” запитань

 • Використання скарбниці народної педагогіки

 • Пошук нестандартних рішень

 • Колекціонування різних парадоксів

 • Використання технології інтерактивного навчання

 • Проведення сократівських розмов

 • Евристичні прийоми активізації творчого мислення

7.1 Асоціативні прийоми активізації творчого мислення

7.2 Прийоми аналогій

7.3 Контрольні питання, як прийоми активізації творчого мислення

8. “ Мозкова атака ”Діаграма 1. Кількісний склад респондентівДіаграма 2. Мотиви навчання (кількість відповідей у %)  Діаграма 3.“Я навчаюсь ”Діаграма 4.“ Мене приваблює ”Діаграма 5.“ Засоби отримання інформації на уроці ”Таблиця 1.Володіння навчально-пізнавальними уміннями (кількість відповідей в %)Діаграма 6.“ Яку роль ви відводите собі в навчально - виховному процесі ”Діаграма 7. “ Уявлення учнів та вчителів про ефективне навчання та виховання ”Діаграма 8. “ Якість забезпечення школою формування навчально-пізнавальних навичок ” (кількість відповідей у %)Доповідь ЗДВР

 • Учитись важко, а учить ще важче

 • Та не повинен зупинятись ти,

 • Як учням віддаєш усе найкраще,

 • То й сам сягнеш нової висоти.

Іван ДрачВплив уроку на інтелектуальний розвиток учняТопоркова А.І., класний керівник 1-го класу

Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів на основі впровадження Держстандарту.ФізкультхвилинкаГрицюк Л.А., вчитель історії та права

Дидактична гра як засіб формування у школярів загальнопізнавальних умінь і навичок Дибченко В.І.,вчитель біології та хімії

Формування інтелектуальних умінь на уроках біології та в позакласній роботі

Криницька О.К, вчитель світової літератури,шкільний бібліотекар

Самостійна робота — один із напрямків, який впливає на розвиток пізнавальної і творчої активності учня

Класний керівник 11 класу,керівник гуртка « Околиця», Гайченко Н.А.

Створення умов для самовираження учня — завдання педагогічного колективу

Перелік конкурсів, інтелектуальних змагань для учнів на 2012-2013н.р.

Перелік конкурсів, інтелектуальних змагань для учнів на 2012-2013н.р.Пам'ятка для вчителя, класного керівника з питань роботи над формуванням культури особистості

 • 1 .Втілюйте в життя ідеї співробітництва вчителя і учня:

 • спільна праця;

 • ділові стосунки з учнями;

 • заохочення до навчання;

 • розвиток школярів - мета моєї праці.

 • 2.Пам'ятайте, що інтерес до навчання панує там, де є радість успіху.

 • 3.Навчайте без понукання:

 • не допускайте відставання учнів;

 • не скаржитесь батькам;

 • не ставте поганих оцінок. • 4.Завжди ставте мету перед учнями:

 • вкажіть на винятковість завдання;

 • підкресліть його складність;

 • переконуйте учнів в їхніх силах для досягнення мети.

 • 5.Працюйте постійно над створенням інтелектуального середовища, підвищення загального прагнення до знань.

 • 6.Не забувайте про співробітництво з батьками, це - запорука успіху.

 • 7.3найдіть підхід до кожного учня, пам'ятайте, що кожна дитина - особистість.

 • 8. Використовуйте щоденно принцип співробітництва вчителів, він дасть вагомий результат у вашій роботі.

 •  Класний керівник 9класу, вчитель української мови та літератури Лютер О.В.

Проектна технологія у виховній діяльності — основа розвитку інтелектуальних здібностей учнів

Проект

У перекладі з латинської «проект» - буквально «кинутий уперед», а у словниках - це «план, замисел, текст чи креслення чогось, що передує його створенню».

У чому відмінність проекту від планування будь-якого заходу? Деяка непередбачуваність результату (ніхто не знає, що в нього вийде) ставить людину в роль дослідника, творця, активізує її здібності, а якщо це колективний проект, то стимулює розвиток колективних взаємовідносин.

А стосовно школи проект - це взаємна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність, яка має загальну мету й узгоджені засоби діяльності та спрямована на досягнення загального результату.Завдання для учасників

У вас на столі клей, ножиці, два аркуші паперу. За допомогою цих речей виготовте «щось». Воно має бути стійким і сягати максимальної висоти.

До виховних інноваційних технологій відносяться мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість осо-бистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими.Що дає використання проектів у виховній роботі школи?

Щоб зробити якісь речі необхідно їх вивчити, а щоб вивчити - необхідно їх зробити (Аристотель)Проектна діяльність у виховній роботі є :

 • шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації;

 • середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду;

 • засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі у суспільстві;

 • творчим звітом про рівень лідерської компетентності.Вправа "Мікрофон" Підбиття підсумків очікуваньПроект рішення педагогічної ради

 • 1. Учителям-предметникам, класним керівникам, керівникам гуртків з метою розвитку творчої активності учнів:

 • 1.1.Залучати учнів до роботи в МАН, Інтернет-олімпіадах, інших інтелектуальних конкурсах та створювати належні умови для участі в них обдарованих дітей.

 • 1.2. Впроваджувати у свою педагогічну діяльність нові психолого-педагогічні ідеї, результати науково-експериментальних досліджень та ППД учителів школи, міста, області, країни.

 • 1.3.Використовувати на уроках, виховних заходах, заняттях гуртків різноманітні форми і методи роботи для розвитку інтелектуальної культури учнів, формувати у дітей прагнення до самостійного пошуку, створювати умови для самореалізації та самоактуалізації учнів.

 • 1.4.Широко залучати учнів до роботи в гуртках, секціях, клубах, факультативах,курсах за вибором.

 • 1.5. З метою ознайомлення з досвідом вашої роботи з даної теми до наступного засідання педагогічної ради оформити і здати у методичний кабінет проект “Я роблю це так” ( розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час).2. Адміністрації школи:

 • 2.1. Поновити банк даних обдарованих дітей та банк даних сучасних діагностичних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді за віковими категоріями. (Рідкоборода Л.В. до вересня 2013 року)

 • 2.2.Сприяти участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях та конкурсах.

 • 2.3. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи учителів школи з обдарованими дітьми ( Дибченко В.І., Грицюк Л.А., Братошевської С.В.)

 • 2.3а. Вивчити, узагальнити та популяризувати кращий досвід роботи з проектної технології класного керівника 9 класу Лютер О.В.

 • 2.4. Поліпшити рівень просвітницької роботи, спрямованої на розвиток гуманістичного мислення, підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, сприяння саморозвитку особистості.

 • 2.5.Проводити загальношкільні тематичні батьківські збори з питання обдарованості учнів; інформувати батьків про нахили й здібності їхніх дітей. Надавати педагогічну допомогу батькам в організації позашкільної діяльності дітей.3. Шкільному психологу та соціальному педагогу постійно :

 • 3.1. Надавати якісну соціально-психологічну допомогу дітям вразливих категорій: тим, хто виховується у неблагополучних, кризових, дистанційних сім'ях, схильним до протиправної поведінки, суїциду, проявів жорстокості та насилля, дітям, які потрапили в складні життєві обставини, пережили чи переживають втрати, стреси, дітям, які стали жертвами насилля з боку батьків, інших дорослих чи однолітків, залучати їх до активної участі у громадському житті школи, виховних заходах, у роботі гуртків та секцій.

 • 3.2. Вивчати та враховувати в роботі індивідуальні соціально-психологічні особливості дітей, які навчаються у школі, надавати соціально-психологічний супровід обдарованим дітям та сприяти їх соціальній адаптації.

 • 3.3. Здійснювати соціально-психологічний супровід профільного навчання, професійної орієнтації та зовнішнього незалежного оцінювання.Аналіз ефективності роботи педагогічної ради

 • 1. Як , на Вашу думку, висвітлені та обговорені на засідання педради питання порядку денного?

 • 2.Що дало Вам засідання педради?

 • 3. Якщо Ви не виступили, то про що хотіли б сказати зараз?

 • 4. Як Ви оцінюєте прийняті педагогічною радою рішення?

 • 5. Що можете запропонувати голові педагогічної ради для підвищення ефективності засідань?Новий 2013 Рік – рік Чорної Водяної Змії. І якщо ви цікавитеся східним календарем, вам буде корисно дізнатися, що Рік Змії – це час зважених рішень, мудрості та спокою. Вважається, що шлюби, взяті у рік Змії будуть дуже міцними, а дитинка, яка народилася в цей рік, буде щасливою, талановитою та по-хорошому амбіційною!

 • Рік Змії до нас не поспішаючи йде, Він всім знакам Зодіаку новини несе! Чекає Овнів, Тельців, Козерогів сюрприз: Їхнє життя стане солодким немов ірис! Щастя з удачею зміцніють за рік, Грошима змія забезпечить повік ! Ну, а що чекає гордого Лева? - Життя буде як пахлава медова, Їх царська персона буде сіяти, Якщо на Змійку не буде гарчати!

 • А Рибам і Ракам світить щастя хвиля Їх з головою накриє вона! У морі удачі будуть купатися, Весь рік сміятися і посміхатися. • Ну а Близнюкам подвійно все привалить - Змійка нікого у цей рік не обділить. Подарує успіх, багатство, любов, Від щастя хмільного кипіти буде кров! Символ року взяв достатку прапор - Чекає Водоліїв надмірностей багато. Головне тут ніколи не позіхати, І на протязі року дари мерщій збирати! Діви обласкані будуть увагою, Любов'ю, турботою і повагою. Стрільці нехай плещуть у долоні - Для них весь рік буде в фаворі. Терези, нумо зважте, що вам обіцяє? Вгадали! Змія до вас зі щастям поспішає! Урівноважиться все в житті вашому, І будинок ваш стане повною чашою. А Скорпіонів чекає чудовий дар: Їхнє життя стане, немов, медовий нектар! З Новим роком!

 •  Вправа “ Подаруй посмішку ”Дддсьм ь

      • Дякуємо за плідну роботу !!!


Схожі:

Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада – центр колективної професійної думки Педагогічна рада в школі – це лабораторія педагогічної майстерності
Педагогічна рада це орган, що поєднує всіх загальною турботою про сьогоднішній та завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості,...
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада «Виховна функція школи в сучасних умовах освіти»
Виховання – це головне родове поняття педагогіки як емпіричної і теоретичної науки, від якої походять видові категорії: педагогічна...
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад,затвердженому Постановою кму №778 від 27. 08. 10 року визначено: Педагогічна рада знз розглядає питання: удосконалення І методичного забезпечення нвп
Організація методичної роботи у Олександрівській, Сковородинівській, Золочівській №3 зош І-ІІІ ст. Кислякова Г.І. завідувач Золочівського...
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада Інновації в освіті
Успішність учнів та її залежність від вибору моделей, методів та технологій навчання
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада порядок денний
Формування початкових орфографічних орієнтацій у першокласників під час навчання грамоти
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПобеждай ярость любовью, отвечай добром на зло
Педагогічна рада Психологічні особливості професії та педагогічні моральні позиції учителя
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада Заступник директора з нвр карпенко В. М
Оптимізація єдиного інформаційного простору в школі як ресурсу якості навчально-виховного процесу
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада порядок денний
Аналіз роботи методичного об’ єднання вчителів суспільно гуманітарного циклу за 2010 2011 н р. Задачі на новий навчальний рік
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconВоронівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новоукраїнська районна рада Кіровоградської області
Педагогічна проблема: “Використання інтерактивних технологій як шлях до розвитку творчих здібностей учнів”
Педагогічна рада в Миколаївській зош №29 iconПедагогічна рада Розвиток творчих здібностей учнів у позакласній
Школа є тією лабораторією, де навчають і виховують, відкривають можливості кожної дитини, допомагають їй розвивати власні здібності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка