Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ


НазваЛекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ №2

 • ТЕРМОДИНАМІКА ВІДКРИТИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ.
Усі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів, молекул, до складу яких входять ще дрібніші елементарні частинки.

 • Усі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів, молекул, до складу яких входять ще дрібніші елементарні частинки.

 • Атоми і молекули речовини завжди перебувають у безперервному хаотичному русі.

 • Між частинками будь-якої речовини існують сили взаємодії: притягання і відштовхування. Ці сили мають електромагнітну природу .

 • Ці положення підтверджуються явищами дифузії, броунівського руху, особливостями будови і властивостями газів, рідин та твердих тіл.РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

 • Ідеальним називається газ, молекули якого є матеріальними точками і потенціальна енергія взаємодії яких дорівнює нулю. Стан ідеального газу, коли немає зовнішніх полів, визначається для даної маси термодинамічними параметрами: об’ємом V, тиском p та температурою T . Рівняння, що пов’язує ці параметри газу при фіксованій масі, називають рівнянням стану ідеального газу. Рівняння стану встановлюють дослідним шляхом або на основі молекулярно–кінетичних уявлень. Прикладом такого рівняння є рівняння Менделєєва-Клапейрона:Виведення основного рівняння МКТ ґрунтується на моделі ідеального газу, а також на наступних уявленнях

 • Виведення основного рівняння МКТ ґрунтується на моделі ідеального газу, а також на наступних уявленнях

 • тиск газу на стінку не залежить від форми посудини. Тому припустимо, що посудина має форму кубу із сторонами .

 • зіткнення молекул між собою та зі стінками посудини є абсолютно пружними і симетричними, причому, інтервали часу між зіткненнями значно більші за час самих зіткнень.

 • якщо газ знаходиться у рівновазі, то всі напрямки руху молекул рівноймовірні і при відсутності зовнішніх сил молекули газу розподілені рівномірно по всьому об’єму.ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУМЕХАНІЧНА РОБОТАРОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ В ІЗОПРОЦЕСАХКІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ

Перший закон термодинаміки є законом збереження енергії, який сформульований у вигляді, зручному для розгляду теплових процесів: кількість теплоти, надана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи і здійснення системою роботи:

 • Перший закон термодинаміки є законом збереження енергії, який сформульований у вигляді, зручному для розгляду теплових процесів: кількість теплоти, надана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи і здійснення системою роботи:Застосування І закону термодинаміки до ізопроцесів

Термодинамічний процес, виконуваний системою, називають оборотним, якщо після нього можна повернути систему і всі тіла, які з нею взаємодіяли у вихідний стан таким чином, щоб в інших тілах не виникло ніяких залишкових явищ. Іншими словами, під час оборотного процесу система може повернутися у вихідний стан так, що в оточуючому середовищі не залишиться ніяких змін. Прикладом оборотного процесу є незатухаючі коливання тіла, підвішеного у вакуумі на абсолютно пружній пружині. Механічні коливання такої пружини не викликають змін енергії теплового руху частинок системи.

 • Термодинамічний процес, виконуваний системою, називають оборотним, якщо після нього можна повернути систему і всі тіла, які з нею взаємодіяли у вихідний стан таким чином, щоб в інших тілах не виникло ніяких залишкових явищ. Іншими словами, під час оборотного процесу система може повернутися у вихідний стан так, що в оточуючому середовищі не залишиться ніяких змін. Прикладом оборотного процесу є незатухаючі коливання тіла, підвішеного у вакуумі на абсолютно пружній пружині. Механічні коливання такої пружини не викликають змін енергії теплового руху частинок системи.

 • Прикладом необоротного процесу є гальмування тіла під дією сили тертя. Всі процеси, які супроводжуються тертям, є необоротними. Усі реальні процеси є необоротними. Але в деяких випадках умови протікання процесів є такими, що їх наближено можна вважати оборотними.ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

 • Неможливим є процес, єдиним наслідком якого є передача тепла від холодного тіла гарячому (Клаузіус);

 • Неможливий процес єдиним наслідком якого є виконання роботи за рахунок охолодження одного тіла (Томсон);

 • Неможливо створити вічний двигун другого роду.

 • Найбільш загальним формулюванням другого закону термодинаміки є:

 • Ентропія замкнутої системи не може зменшуватися при будь-яких процесах, що в ній відбуваються

ЗМІНА ЕНТРОПІЇ ПРИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

ТРЕТІЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИВЛАСТИВОСТІ РЕАЛЬНИХ ГАЗІВСхожі:

Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconТермодинаміка біологічних систем 1 Рівноважна термодинаміка
Термодинамічний метод використовують у фізиці, хімії, різних галузях техніки, біології і медицині. Особливість термодинаміки в тому,...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconТермодинаміка біологічних систем План лекції
В основу класичної теорії було покладено два закони. Перший представляв закон збереження і перетворення енергії
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconЛекція 4 Фізичний рівень взаємодії відкритих систем

Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconОснови біореології та гемодинаміки Основи біореології та гемодинаміки
Реологія наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconОснови біореології та гемодинаміки Основи біореології та гемодинаміки
Реологія наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconОснови біореології та гемодинаміки Основи біореології та гемодинаміки
Реологія наука, що вивчає плинність і деформацію речовини, біореологія займається плинністю біологічних середовищ, а гемореологія...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconЛекція 3 Модель взаємодії відкритих систем
Організація взаємодії пристроїв у мережі є складним завданням, для розв'язання яких здійснюють їх декомпозицію
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconЛекція №1 Хімічна термодинаміка. Хімічна кінетика І каталіз план основні поняття термодинаміки. Термохімія. Хімічна рівновага
Велике практичне значення термодинаміки в тому, що вона дає змогу розрахувати теплові ефекти реакції, наперед вказати можливість...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconЛекція на тему
Гігієнічна характеристика фізичних, хімічних та біологічних чинників виробничого середовища. Поняття токсикометрії. Клас небезпеки...
Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищ iconФізичний диктант. Основи мкт. Розділ: молекулярна фізика І термодинаміка


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка