Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм”


НазваКонкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм”
Дата конвертації06.03.2013
Розмір596 b.
ТипПрезентации


Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

 • Васильєв О.В. – к.т.н., керівник Інформаційного центру “ФРАКСІМ-ІММ”

 • Чьочь В.В. – к.т.н., патентний повірений, директор “ФРАКСІМ-ІММ”


Конкурентоздатність

 • Товар

 • Підприємство (фірма)

 • Галузь

 • Національна економікаКонкурентоздатність товару (продукту підприємництва)

 • Конкурентоздатним є той

 • товар (продукт підприємництва),

 • комплекс споживацьких і вартісних характеристик якого визначає його ринковий успіх в умовах поставки на ринок інших конкуруючих товарів-аналогів.

 • Основний показник

 • "ціна -якість"Конкурентоздатність підприємства (фірми)

 • Конкурентоздатним є

 • підприємство (фірма),

 • яке здійснюючи свою діяльність в умовах відкритого ринку, здатне довгий час залишатися прибутковим:

 • має реальну і потенціальну можливість в існуючих умовах проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і неціновим характеристиками більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів.Конкурентоздатність галузі

 • Конкурентоздатність галузі визначається наявністю у неї конкурентних переваг, що дозволяють:

 • виробляти (з витратами не вище світових) продукцію високої якості, яка задовольняє вимоги конкретних груп покупців відносно споживацької цінності товарів, їх ринкової новизни і вартості

 • поставляти її на конкурентний світовий ринок в оптимальні строки.

 • Критерій: наявність постійного експорту (тому галузь вивчають у світовому масштабі, щоб зрозуміти, як конкурентні переваги розподіляються між фірмами різних країн і до кого вони з часом переходять.Конкурентоздатність національної економіки

 • Конкурентоздатність

 • національної економіки

 • це концентроване вираження економічних, організаційно-управлінських, маркетингових та інших можливостей, що реалізовані в товарах і послугах, які успішно протистоять конкуруючим з ними зарубіжним товарам і послугам як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.Прийняття управлінських рішень

 • Ключову роль має

 • функція забезпечення керівників своєчасними, спеціально орієнтованими на прийняття рішень, відомостями про конкурентне середовище підприємства (фірми)Прийняття управлінських рішень

 • Оцінка конкурентної ситуації за допомогою:

 • упорядкованого збору, обробки і аналізу інформації

 • наступна трансформація відомостей в систематизовані знання про стан справ у власній організації, можливості і наміри конкурентів у даній галузі і на відповідних ринках збутуОцінка конкурентної ситуації

 • визначення інформаційних потреб, що випливають із підприємницьких проблем (уважне вивчення відомостей про реальних і потенціальних конкурентів і т.п.)

 • задоволення інформаційних потреб за допомогою

  • збору традиційних і електронних публікацій
  • маркетингових досліджень (відвідування виставок, проведення опитувань і т.п.)


Оцінка конкурентної ситуації Джерела інформації

 • Загальна і спеціальна інформація про:

 • конкретні компанії

 • галузі промисловості

 • торгові виставки

 • конференції

 • Бази даних (БД)

 • державних установ

 • промислових і торгових асоціацій

 • спеціалізованих видавництв

 • та ін.Завдання, які необхідно вирішити для одержання конкурентних переваг:

 • пошук шляхів розвитку, що дозволять фірмі одержати суттєві переваги над своїми конкурентами;

 • розробка принципово нових підходів до ведення бізнесу, що відкривають фірмі шляхи до захоплення лідерства у галузі;

 • своєчасне розкриття планів конкурентів по досягненню конкурентної переваги чи інших потенційно небезпечних для фірми дій.Пошук шляхів розвитку

 • Ринкова складова

  • вихід на нові ринки
  • пошук нових вигідних партнерів
  • збільшення і оновлення асортименту продукції (послуг).
 • Технологічна складова

  • залучення нових науково-технічних розробок, винаходів і ноу-хау
  • вивчення нових патентів


Патенти

 • Захист своїх патентних прав — один з найважливіших інструментів захисту конкурентної переваги, пов’язаний із створенням нових технологій і матеріалів чи випуском нових товарів.

 • Це забезпечує їх власнику монополію на використання винаходу.

 • Патент — важливий стратегічний ресурс фірми в її захисті від конкурентів.Патенти

 • Унікальність патентів як елементів аналізу конкурентного середовища:

 • всі основні етапи одержання патентів підлягають обов’язковому відображенню в публікаціях національних патентних відомств, а також в міжнародних системах реєстрації патентних документів.

 • Це дозволяє створити повні бази даних по патентам, в тому числі онлайнові базиПатентне портфоліо

 • Ефективне патентне портфоліо може використовуватись курівником і топ-менеджерами для здійснення таких стратегічних дій:

 • підрив виробничої стратегії конкурентів і здійснення блокуючого патентування;

 • патентне прикриття при вторгненні в прибуткові ринкові сегменти з інтенсивною конкуренцією;

 • набуття виключних прав на нові комерційно-перспективні технології;

 • виявлення можливих правопорушень, а разом з тим - і можливих джерел доходу від продажу ліцензій.Практичні аспекти аналізу сучасного стану та тенденції розвитку об’єктів техніки у будь-якій сфері технологійКонкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

 • Типові проблеми

 • Визначення провідних фірм на вибраному науковому/технологічному напрямку

 • Визначення провідних спеціалістів (експертів) за рейтингом публікацій, патентів. Індекс цитування.

 • Пошук партнерів, пошук покупців/продавців ліцензій, технологій, замовників НДР, виявлення конкурентів.

 • Виявлення ядра періодичних видань – джерел інформації на визначеному напрямі“Життєвий цикл” продукції та його інформаційне забезпечення

 • Новини преси (тексти статей та бібліометричний аналіз)

 • Відомості про патенти, ліцензії, знаки для товарів та послуг

 • Статистика

 • Огляди і прогнози ринків

 • Відомості про суб’єктів ринку

 • Законодавство

 • Довідки і фактиВикористання електронних інформаційних ресурсів

 • Для кожного етапу (стадії) бізнес-планування або маркетингових досліджень, прийняття рішень - можна підібрати БД, що відповідає вимогам моменту

 • Ціна інформації (від 0 до 10*…) - залежить від обсягу, якості, оперативності і релевантності інформаційних документів

 • Час, необхідний для доступу до необхідних інформаційних джерел, — суттєва величина, тому необхідна діяльність по вивченню інформаційних джерел і планування систем інформаційного забезпеченняВикористання електронних інформаційних ресурсів

 • Завдання:

 • Компанія “Х” пропонує продукт “У” для розповсюдження в Україні за ціною “Z” за одиницю.

 • Питання: 1. Що це за фірма?

  • 2. Чи ціна продукту відповідає реальності?
 • Дані:

  • Продукт “У” - торгова назва, група товару, характеристики, ціна
  • Фірма “Х” - назва, торгова марка, адреса (країна, місто, …)


Використання електронних інформаційних ресурсівВикористання електронних інформаційних ресурсівВикористання електронних інформаційних ресурсівВикористання електронних інформаційних ресурсів

 • Заключний висновок:

  • Фірма пропонує товар, який не можна визнати товаром “високої світової якості” - ціна “Z” не обгрунтована
  • Вітчизняний виробник пропонує товар аналогічної якості за ціною в 10 раз нижче
  • Інформація про фірму викликає настороженність


Конкурентоздатність продукції та результатів НДР і патенто-інформаційна діяльність

 • 80% всієї світової науково-технічної інформації складає патентна інформація

 • Відомості про нові рішення у патентах з’являються на 3-4 роки раніше, ніж в науково-технічних журналах і на 5-10 років випереджають публікації у монографіях та підручникахПотік інформації

 • В світі щорічно видається більше 4 млн. науково-технічних публікацій

 • Включаючи 1.2 млн. патентів

 • 70-90 % наукової інформації публікується виключно в патентних документах

 • Хто здатний прочитати все це?Досвід інформаційного забезпеченняМіжнародні інформаційні системи

 • STN International …(www.fiz-karlsruhe.de) близько 300 БД з питань науково-технічної діяльності та досліджень, бізнес інформація про компанії науково-технічної сфери, патентна інформація

 • DIALOG + DataStar (www.dialog.com) близько 500 БД (переважно періодичні видання) з питань маркетингу і бізнесу. Наукова, технічна і патентна інформація. Бази даних торгових марок

 • Questel-Orbit

 • Dow Jones (http://www.factiva.com) БД звіти та досьє фірм, бізнес-періодика найважливіших газет, котирування акцій

 • Lexis - Nexis (http://www.lexis-nexis.com) Законодавча та юридична інформація світу та США. Науково-технічні Бази данихВикористання електронних інформаційних ресурсів

 • DIALOG(28 % послуг) 400 БД

 • DataStar ™ (15 % послуг) - 250 БД

 • STN International(23% послуг) 200 БД

 • Questel ™ - Orbit ™ (12% послуг) - 180 БД

 • Lexis - Nexis ™

 • Orbit + 1500 компанійSTN International – Головні показники

 • STN International це:

 • >200 баз даних

 • >100 організацій - генераторів БД

 • > 200 000 000 документів для пошуку

 • > 1500 Тb наукової інформації

 • 23 % світового ринку інформаційних послуг у секторі науково-технічної інформації

 • В тому числі:

 • Більше 50 млн. патентних документівSTN International - структура системы БД и услуг

 • Пошук “Запит-Відповідь”

 • Бібліограф. опис —> Реферат —> Повний текст

 • Копія оригіналу (DDS)

 • Режим Вибіркового розповсюдження Інформації - (SDI)Бази даних патентної інформації в STN Кластер патентних баз даних = 20 БДБази даних науково-технічної інформації в STN Cистема галузевих кластерівПатентне цитування

 • Аналіз патентних посилань

  • Використання спеціалізовані патентні інформаційні системи типи Delphion або БД DPCI (Derwent Information Ltd) – Реєстрація посилань в тексті патентного документа на попередні патенти, посилань на нього, а також цитування непатентної літератури
  • Виявлення найбільш значимих (вузлових) патентів та їх власників, які визначають ситуацію на заданому тематичному напрямі
  • Виявлення залежних патентів, з метою визначення ситуації з ліцензуванням, або виявлення потенційних порушників прав інтелектуальної власності (можливості моніторингу)


STN International Технічні науки і технології

 • Використання механізму ролей

 • “Промислове виробництво фтору”

 • s l35 and 7782-41-4/imf

 • 27883 7782-41-4

 • 245155 IMF/RL

 • 61 7782-41-4/IMF

 • (7782-41-4 (L) IMF/RL)

 • L41 61 L35 AND 7782-41-4/IMF

 • s l35 and (manufact? or produc? or making or preparat?)

 • 313037 MANUFACT?

 • 2380816 PRODUC?

 • 94415 MAKING

 • L40 5625 L35 AND (MANUFACT? OR PRODUC? OR MAKING)Патентний аналіз діяльності фірми SUN Microsystems

 • Компанія – американська на 98,48% (рядки 29-40)

 • Має неухильно зростаючий тренд патентування (рядки 50-70)

 • Пріоритети комерційної діяльності: (рядки 77-99)

  • США
  • Европа
  • Японія
  • Австралія


Патентний аналіз діяльності фірми SUN Microsystems (2)

 • Спектр направленостей патентування (рядки 112-142), з який найголовніший G06F009-46 (Обчислювальні пристрої з мікропрограмним управлінням)

 • На цьому напрямі мають конкуретів (рядки 192-230): IBM, Hitachi,…

 • В цілому цей напрямок належить Японії (рядки 291-330)

 • Таблиця взаємного патентування (рядки 340-470). Можливість моніторингу у часі!Практичні аспекти виявлення та аналізу структури та динаміки патентування результатів науково-технічної діяльностіВизначення провідних компаній у галузіSTN International: Патентна інформація Хронологія патентування

 • => s a41b001-00/ic

 • L42 237 A41B001-00/IC

 • => analyze l42 1- pc prc py

 • L43 ANALYZE L42 1- PC PRC PY : 80 TERMS

 • => d l43 1- py alpha

 • TERM # # OCC # DOC % DOC PC PRC PY

 • ------ ------- ------ ------ ---------------

 • 54 10 6 2.53 1974

 • 55 9 8 3.38 1975

 • 56 12 3 1.27 1976

 • 57 12 7 2.95 1977

 • 58 7 6 2.53 1978

 • 59 9 3 1.27 1979

 • 60 6 6 2.53 1980

 • 61 7 7 2.95 1981

 • 62 5 4 1.69 1982

 • 63 9 2 0.84 1983Експериментальна хронологічна крива патентуванняВикористання esp@cenet для визначення динаміки патентування в часіТипова хронологічна крива патентуванняКоментар документа “Solar Cells”

 • Динаміка патентування (рядки 92-125)

 • Розподіл по країнах патентування (рядки 130-175)

 • Розподіл по країнах пріоритету (рядки 181-224)

 • Провідні фірми-заявники (paco – код) (рядки 228-282)

 • Рейтингове визначення патентної рубрики (рядки 285-479)Коментар документа “Solar Cells”

 • Сонячні батареї

  • H01L31/04
  • H01L31/042
  • H01L21/205
  • H02J07/35


STN International: Патентна інформація Таблиця взаємного патентування

 • => tabulate l43

 • DISPLAY AS GRID FORMAT (N), Y, OR ?:y

 • ENTER PRIMARY DISPLAY CODE OR (?):pc

 • ENTER SECONDARY DISPLAY CODE OR (?):prc

 • DISPLAY PRIMARY (TOP 10), ENTIRE OR ?:entire

 • PRIMARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:alpha

 • PRIMARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:.

 • SECONDARY SORT ORDER (CURRENT), DOC, ALPHA, OR ?:alpha

 • SECONDARY SORT DIRECTION (DEFAULT), A, D, OR ?:.

 • A FEE WILL BE CHARGED. PROCEED? (Y), N, OR ?:.

 • L43 ANALYZE L42 1- PC PRC PY : 80 TERMS

 • PRC

 • --------------------------------------------------------------------------

 • PC AU CA CH CN DE DK EP ES FI FR GB IL IT JP KR

 • ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

 • AT 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 • AU 5 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2

 • BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

 • BR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2

 • CA 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

 • CH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

 • CN 0 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2Практичні аспекти виявлення перспективних напрямів науково-технічної діяльності та визначення доцільності правової охорони їх результатівВиявлення перспективних напрямів науково-технічної діяльності

 • Проблема гармонізації науково-технічного предметного рубрикатора та патентної класифікації (Довідники, патентні БД + рубрикатор, науково-технічні БД + патентні документи)

 • Проблема визначення напряму науково-технічної діяльності через систему предметних або систематичних рубрик

 • Автоматизований аналіз часових рядів, що представляють хронологічні процеси патентуванняАналіз перспективності продовження науково-дослідних робіт та патентування результатів по темі «Тренажер зварювальника»Тренажер зварювальникаТренажер зварювальникаКоментарі до форм Г.2.1- Г.2.2

 • Небольшое количество найденных по исследуемой тематике источников говорит об относительно невысоком интересе к данной технической проблеме в мире.

 • Наибольшее количество заявок по исследуемой проблеме было подано в СССР, что свидетельствует о достаточно активном финансировании НИР (ОКР) по данному направлению в период с 1980 – 1990 годы.

 • Отсутствие охранных документов по исследуемой проблеме в Украине и России объясняется прекращением финансирования исследований в данной отрасли после распада СССР.Коментарі до форм Г.2.1- Г.2.2 (2)

 • Наибольшую активность в разработке тренажера сварщика у себя в стране и за рубежом проявлял Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР.

 • При проведении патентных исследований по данному ОХД действующих лицензий не выявлено.

 • Анализ количества ежегодно подаваемых заявок относительно исследуемого ОХД выявил нестабильность в подаче заявок после 1990 года, это свидетельствует о том, что пик изобретательской активности в разработке тренажеров сварщика уже прошел. Это связано с тем, что разработки в этом направлении уже не обеспечивают значительного улучшения тех технико-экономических показателей продукции, которые представляют интерес для потребителей. В ближайшее время это направление может оказаться не перспективным. • Асоціація “Інформатіо-Консорціум”

 • Директор Васильєв Олексій Всеволодович

 • OVasylyev@gmail.com

 • “ФРАКСІМ-ІММ”

 • Директор Чьочь Вікторія Володимирівна

 • informatio@email.com.ua

 • тел./факс: (044) 286-2443

 • (044)- 501-1296Схожі:

Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconНауковий керівник ндр, Науковий керівник ндр
Здійснення ндр з метою модернізації системи професійного навчання державних службовців І посадових осіб місцевого самоврядування
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconПопова Наталія Володимирівна Начальник науково-технічного Центру сертифікацій та випробувань продукції Всеукраїнського державного науково виробничого Центру стандартизації,
Центру сертифікацій та випробувань продукції Всеукраїнського державного науково виробничого Центру стандартизації, метрології, сертифікації...
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconРішення щодо відкриття Культурно-інформаційного центру у складі Посольства України
У липні 2008 року Міністерство закордонних справ України прийняло рішення щодо відкриття Культурно-інформаційного центру у складі...
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconСтворення “Харківської науково-освітньої комп’ютерної мережі” навчально-методичного центру асібт на базі Академії культури інтернет-центрів при бібліотеках регіонального інформаційного центру на базі хднб ім.
Харківської науково-освітньої комп’ютерної мережі навчально-методичного центру асібт на базі Академії культури інтернет-центрів при...
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconВіртуальна екскурсія до водно-інформаційного центру вода на поверхні землі

Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconЛріду наду науковий керівник ндр, к е. н., доцент Каляєв А. О
Механізми професіоналізації органів місцевого самоврядування в контексті забезпечення сталого розвитку територіальної громади
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconОсновні показники наукової діяльності онеу у 2009 -2011 рр
Ндр "Управління проблемною кредитною заборгованістю підприємств в умовах кризи" (Науковий керівник д е н., професор Кузнєцова Л....
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconПовідомлення про діяльність фармацевтичного підприємства, його можливості, лікарські засоби; інформаційна повідомлення про діяльність фармацевтичного підприємства, його можливості, лікарські засоби
Ця діяльність, спрямована на створення позитивного образу фармацевтичної фірми в очах громадськості, доповнює рекламу і може бути...
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconНауковий керівник: зав лабораторії, к т. н., с н. с. В. В. Циганок Виконавці
Тема ндр "Розробка наукових засад створення систем підтримки прийняття рішень ординального типу" шифр: "Ранги" (2009-2011)
Конкурентоздатність продукції та результатів ндр І патенто-інформаційна діяльність Васильєв О. В. – к т. н., керівник Інформаційного центру “фраксім-імм” iconІнформаційна Інформаційна
Участь в аукціонах можлива з будь-якої точки України, не виходячи зі свого офісу

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка