У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра


НазваУ кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра
Дата конвертації06.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииУ кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра.

У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра.

В.Сухомлинський

Учитель, який передає дитині лише знання, - це ремісник; той хто виховує характер, - справжній митець своєї справи.

С. Русова

Кожна дитина має право на увагу, на ласку, на похвалу.

Є. АркінОтже, якщо у Вашому класі є дитина, що:

 • швидко схоплює суть питання;

 • має великий запас знань загального характеру;

 • охоче вчиться;

 • процес її навчання йде швидкими темпами;

 • свою роботу виконує самостійно;

 • надає перевагу індивідуальним видам діяльності;

 • із задоволенням займається різними видами творчої діяльності;

 • - значно випереджає однолітків за кількістю умінь, навичок і загальним розвитком,

…радійте, у Вашому класі

вчиться дитина з високим

рівнем загальних здібностей.

А якщо Ваш учень:

 • вразливий і артистичний, також дуже діяльний і енергійний;

 • прагне практично реалізувати свої плани, ідеї, проекти;

 • володіє в досконалості для свого віку технікою гри на музичних інструментах;

 • відмінно малює;

 • має артистичні схильності;

 • добре володіє мовою;

 • має великий словниковий запас, правильно будує фрази, швидко і виразно читає,

… у Вашому класі вчиться

майбутній учитель, актор,

композитор чи інша

знаменитість у мистецтві.

Ви звернули увагу на те, що:

 • під час спортивних ігор дитина завжди виходить переможцем;

 • школяр уміє координувати свої рухи;

 • реальні досягнення учня в спорті значно вищі за рівень його однолітків;

 • у дитини яскраво виражені вольові якості;

 • школяр стійко переносить фізичну напругу,У Вашому в класі є учень, що:

 • багато читає не з примусу;

 • може довго і зосереджено працювати над вирішенням якої-небудь цікавої проблеми;

 • швидко вирішує математичні задачі;

 • намагається швидко схопити суть питання і зробити загальні висновки;

 • прагне впорядкувати слова, числа і т.д., звести їх у єдину систему;

 • при відповіді на запитання враховує ступінь його важливості;

 • має гнучке мислення;

 • виявляє цікавість до техніки і не властиві для його віку навички й уміння при конструюванні,

…це означає, що у дитини високий

інтелектуальний потенціал,

у неї високий рівень

розумової працездатності

Якщо дитина:

 • чимось глибоко зацікавившись, намагається зрозуміти суть питання, намагається обґрунтувати його, знайти логічне рішення, дати розумну відповідь;

 • має "критичну жилку";

 • виявляє здатність до вдосконалювання;

 • може розумно висловитися з широкого кола питань,

…перед Вами обдарована

дитина і їй потрібна

Ваша підтримка!Навчання обдарованих дітей

Програма навчання для обдарованих дітей повинна відповідати їх специфічним потребам та можливостям, а також цілям, які висуваються до навчання цієї категорії учнів.

Цим і визначається перелік вимог до побудови програм навчання для обдарованих дітей.

Принципи організації змісту навчання для обдарованих школярів:Програми навчання, незалежно від того, для яких дітей вони призначені, можна розділити на 3 категорії:Програми для обдарованих дітей повинні:

 • Надавати можливість для поглибленого вивчення тем, які обирають учні;

 • Забезпечувати самостійність у навчанні, тобто навчання, яке керується самою дитиною;

 • Розвивати методи та навички дослідницької роботи;

 • Розвивати творче, критичне та абстрактно- логічне мислення;

 • Заохочувати та стимулювати висування нових ідей, які руйнують звичні стереотипи та загальноприйняті погляди;

 • Сприяти розвитку самопізнання та саморозуміння, усвідомленню своєрідності власних здібностей та розумінню індивідуальних особливостей інших людей;

 • Вчити дітей оцінювати результати роботи за допомогою різноманітних критеріїв, заохочувати оцінювання роботи самими учнями.

Бути толерантним і чуйним.

 • Бути толерантним і чуйним.

 • Знатися на особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їх потреби та інтереси.

 • Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

 • Мати широке коло інтересів.

 • Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних з особливостями навчання обдарованих дітей.

 • Володіти почуттям гумору(але не висміювання)

 • Бути жвавим та активним.

 • Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду власних поглядів і до постійного самовдосконалення.

 • Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.

 • Володіти емоційною стабільністю.

 • Уміти переконувати.

 • Мати схильність до самоаналізу.Якщо ви навчаєте обдаровану дитину:

 • Не вихваляйте кращого учня. Не вирізняйте обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохочуйте спільні заняття з іншими дітьми.

 • Не приділяйте забагато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина найчастіше ставатиме переможцем, що може призвести до виникнення неприязні до неї з боку решти учнів.

 • Не перетворюйте обдаровану дитину на «вундеркінда». Недоречне акцентування на її винятковості спричиняє, роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей теж неприпустиме.

 • Пам'ятайте, що здебільшого обдаровані діти погано сприймають усілякі регламентовані заняття, що повторюються.Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей:

 • Слухайте уважно думки учнів і оцінюйте їх одразу, наголошуючи на їх оригінальності, важливості тощо.

 • Підтримуйте інтерес дітей до нового.

 • Заохочуйте оперування предметами, матеріалами, ідеями. Нехай дитина практично розв'язує дослідницькі завдання.

 • Учіть дітей до систематичного самооцінювання кожної думки. Ніколи не відкидайте її!

 • Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

 • Не вимагайте запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього розв'язання там, де є багатоваріантні способи.

 • Культивуйте творчу атмосферу — учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає, визнає, приймає їх та використовує.Учіть дітей цінувати власні та чужі думки, фіксувати їх у блокноті.

 • Учіть дітей цінувати власні та чужі думки, фіксувати їх у блокноті.

 • Іноді однолітки ставляться до здібних дітей агресивно — попереджуйте ці ситуації, розвивайте і у дітей терпимість і впевненість.

 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, технічні й наукові ідеї

 • Позбавляйте страху талановитих дітей.

 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу й самостійність. Залучайте їх до проектів, що можуть і захоплювати.

 • Створюйте проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

 • Створюйте в школі періоди творчої активності, адже більшість геніальних рішень з'являються самев цей час.

 • Допомагайте опанувати технічні засоби для записів.

 • Розвивайте критичне сприйняття дійсності.

 • Навчайте доводити розпочате до логічного завершення.

 • Впливайте особистим прикладом.На заняттях чітко контролюйте досягнуті результати та пропонуйте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінювання, самопізнання.

 • На заняттях чітко контролюйте досягнуті результати та пропонуйте завдання підвищеної складності, створюйте ситуації самоаналізу, самооцінювання, самопізнання.

 • Залучайте до роботи з розроблення і впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюйте ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

 • Використовуйте творчу діяльність вихованців, проводячи різні види масових заходів, відкритих і та семінарських занять, свят.

 • Під час опрацювання програмового матеріалу залучайте до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюйте розвивальні ситуації.

 • Активно залучайте до участі в районних, обласних, Усеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

 • Відзначайте досягнення вихованців, підтримуйте та стимулюйте активність, ініціативу, пошук, і

 • Пам'ятайте, що учень — «...це не посуд, який потрібно наповнити. а факел, який необхідно запалити»

(К.Ушинський).Схожі:

У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconЗадатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей; Задатки
Які дають змогу успішніше оволодівати тією чи іншою діяльністю, вирішувати ті чи інші завдання, проблеми
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconГора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін
Зацікавити дітей іноземною культурою, розвивати лінгвістичні задатки дитини, виховувати любов до навчання загалом
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconСпецифікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко

У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра icon1. Виявляйте свою любов до дитини
Виявляйте свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що ви любитимете її завжди, за будь-яких обставин. Але слідкуйте за тим, щоб...
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconПедагогічна рада Розвиток творчих здібностей учнів у позакласній
Школа є тією лабораторією, де навчають і виховують, відкривають можливості кожної дитини, допомагають їй розвивати власні здібності...
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconУрок гармонія почуттів, дій, думок
Ми прагнемо розвивати здібності кожної дитини, застосовуючи для цього найбільш ефективні традиційні та сучасні методи навчання і...
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconДжерело радості Джерело радості
Формування умов для збереження та зміцнення здоров`я учнів, навичок здорового способу життя як основи розвитку потенційних здібностей...
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра icon«Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості та зацікавленості.»
«Гра це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ....
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconЗдоров'я – найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей
...
У кожної дитини дрімають задатки будь-яких здібностей. Ці задатки, як порох: щоб їх запалити, необхідна іскра iconІнтеграція освіти через розвиток образного мислення учнів для формування інноваційної особистості
Створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, орієнтації, передусім, на творчість дитини

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка