Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план


НазваНауково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план
Дата конвертації06.03.2013
Розмір577 b.
ТипПрезентации


НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ


 • План.

 • Технологічні способи виробництва

 • Еволюційні і революційні форми науково-технічного прогресу

 • Відтворення та теорія економічного зростання. Типи економічного зростання. Сучасний тип економічного зростання та його нова якість.

 • Темпи економічного зростання, їх проблема. Фактори економічного зростання

 • Поняття економічної циклічності

 • Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва і її практичне значення

 • Проблеми інтенсифікації економіки.

 • Екологічні проблеми і шляхи їх подоланняРозвиток людства постійно супроводжувався вдосконаленням матеріального виробництва. Взаємовідносини всіх елементів продуктивних сил характеризувалися безперервним розвитком як організації самого виробництва, так і його технологій. Основою технологій є стан засобів праці. Відповідно до природи матеріалів, з яких виготовляли засоби виробництва, первинні періоди людського розвитку поділялися на: кам’яний, бронзовий та залізний вік. Розвиток виробництва, безперечно, тягне за собою розвиток суспільства: первіснообщинний лад із його простим товарним виробництвом змінюється рабовласницьким із вираженим поділом праці, який переходить у феодальний, де науково-технічний розвиток призводить до появи машин, а це в свою чергу спричиняє загальне товарне виробництво і перехід до капіталізму із вираженою ринковою економікою. Як в первіснообщинному так і в феодальному періоді переважав екстенсивний шлях розвитку суспільства, а в капіталістичному - інтенсивний. Техніка була ручною і досить примітивною. Результати праці, особливо аграрного сектора визначались часто природними силами, дуже сильно залежали від погоди, природних катаклізмів тощо. Потреби суспільства зростали, і праця ставала дедалі виснажливішою. Така невідповідність потреб і можливостей довго тривати не могла. Всезростаючі потреби суспільства, поява класу капіталістів з їх жадобою до наживи, конкуренції та збагачення створювали підґрунтя для появи нових технологій, нових форм організації праці, виробництва, підприємництва. Виникло крупне машинне виробництво, яке зумовило значне підвищення продуктивності праці і підняло на вищий щабель розвиток продуктивних сил.

 • Технологічні способи виробництваВдосконалення засобів праці впродовж віків відбувалось разом із набуттям людиною знань та вмінь, що забезпечувало розвиток науки та техніки.Наука – це сфера розумової людської діяльності, спрямована на вироблення і теоретичну систематизацію об’єктивних знань про дійсність.

 • 2. Еволюційні і революційні форми науково-технічного прогресуІншими словами можна сказати, що наука – це розумова людська діяльність, спрямована на здобуття нових знань про дійсність. Наука – це духовний продукт загального людського розвитку, суспільний інтелект. Кожна окрема людина знає мізер, а людство знає все. Сьогодні наука є окремою продуктивною силою, яка має певні особливості: на першому місці опинились теоретичні знання; у більшості галузей наука є початковою стадією виробництва; безперервний процес наукового перетворення виробництва; розвиток науки є основою переходу до інтенсифікації виробництва; наука забезпечує безперервне оновлення технологій. Завдяки науці сьогодні з’являються принципово нові технології, які породжують принципово нові товари, що здатні задовольнити всезростаюче населення Землі у продуктах харчування, предметах широкого вжитку, засобах зв’язку та пересування. Досягнення фундаментальної науки дозволили створити матеріали із властивостями, які не притаманні ні одному виду живої природи та які в стані значно ефективніше замінити природні речовини тощо.Об’єднання науки і техніки відбулося лише на початку ХІХ століття, коли завершилась перша промислова революція і крупне машинне виробництво з’явилось завдяки науковим розробкам. Саме завдяки науці Бенджамін Франклін у 1760 році запропонував громовідвід, Іван Ползунов у 1765 році зробив першу парову машину, Роберт Фултон у 1803 році збудував підводний човен, Луї – Жак Дагер у 1839році зробив фотоапарат, першу обчислювальну машину з програмним керуванням створив Чарльз Беббедж у 1833, Микола Кибальчич у 1881році запропонував креслення космічної ракети, у 1895 році Олександр Попов подарував нам радіо, брати Уїлбер та Орвілл Райт у 1903 році створили перший літак, а в 1910 – Гліб Котельников – перший шовковий парашут. Можна було б і далі перелічувати ці чудові винаходи, але і з цих декількох зрозуміло, який великий стрибок людства вперед напередодні третього тисячоліття започаткували в минулих двох століттях.Науково-технічний прогрес супроводжує всю історію розвитку людства. Вдосконалення засобів виробництва, ускладнення технологій, підвищення продуктивності праці – все це результати науково-технічного прогресу. .Виробництво матеріальних і духовних благ є незамінною умовою існування суспільства, тому питання рівня і якості життя цікавить населення будь-якої країни. Поняття рівня і якості життя охоплює всі види людських потреб: і матеріальні, і духовні, і соціальні. На першому місці стоїть, звичайно, задоволення матеріальних потреб – це продукти харчування, одяг, житло, умови праці та ін. Рівень культурного розвитку людини залежить від ступеня задоволення духовних потреб: отримання освіти, медичного обслуговування, вивчення мистецтва, морального вдосконалення. І на кінець, прогрес цивілізації виражається в розширенні соціальних потреб. Це може забезпечити лише процес безперервного виробництва – відтворення розглядається не як окремий акт, а як постійне повторення процесу виробництва. Типологія відтворення є досить різноманітною і багатокритеріальною. Найвживаніші два критерії: 1) характер використання ресурсів отриманих доходів; 2) якісна характеристика факторів виробництва. Відповідно до першого розрізняють три види відтворення просте, розширене та звужене.

 • 3. Відтворення та теорія економічного зростання. Типи економічного зростання. Сучасний тип економічного зростання та його нова якістьПросте відтворення – це повторення процесу виробництва в попередніх масштабах, тому що весь отриманий дохід спрямовується на кінцеве споживання.

 • Розширене відтворення - це повторення процесу виробництва в більших масштабах, так як частина отриманого доходу використовується для придбання додаткових ресурсів, за рахунок яких виробництво відновлюється в більших розмірах.Індекс продукції промисловості – це показник, який обчислюється на підставі даних підприємств про вартість даної продукції у порівняльних цінах. Індекси промислової продукції за тривалі періоди обчислюються ланцюговим методом, тобто шляхом перемноження між собою індексів до попереднього року за необхідний період. Однак в історії людства все-таки переважає розширене відтворення. В результаті його передусім збільшується реальний ВНП, національний дохід і підвищується продуктивність праці. Таким чином, ми підійшли до поняття “економічне зростання”.. Кінцевою метою економічного зростання є споживання, підвищення рівня життя. Економічне зростання відображає збільшення кількості створених за певний проміжок часу товарів і послуг.

 • Існує три типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний та змішаний. При екстенсивному типі економічного зростання відбувається ріст національного продукту за рахунок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил при незмінному рівні технічної основи виробництва.

 • При інтенсивному типі економічного зростання збільшення маcштабів випуску продукції досягається якісним вдосконаленням продуктивних сил, а саме – використанням більш вдосконалених факторів виробництва і технологій. Основою інтенсифікації завжди є науково-технічний прогрес. Результатом інтенсифікації є не тільки збільшення обсягу виробництва продукції, але і її якості.Схожі:

Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconНауково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання технологічні способи виробництва
Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва і її практичне значення Проблеми інтенсифікації економіки
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconНауково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання технологічні способи виробництва
Модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва і її практичне значення Проблеми інтенсифікації економіки
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconТехнічний прогрес 1918-1939 років План Заліниці
Після війни стрімко почались будуватись залізниці, з кожним роком їх чисельність зросталась на 1500 кілометрів і кількість вокзалів...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconЗа даними Ф. Лінна, склав: За даними Ф. Лінна, склав
Науково-технічний прогрес є основним джерелом підвищення ефективності виробництва та продуктивності суспільної праці. Він повинен...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconДуайт Ейзенхауер
В результаті прийнятих заходів в 1955 р спад в економіці був здоланий, з'явилося пожвавлення економічного життя. Вісім років правління...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconІнформаційне суспільство нова стадія розвитку цівілізації План Інформаційні революції. Їх роль і значення
Як наслідок, ці революційні зміни творять нову соціокультурну ситуацію (простір), котра детермінує формування нового типу не лише...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план icon1. Стратегічна мета економічного розвитку України
України формування високорозвинутої соціально-орієнтованої ринкової економіки, що забезпечує досягнення стійкого економічного зростання...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconАктуальність даної теми полягає в тому, що посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку вимагає підвищення ефективності економічного потенціалу суб’єктів господарювання та покращення їх матеріально-технічної бази. Актуальність
«економічного потенціалу» підприємства; вивчити склад і провести аналіз факторів, які впливають на формування економічного потенціалу...
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconНауково-методичне портфоліо Науково-методичне портфоліо
Становлення професіоналізму вчителів через формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності
Науково-технічний прогрес І становлення нового типу економічного зростання план iconНаслідки демографічних викликів для економічного зростання та підвищення продуктивності праці


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка