Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М


НазваПредмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання.

 • Автор доц. Несторович Я.М.


Психологія – одна з наук про людину, її життя і діяльність. Предмет її – психічна діяльність людини, її психічні процеси, стани і властивості.

 • Загальна психологія – це наука, яка вивчає сутність і загальні закономірності виникнення, функціонування і розвиток психіки.Загальна психологія вивчає:

 • - структуру психічної діяльності людини й основні закономірності перебігу психічних процесів (відчуття і сприймання, пам’яті, уваги, мислення та інтелекту, емоцій та вольової діяльності, свідомості, самосвідомості, підсвідомих та несвідомих процесів).

 • - Одним із основних завдань загальної психології є вивчення особистості, її структури та основних проявів.

 • У ХIХ – ХХ столітті сформувалось безліч окремих галузей психологічної науки, які взаємозв’язані з іншими науками, в т.ч. і медична психологія.Медична психологія поділяється на загальну та спеціальну.

 • Медична психологія поділяється на загальну та спеціальну.Загальна медична психологія вивчає:

 • Основні закономірності психології хворої людини;

 • Психологію родичів та близьких хворого;

 • Психологію медичних працівників стосовно один одного;

 • Психологічні аспекти спілкування медика з хворими та їх родичами;

 • Психологічну атмосферу в лікувально-профілактичних закладах;

 • Внутрішню картину хвороби, психосоматичні і соматопсихічні взаємини;

 • Вплив особистості на перебіг захворювання;

 • Психологічні аспекти медичної деонтології;

 • Психологічні аспекти психотерапії, психогігієни і психопрофілактики.Спеціальна медична психологія вивчає:

 • Особливості психології хворих з межовими формами нервово-психічних розладів, які фактично є об’єктом діяльності лікаря будь-якої спеціальності;

 • Психологію хворих на етапах підготовки, проведення хірургічних втручань і в післяопераційний період;

 • Особливості психології осіб із різними захворюваннями (серцево-судинними, інфекційними, онкологічними, гінекологічними, шкірними, нервово-психічними);

 • Психологію хворих з дефектами органів і систем (сліпота, глухота, глухонімота та ін);

 • Медико-психологічний аспект трудової, військової і судової експертиз.

Форми прояву психіки і їх взаємозв’язокГалузі психології:

 • 1).Психологія праці – вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, наукової організації праці (НОП).

 • Задачі – дослідження професійних особливостей людини:

 • закономірності розвитку трудових навичок;

 • вплив на людину виробничої обстановки, розміщення станків.

 • Психологія праці має ряд розділів:

 • інженерна психологія – проблема розпорядження і узгодження функцій між людьми і машиною;

 • авіаційна психологія, космічна психологія.2).Педагогічна психологія: вивчення психологічних закономірностей навчання і виховання людини.

 • Її розділи:

 • - психологія навчання (основи дидактики, програмованого навчання, формування розумових дій).

 • -психологія виховання (психологія виховання учнівського колективу).3).Медична психологія, психологічні аспекти діяльності медиків, хворого:

 • нейропсихологія: співвідношення психологічних явищ із фізіологічними мозковими структурами;

 • психофармакологія;

 • психотерапія: засоби психічного впливу для лікування хворого;

 • психопрофілактика і психогігієна – заходи для забезпечення психічного здоров’я людей.4). Юридична психологія – реалізація права

 • судова: психологічні особливості поведінки учасників кримінального процесу;

 • психологія показань свідків, поведінка звинувачуваних, вимоги до допиту;

 • кримінальна: поведінка і формування особистості злочинця, мотиви злочину;

 • виправно-трудова психологія.5). Військова психологія.

 • 5). Військова психологія.

 • 6). Психологія спорту.

 • 7) Психологія торгівлі (в т.ч. вплив реклами).

 • 8). Психологія наукової творчості.

 • 9) Психологія художньої творчості (в літературі, мистецтві) і естетичного сприйняття.10). Якщо взяти за основу психологічні аспекти розвитку, то розрізняють:

 • вікову психологію: (дитяча, психологія підлітка, дорослої, геронтопсихології);

 • психологію аномального розвитку;

 • олігофренопсихологію;

 • сурдопсихологію (дефект слуху);

 • тифлопсихологію (слабозрячі і сліпі).11) Порівняльна психологія – дослідження філогенетичної форми психічного життя, співставлення психіки тварин і людини; зоопсихологія.

 • 12). Соціальна психологія: взаємовідносини людей з різних організованих і неорганізованих громадських групах:

 • макро середовища;

 • мікро середовища.Методи психології

 • В психології розрізняють:

 • основні методи: спостереження і експерименту;

 • допоміжні: метод експертних оцінок, аналіз продуктів діяльності, методи опитування (бесіда, анкетування, інтерв’ю;

 • метод спостереження;

 • метод тестів і інші.1).Спостереження:

 • Переваги – проводяться в природній звичайній ситуації

 • не змінює поведінки спостережуваних осіб;

 • можна спостерігати одну особу чи групу осіб;

 • дуже зручний в групі дитячого садка чи в шкільному класі, студентській групі;

 • спостереження і фіксація поодиноких проявів психічних властивостей недостатня для надійних висновків.2).Експеримент: лабораторний і природний.

 • 2).Експеримент: лабораторний і природний.

 • Переваги: - можна спеціально викликати певний психічний процес

 • можна простежити залежність психічного явища від змінюваних зовнішніх умов.

 • 3).Методи опитування:

 • Метод бесіди: використання на різних стадіях дослідження як для первинного орієнтування, так і для уточнення висновків, одержаних іншими методами (спостереження).

 • 4).Метод інтер’ю. Анкетування. Різниця: Метод інтерв’ю передбачає більшу свободу опитуваного у формуванні відповіді, їх розгорнутість.

 • 5).Метод експертних оцінок: широко використовують в психології особистості. Як експерти можуть виступати компетентні особи, що добре знають досліджуваних: вихователі дитячих садків, шкіл-інтернатів, класні керівники, майстри-виробничо-технічних училищ, майстри на виробництві, керівники наукових колективів, спортивні тренери і ін.6).Метод самоспостереження: широко використовується в емпіричній психології 18-19 ст.

 • 6).Метод самоспостереження: широко використовується в емпіричній психології 18-19 ст.

 • 7).Метод тестів: тести, тобто більш-менш стандартизовані короткочасні вивчення властивостей особистості

 • Чи вмієте Ви володіти своїми емоціями?

 • Чи вмієте Ви впливати на інших?

 • Чи розумієтесь Ви в косметиці?

 • Чи вмієте Ви одягатись? і т.д.

 • 8).Конкретні методики психологічного обстеження: їх дуже багато і залежить від цілі. Наприклад, вивчення вікових змін уваги (стійкості), нормальних і дебільних дітей.Відчуття і сприймання

 • Відчуття – це психічний процес відображення в нашій свідомості окремих властивостей предметів і явищ об’єктивного світу, що виникають при їх безпосередньому впливі на органи чуття.

 • Класифікація рецепторів1.Екстерорецептори (зовнішні).

 • 1.Екстерорецептори (зовнішні).

 • Дистанційні:

 • а) орган зору – око;

 • б) орган слуху – зовнішнє і середнє вуха та завиток;

 • в) орган нюху – ніс.

 • ІІ.Контактні:

 • а) рецептори дотику і тиснення;

 • б) рецептори тепла;

 • в) рецептори холоду;

 • г) рецептори болю.

 • ІІІ. Інтерорецептори (вісцерорецептори).Рецептори травної системи:

 • Рецептори травної системи:

 • а) рецептори нюху – носоглотка;

 • б) рецептори смаку – язик і глотка;

 • в) сенсорні клітини спраги – слизова глотки;

 • г) сенсорні клітини голоду – шлунок;

 • д) сенсорні клітини нудоти – шлунок.

 • Рецептори системи кровообігу

 • Рецептори дихальної системи.

 • Рецептори системи розмноження.

 • Рецептори болю всіх внутрішніх органів.Властивості відчуття:

 • Абсолютна чутливість органів чуття – здатність людини відчувати незначні величини подразнення.

 • Поріг відчуття – мінімальна величина подразника, при якій виникає відчуття (16-20 т.герц.для слуху).

 • Адаптація – зміна чутливості аналізаторів в результаті пристосування органів чуття до діючого подразника (світло, тепло).

 • Сенсибілізація – підвищення чутливості в результаті взаємодії (звук-світло-дискотека).

 • Габітуація – це звикання, коли певні подразники стають настільки звичними, що перестають впливати на активність вищих відділів мозку (міський житель не чує шуму машин, медики – запах ліківСприймання – це психічний процес, який полягає в цілісному відображенні предметів і явищ навколишнього світу під безпосереднім впливом фізичних подразників на рецептори органів чуття (слухових, зорових і т.д.).

 • Цілісність сприймання – завжди цілісне відображення.

 • Вибірковість – виявляється в наданні переваги одним об’єктам, явищам або їх властивостям перед іншими (медсестра звертає увагу на ознаки хвороби).

 • Константність сприймання – менш-більш відносна стійкість окремих властивостей предметів незалежно від умов сприймання (сонячне освітлення і електричне).

 • Осмисленість сприймання пов’язана з розумінням сутності об’єкта, що сприймається.

 • Аперцепція – залежність від попереднього досвіду (художник дивиться і сюжет і техніку виконання) та її індивідуальних особливостей і професії.

 • Спостереження – умисно сплановане і цілісно спрямоване сприймання, обумовлене конкретним завданням.

 • Сприймання кольорів та їх вплив на психіку людини

 • Сірий – нейтральний – відчуженість від оточуючого

 • Зелений – заспокійливий – стабільність, самоствердження

 • Червоний – збуджуючий – енергійність, нестримність

 • Жовтий – стимулюючий – життєва сила

 • Синій – заспокійливий - спокій та пасивність

 • Чорний – пригнічуючий – відгородження, підвищена самоповага, в деяких випадках свідчить про депресіюСприйняття залежить від:

 • Сприйняття залежить від:

 • стану рецепторів

 • провідних шляхів

 • коркового (мозкового) кінця аналізаторів

 • свідомості

 • уваги

 • емоцій

 • життєвого досвідуПорушення відчуття: - гіперстезія - гіпестезія - анестезія

 • Порушення сприймання:

 • Ілюзії: помилкове сприйняття або помилкове трактування реальних зовнішніх подразників (фізичні, фізіологічні, психічні).

 • Галюцинації: помилкове сприйняття неіснуючих сенсорних стимулів, при цьому може мати місце (але не обов’язково) маячне трактування галюцинаторних переживань. Галюцинації вказують на наявність психозу лише в тому випадку, коли вони пов’язані з порушенням оцінки реальної дійсності.Практичні поради

 • 1.В астенізованих хворих пороги відчуттів знижені. Тому необхідно створити всі належні умови щодо попередження дії надсильних для хворої людини подразників (шум, голосна мова, різкі запахи, тривалі візити відвідувачів тощо).

 • 2. При догляді за хворими потрібно враховувати процеси адаптації, габітуації та сенсибілізації. Так, процес адаптації до стаціонарних умов триває переважно три-чотири дні. Тривала габітуація більш характерна для хворих із сільської місцевості, а сенсибілізація – для жителів міста.

 • 3. При догляді за хворими і спілкуванні з ними необхідно враховувати чутливість аналізаторів: голосніше звертатись до осіб із зниженим слухом, уважно слідкувати за дією грілки на ділянки тіла, уражені паралічами або парезами, затемнити палату, де знаходяться хворі, яким медикаментозно розширили зіниці тощо.

 • 4. Потрібно врахувати вплив кольорів на стан психіки хворого: зелений і голубий – заспокоюють хворих, а червоний і оранжевий збуджують нервову систему.

 • 5. Хвороба посилює вибірковість сприймання.

Схожі:

Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconСоціальна психологія як наука план: Предмет І структура соціальної психології

Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconПсихологія свідомості Підготував: доц. Несторович Я. М
П. Павлов: "Свідомість це динамічне вогнище оптимального збудження в к г м з від’ємною індукцією навколо"
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconПсихологія свідомості Порушення свідомості Підготував: доц. Несторович Я. М
П. Павлов: "Свідомість це динамічне вогнище оптимального збудження в к г м з від’ємною індукцією навколо"
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconПідготував доц. Несторович Я. М. Підготував доц. Несторович Я. М
Якщо хворий один з батьків, то діти захворюють у 15 випадків; якщо обоє в 40
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconПсихологія мислення і інтелекту. Патологія мислення і інтелекту Підготував доц. Несторович Я. М

Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconТема лекції. Відчуття та сприймання. Увага
Відчуття відображення в мозку людини окремих властивостей та якостей предметів і явищ об’єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього...
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconАвтор : доц. Доброродній в. Б. План лекції Анатомо-фізіологічні дані щз
Захворювання щитоподібної залози. Клініка, діагностика, лікувальна тактика, методи оперативного лікування
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconТема: Психологія хворого. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Н; вони недостатньо стабільні, що обумовлене їхньою хімічною будовою, недостатнім ступенем чистоти, а також визначеними значеннями...
Предмет психології. Методи. Психологія відчуття і сприймання. Автор доц. Несторович Я. М iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир Автор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Таким чином, витяг складається з наступних основних процесів: дифузії, десорбції, розчинення, діалізу і вимивання, що відбуваються...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка