Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії


НазваРішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


Порядок і терміни організації атестації педагогічних працівників

 • Пономаренко М.І., методист РМК,

 • відділ освіти Барвінківської

 • райдержадміністрації


До 20 вересня

 • П.2.1. Створюються атестаційні комісії І,ІІ, ІІІ рівнів:

 • І рівень – атестаційні комісії закладів;

 • ІІ рівень – атестаційні комісії районних (міських) відділів освіти;

 • ІІІ рівень – атестаційна комісія управління освіти обласної державної адміністраціїДо 10 жовтня

 • П.3.1.Подаються до атестаційних комісій:

 • Списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації.

 • Заяви на позачергову атестацію, про перенесення строку атестації.

 • Подання адміністрації або педагогічної ради про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.До 20 жовтня

 • П.3.2. Затверджуються атестаційною комісією:

 • Списки педагогічних працівників, що атестуються (затверджуються атестаційною комісією, наказом).

 • Графік роботи атестаційної комісії (затверджується атестаційною комісією, наказом).

 • Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

 • Приймається рішення щодо перенесення строку чергової атестації.До 1 березня

 • П.3.4.Подається до атестаційної комісії

 • Характеристика діяльності працівника, що атестується.ДО 15 березня

 • П.3.3.Вивчається:

 • Педагогічна діяльність осіб, що атестуються.П.3.5.Строки засідань атестаційної комісії

 • І рівня – до 1 квітня

 • ІІ рівня – до 10 квітня

 • ІІІ рівня – до 25 квітняДокументаційний супровід атестації

 • Накази:

 • П.2.6. “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу” (До 20 вересня)

 • П.3.2. “Про затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються, графік роботи атестаційної комісії” (До 20 жовтня)

 • П.6.1. “Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань”(Протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії. Наказ в триденний строк доводиться до відома педпрацівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати)Документаційний супровід атестації

 • П.3.7.Книга протоколів

 • Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

 • Книга протоколів повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою.Документаційний супровід атестації

 • Списки педагогічних працівників

 • П.3.1. До 10 жовтня керівники навчальних закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікаціїДокументаційний супровід атестації

 • П 3.4. Педагогічний працівник не пізніше як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

 • П 3.10. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

 • П 3.10. на кожного педагогічного працівника , який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках (на одному аркуші з двох сторін): один – в особову справу, другий – не пізніше трьох днів після атестації видається педпрацівнику під підпис.

 • П 6.4. Педпрацівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісіїАТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 • I. Загальні дані

 • Педагогічний працівник, що атестується,_______________________________

 • (прізвище, ім'я, по батькові)

 • Дата народження _________________________________________________ (число, місяць, рік)

 • Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації _______________________________________________

 • Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) _________

 • Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) _______________________________

 • Науковий ступінь (вчене звання) ____________________________________

 • Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) _______________________________________________

 • Дата та результати проведення попередньої атестації ________________

 • Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період _____________________________________________________________II. Результати атестації педагогічного працівника

 • Рішення атестаційної комісії: _____________________________________

 • 1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів ; 3) не відповідає займаній посаді

 • За результатами атестації:

 • присвоїти кваліфікаційну категорію __________________________________

 • "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії“

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня ______

 • (про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"; про присвоєння педагогічного звання)

 • Результати голосування:

 • кількість голосів: за ______, проти ________ утримались _____

 • Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)

 • ______________________________________________________________

 • Голова атестаційної комісії _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Дата атестації _______________________ (число, місяць, рік) З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________

 • (підпис працівника, який атестується) М.П.III. Результати атестації атестаційною комісією II (III) рівня*

 • Рішення атестаційної комісії _________________________________

 • (присвоїти кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання) Результати голосування:

 • кількість голосів: за ______, проти _______, утримались ___

 • Голова атестаційної комісії _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: ____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Дата атестації ____________________ (число, місяць, рік)

 • З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________ (підпис працівника, який атестується)

 • М.П.IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій I та II рівнів**

 • _________________________________________________________

 • Результати голосування:

 • кількість голосів: за_____, проти ______, утримались ______

 • Голова атестаційної комісії _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: _____________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Дата атестації ____________________ (число, місяць, рік) З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ________________ (підпис працівника, який атестується)

 • М.П. _______________ * Заповнюється у разі присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічних звань.

 • ** Заповнюється у разі подання апеляції.Схожі:

Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconРішення щодо перенесення термінів чергової атестації
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconЗакон України "Про освіту", розділ ІІІ, ст. 54; Закон України "Про загальну середню освіту", розділ ІV, ст. 27 Закон України "Про вищу освіту"
Питання до розгляду: розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії; складання графіка засідань атестаційної...
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Дотримання нормативності атестації педагогічних працівників. Ведення атестаційної документації Зауваженн я: Ізюмський район
...
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти
...
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconРішення конкурсної комісії (в окремих випадках; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (призначення на посаду). У подальшому у хронологічній послідовності накази про зміни в анкетних даних
...
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconЩодо атестації педагогічних працівників; щодо атестації педагогічних працівників
Закону України «Про доступ до публічної інформації»; роботи зі зверненнями громадян
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації...
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconКнига щодо європейського врядування Комунікація Комісії щодо загальних принципів і мінімальних стандартів для консультацій
Комунікація Комісії щодо загальних принципів і мінімальних стандартів для консультацій
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас авт. Коваленко О. Я
Рішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії iconРішення про схвалення. "Години запитань": частота проведення, порядок внесення запитань, тематика Парламентські слухання: тематика, тривалість, вимоги до рекомендацій, моніторинг виконання рекомендацій
Контрольні повноваження парламенту як органу: проблеми Програма діяльності уряду: необов'язковість схвалення, невизначеність строку...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка