Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550


НазваПоложення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложенняТипове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р. за №1255/18550

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р. за №1255/18550Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов'язковою.

 • Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов'язковою.

 • Визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 • Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.Чергова атестація: (за списком)

 • Чергова атестація: (за списком)

 • обов'язкове проходження підвищення кваліфікації. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

 • проводиться один раз на п'ять років.

 • Молоді спеціалісти (після закінчення ВНЗ), атестуються не раніш як після 2-ох років роботи на займаній посаді (на третій рік ).Позачергова атестація:

 • Позачергова атестація:

 • за заявою педагогічного працівника;

 • за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу;

 • за заявою педпрацівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через 3 роки після присвоєння попередньої.Наказ по ЗНЗ від .09.2011 №___ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу» (у констатуючий частині – обов'язкове посилання на Типове положення)

 • Наказ по ЗНЗ від .09.2011 №___ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу» (у констатуючий частині – обов'язкове посилання на Типове положення)

 • Склад: голова (директор або його заступник), заступник голови, секретар, члени атестаційної комісії.

 • Кількість членів атестаційної комісії = (або більше) 7 осіб.До 10 жовтня щороку голові атестаційної комісії І рівня надаються:

 • До 10 жовтня щороку голові атестаційної комісії І рівня надаються:

 • Списки педагогічних працівників, які атестуються (за підписом керівника);

 • Подання (керівника або педради закладу) з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання; у разі зниження працівником рівня професійної діяльності .

 • Заяви: - про позачергову атестацію,

 • - про перенесення строку атестаціїДо 20 жовтня атестаційна комісія І рівня затверджує:

 • До 20 жовтня атестаційна комісія І рівня затверджує:

 • - списки педагогічних працівників, які атестуються;

 • - графік роботи атестаційної комісії;

 • - приймає рішення щодо перенесення термыну чергової атестації.Немає ПРОТОКОЛЬНОЇ атестації!

 • Немає ПРОТОКОЛЬНОЇ атестації!

 • Немає підтверждення або встановлення посадового окладу (ставки заробітної плати).

 • Є присвоєння кваліфікаційних категорій.

 • Є встановлення тарифних розрядів.Атестаційна комісія І рівня до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються (відповідно до затвердженого графіка роботи).

 • Атестаційна комісія І рівня до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються (відповідно до затвердженого графіка роботи).

 • Керівник - до 1 березня подає до атестаційної комісії І рівня характеристику діяльності

 • педагогіного працівника у міжатестаційний період

 • Атестація у такі терміни:

 • - комісіями I рівня – до 01 квітня,

 • II рівня - до 10 квітня,

 • III рівня – до 25 квітня.Протоколи засідань атестаційної комісії оформлюються, обов’язково підписуються всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

 • Протоколи засідань атестаційної комісії оформлюються, обов’язково підписуються всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

 • Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою.відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст» («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 • відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст» («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 • відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» («спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»);

 • відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії“, педагогічного звання.педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

 • Атестаційний лист оформлюється у 2-ох примірниках , один - в особову справу, другий видається працівнику під підпис не пізніше 3-ох днів після атестації.Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

 • Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

 • 1) має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

 • 2) виконує посадові обов'язки у повному обсязі;

 • 3) пройшов підвищення кваліфікації.Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

 • Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.

 • Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «старший учитель», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

 • Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «старший учитель», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

 • Педагогічні звання присвоюються безстроково.

Якщо прийняте рішення атестаційною комісією про невідповідність працівника займаній посаді, керівник закладу або органу управління освітою може прийняти рішення про його звільнення з додержанням вимог законодавства про працю п.2 ст.40 КЗпП України (якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації у тому самому закладі).

 • Якщо прийняте рішення атестаційною комісією про невідповідність працівника займаній посаді, керівник закладу або органу управління освітою може прийняти рішення про його звільнення з додержанням вимог законодавства про працю п.2 ст.40 КЗпП України (якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації у тому самому закладі).Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

 • Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.№ з/п

 • № з/п

 • ПІБ повністю

 • Посада

 • Освіта

 • Педагогічний стаж

 • Дата попередньої атестації

 • Результати попередньої атестації

 • Дата проходження підвищення кваліфікації

 • Дата атестації

 • Примітка

 • Директор (повна назва ЗНЗ) М.І.Іванова

 • м.п.

Схожі:

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2010 р за №1255/18550
Атестація педагогічних працівників України здійснюється відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України,...
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Затверджено: Наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації...
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПро порядок закінчення 2010-2011 навчального року
України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р за №151/14842) зі змінами, що затверджені...
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про державну підсумкову атестацію
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 08 №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій...
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Організація та проведення атестації педагогічних працівників у 2010 2011 навчальному році
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 Дотримання нормативності при підготовці та проведенні атестації, веденні відповідної документації
Про вивчення питання щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників у районних (міських) відділах освіти Харківської...
Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка