Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету


НазваОсновні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПротокол


Основні вимоги до експертизи діяльності НЗ за протоколом 4-1


Забезпеченість медичного кабінету

 • Режим роботи медичного кабінету;

 • Графік роботи медичних працівників (лікар, медична сестра), що затверджений головним лікарем медичної установи та погоджений директором навчального закладу;

 • Медичне обладнання відповідно до нормативних вимог.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Наявність угоди з медичною установою про медичне обслуговування учнів (у разі відсутності мед. працівників) ;

 • Проходження курсів підвищення кваліфікації медичних працівників якщо знаходиться у штаті навчального закладуДокументація в медичному кабінеті

 • Журнал обліку профілактичних щеплень;

 • Журнал інфекційних захворювань;

 • Амбулаторний журнал;

 • Журнал обліку роботи з гігієнічного вихованняПланування діяльності НЗ

 • Аналіз роботи за минулий рік з питань організації медичного обслуговування та заходи на новий навчальний рік;

 • Аналіз проведення медичних оглядів та моніторинг стану здоровя учнів;

 • Здійснення громадського контролю за медичним обслуговуванням учнів (протоколи засідань педагогічної ради (двічі на рік), ради закладу, плани роботи ради закладу);

 • Медико-педагогічний контроль за станом здоровя учнів .НАКАЗИ

 • Про організацію профілактичного медичного огляду учнів 1-11 класів;

 • Про організацію поглибленого медичного огляду учнів;

 • Про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою;

 • Про особу, яка відповідає за медичні книжки працівників.Організація харчування учнів

 • Накази складаються на підставі ретельного і всебічного вивчення порушених у них питань.

 • Увага!

 • Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними і реальними, відповідати діючому законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами і фінансуванням.Накази

 • Правила:

 • тексти наказів та інших розпорядчих документів друкуються на бланках формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали;

 • розпорядча частина наказів починається словом “НАКАЗУЮ", яке відокремлюється від попереднього та послідуючого текстів 2 міжрядковими інтервалами, друкують великими буквами без прогалин від межі лівого поля незалежно від повноти попереднього рядка;

 • пропозиції, що містяться в наказі, необхідно узгоджувати з раніше виданими документами з цього питання, щоб уникнути повторів або суперечностей;

 • визначати конкретних виконавців та реальні терміни виконання наказів та інших розпорядчих документівУпровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу

 • Наявність у НЗ документів, що регламентують інноваційну діяльність;

 • Планування інноваційної діяльності;

 • Здійснення інноваційної діяльності;

 • Результативність запровадження інноваційної діяльності.Якість внутрішкільного контролю

 • Перспективне планування КАД;

 • Планування КАД на навчальний рік;

 • Нормативне забезпечення проведення контролю;

 • Узагальнення матеріалів КАД.Ведення ділової документаціїЗагальні положення

 • Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю ділову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК)Загальні положення

 • Вся ділова документація ведеться державною мовою.

 • У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.Загальні положення

 • Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткоюЗагальні положення

 • Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування.

 • УВАГА!

 • У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються.

 • Допущені виправлення у поточній

 • діловій документації застерігаються і

 • скріплюються підписом відповідальної

 • особи та печаткоюСкладання та оформлення документів

 • Для складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм).

 • УВАГА!

 • Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.Документи повинні мати встановлені реквізити і сталий порядок їх розміщення:

 • найменування загальноосвітнього навчального закладу;

 • ідентифікаційний код;

 • назва виду документа, заголовок тексту;

 • адресу і дату підписання документа;

 • посвідчення документа (підпис, затвердження, печатка)Затвердження документа

 • Затвердження документа здійснюється двома способами:

 • грифом "Затверджено",

 • виданням відповідного розпорядчого документа (наказу, розпорядження тощо).

 • Увага!

 • Обидва способи затвердження мають однакову силуГриф затвердження

 • Елементами грифа затвердження є:

 • слово "Затверджено",

 • найменування посади,

 • особистий підпис,

 • ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ,

 • дата затвердження.

 • Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті документаНумерація документів

 • Увага!

 • Всі накази та інші розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року, а протоколи виборних органів - у межах їх повноважень

Протоколи

 • У протоколі вказують такі реквізити:

 • назва виду документа,

 • дату проведення заходу,

 • заголовок до тексту,

 • текст,

 • підписи голови і секретаря засіданняПротоколи

 • Текст протоколу складається з двох частин: вступної і основної.

 • Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданнях, порядку денного засідання з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів по кожному з них.

 • Основний текст протоколу викладається по розділам: "Слухали", "Виступили", "Постановили".

 • Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'язковимиУвага! Алфавітна книга запису учнівОблік бланків свідоцтв та атестатівОформлення книг обліку бланків та видачіАкт

 • Акт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А4 і має такі реквізити:

 • назва документу,

 • місце затвердження,

 • заголовок до тексту,

 • підпис осіб (не менше трьох), які складали акт.

 • У кінці тексту акта записуються дані про кількість екземплярів акта та їх місце знаходження.

 • Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні.Взаємодія НЗ з органами місцевого самоврядування та громадськості

 • Громадські організації з якими співпрацює НЗ;

 • Ефективність співпраці;

 • Форми роботи громадських організацій у НЗ.

Схожі:

Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconОсновні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 3-1 Байназарова О. О
Відповідність структури плану роботи Закону України "Про загальну середню освіту"
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconВикористання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності
Сутність, види, принципи проективної діяльності. Основні вимоги до її застосування із використанням іт
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconСайти журналів Основні вимоги
Вимоги до сайтів та особливості ІХ створення наведено у розпорядженні №5-116 || 03. 11. 10 ||
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconПро затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
Затвердити Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconПостанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету icon*Фінансова забезпеченість одного жителя: м.Івано-Франківськ 887 гривень *Фінансова забезпеченість одного жителя: м.Івано-Франківськ 887 гривень
Ліквідувати дублювання повноважень органів публічної влади різних рівнів адміністративно-територіального устрою
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconПротокол tcp / ip є базовим протоколом Інтернету. Протокол tcp / ip є базовим протоколом Інтернету
У кінцевій точці протокол tcp перевіряє, чи всі частини повідомлення отримані. А так як різні пакети приходять в кінцеву точку різними...
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету icon1 критерії походження
Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» (2007 ) закріплено таке групування критеріїв...
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconМетодичні рекомендації щодо експертизи виховної роботи Методист методичного кабінету Соломон С. М
Експертиза планування виховної роботи на навчальний рік. (Педагогічне проектування виховного процесу)
Основні вимоги до експертизи діяльності нз за протоколом 4-1 Забезпеченість медичного кабінету iconОсновні напрями наукової діяльності основні напрями наукової діяльності
Проект 2: «Створення геометричної форми та інтер`єру кабіни екранольоту на базі літака ан-4»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка