В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології.


НазваВ курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології.
Дата конвертації06.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВ курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. Тому, щоб більш повно і широко обрисувати дане явище, нами було задумано проект, який включив в себе дані про симетріїю в хімії, математиці, а також фізиці та біології. Проект здійснювався силами учнів та вчителів використовуючи матеріал науково-методичних журналів, довідників, енциклопедій, мережі Internet.

 • В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. Тому, щоб більш повно і широко обрисувати дане явище, нами було задумано проект, який включив в себе дані про симетріїю в хімії, математиці, а також фізиці та біології. Проект здійснювався силами учнів та вчителів використовуючи матеріал науково-методичних журналів, довідників, енциклопедій, мережі Internet.Поняття симетрії проходить через всю багатовікову історію людської творчості. Численні народи з давніх часів володіли уявленням про симетрію в широкому сенсі - як еквіваленті врівноваженості і гармонії.

 • Поняття симетрії проходить через всю багатовікову історію людської творчості. Численні народи з давніх часів володіли уявленням про симетрію в широкому сенсі - як еквіваленті врівноваженості і гармонії.Форми сприйняття і вираження у багатьох галузях науки і мистецтва, в кінцевому рахунку, спираються на симетріїю, яка використовується і проявляється в специфічних поняттях і засобах, притаманних окремим галузям науки і видам мистецтва.

 • Форми сприйняття і вираження у багатьох галузях науки і мистецтва, в кінцевому рахунку, спираються на симетріїю, яка використовується і проявляється в специфічних поняттях і засобах, притаманних окремим галузям науки і видам мистецтва.

 • Сьогодні ми пропонуємо вам розглянути прояв цієї ідеї в різних галузях науки.Симетрія (від грецького symmetria – «сорозмірність») – поняття, яке означає зберігання, повторення «інваріативність» будь-яких особливостей структури об’єкта, що досліджується, при проведенні з ним певних перетворень.

 • Симетрія (від грецького symmetria – «сорозмірність») – поняття, яке означає зберігання, повторення «інваріативність» будь-яких особливостей структури об’єкта, що досліджується, при проведенні з ним певних перетворень.Ідея симетрії часто є відправним пунктом у гіпотез і теоріях учених минулих століть, які вірили у математичну гармонію світобудови, та бачили в цій гармонії прояв божественного початку. Давні греки вважали, що Всесвіт симетричний просто тому, що Симетрія прекрасна.

 • Ідея симетрії часто є відправним пунктом у гіпотез і теоріях учених минулих століть, які вірили у математичну гармонію світобудови, та бачили в цій гармонії прояв божественного початку. Давні греки вважали, що Всесвіт симетричний просто тому, що Симетрія прекрасна.Давньогрецький філософ Платон надавав особливого значення правильним багатогранникам, вважаючи їх уособленням чотирьох природних стихій: вогонь-тетраедр (вершина завжди звернена вгору), земля-куб (найбільш стійке тіло), повітря - октаедр, вода -ікосаедр (найбільш «катучєє» тіло).

 • Давньогрецький філософ Платон надавав особливого значення правильним багатогранникам, вважаючи їх уособленням чотирьох природних стихій: вогонь-тетраедр (вершина завжди звернена вгору), земля-куб (найбільш стійке тіло), повітря - октаедр, вода -ікосаедр (найбільш «катучєє» тіло).

Існує притча про буріданового віслюка. У одного філософа, по імені Бурідан, був осел. Одного разу, виїжджаючи надовго, філософ поклав зліва і справа зовсім однакові оберемки сіна. Осел не зміг вирішити, з якою охапки йому розпочати їсти і помер з голоду. У кожному жарті є частка істини: якщо ліве та праве настільки однаково, що не можна віддати перевагу ні тому, ні іншому, то маємо справу з симетрією, що виявляється в повній рівноправності, в повній урівноваженості лівого і правого.

 • Існує притча про буріданового віслюка. У одного філософа, по імені Бурідан, був осел. Одного разу, виїжджаючи надовго, філософ поклав зліва і справа зовсім однакові оберемки сіна. Осел не зміг вирішити, з якою охапки йому розпочати їсти і помер з голоду. У кожному жарті є частка істини: якщо ліве та праве настільки однаково, що не можна віддати перевагу ні тому, ні іншому, то маємо справу з симетрією, що виявляється в повній рівноправності, в повній урівноваженості лівого і правого.Симетрія спостерігається також і на молекулярному рівні вивчення речовини. Вона спостерігається у недосяжних для безпосереднього спостереження геометрично впорядкованих атомних структурах молекул.

 • Симетрія спостерігається також і на молекулярному рівні вивчення речовини. Вона спостерігається у недосяжних для безпосереднього спостереження геометрично впорядкованих атомних структурах молекул.

 • В 1810 р. Д.Дальтон , прагнучи показати своїм слухачам як атоми комбінуючись утворюють хімічні сполуки, побудував дерев’яні моделі куль та стержнів. Ці моделі виявились хорошим наочним посібником.Симетрія спостерігається також і на молекулярному рівні вивчення речовини. Вона спостерігається у недосяжних для безпосереднього спостереження геометрично впорядкованих атомних структурах молекул.

 • Симетрія спостерігається також і на молекулярному рівні вивчення речовини. Вона спостерігається у недосяжних для безпосереднього спостереження геометрично впорядкованих атомних структурах молекул.

 • В 1810 р. Д.Дальтон , прагнучи показати своїм слухачам як атоми комбінуючись утворюють хімічні сполуки, побудував дерев’яні моделі куль та стержнів. Ці моделі виявились хорошим наочним посібником.Молекула води має площину симетрії (пряма вертикальна лінія). Нічого не зміниться, якщо поміняти парні атоми в молекулі; такий обмін є еквівалентним операції дзеркального відображення.

 • Молекула води має площину симетрії (пряма вертикальна лінія). Нічого не зміниться, якщо поміняти парні атоми в молекулі; такий обмін є еквівалентним операції дзеркального відображення.

У молекулі метану СН 4 атом Карбону зв'язаний з чотирма однаковими атомами водню. Фізична рівноправність усіх чотирьох зв'язків між атомами Карбону та Гідрогену природним чином узгоджується з просторовою структурою молекули метану у вигляді тетраедра, у вершині якого знаходяться атоми Гідрогену, а в центрі - атом Карбону.

 • У молекулі метану СН 4 атом Карбону зв'язаний з чотирма однаковими атомами водню. Фізична рівноправність усіх чотирьох зв'язків між атомами Карбону та Гідрогену природним чином узгоджується з просторовою структурою молекули метану у вигляді тетраедра, у вершині якого знаходяться атоми Гідрогену, а в центрі - атом Карбону.Уявлення про симетрію мають важливе значення при теоретичному аналізі будови комплексних сполук, їх властивостей та поведінки в різних реакціях. Теорія кристалічного поля та теорія поля лігандів встановлюють взаємне розміщення зайнятих і вакантних орбіталей комплексної сполуки на основі даних про його симетрію, характер і ступінь розщеплення енергетичних рівнів при зміні симетрії поля лігандів. Знання однієї лише симетрії комплексу дуже часто дозволяє якісно судити про його властивості.

 • Уявлення про симетрію мають важливе значення при теоретичному аналізі будови комплексних сполук, їх властивостей та поведінки в різних реакціях. Теорія кристалічного поля та теорія поля лігандів встановлюють взаємне розміщення зайнятих і вакантних орбіталей комплексної сполуки на основі даних про його симетрію, характер і ступінь розщеплення енергетичних рівнів при зміні симетрії поля лігандів. Знання однієї лише симетрії комплексу дуже часто дозволяє якісно судити про його властивості.

Перший аспект – симетрія огранки кристалів, тобто симетрія зовнішньої форми кристалів. В цьому випадку кристал є випуклим багатогранником, і відповідно можна розглядати види симетрія, які характерні для випуклих багатогранників.

 • Перший аспект – симетрія огранки кристалів, тобто симетрія зовнішньої форми кристалів. В цьому випадку кристал є випуклим багатогранником, і відповідно можна розглядати види симетрія, які характерні для випуклих багатогранників.Мы проводили синтез кристалів натрию хлориду та мідного купоросу в шкільній шімічній лабораторії..

 • Мы проводили синтез кристалів натрию хлориду та мідного купоросу в шкільній шімічній лабораторії..

.

 • .

Схожі:

В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconЕлементи теорії ймовірностей місце теми в шкільному курсі математики
Множина всіх можливих наслідків складається з двох наслідків: «монета падає догори гербом» і «монета падає догори цифрою». Це можна...
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconУрок в презентаціях з теми «Віруси» Автор: Кондрашова С. О., вчитель хімії та біології зош №17 м. Миколаєва
Сучасний урок в презентаціях з теми «Віруси» Автор: Кондрашова С. О., вчитель хімії та біології зош №17 м. Миколаєва
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconТермодинаміка біологічних систем 1 Рівноважна термодинаміка
Термодинамічний метод використовують у фізиці, хімії, різних галузях техніки, біології і медицині. Особливість термодинаміки в тому,...
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconВикористання інноваційних технологій на уроках біології та хімії Вчитель мулик валентина Микитівна
Тдпі ім. Я. Гнатюка 1999р вчитель хімії І біології Лопушненської зош І-ІІІ ступенів
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconСиметрія в хімії

В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconПровести цікаво “Тиждень біології та хімії”. Провести цікаво “Тиждень біології та хімії”
Швидко скрізь цей птах літає,безліч мошок поїдає,за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує…
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconE в міру дедалі меншої частотності літери розташовуються так: в англійській мові на письмі найчастіше зустрічається літера e
...
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconІсторія вининення хімії Історія хімії почалася ще в далекій давнині. В золі доісторичних печей з’явилися метали, скло І перші будівельні цеглини
Однак формування хімії як науки почалося лише наприкінці XVIII ст. І сьогодні існують розроблені в той час хімічні процеси: дубління,...
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconПо району по району
Активізувати роботу щодо покращення контролю за станом викладання предметів: української мови і літератури, історії України, математики,...
В курсі вивчення математики та хімії немає окремо виділеної теми «Симетрія». Однак дане поняття зустрічається як у вищеназваних курсах, так і в фізиці, біології. iconЛогіка Поняття Думка, передана словом
Це ті предмети, які ми уявляємо, коли називаємо дане поняття (наприклад, одяг верхній, спідній, головні убори)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка