Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот


НазваЗвіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗвіт

Статут і Конвенція МСЕ, із змінами, Збірка текстів основних документів МСЕ, видання 2007 р.

 • Статут і Конвенція МСЕ, із змінами, Збірка текстів основних документів МСЕ, видання 2007 р.

 • Регламент радіозв'язку, ред. 2004 р.

 • Фінальні акти Усесвітніх і Регіональних конференцій радіозв'язку

 • Рекомендації Дослідних комісій (ДК) Сектору радіозв'язку (МСЕ-R)Документи країн Європейського співтовариства

 • Звіт ЕСС 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для UMTS, що працює в смугах частот GSM 900/1800

 • Звіт ЕСС 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між UMTS 900/1800 і системами , що працюють в сусідніх смугах частот

 • Пропозиції Парламенту і Ради Європи (док. СОМ (2008)762 final, 2008/0214(COD), Брюссель 19.11.2008) щодо модернізації Директиви Ради Європи 87/372/ЕСС («GSM Директива») щодо впровадження UMTS в смугах частот GSM

 • Звіт Комісії Європейського співтовариства (Брюссель, 24.3.2009 SEC(2009) 376) щодо питання управління спектромКОМІТЕТ ЕЛЕКТРОНИХ КОМУНІКАЦІЙ (ЕСС) Рішення ЕСС від 1 грудня 2006 року щодо призначення смуг частот 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1785 МГц та 1805-1880 МГц для наземних IMT-2000/UMTS систем (ECC/DEC/(06)13)

 • Європейська конференція адміністрацій зв'язку вирішила

 • Для цілей цього Рішення, IMT-2000/UMTS означає обладнання, яке відповідає Рекомендації ITU-RM 1457

 • Смуги частот 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1785 МГц і 1805-1880 Мгц відповідно до концепції WAPECS 3 та, як перший крок, призначені для наземних IMT-2000/UMTS систем з врахуванням ринкового попиту та національних ліцензійних схем

 • Адміністрації повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення захисту тривалих операцій GSM в цих смугах

 • Це Рішення повинно вступити в силу 1 грудня 2006 року

 • Запропонована дата релазіації цього Рішення 1 січня 2007 року

 • 6. Адміністрації-члени CEPT повинні надати національні заходи на розгляд Голові ЕСС та Офісу, що імплементують це Рішення, коли Рішення буде реалізовано на національному рівніПРОПОЗИЦІЇ ДО ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ яка вносить зміни до Директиви Ради 87/372/ЕЕС про смуги радіочастот, які зарезервовано для узгодженого введення суспільного пан-європейського стільникового цифрового наземного мобільного зв’язку в Співтоваристві 2008/0214(COD)

 • На прохання Комісії Європейська конференція адміністрацій зв’язку підготувала технічні звіти, які доводять можливість сумісності UMTS та GSM в діапазоні 900 МГц, включаючи так званий розширений діапазон (880-890 МГц та 925-935 МГц). Тому, діапазони 880-915 МГц та 925-960 МГц повинні бути відкриті для системи UMTS, яка сумісна з GSM, а також для інших систем, як тільки буде підтверджена їх сумісність з GSM у відповідності до процедури в Радіоспектральному рішенні для прийняття гармонізованих умов для доступності та ефективного використання радіочастотного спектру.

 • Стаття 1

 • До Директиви 87/372/ЕЕС вносяться такі зміни:

 • (1) Стаття 1 змінюється таким чином:

 • 1. Держави-члени повинні зробити доступними діапазони радіоспектру 880-915 МГц та 925-960 МГц для систем GSM та систем UMTS, а також для інших наземних систем, здатних надавати електронні комунікаційні послуги, які сумісні з системами GSM, у відповідності до технічних засобів впровадження, прийнятих відповідно до Рішення 676/2002/ЕС.COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 24.3.2009 SEC(2009) 376 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROGRESS REPORT ON THE SINGLE EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS MARKET (14th REPORT) {COM(2009) 140 final}

 • Spectrum liberalisation and secondary trading

 • In November 2008, the Commission proposed30 to update and simplify the GSM Directive to allow the introduction of new mobile services, starting with UMTS services, in the 900 MHz bands. Several Member States took concrete regulatory action to allow the use of 900 MHz and 1800 MHz frequency bands for services relying on technologies other than GSM.

 • In particular, such decisions were adopted in Spain, France, Italy and Portugal. Relevant public consultations were launched in Sweden, Ireland, Greece and Romania.Комісія Європейського Співтовариства Брюссель, 24.3.2009 SEC(2009) 376 Супроводжувальний робочий документ Комісії до Повідомлення Комісії Раді, Європейському Парламенту, Європейському економіко-соціальному комітету та Комітету регіонів Звіт щодо єдиного європейського ринку електронних комунікацій (14-й Звіт) {COM(2009) 140 final} Лібералізація спектру та вторинна торгівля

 • В листопаді 2008 р. Комісія запропонувала доповнити та спростити Директиву GSM щоб дозволити введення нових мобільних послуг, починаючи з послуг UMTS, в смугах 900 МГц.

 • Декілька держав-членів прийняли конкретні регуляторні дії з метою дозволити використання смуг частот 900 МГц та 1800МГц для послуг, які засновані на технологіях, відмінних від GSM.

 • Зокрема, такі рішення були прийняті в Іспанії, Франції, Італії і Португалії. Відповідні громадські консультації були розпочаті в Швеції, Ірландії, Греції і Румунії.

Проблемні питання при впровадженні нових радіотехнологійПроблемні питання при впровадженні нових радіотехнологійПроблемні питання при впровадженні нових радіотехнологійНа сьогоднішній день всі “комерційно привабливі” смуги радіочастот, в яких планується впровадження нових радіотехнологій, вже розподілені для загального користування. В той же час, велика кількість РЕЗ спеціальних користувачів продовжують працювати в смугах радіочастот загального використання, що заважає введенню в експлуатацію перспективних радіотехнологій.

 • На сьогоднішній день всі “комерційно привабливі” смуги радіочастот, в яких планується впровадження нових радіотехнологій, вже розподілені для загального користування. В той же час, велика кількість РЕЗ спеціальних користувачів продовжують працювати в смугах радіочастот загального використання, що заважає введенню в експлуатацію перспективних радіотехнологій.

 • Виходом з цієї ситуації є проведення конверсії смуг радіочастот, в яких працюють РЕЗ спеціальних користувачів.

 • Для забезпечення проведення конверсії радіочастотного ресурсу НКРЗ розробила порядок залучення додаткових позабюджетних коштів, який затверджений постановою Кабміну 01.08.07 № 993.

 • Створена міжвідомча комісія з обґрунтування обсягів робіт та витрат, пов’язаних з проведенням конверсії радіочастотного ресурсу для впровадження радіотехнології IMT-2000/UMTS при Мінекономіки, яка готує пропозиції до Кабінету міністрів України.Розподіл проліцензованого частотного ресурсу GSM-900 між операторами в регіонахВаріанти впровадження UMTS 900/1800 в Україні на підставі аналізу РЧР, проліцензованого для GSM 900/1800

 • Варіант розміщення каналів відповідно до результатів конверсії окремо ЗАТ „УРС”, або ЗАТ „УМЗ”, або ЗАТ „Київстар”, або ТОВ „Астеліт” в суцільно наскрізних смугах

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот GSM-900

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот DCS-1800 за даними проліцензованих каналів на 01.06.2009

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот GSM-900, коли канали відповідно до конверсії належали би ЗАТ „УМЗ” та ЗАТ „Київстар” (без врахування захисних каналів)

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот GSM-900, коли канали відповідно до конверсії належали би ЗАТ „УРС” та ЗАТ „Київстар” (без врахування захисних каналів)

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот GSM-900, коли канали відповідно до конверсії належали би ЗАТ „УРС” та ЗАТ „УМЗ” (без врахування захисних каналів)

 • Варіант розміщення частотних каналів UMTS в смугах частот, вже проліцензованих для GSM-900 з врахуванням результатів конверсії і захисних інтервалів.Варіант розміщення частотних каналів для UMTS в смугах частот, проліцензованих для GSM-900Варіант розміщення частотних каналів для UMTS в смугах частот, проліцензованих для GSM1800Проект

 • вноситься народними

 • депутатами Мороко Ю.М. (№152)

 • Коржем В.Т. (№48)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ

 • “Про внесення змін до Закону України ”Про радіочастотний ресурс України” (щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу)

 • Верховна Рада України постановляє:

 • I. Внести до Закону України “Про радіочастотний ресурс України”

 • (Відомості Верховної ради України, 2000, № 36, ст. 298) такі зміни:Спектр – це обмежений ресурс. Прозорі та недискримінаційні механізми розподілу – це передумова справедливої конкуренції. Зазвичай, використовуються конкурси (beauty contests) або аукціони.Для того, щоб мати стійку та прозору структуру, частоти призначаються, у більшості випадків, на період 15-20 роківВИСНОВКИД Я К У Ю З А У В А Г У

 • Д Я К У Ю З А У В А Г УСхожі:

Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт про глобальну конкурентоспроможність 2006-2007", Всесвітній економічний форум Методологія Місце України "Інституції" в Україні Порівняння чинника „Інституції"
Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2006-2007, Всесвітній економічний форум
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт про ндр актуальність дослідження
Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 150109 "місцеве самоврядування"
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт Центру вивчення громадської думки Інституту міста Про дослідження Мета дослідження з’ясування основних проблем у сфері викладання фізичної культури
Проблематика викладання фізичної культури у середніх загальноосвітніх школах міста Львова. Якісний вимір Звіт Центру вивчення громадської...
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconІнформація щодо сін наявна інформація щодо жкс наявна інформація щодо мсм проведені дослідження
...
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconІнформації звіт про подію фото/відео/презентації на flickr/youtube/slideshare підготовка звіту / прес-релізу для змі звіт / реліз на fri com ua звіт / реліз в соціальних медіа (facebook, vkontakte)

Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт Київський міжнародний інститут соціології 2012 Інформація про дослідження (1) терміни проведення та цільові групи Експертне опитування представників 6 цільових
Експертне опитування представників 6 цільових груп щодо їхньої оцінки використання продуктів українських аналітичних центрів було...
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconШвеція заснована – близько 900 року Швеція заснована – близько 900 року
Швеція межує з Норвегією, на північному сході з Фінляндією, а зі сходу й півдня її омивають води Балтійського моря і Ботнічної затоки....
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт про заходи для завідувачів кафедр і відповідальних за впровадження комп'ютерних засобів навчання 17 січня 12 березня 2008 року Кількісні показники щодо привертання уваги викладачів
Поточний звіт про заходи для завідувачів кафедр і відповідальних за впровадження комп'ютерних засобів навчання
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconЗвіт про виконану роботу Звіт може бути: Звіт може бути: Звіт Фізорга Кулинича Віктора про участь учнів 11-д класу в шкільній спартакіаді
Протягом 10-13 жовтня 2003 року в школі проходила спартакіада, у якій брав участь 11-д клас (31 особа)
Звіт есс 82 (травень 2006 р.) щодо дослідження сумісності для umts, що працює в смугах частот gsm 900/1800 Звіт есс 96 (березень 2007 р.) щодо дослідження сумісності між umts 900/1800 І системами, що працюють в сусідніх смугах частот iconІнформації щодо діяльності конкурентних підприємств. Суб’єктом дослідження є: тов "Юкон-А", постачальники, споживачі, конкуренти. Предметом дослідження є
Розробка гіпотези продуктово-ринкової стратегії для тов "Юкон-А" на ринку розбірних вітрильних катамаранів України"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка