План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма


НазваПлан класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПЛАН

 • Класифікація методів аналізу, переваги і недоліки ФМА

 • Метрологічні характеристики ФМА і ФХМА

 • Рефрактометрія

 • ПоляриметріяМетоди аналізу поділяють на:

 • хімічні методи

 • - гравіметрія

 • - титриметрія

 • фізико-хімічні методи

 • - електрохімічні

 • - фотометричні

 • кінетичні

 • хроматографічніФізичні і фізико-хімічні методи

 • аналізу базуються на застосуванні залежності між вимірюваними фізичними властивостями речовин та якісним і кількісним складом.Фізичні методи аналізу

 • базуються на вимірюванні ефекту, викликаного взаємодією речовини з випромінюванням – потоком квантів чи частинок

 • фізичні методи аналізу - це такі методи, в яких визначення елемента базується на властивостях його атомів і ядерФізичні властивості речовин вимірюються за допомогою різноманітних приладів (інструментів), тому фізичні і фізико-хімічні методи ще називають інструментальними

 • Фізичні властивості речовин вимірюються за допомогою різноманітних приладів (інструментів), тому фізичні і фізико-хімічні методи ще називають інструментальнимиПереваги ФМА

 • Висока чутливість - низька межа виявлення (10-9 мкг) і визначення

 • Висока селективність

 • Експресність

 • Можливість автоматизації і комп’ютеризації

 • Можливість аналізу на відстані

 • Можливість аналізу без руйнування зразка

 • Можливість локального аналізуНедоліки ФМА

 • Похибка визначення близько  5% (в окремих випадках до 20%), тоді як – 0,01-0,005 % для гравіметрії і 0,1-0,05 % для титриметрії

 • Відтворюваність результатів в окремих методах нижча, ніж в класичних методах аналізуНедоліки ФМА

 • Складність використовуваної апаратури, її висока вартість, висока вартість стандартних речовин

 • Необхідність застосування еталонів, стандартів і стандартних розчинів, градуювання обладнання і побудови градуювальних графіківМетрологічні характеристики ФМА і ФХМА

 • Чутливість методу визначається факторами:

 • інтенсивністю вимірюваної фізичної властивості

 • чутливістю детекторів

 • Мало-інтенсивні властивості: заломлення світла, обертання площини поляризації світла – рефрактометрія і поляриметрія мають низьку чутливість

 • Високо-інтенсивні властивості: поглинання світла (від природи), флуоресценція, радіоактивність, емісія – чутливість таких методів від 10-6 до 10-15 гЧутливість деяких інструментальних методів аналізуСелективність методу – вибірковість визначення даної речовини в присутності інших без попереднього відокремлення

 • Висока селективність притаманна методам, які базуються на характерних властивостях молекул, функціональних груп, атомів, які в свою чергу володіють емісійними й абсорбційними властивостями, радіоактивністю, здатністю до електрохімічного окиснення або відновлення

 • Низька селективність характерна, наприклад, рефрактометрії – використовується для аналізу індивідуальних речовин або сумішей 2-3 речовинПравильність методу – наближеність отриманого результату до істинного значення вмісту визначуваної речовини у досліджуваному об’єкті

 • Залежить від того, наскільки вимірювана фізична властивість адекватно відображає склад і зв’язана з ним строго визначеними закономірностями

 • На правильність методу буде впливати точність калібровки аналітичного обладнання

 • Стандартний зразок – речовина, яка має постійний склад і властивості.Відтворюваність методу – характеризується розкидом результатів при паралельних вимірюваннях

 • На відтворюваність впливає:

 • точність вимірювання

 • точність зважування

 • точність використовуваного посуду

 • стабільність роботи аналітичного приладу (застосовують спеціальні способи вимірювань)Рефрактометрія

 • Рефрактометрія - сукупність методів дослідження фізико-хімічних властивостей речовин на основі вимірювання їхніх показників заломлення світла.

 • Рефрактометрія – метод якісного і кількісного аналізу, який базується на вимірюванні показника заломлення рідини або кристалів.Показник заломленняабсолютний показник заломлення (N) – це відношення швидкості поширення світла у вакуумі до його швидкості у даному середовищі:

 • абсолютний показник заломлення (N) – це відношення швидкості поширення світла у вакуумі до його швидкості у даному середовищі:

 • відносний показник заломлення (n) – це відношення швидкості поширення світла у повітрі до швидкості його поширення в даному середовищі:Зв’язок між абсолютним і відносним показниками заломлення описується формулою:

 • Зв’язок між абсолютним і відносним показниками заломлення описується формулою:Показник заломлення є складною функцією, яка залежить від впливу багатьох факторів:

 • Показник заломлення є складною функцією, яка залежить від впливу багатьох факторів:

 • природа заломлюючого середовища

 •  світла, яке заломлюється (D =589,3 нм)

 • температури (200,3 С)

 • концентрації розчину

 • від напряму падаючого на кристал світла (якщо показник заломлення анізотропних кристалів) • В зазначених умовах вимірювання показник заломлення має значення в межах 1,3-1,7.

 • Точність вимірювання на рефрактометрах Аббе досягає 0,0001 – 0,0003.

 • На практиці рефрактометрія використовується для визначення концентрації розчинів не нижче 3%. • 1 – шкала

 • 2 – призма Амічі (компенсатор дисперсії)

 • 3 – призменний блок

 • 4 – освітлювальна призма

 • 5 – шар випробовуваної рідини

 • 6 – вимірювальна призма

 • 7 – перехрестя для регулювання світла і тіні в окуляріЯкісний аналіз

 • Кожна чиста, оптично прозора речовина (рідина, кристал) характеризується певним числовим значенням показника заломлення, що і застосовується в якісному аналізі (метанол – 1,3286; етанол – 1,3613; ацетон – 1,3591; хлороформ – 1,4456; вода1,3330)Кількісний аналіз

 • Базується на використанні залежності між показником заломлення випробовуваного розчину і вмістом X визначуваної речовини.Основні прийоми кількісного аналізу:

 • метод градуювального графіка

 • розрахунковий

 • за спеціальними рефрактометричними таблицямиПереваги методу: простота апаратурного оформлення, швидкість виконання

 • Переваги методу: простота апаратурного оформлення, швидкість виконання

 • Недоліки методу: невисока точність і низька чутливість (область визначуваних вмістів )

 • Абсолютна похибка не повинна перевищувати 0,0002 - 0,005 (для лікарських засобів 0,0002)

 • Застосування: для контролю якості субстанцій, розчинників, розчинів.Поляриметрія

 • метод аналізу, який базується на вимірюванні кута обертання площини поляризації монохроматичного світла при проходженні його через оптично активну речовину – індивідуальну речовину чи розчинПоляриметрія  має «+» для правообертаючих речовин  має «-» для лівообертаючих речовинКут обертання площини поляризації залежить від:

 •  світла

 • товщини шару

 • природи розчинника

 • густини оптично активного середовища

 • концентрації оптично активної речовини

 • температури • Питоме обертання - кут обертання площини поляризації монохроматичного випромінювання при товщині шару 1 дм і вмісті оптично активної речовини 1г/мл.

 • для індивідуальних речовин питоме обертання:

 • для розчинів оптично активних речовин:Якісний аналіз

 • базується на вимірюванні кута обертання площини поляризації випробовуваною речовиною або її розчином і розрахунку питомого обертання.Кількісний аналіз

 • розрахунковий прийомПереваги методу: простота апаратурного оформлення

 • Переваги методу: простота апаратурного оформлення

 • Недоліки методу: невисока точність і низька чутливість

 • Застосування:

 • для контролю чистоти субстанцій оптично активних речовин (вуглеводи, амінокислоти)

 • для підтвердження тотожності, справжності за величиною питомого обертання (аскорбінова кислота, камфора, левоміцетин, атропіну сульфат, морфін, ефедрин, рибофлавін і т.д.)

 • для кількісного визначення цукрів (сахаридів)

Схожі:

План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconКласифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізу. Класифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізу
Фотометричний метод аналізу: суть, теоретичні основи, застосування у фармацевтичному аналізі
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconСуть гравіметричного аналізу і класифікація його методів. Суть гравіметричного аналізу і класифікація його методів
Визначуваний леткий компонент поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного...
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconПлан Класифікація електрохімічних методів аналізу
Електрохімічна ячейка посудина з досліджуваним розчином, в який занурені електроди
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconЕлектрохімічні методи аналізу. Класифікація електрохімічних методів аналізу
Електрохімічні методи аналізу грунтуються на використанні залежності електричних параметрів
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconПлан лекції
Фізико-хімічна природа рідких лікарських форм. Класифікація рідких лікарських форм по типу дисперсних систем, способом застосування...
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconПлан суть спектроскопічних методів аналізу
Спектроскопічні методи аналізу базуються на взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconКласифікація електрохімічних методів аналізу Класифікація електрохімічних методів аналізу

План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconСуть та класифікація методів осаджувального титрування Суть та класифікація методів осаджувального титрування
Методи осаджувального титрування це методи титриметричного аналізу, в яких застосовуються титранти, що утворюють осади з визначуваними...
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconПлан Суть та класифікація методів осаджувального титрування
Методи осаджувального титрування це методи титриметричного аналізу, в яких застосовуються титранти, що утворюють осади з визначуваними...
План класифікація методів аналізу, переваги І недоліки фма iconАвтор: канд фарм наук, доц. Г. Р. Козир
Фізико-хімічна природа рідких лікарських форм. Класифікація рідких лікарських форм по типу дисперсних систем, способом застосування...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка