Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності


НазваРозділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Розділ XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

 • Глава 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ


План

 • Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку.

 • Порядок визначення доходів та їх склад.

 • Особливості нарахування та сплати єдиного податку

 • Визначення дати отримання доходу підприємцем-«спрощенцем».

 • Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

 • Порядок обрання (переходу) на спрощену систему оподаткування.

 • Відмова від спрощеної системи оподаткування.

 • Анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

 • ПідсумкиПризначення спрощеної системи оподаткування1. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку

 • Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (291.2).

 • Юридична особа, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, за умови відповідності встановленим вимогам та реєстрації платником єдиного податку (291.3).Перелік дозволених побутових послуг, що надаються 1-ою, 2-ою групами платників єдиного податку:Спрощена система оподаткування не поширюється на суб'єкти господарювання, які здійснюють(291.5.1 ):

 • 1) діяльність:

 • - з організації, проведення азартних ігор; управління підприємствами; надання послуг пошти та зв'язку;організації торгів (аукціонів) та продажу виробів та предметів мистецтва, колекціонування, антикваріату; організації, проведення гастрольних заходів;

 • - у сфері фінансового посередництва (крім діяльності, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III;

 • 2) обмін іноземної валюти;

 • 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, столових вин);

 • 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

 • 5) видобуток, реалізацію корисних копалин;Не можуть бути платниками єдиного податку (291.5.2):

 • ФО-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • ФО-підприємці, які надають в оренду:

 • земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га;

 • житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 м2;

 • нежитлові приміщення, загальна площа яких перевищує 300м2;

 • страхові компанії, страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії; реєстратори цінних паперів;

 • суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать ЮО, які не є платниками єдиного податку, не менше 25%;

 • представництва, філії та інші відокремлені підрозділи ЮО, яка не є платником єдиного податку;

 • фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

 • суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили.2. Порядок визначення доходів та їх склад (І)

 • Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку, перебувати на спрощеній системі оподаткування (292.14).Порядок визначення доходів та їх склад (ІІ)

 • Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (292.5)3. Особливості нарахування та сплати єдиного податку

 • Платники єдиного податку 1-ої та 2-ої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати:

 • - протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки;

 • - за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває не менше 30 календарних днів (295.5)

 • Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

 • Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (295.7).

 • У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу ДПС подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності (295.8).4. Визначення дати отримання доходу підприємцем-«спрощенцем»5. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податкуПлатники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (297.1):

 • Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (297.1):

 • податку на прибуток підприємств;

 • податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані за спрощеною системою оподаткування;

 • ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування у розмірі 3%;

 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (визначені ст. 267)6. Порядок обрання (переходу) на спрощену систему оподаткування (298.1)

 • Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 • суб'єкт господарювання подає до органу ДПС заяву.

 • Зареєстровані в установленому порядку ФО-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 1-ої чи 2-ої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

 • Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 3-ої чи 4-ої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

 • Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.Підстави для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку (299.9)

 • 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання встановленим вимогам (визначено у ст.291);

 • 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

 • 3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.7. Відмова суб'єкта господарювання від спрощеної системи оподаткування (298.2.)

 • Платники єдиного податку можуть відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань,податкового боргу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

 • Для відмови суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу ДПС заяву.Перехід платника єдиного податку на сплату інших податків і зборів у разі:

 • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками:

 • 1 - 3 груп та нездійснення переходу на застосування іншої ставки;

 • 1 - 4 груп, які використали право на застосування ставок, встановлених для 5 групи;

 • 5, 6 груп.

 • 2) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків;

 • 3) здійснення видів діяльності, які:

 • - не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, чи невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;

 • - не зазначені у свідоцтві платника єдиного податку - ФО-підприємця;

 • 4) перевищення чисельності ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

 • 5) сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів

 • (298.2)8. Анулювання свідоцтва платника єдиного податку (299.15)9. ПІДСУМКИBисновки:

 • застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є позитивним кроком для розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності. Новими правилами вдвічі зменшено ставку єдиного податку у відсотках до доходу, збільшено максимально допустимий обсяг річного доходу та дозволену кількість найманих працівників;

 • нові правила детально регулюють питання щодо порядку переходу та відмови від спрощеної системи оподаткування, встановлюють порядок визначення доходу, порядок застосування ставок єдиного податку отримання свідоцтва платника єдиного податку, порядок сплати єдиного податку та отримання, заміни свідоцтва платника єдиного податку тощо.Схожі:

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconРозділ ХІV. Спеціальні податкові режими глава фіксований
...
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconРозділ ХІV спеціальні податкові режими 1 платників збору

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconСпрощена система оподаткування для чого потрібна спрощена система
Ліквідація можливостей мінімізації оподаткування через використання спрощеної системи, детінізація економіки
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconРозділ ХІV спеціальні податкові режими 1 платників збору
...
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconСпрощена система оподаткування згідно пку станом на 01. 07. 2012 року
Спрощена система оподаткування згідно Законопроекту №10224 від 05. 07. 2012 року (готується на підпис Президенту)
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconМетодичні рекомендації по використанню нсбо 14 "Оренда". Лізинг: податок на прибуток підприємств
Збільшення обсягів та здешевлення вартості фінансування лізингової індустрії можливе лише за умов належної прозорості діяльності...
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconСобівартість у бухгалтерському обліку Основні правила
Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів...
Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconДля чого потрібна спрощена система? для чого потрібна спрощена система?

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими глава спрощена система оподаткування, обліку та звітності iconРозділ II. Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів) глава податковий контроль


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка