Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти”


НазваПрезентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти”
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ЗОШ № 4 “УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ”

 • Мета презентації : представити експерементально апробовану модель моніторингового дослідження якості мовної освіти; дослідження динаміки зміни якості знань учнів; вплив корекційної роботи на якість мовної освіти; управлінську діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти в школі.


МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛІ І . ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬІІ . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯІІІ . ПРИНЦИПИІV . ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВТІЛЕННЯ МОНІТОРИНГУКАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ШКОЛІ

 • О.М.Хотєнкова - заступник директора з НВР, вища

 • кваліфікаційна категорія , старший вчитель;

 • Л.Ф.Морозова - вчитель української мови та літератури , вища

 • кваліфікаційна категорія;

  • О.А.Маркович - вчитель української мови та літератури, вища
 • кваліфікаційна категорія;

  • Н.А.Мартинів - вчитель української мови та літератури,
 • ІІ кваліфікаційна категорія;

  • О.В.Петрухнова - вчитель української мови та літератури,
 • ІІ кваліфікаційна категорія;

  • О.О.Денисова - вчитель початкових класів , кваліфікаційна
 • категорія – 9 розряд.

 • МОНІТОРИНГОВА ГРУПА

  • О.М.Хотєнкова - голова моніторингової групи, заступник
 • директора НВР;

  • Л.Ф.Морозова - вчитель української мови та літератури,
 • викладає в 5,10,11 класах;

  • О.А.Маркович - вчитель української мови та літератури,
 • викладає в 5,6,7 класах;

  • О.О.Денисова - вчитель початкових класів , викладає
  • в 4-му класі.


ЗАСІДАННЯ МОНІТОРИНГОВОЇ ГРУПИНОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • ЗУ “Про загальну середню освіту”

 • Національна доктрина розвитку освіти

 • Накази МОНУ, управління освіти Донецької області, міськуо, школи

 • “Програма управлінської діяльності в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” (щорічно складається в школі)Програма управлінської діяльності в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” (структура)

 • Вступ

 • І. Змістовно-процесуальний етап

 • ІІ. Практично-аналітичний етап

 • ІІІ.Оцінювально-корекційний етап

 • ІV. Управлінський етап

 • Кадрове забезпечення моніторингових досліджень

 • Завдання учасників моніторингового процесу

 • Очікувані результатиНАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ

 • “Збірник диктантів з української мови для початкової школи” , Донецьк - 2004, автори-укладачі: Н.М.Седова, Н.О. Капінус.

 • “Збірник завдань з української мови для розвитку самостійно – творчої діяльності учнів 5-11 класів у системі самоконтролю і самооцінки”, Донецьк - 2004, автори-укладачі: Т.О. Харахоріна, В.С.Адаменко.

 • “Збірник диктантів з української мови, 9 - 11 класи”, Донецьк - 2002, автори-укладачі: Т.О. Харахоріна, В.С.Адаменко.

 • “Збірник текстів для переказів з української мови,

 • 9 – 11 класи”, Донецьк - 2002, автори-укладачі: Т.О. Харахоріна, В.С.Адаменко.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Звіти ( додаються в друкованому вигляді):

 • Дані моніторингових досліджень якості знань учнів (цифровий аналіз);

 • Якісний аналіз (текстовий) моніторингових досліджень;

 • Зведені дані моніторингових досліджень у школі;

 • Діаграми ( по класам, по школі);

 • Інформації, довідки.

КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП

 • Розробка індивідуальних ( групових) корекційно-технологічних карт, програм вчителями школи за рівнями з різних навчальних тем;

 • Проведення корекційної роботи з учнями ( індивідуальної, групової);

 • Організація самоосвітньої корекційної роботи учнів;

 • Попереднє оцінювання результатів корекційної роботи;КОРЕКЦІЙНА КАРТА ДЛЯ УЧНІВ 3 КЛАСУ З ТЕМИ: “ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. БУДОВА СЛОВА” Розробила вчитель Кусайко Л.В.

 • НАВЧАЛЬНИЙ РІВЕНЬ: СЕРЕДНІЙ ( з низького рівня на середній )

 • ДЛЯ УЧНЯ (УЧНІВ):___________________________

 • Для успішного виконання завдання користуйся підручником

 • ( сторінки )

 • ЗАВДАННЯ:

 • Дібрати до поданих слів перевірні. Вставити пропущені е, и:

 • В_шневий - …. , сл_вовий - …,

 • кн_жковий - …., ст_повий - ….

 • 2. Позначити префікси у словах:

 • Роз’їзд , навчився, безхмарний, пояснення, зсипав.

 • 3. Утворити слова за зразком. Позначити суфікси:

 • Ліс – лісок, лісочок;

 • Гай - ……..

 • Дуб - ………..

 • Результат_____

 • Рекомендації вчителя:____________________________________________________________________________________________________________________________________________КОРЕКЦІЙНА КАРТА ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ З ТЕМИ “НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ( е ), ( и )” Розробила вчитель Денисова О.О.

 • НАВЧАЛЬНИЙ РІВЕНЬ: високий

 • ДЛЯ УЧНЯ (УЧНІВ):____________________________________________

 • ЗАВДАННЯ:

 • 1. Доберіть перевірне слово. Який спосіб перевірки ви обрали?

 • м…док - … гр…чаний - … св…сток - …

 • кл…нок - … в…шневий - … ст…повий - …

 • ш…птати - … в…сокий - … кр…чати - …

 • д…міти - … гл…бокий - … сл…вовий - …

 • 2. З дужок виберіть потрібну букву і правильно запишіть слова в тексті. Поясніть.

 • Чому це так вес( е, и )ло співає с( е, и )ничка за вікном? А чому позолотились котики на в(е, и)рбі, що сх(е, и )лила свої віти над оз( е, и )ром ? Чому все навкруги ож( е, и )ває, радіє, сміється?

 • 3. Запиши слова у три колонки, у третю колонку пишіть слова, у правильності написання яких сумніваєтесь. Перевірте їх написання за допомогою орфографічного словника.

 • - е - - и - - не знаю –

 • Л..мон, ц…буля, абр…кос, д…ректор, с…кр…тар, г…рой, дівч…на, хв…лина, пр…дмет, ч…р…паха, ож…л…дь,ч…р…вик, п…ріг, в…лос…пед, пш…ниця.

 • Алгоритм міркування

 • 1.Ненаголошений голосний треба перевіряти …………………………..

 • 2.Голосний звук чітко звучить у ………… складі.

 • 3.Змінимо слово так, щоб ненаголошений склад став ……………… .

 • 4.У ненаголошеному складі запишемо ту ж букву, якою був позначений голосний у наголошеному складі.

 • Рекомендації вчителя:________________________________________________________

 • Результат:Корекційна робота у 5-му класі виконується з використанням “Орфографічного зошита для 5 класу” Г.В.Баран ., Харків. 2006 р., “Країна мрій”. В посібнику надані зразки тренувальних вправ, завдань на розвиток орфографічних та пунктуаційних вмінь, навичок за темами, а також визначені основні правила орфографії та пунктуації ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ 5 КЛАСУ Колесникова Владислава Вчитель Маркович О.А. 2006-2007 н.р.ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ 11 КЛАСУ Щуренкова Сергія Вчитель Маркович О.А. 2003-2004 н.р.Корекційну роботу з учнями 5-го,10-го класів проводять вчителі вищої категорії Маркович О.А., Морозова Л.Ф.

Управлінський етап моніторингових досліджень Витяг з річного плану роботи школи (продовження)Управлінські рішення, прийняті з питань моніторингових досліджень у школі протягом 2005-2006 н.р.

 • Рішення наради при ЗДНВР;

 • Довідка про стан моніторингових досліджень якості мовної освіти в школі (квітень 2006 р.);

 • Наказ “Про підсумки моніторингових досліджень з якості мовної, математичної, історичної освіти в 2005-2006 н.р.” від 23 травня 2006 р.,

 • № 64;

 • Педрада № 13 від 14.06.06. “Про стан моніторингових досліджень з якості мовної освіти в школі”

 • Аналіз роботи школи за 2005-2006 н.р.

 • ( липень-серпень 2006 р.)Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Н А К А З “23” травня 2006р. № 64 “Про підсумки моніторингових досліджень з якості мовної, математичної, історичної освіти в 2005-2006 н.р. Згідно з річним планом роботи школи, на виконання “Програми управлінської діяльності в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти”, з метою спрямування НВП на індивідуалізацію та диференціацію, розвитку навчальної компетентності учнів, систематизації інформаційних потоків, самоаналізу педагогічної праці в 2005-2006 н.р. проводились щорічні моніторингові дослідження якості мовної, математичної, історичної освіти. З метою реалізації вище зазначених досліджень була створена шкільна моніторингова група, проведені інструктивно-методичні наради, при директорові, ЗДНВР, індивідуальні співбесіди, питання розвитку навчальних компетенцій учнів розглядались на нарадах, засіданнях ШМО, ПДС. Відпрацьовано збір систематизація інформації про моніторингові дослідження. Відповідно до програм у вересні були проведені діагностичні, у грудні – поточні, а в травні – підсумкові контрольні роботи. Дані вхідного поточного оцінювання дозволили надати вчителям практичну допомогу щодо кореційної роботи з учнями та спрогнозувати подальший розвиток освіти. Принцип підбору завдань, запропонованих для проведення вхідного, поточного, підсумкового контролів, у цілому забезпечував можливість об’єктивного визначення за результатами виконання робіт рівня сформованості навчальних компетенцій. Під час аналізу отриманих результатів відслідковувалась не тільки кількість учнів, які виконали роботу в межах кожного рівня, а й аналізувались тенденції і динаміка, визначався середній бал кожного рівня, робився поелементний аналіз виконання роботи.Слід зазначити, що показники середнього балу мають сталий розвиток з якості мовної, математичної, історичної освіти (дивись додатки 1, 2, 3) у вчителів Денисової О.О. ( 4 клас), Морозової Л.Ф. ( в 9-б, 11 класах ), Цись Т.Г. ( в 7-а, 9-а, 9-б класах ), Радецької Н.В. ( в 11 класі ), Громицької І.В. ( в 5-а, 5-б, 9-а, 9-б класах), Вороненко С.Г. ( в 6-а, 6-б класах). Крім того, зроблений глибокий аналіз діагностичного та поточного оцінювання дав змогу вчителям конкретніше спланувати корекційну роботу не тільки з метою усунення певних прогалин у знаннях, уміннях та навичках. А й з метою підвищення рівня навчальних досягнень та досягнення позитивної динаміки в межах одного рівня. Спілкування з вчителями, відвідування уроків, аналіз корекційної роботи вчителів показав, що час вимагає проектного відношення до розробки кожної теми, складання корекційних та технологічних карт, активніше впроваджувати інноваційні технології навчання та виховання учнів. На жаль, в школі не існує жодної повноцінної корекційної програми з будь-якого предмету, вчителі створюють та використовують корекційні картки з окремих тем. На підставі вище зазначеного НАКАЗУЮ: 1.Відмітити позитивну роботу моніторингової групи школи з впровадження моніторингу якості освіти в школі. 2. Заступнику директора з НВР О.М.Хотєнковій: 2.1.Забезпечити навчання вчителів аналітико-прогностичній роботі. протягом 2006-2007 н.р. 2.2.Взяти під контроль створення корекційних програм у школі. до 01.01.2007 р. 2.3. Продовжити роботу щодо створення інформаційного банку моніторингових досліджень у школі. протягом 2006-2007 н.р.3. Вчителям-предметникам: 3.1. Регулярно відслідковувати рефлексивну діяльність учнів стосовно знань. постійно 3.2. Стимулювати самоосвітню діяльність учнів. постійно 3.3. Розробити корекційні програми для учнів 4, 5, 6, 9, 11 класів з української мови, математики, історії за результатами вхідного діагностування учнів. до 01.11.2006 р. 4. Контроль за виконанням залишаю за собою. Директор школи Ю.В.Демиденко З наказом ознайомлені:Схожі:

Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconЗ досвіду роботи вчителя математики, мзш №59 з досвіду роботи вчителя математики, мзш №59
...
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconПрезентація досвіду роботи учителя історії та правознавства Залуквянської зош і-іііст
...
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconІнформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію навчально-виховного процесу та прогнозування розвитку освітньої системи
Технологія проведення різних видів моніторингових досліджень. Прийняття управлінських рішень щодо здійснення моніторингу та результатів...
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconПрезентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconВиступ-презентація смирнової м.Є., доцента кафедри управління якістю освіти
...
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconУрок цікавим і результативним?
Презентація досвіду роботи вчительки Смолінської зош №3 І ступеня Діхтяренко Людмили Володимирівни
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconОрганізаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління закладами освіти презентація підготовлена директором мзш і-іііст.№83 Круковською М. П
Управлінська діяльність вплив на керовану систему через виконання сукупності функцій з метою отримання ефективного результату діяльності...
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconЗош І – ІІІ ст с. Кричевичі 2013 Класний керівник
Презентація досвіду роботи класного керівника 4 класу півень мирослави олександрівни І частина
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconАспекти методичної роботи Р(М)МК(Ц) щодо підвищення якості природничо-математичної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної
Методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти Лелеко Валентина Георгіївна
Презентація досвіду роботи зош №4 “управлінська діяльність в умовах здійснення моніторингу якості мовної освіти” iconПідвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам; Підвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам
Зміна підходів до взаємодії педагогів дошкільного закладу та родини на основі активного залучення до освітнього процесу; впровадження...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка