Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології


НазваЛекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Тернопільський державний медичний університет ім І.Я.Горбачевського. Кафедра терапевтичної стоматології.

 • ЛЕКЦІЯ №1

 • Пропедевтика терапевтичної стоматології.

 • Тема: Історичні етапи розвитку терапевтичної стоматології. Значення праць вчених України. Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, її зв'язок з теоретичними та клінічними дисциплінами.

 • Лектор: ас. Пацкань Л.О.


 • Стоматологія (від греч. Stoma-рот, logos-учення) – медична дисципліна, що займається вивченням етіології і патогенезу захворювань зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностикою, лікуванням і профілактикою. Терапевтична стоматологія в тривалому і складному процесі становлення і розвитку сформувалася в багатогранну галузь наукової медицини. Ця галузь складається з самостійних і в той же час тісно і органічно зв'язаних між собою дисциплін – пропедевтики, ендодонтії, пародонтології, вчення про ураження слизової оболонки порожнини рота. • Пропедевтика терапевтичної стоматології займається проблемами історії стоматології, вивченням анатомо-фізіологічних особливостей органів порожнини рота, стоматологічного інструментарію та обладнання стоматологічних кабінетів, питаннями ергономіки, деонтології та структурою стоматологічної служби.

Стоматологія як медична дисципліна сформувалася в 20х роках 20 сторіччя в результаті злиття зуболікування і щелепно-лицьової хірургії.

 • Стоматологія як медична дисципліна сформувалася в 20х роках 20 сторіччя в результаті злиття зуболікування і щелепно-лицьової хірургії.

 • Зуболікування аж до 17 століття не було пов'язано із загальною медициною. До цього періоду зуболікування було засобом надання допомоги при болях і зводилося в основному до видалення хворого зуба. Зуболікарська допомога надавалась цирульниками, банщиками, ремісниками і ін.

Зуболікування як медична спеціальність зародилося в кінці 17 століття - початку 18. В першу чергу це пов'язано з працями видатного французького лікаря Пьера Фошара:

 • Розробки по виготовленню штучних золотих коронок,

 • пломбуванню зубів срібною амальгамою,

 • застосування миш'якової кислоти для некротізації пульпи (1836),

 • винахід бормашиниПершими "стоматологами" були етруски. Вони вирізували штучні зуби із зубів різних ссавців вже в 7 столітті до н.е., а також уміли виготовляти мостовидні протези, достатньо міцні для жування.

 • Першими "стоматологами" були етруски. Вони вирізували штучні зуби із зубів різних ссавців вже в 7 столітті до н.е., а також уміли виготовляти мостовидні протези, достатньо міцні для жування.

 • Перша ортодонтична конструкція була виготовлена П'єром Фошаром в 1728 році. Вона була плоскою смужкою металу, що прикріплюється до зубів за допомогою нитки.

 • Перша зубна паста була винайдена єгиптянами приблизно 5000 років тому і була сумішшю вина і пемзи.

 • Перші зубні щітки з щетини тварин з'явилися в Китаї ще в чотирнадцятому столітті. Звичний для нас вид зубна щітка набула завдяки англійцям. У 1870 році в Англії вперше щетинки були вставлені в кістяну ручку і пов'язані через отвори в ній. У 1938 році американці винайшли нейлон, який майже відразу став використовуватися для виготовлення штучної щетини для зубних щіток.

 • Бор був винайдений Джоном Грінвудом в 1790 році.Значний крок у навчанні зубо-лікарської справи зробили зуболікувальні школи.

 • Значний крок у навчанні зубо-лікарської справи зробили зуболікувальні школи.

 • Перша зуболікарська школа в Росії була відкрита в 1881 році в Санкт-Петербурзі В.І. Важінськім.

 • Проте ці школи мали багато недоліків, і у 1900 році була офіційно заборонена підготовка дантистів шляхом учнівства. • Перший курс по одонтології в інститутах Росії на медичних факультетах був введений по рекомендації проф. Н. В. Скліфасовського.

 • Він є основоположником вивчення карієсу зубів у Росії в епідеміологічному аспекті.

 • Ним вперше встановлена вища поширеність карієсу зубів у міських жителів. • В Україні зубні лікарі Т.А. Тичинській (1893) і І.І. Марголін (1896) організували школу В Одесі, Л.С. Бланк – в Києві (1897). Пізніше одонтологічна школа з'явилася в Харкові.

 • 1919р. – націоналізація приватних зуболікарських шкіл з 4 річним навчанням.

 • 1920р. – організовуються медичні академії в Харкові, Києві та Одесі з двома факультетами: медичним та одонтологічним.

 • 1928 р. – у Одесі науково-дослідний інститут стоматології.На початку 60-х років 20 сторіччя в Україні організовується 5 стоматологічних факультетів при медичних вузах. • Видатними вченими які внесли значний вплив у розвиток стоматології в Україні були:

 • професор І.І Новік,

 • професор М.Ф. Данилевський.

 • Професор Ю.Й. Бернадський та ін.Підготовка стоматологів в Київській стоматологічній школі базується на досягненнях засновників цієї школи – професор И.И Новик, професор М.Ф. Данилевській. Які займалися розробкою питань профілактики і лікування пародонтиту, розроблені методики експериментальних моделей пародонтиту, встановлений зв'язок між станом пародонту і нервовою системою, організовані республіканські лікувально-методичні центри: профілактики і лікування хвороб пародонту, профілактики і лікування захворювань слизистої оболонки порожнини рота, фізіотерапії в стоматології і нейростоматологиі. З 1990 року кафедрою терапевтичної стоматології завідує професор А.В. Борисенко.

 • Підготовка стоматологів в Київській стоматологічній школі базується на досягненнях засновників цієї школи – професор И.И Новик, професор М.Ф. Данилевській. Які займалися розробкою питань профілактики і лікування пародонтиту, розроблені методики експериментальних моделей пародонтиту, встановлений зв'язок між станом пародонту і нервовою системою, організовані республіканські лікувально-методичні центри: профілактики і лікування хвороб пародонту, профілактики і лікування захворювань слизистої оболонки порожнини рота, фізіотерапії в стоматології і нейростоматологиі. З 1990 року кафедрою терапевтичної стоматології завідує професор А.В. Борисенко.Харківську одонтологічну школу очолювали доцент Я.Л. Фрідман, розробник експериментальної моделі карієсу професор І. А. Бегельман, з 1962 по 1990 рік – професор П.Т. Максименко.

 • Харківську одонтологічну школу очолювали доцент Я.Л. Фрідман, розробник експериментальної моделі карієсу професор І. А. Бегельман, з 1962 по 1990 рік – професор П.Т. Максименко.

 • У 1967 році Харківський державний медичний стоматологічний інститут був переведений до Полтави і одержав назву Українська медична стоматологічна академія.З 1990 року кафедру очолює професор А. К. Ніколішин – автор 10 підручників і монографій, 150 наукових публікацій. Основний напрям – вторинна профілактика флюорозу зубів в ендемічних центрах цього захворювання, патогенез, класифікація флюорозу зубів, ефективні методи лікування. З 1998 року кафедра терапевтичної стоматології УМСА є опорною серед однопрофільних кафедр.

 • З 1990 року кафедру очолює професор А. К. Ніколішин – автор 10 підручників і монографій, 150 наукових публікацій. Основний напрям – вторинна профілактика флюорозу зубів в ендемічних центрах цього захворювання, патогенез, класифікація флюорозу зубів, ефективні методи лікування. З 1998 року кафедра терапевтичної стоматології УМСА є опорною серед однопрофільних кафедр.Бернадський Юрій Йосипович (нар. 1915р.) — відомий лікар-стоматолог.

 • Бернадський Юрій Йосипович (нар. 1915р.) — відомий лікар-стоматолог.

 • В 1959 р. Ю.Й.Бернадський обирається завкафедрою стоматології в Українському інституті удосконалення лікарів (м. Харків), через два роки його переведено на вакантну посаду завкафедрою хірургічної стоматології Київського медінституту, якою керував 28 років — по 1989 р.

 • За всі роки під його керівництвом і науковим консультуванням підготовлено 14 докторських і 52 кандидатських дисертацій, ним опубліковано біля 420 печатних наукових робіт.Великий внесок в підготовку молодих фахівців належить Одеській школі. Стоматологічний факультет був відкритий в 1958 році.

 • Великий внесок в підготовку молодих фахівців належить Одеській школі. Стоматологічний факультет був відкритий в 1958 році.

 • Організатором і першим завідувачем був А.І. Марченко. Під його керівництвом були досліджені механізми всмоктування слизистою оболонкою порожнини рота лікарських засобів; вікові зміни структури слизистої оболонки порожнини рота; розроблені схеми патогенетичного лікування кандидозних уражень, захворювань пародонту.

 • З 1994 року кафедру очолює професор К.М. Косенко, якому в 2004 році привласнено звання члена-кореспондента АМН України.У міру розвитку спеціальності вже в передвоєнні роки визначилися три профілі: терапевтична, хірургічна і ортопедична стоматологія. У 1963г. була відкрита кафедра стоматології дитячого віку.

 • У міру розвитку спеціальності вже в передвоєнні роки визначилися три профілі: терапевтична, хірургічна і ортопедична стоматологія. У 1963г. була відкрита кафедра стоматології дитячого віку.

 • Введення додипломної (субординатура) і дипломної (інтернатура) форми навчання для поста спеціалізації з метою підвищення якості підготовки молодих фахівців мало важливе значення.

 • Важливу роль в розвитку стоматології в нашій країні зіграла ухвала Ради Міністрів СРСР від 05. 11 . 76р. "Про заходи по подальшому поліпшенню стоматологічної допомоги населенню". З цією метою були відкриті ряд нових стоматологічних факультетів і збільшений прийом.

 • В цілому в нашій країні функціонувало 44 стоматологічних факультетів і 2 стоматологічних інституту (у Москві і Полтаві) із загальним прийомом на перший курс 8700 чоловік.Історія встановлення стоматолгії вказує на те, що дана спеціальність також престижна, цікава та економічно вигідна.

 • Історія встановлення стоматолгії вказує на те, що дана спеціальність також престижна, цікава та економічно вигідна.

Література:

 • Література:

 • 1. Учбова:

 • 1) Боровський Е.В., Баришева Ю.Д. Терапевтическая стоматология. М., Медицина, 1997 р.

 • 1) Данилевський М.Ф. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) навчальній посібник. Львів, світ, 1993.

 • 2) Магид К.А., Мухин Н.А. Атлас по фантомному курсу терапевтичної стоматології.

 • 2. Методична:

 • 1) Методична розробка практичного заняття для студентів по темах 1-2. Луганськ, 2001.

 • 2) Методична розробка “Стан і проблемі підготовки лікарів-стоматологів у сучасних соціально-економічних умовах. - Полтава, 2003

 • 3. Наукова:

 • 1) В.П. Неспрядько Стан та шляхи розвітку стоматологічної допомоги населенню України, Новіні стоматології, 1995 (1), стор. 10-13.

 • 2) Міжнародні принципи професійної етики стоматолога. Стоматологія - 8, 1998.

 • 4. Додаткова:

 • Мілляр В.Д. Керівництво по терапевтичній стоматології. Новгород, 2001

Схожі:

Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №5 Пропедевтика терапевтичнрї стоматології
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. Кафедра терапевтичної стоматології
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconПропедевтика терапевтичної стоматології
Тернопільський державний медичний університет ім.І. Я. Горбачевського Кафедра терапевтичної стоматології
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
Зубна формула. Ознаки зубів. Бормашини. Сучасні вітчизняні та закордонні стоматологічні установки. Режим роботи. Ергономіка в стоматології....
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція №2 Пропедевтика терапевтичної стоматології
З,убна формула. Ознаки зубів. Бормашини. Сучасні вітчизняні та закордонні стоматологічні установки. Режим роботи. Ергономіка в стоматології....
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція з пропедевтики терапевтичної стоматології
Етапи розвитку терапевтичної стоматології. Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, її зв'язок з іншими стоматологічними...
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconРобота студентського наукового товариства кафедри терапевтичної стоматології Колектив кафедри терапевтичної стоматології
Підготовка та аналіз звіту про роботу снт за 2012-2013 н р. (Гасюк Н. В. червень,2013 р)
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconПідготовлено асистентом кафедри терапевтичної та дитячої стоматології
Пародонтологія як розділ терапевтичної стоматології. Пародонт. Анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонту. Захворювання пародонту....
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconЛекція з дитячої терапевтичної стоматології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету

Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconУкраїнська медична стоматологічна академія Кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань ”Особливості препарування твердих тканин зубів у дітей.
...
Лекція №1 Пропедевтика терапевтичної стоматології iconКафедра терапевтичної стоматології


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка