Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей


НазваМенеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей
Дата конвертації07.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииУправління охороною здоров'я - це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє собою одну із функцій "управління", як поняття.

 • Управління охороною здоров'я - це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє собою одну із функцій "управління", як поняття.Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.

 • Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.

 • Менеджмент – це управління – функція, вид діяльності, керівництво людьми в найрізноманітніших організаціях.базовий,

 • базовий,

 • регіональний,

 • державний.“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • (В.Трапезніков).

кожна система складається із підсистем, кожна з яких є системою по відношенню до її складових;

 • кожна система складається із підсистем, кожна з яких є системою по відношенню до її складових;

 • кожна система може бути розчленована до таких елементів або компонентів, які вже не є системою.Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:

 • Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:

 • медична допомога

 • інші організації та відомства, що забезпечують здоров’я людей.

Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є медична карта амбулаторного хворого та медична карта стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.

 • Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є медична карта амбулаторного хворого та медична карта стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.Процесом

 • Процесом

 • в системі інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я є збір, зберігання та обробка облікових документів.Виходом

 • Виходом

 • системи інформаційного забезпечення є критерії, аналітичні таблиці, залежності, закономірності, що випливають із аналізу статистичного та іншого матеріалу.

 • Головного економічного закону.

 • Розподілу праці.

 • Інтеграції трудового процесу.

 • Неухильного росту продуктивності праці.

 • Співвідносності керуючої і керованої системи.

 • Зворотного зв'язку.

 • Єдності дії всіх законів управління.

 • Скорочення щаблів управління.

 • Гармонійності структури і функції.

 • Зміни функції управління.

 • Інерції й опірності в людських взаємовідносинах.

 • Поширеного контролю та інших.

удосконалення підбору керівних кадрів;

 • удосконалення підбору керівних кадрів;

 • наукове удосконалення стилю роботи керівників;

 • комплексне удосконалення процесу управління (кваліфіковане та ефективне виконання функцій управління);

 • удосконалення функції та структури апарату управління;

 • наукова організація праці в керуючій та керованій підсистемах;

 • забезпечення творчої активності медичних колективів при реалізації завдань, поставлених перед охороною здоров'я загалом і закладом зокрема.сукупність дій щодо узгодження спільної діяльності людей;

 • сукупність дій щодо узгодження спільної діяльності людей;

 • сукупність пов'язаних ланок (або проблем) для здійснення управління.Керуюча

 • Керуюча

 • Суб’єктом управління є людина або група людей, які здійснюють процес управління. • являє собою єдине цілісне утворення;

 • складається з сукупності елементів;

 • має свою внутрішню структуру, елементи якої знаходяться між собою у взаємодії;

 • має внутрішні і зовнішні зв'язки;

 • функціонує для досягнення певної мети (в системі охорони здоров'я - збереження і зміцнення здоров'я та продовження творчої активності народу; в системі медичної допомоги - відновлення здоров'я народу та проведення медичної профілактики).суб'єкта управління - керуючої підсистеми;

 • суб'єкта управління - керуючої підсистеми;

 • об'єкта управління - керованої підсистеми;

 • блоку наукового регулювання системи - служби інформаційно-аналітичного забезпечення.

 • Функція управління реалізується шляхом впливу суб'єкта (органу управління охороною здоров'я) на об'єкт управління (підвідомча мережа, окремий медичний заклад та ін.).

послідовні (кожна наступна можлива тільки після виконання попередньої);

 • послідовні (кожна наступна можлива тільки після виконання попередньої);

 • паралельні (одночасне, рівнобіжне виконання тих самих операцій, наприклад, двома групами виконавців);

 • паралельно-послідовні (передбачають часткове суміщення операцій).а) особливий вид управлінської діяльності, результат процесу розподілу праці і спеціалізації в сфері управління;

 • а) особливий вид управлінської діяльності, результат процесу розподілу праці і спеціалізації в сфері управління;

 • б) конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, що обумовлюють і визначають змістовну частину ділових взаємовідносин. • Організація - це функція, націлена на формування структури об'єкта управління, а також його забезпечення всім необхідним для нормальної роботи - персоналом, матеріалами, устаткуванням, житлом, коштами й ін. У будь-якому плані завжди є стадія організації, тобто створення реальних умов для досягнення запланованих цілей.Координація - це одна з головних функцій управління системою, що забезпечує безперебійність і безперервність його діяльності. Головна задача координації - досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи за допомогою встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними і з навколишнім середовищем.

 • Координація - це одна з головних функцій управління системою, що забезпечує безперебійність і безперервність його діяльності. Головна задача координації - досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи за допомогою встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними і з навколишнім середовищем.Регулювання - це узгодження за нормативами відповідності, які за­побігають порушенню нормального режиму роботи системи. Регулювати — це домагатися необхідної відповідності й узгодженості характеристик щодо управління системою.

 • Регулювання - це узгодження за нормативами відповідності, які за­побігають порушенню нормального режиму роботи системи. Регулювати — це домагатися необхідної відповідності й узгодженості характеристик щодо управління системою.Мотивація - це функція управління, що має метою активізувати працюючих і спонукати їх ефективно трудитися для виконання поставлених цілей і задач. Для цього здійснюється матеріальне і моральне стимулювання працюючих, створюються умови для прояву творчого потенціалу робітників і їхнього розвитку.

 • Мотивація - це функція управління, що має метою активізувати працюючих і спонукати їх ефективно трудитися для виконання поставлених цілей і задач. Для цього здійснюється матеріальне і моральне стимулювання працюючих, створюються умови для прояву творчого потенціалу робітників і їхнього розвитку.Посадова інструкція складається на зареєстровану посаду.

 • Посадова інструкція складається на зареєстровану посаду.

 • Посадова характеристика визначає функціональні обов'язки конкретної фізичної особи, тобто робітникафункції (обов'язки співробітника),

 • функції (обов'язки співробітника),

 • знання (загальні і спеціальні, якими повинен володіти співробітник, для реалізації функцій),

 • навички (вміння співробітника для реалізації функцій),

 • управлінські операції (конкретизації навичок управлінськими елементами праці),

 • управлінські процедури (порядок або алгоритм реалізації управлінських операцій).

За характером - оперативно-розпорядницькі, нормативні, організаційні та ситуаційно-тактичні;

 • За характером - оперативно-розпорядницькі, нормативні, організаційні та ситуаційно-тактичні;

 • за компетентністю - одноособові та колегіальні;

 • за способом фіксації - усно-розпорядницькі та документально фіксовані

 • за періодом дії - разові, однократні та довгострокові;

 • за жорсткістю регламентації - контурні, структуровані та жорстко регламентовані.

співбесіди з фахівцями і посадовими особами;

 • співбесіди з фахівцями і посадовими особами;

 • колегії або медичні ради;

 • збори колективу чи співробітників;

 • ділові наради;

 • обходи;

 • виїзди на місце.

проводять на етапі розробки і прийняття управлінських рішень з метою попередження необгрунтованих наслідків, використовуючи переважно оперативну інформацію з власних джерел.

 • проводять на етапі розробки і прийняття управлінських рішень з метою попередження необгрунтованих наслідків, використовуючи переважно оперативну інформацію з власних джерел.передбачає використання оціночних показників з виходом на кінцеві результати (цілі) і відповідні елементи стимулювання (позитивні або негативні).

 • передбачає використання оціночних показників з виходом на кінцеві результати (цілі) і відповідні елементи стимулювання (позитивні або негативні).

Схожі:

Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconСформувати вміння, використовуючи набуті знання Сформувати вміння, використовуючи набуті знання
Вона досягається збільшенням часу активної самостійної (тренувальної) роботи кожного учня. Відповідно до законів навчання, в умовах...
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconСтан психосоматичного та психологічного благополуччя, який ґрунтується на відчутті сили й цінності власного «Я» людини, її здатності досягати узгодженості із собою та іншими на основі доцільної регуляції поведінки та діяльності
«Я» людини, її здатності досягати узгодженості із собою та іншими на основі доцільної регуляції поведінки та діяльності
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconІнформації Якщо ми досягли успіхів у досягненні поставленої цілі, то завдяки чому? Якщо ми недостатньо наблизились до поставленої мети, то чому це трапилось і які корективи слід внести?
Якщо ми недостатньо наблизились до поставленої мети, то чому це трапилось і які корективи слід внести?
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconОбов’язок це необхідність певної поведінки людини, зумовлена конкретно історичними потребами існування інших людей

Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconДля досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання

Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconЧіткість Конкретність Діагностичність мети Алгоритмізованість та керованість процесу Незалежність від суб’єктивних чинників Гарантованість досягнення поставленої мети "технологія" Нестандартні урок
...
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconПлан Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
В англомовних країнах поняття "менеджмент" тлумачать як спосіб та манеру спілкування з людьми, владу мистецтво керівника, вміння...
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconБуймоли Олени Віталіївни Буймола Олена Віталіївна Викладач української мови та літератури
Викладач – це помічник у визначенні мети діяльності, він консультує, планує та організовує роботу, мотивує учнів для досягнення поставленої...
Менеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей iconМодель компетентного випускника загальноосвітнього закладу
Життя досягає своїх вершин у ті хвилини, коли всі його сили спрямовуються на здійснення поставленої перед ним мети. Дж. Лондон

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка