Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


НазваДубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипДиплом


Дубровіна І.В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Викладання предметів художньо-естетичного циклу в умовах оновлення художньої освіти

Мета Вивчення “ художньої культури”Програма навчального предмета

Курс “Художня культура” – інваріантна складова типових навчальних планів освітньої галузі “Мистецтво” Державного стандарту базової та повної середньої освітиПринципи побудови художньої культури:

- взаємозв'язок художньої культури суспільства і внутрішнього художнього світу особистості.

- усвідомлення учнями ідеї цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки мистецтв.

- осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в цілому.

- наскрізність та наступність викладення матеріала.Домінантні акценти

Головне – не кількість інформації і набутих знань, а накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду особистості”.

Завдання предмета Художня культура

Виховання нового компетентісного учня, який відрізняється такими якостями, як активність, самостійність, творчість, духовність, адаптованність до життєвих змін, здатного до самостійного повноцінного життя у новому тисячолітті

Місце предмета у базовому навчальному плані:

- дисципліна розрахована на 105 годин, із них – 12 годин відводиться на резервний час. Зміст програми розраховано на 35 годин.

- У новому навчальному році в 10-11 класах пропонується 17 год. на вивчення предмета. (0,5 годин на тиждень за державною програмою, або 1 год. на тиждень за умови додавання адміністрацією школи 0,5 год. із варіативної частини базового компоненту).

- вивчення «Художньої культури» на рівні стандарту та академічному рівні в 11 класі відводиться 0,5 години на тиждень, у зв’язку з необхідністю ущільнення навчального матеріалу пропонується в наступному навчальному році вивчення художньої культури здійснити протягом І семестру.

Нормативно-правове забезпечення викладання та кадрового забезпечення курсу “Художня культура” у закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2009 р. №524 про затвердження Плану дій щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2009-2012 роки .

● Лист Міністерства освіти і науки України від 05.11.07 № 1/9-670.

● Лист Міністерства освіти і науки України від 27.01.2009 № 1/9-55.

● Лист Міністерства освіти та науки України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».Навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації

 • Проблемно-тематичні "Методика викладання інтегрованого курсу "Художня культура" в загальноосвітніх навчальних закладах”.

 • Авторські курси "Впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процес вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу“.

 • Дистанційні (розроблено програмно-методичний комплекс для підвищення фахової кваліфікації вчителів музичного й образотворчого мистецтв та художньої культури з проблеми «Методика викладання інтегрованого курсу «Художня культура» в загальноосвітніх навчальних закладах»).Цілісність безперервної системи художньо-естетичної освіти

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Музичне, образотворче

мистецтво

Компоненти процесу навчанняПланування уроку мистецтваВаріант планування уроку художньої культури

Тема

Мета

Завдання

Тип

Жанр

Форма навчання

Мистецькі твори для вивчення

Інтегратори

Засоби навчання (обладнання)

Фактори якісного уроку

- Створення розвивального середовища засобами ІКТ, дидактичних матеріалів;

- Емоційно насичені й цілісні уроки (метод емоційної драматургії);

- Накопичення особистісного художньо-естетичного досвіду учнів;

- Конструювання діалогу між учнями;

- Посилення міжпредметних звязків з предметами гуманітарного циклу, а також з інформатикою (пошук художніх матеріалів у мережі Інтернету);

- Поєднання уроків «Художньої культури» з позаурочною естетико-виховною роботою.

Метод Художньо-педагогічної драматургіїДраматургія за логікою музичних форм ( Гродненська)Принципи побудова уроку (Л.М. Предтеченською)Діяльнісний підхід до навчання художньо-естетичних дисциплінХудожня культура реалізується через художний образ творів мистецтваУніверсальні категорії мистецтваОсобливості допрофільної підготовки учнів

 • У 9 та 11 класах предмет «Художня культура» може складатися під час державної підсумкової атестації як предмет за вибором в основній та старшій школі, та як профільний предмет в 11 класі

 • Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором організовується за умови наявності бажання учнів їх вивчати і створення належних умов для їх опанування.

 • Особливості допрофільної підготовки: наскрізність та наступність.Зміст програми «Художня культура» профільного рівня

Ущільнення навчального матеріалу за програмою профільного рівня пропонується здійснити шляхом зменшення на 10 годин передбаченого програмою резервного часу, а також об’єднання навчального матеріалу поданих нижче тем і вивчення його за рахунок часу, призначеного на опанування однієї теми:
 • тему 12 «Норвегія» з темою 13 «Швеція» розділу І «Європейська художня культура»;

 • тему 15 «Південно-західні слов’янські народи» з темою 18 «Румунія» розділу 1 «Європейська художня культура»;

 • тему 17 «Чехія» з темою 19 «Угорщина» розділу І «Європейська художня культура»;

 • тему 21 «Країни Прибалтики» з темою 22 «Бєларусь» розділу І «Європейська художня культура»;

 • тему 3 «Латиноамериканські мелодії та ритми» з темою 4 «Карнавал» розділу VI «Латиноамериканський культурний регіон».

Підручники рекомендовані ГРИФОМ МОН

9клас “Художня культура”Масол Л.М., Назаренко Н.В., Климова Л.В.

“Художня культура” (рівень стандарту, академічний)Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Гайдамака О.В.;

10 клас «Художня культура” (рівень стандарту, академічний) Климова Л.В.(профільний рівень) Масол Л.М., Оніщенко О.І., Ничкало С.А., Гайдамака О.В.

10 клас “ Основи естетики” Левчук Л.Т., Оніщенко О.І.
 • Вся інформація озміщена на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).Навчально-методичні посібники (9), підготовлені працівниками інституту та педагогами Київщини (гриф МОН України):Творчий Шлях учителів художньої культури Київщини

 • Розробки уроків художньої культури (сайт освітнього порталу інституту “Мій кращий урок” ) (www.bestlessons.at.ua)

 • Публікації у фахових виданнях, навчально-методичних посібниках

 • Створення авторських спец-курсів, посібниківДякуємо За Увагу!Схожі:

Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconПро проект Регламенту Вченої ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconМіжпредметні зв'язки в шкільному курсі “Географія культури” Капіруліна С. Л
Старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського...
Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів icon2005 рік 2005 рік
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconПрограма впроваджується 6 років, реалізується у всіх районах області (35) на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 75 шкільних тренінгових центрів

Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconАналіз-роботи-2011-2012
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та рекомендаціями обласної творчої групи із впровадження...
Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconІнноваційність сучасного процесу виховання Інноваційні показники виховної роботи
О. М. Рудіна, проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconЗвіт про роботу кафедри педагогіки І психології віппо за 2012 рік Луцюка А. М., кандидата педагогічних наук, доцента Головна мета
Головна мета діяльності згідно Положення про кафедру – наукове педагогічне і психологічне забезпечення системи післядипломної педагогічної...
Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Лабораторія профільного навчання

Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconКиївський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Лабораторія інформаційних технологій навчання

Дубровіна І. В. викладач педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів iconНауково-методичний центр зовнішнього незалежного оцінювання Інституту післядипломної педагогічної освіти ку імені Бориса Грінченка


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка