Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета


НазваПочаткових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти

Творча група вчителів

початкових класів

Новомосковського району Дніпропетровської області

Мета:

 • Підготовка вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школіОсновні питання

 • Нормативно - правове забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти

 • Концептуальні засади нового ДС початкової загальної освіти

 • Особливості і проблеми запровадження нового змісту початкової освіти

 • ДС початкової загальної освіти: зміст та етапи впровадження

 • Учитель як фактор реалізації нового змісту початкової освіти

 • Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі

Державний стандарт

 • рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСОПроцедура роботи над ДС

 • Розробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Затверджується КМ України (постанова КМУ №462 від 20.04.11р.)

 • Переглядається не рідше одного разу на 10 роківФункції ДС

 • Збереження єдиного освітнього простору в державі;

 • посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі школи у системі неперервної освіти;

 • забезпечення еквівалентності здобуття середньої освіти у різних формах;

 • визначення рівнів загальноосвітньої підготовки як базису наступності (дошкілля – школа – ПТУ - ВНЗ );

 • розвантаження учнів від надмірної інформації;

 • створення передумов для диференціації шкільної освіти;

 • впровадження моніторингу різних рівнів на основі розроблення критеріїв оцінки якості;

 • розмежування рівнів відповідальності між центром і регіонами за якість змісту шкільного навчання і умови його реалізаціїСистемний підхід – основа роботи над ДС

 • Узгоджені цілі стандартизації;

 • зміст;

 • процес;

 • результати;

 • окреслені умови, які визначають якість впровадження ДС початкової освіти (засоби, ресурси, методики оцінювання тощо)Основна вимога ДС

 • Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)Якість початкової освіти: взаємодія чинників

 • Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

 • створення освітнього середовища: осучаснення, оздоровлення;

 • впровадження методик особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших школярів;

 • моніторинговий супровід;

 • адекватна підготовка педагогічних кадрівДержавний стандарт початкової загальної освіти

 • Вступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти

 • Ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходівТерміни Державного стандарту

 • Громадянська компетентність;

 • ключова компетентність;

 • ключова компетенція;

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність;

 • компетенція;

 • комунікативна компетентність;

 • міжпредметна компетентність;

 • міжпредметні естетичні компетентності;

 • предметна компетентність;

 • предметна компетенція;

 • предметна математична компетентність;

 • предметна природознавча компетентність;

 • соціальна компетентність.

Базовий навчальний планОсвітня галузь “Мови і літератури” Навчальний предмет: Українська мова (1-4 класи)

 • Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Розділи програми: «Навчання грамоти», «Мовленнєва змістова лінія», «Мовна змістова лінія», «Соціокультурна змістова лінія», «Діяльнісна змістова лінія»

 • 1 клас - 238 годин (7 годин на тиждень)

 • 2 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)
 • 3 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)
 • 4 клас - 119 година

І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

ІІ семестр – 3 години на тиждень (55 годин)

Освітня галузь “Мови і літератури” Навчальний предмет: Літературне читання (2-4 класи)

 • Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • 2 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр - 4 години на тиждень (64 години)
 • 3 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)
 • 4 клас - 121 година

І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

Освітня галузь “Математика” Навчальний предмет: Математика (1-4 класи)

 • Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • 1 клас - 136 годин (4 години на тиждень)

 • 2 клас - 136 годин (4 години на тиждень)

 • 3 клас – 136 годин (4 години на тиждень)

 • 4 клас – 136 годин (4 години на тиждень)Освітня галузь “Природознавство” Навчальний предмет: Природознавство (1-4 класи)

 • Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • 1 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.

 • 2 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.

 • 3 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.

 • 4 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.Освітня галузь “Суспільствознавство” Навчальний предмет: Я у світі (3-4 класи)

 • Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • 3 - 4 класи по 35 годин/рік (сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства)Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” Навчальний предмет: Фізична культура (1-4 класи)

 • Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги.

 • 1-4 класи – 105 годин/рік (з них резерв - 20 год/рік)

 • Навчальні досягнення учнів 1-4 класів ЗНЗ не оцінюються в балах.Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” Навчальний предмет: Основи здоров’я (1-4 класи)

 • Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • 1 клас - 34 години, із них 3 години - резервні

 • 2 клас - 34 години, із них 2 години – резервні

 • 3 клас - 34 години, із них 2 години – резервні

 • 4 клас - 34 годин, із них 2 години – резервніОсвітня галузь “Технології” Навчальний предмет: Трудове навчання (1-4 класи)

 • Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування ( кожна змістова лінія передбачає формування предметно - перетворювальної компетентності).

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години - резервніОсвітня галузь “Технології” Навчальний предмет: Сходинки до інформатики (2-4 класи)

 • Змістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології

 • 105 годин

2 клас – 35 годин;

3 клас – 35 годин;

4 клас – 35 годин/ 1 год на тиждень.

Освітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Образотворче мистецтво (1-4 класи)

 • Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною.

 • 1 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Абетка образотворчого мистецтва)
 • 2 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Мова образотворчого мистецтва)
 • 3 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(У майстернях художників)
 • 4 клас - 35 години, із них 3 години – резервні

(Художній образ в мистецтві)

Освітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Музичне мистецтво (1-4 класи)

 • Програма має тематичну побудову (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Б.Кабалевського), що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години – резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години – резервніОсвітня галузь “Мистецтво” Навчальний предмет: Мистецтво (1-4 класи)

 • У змісті інтегруються музична, образотворча та мистецько-синтетична змістові лінії.

 • 1 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Абетка мистецтв)
 • 2 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Краса довкілля в мистецтві)
 • 3 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Образ людини в мистецтві)
 • 4 клас - 70 години, із них 8 години – резервні

(Світ у мистецьких шедеврах)

Особливості Державного стандарту початкової загальної освіти

 • Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Оновлено зміст ДС та удосконалено Базовий навчальний план

 • Передбачено формування ключових компетентностей учнів початкових класів

 • Єдиний зміст стандарту для усіх мов навчання

 • Вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх ЗНЗ

 • Посилено природничу складову, введено нову освітню галузь “Природознавство”

 • Впровадження нового курсу ІКГ з 2 класу в усіх ЗНЗ

 • Передбачено діяльнісну лінію у змісті кожної освітньої галузі

 • Обов’язкова варіативна складова: 1-4 класи по 2 годиниУмови впровадження ДС

 • Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкової школи

 • Використання здоров’язбережувальних технологій

 • Впровадження ІКТ в освітньому процесі початкових класів

 • Соціалізація особистості молодшого школяраСхожі:

Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconФреймові структури
Роботу виконала Чернявська Наталія Анатоліївна вчитель української мови та літератури Голубівської зош І-ІІІ ступенів Новомосковського...
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconФедоряцької Олени Василівни, заступника директора з нвр піщанської зош, Новомосковського району, Дніпропетровської області Мета: дослідження конфліктів, причин їх виникнення та способів їх рішення
Конфлікт — реальні або ілюзорні, об'єктивні або суб'єктивні, по-різному усвідомлені протиріччя між людьми, зі спробами їх емоційного...
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconРозвʹяжи з поясненням
Галкіної інни Анатоліївни, вчителя початкових класів моу «Водоватовська сош» Арзамаського району, Нижегородської області
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconУчителя початкових класів Учителя початкових класів
Це я учитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №17 Семенець Любов Миколаївна
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета icon5 вчитель початкових класів Сівка-Войнилівської Зош і-ііі ступенів Калуського району івано-франківської області
Сівка-Войнилівської Зош і-ііі ступенів Калуського району івано-франківської області
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconМене звати Дуб Богдана Станіславівна. Я народилася 08 червня 1992 року в місті Підгородному Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconПортфоліо Бабенко Валентини Василівни вчителя початкових класів
Випуск методичних рекомендацій творчої групи вчителів початкових класів " Проектна діяльність молодших школярів "
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconОсобистісно – орієнтована технологія: Особистісно – орієнтована технологія
Матеріали до засідання мо вчителів початкових класів та вихователів гпд «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховний...
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconВчитель початкових класів Вчитель початкових класів
О. Омельченка Гра, як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках української мови і читання
Початкових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета iconВчитель початкових класів Вчитель початкових класів
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка