Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович


НазваРегіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович
Дата конвертації08.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 • Вакуленко Володимир Миколайович


СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Перший блок - визначення ролі і місця органів місцевої влади в формуванні політики розвитку регіону включає наступні документи: Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про власність” тощо, ряд підзаконних актів.СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Другий блок - формування засад регіонального розвитку в Україні складається з наступних документів: законів України: “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про стимулювання розвитку регіонів” , “Про державні цільові програми” , “Про Генеральну схему планування території України”, указів Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”, “Про Стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки”, постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними”, “Про утворення Ради розвитку регіонів”, розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України” , наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку” та ін.НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Концепція державної регіональної політики (схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/2001)

 • Про стимулювання розвитку регіонів (Закон України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV)

 • Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена постановою КМУ від 21 липня 2006 р. N 1001)

 • Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними (постанова КМУ від 24 червня 2006 р. N 860)

 • Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 504-р)

 • Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1819

 • План заходів на 2008 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 745-р)Національна система планування регіонального розвитку

 • Національна стратегія розвитку України

 • Концепція державної регіональної політики

 • Державна стратегія регіонального розвитку

 • Регіональні стратегії розвитку

 • Програми та прогнози економічного і соціального розвитку регіонів

 • Державні цільові програми

 • Угоди регіонального розвитку

 • Програми подолання депресивності регіонів

 • Проекти регіонального розвиткуПриклад заходів щодо угоди регіонального розвитку (Донецька область)

 • Пріоритетними напрямами діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів до угоди є:

 • розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі;

 • надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах;

 • розвиток ефективної системи екологічної безпеки території;

 • розбудова та модернізація інфраструктури.І.Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі

 • І.Розвиток та реструктуризація в регіоні вугільної галузі

 • Спільні заходи

 • 1. Підвищення ефективності роботи підприємств вугільної галузі та вирішення проблем життєдіяльності територій вуглевидобування

 • 2. Передача у обласну комунальну власність від вугільних підприємств об’єктів житлово-комунального господарства.

 • ІІ.  Надійне та ефективне функціонування всіх систем життєзабезпечення у населених пунктах Спільні заходи 

 • 1. Комплексна модернізація та реконструкція каналу Сіверський Донець-Донбас та Другого Донецького водопроводу.

 • 2. Відновлення житлового фонду, постраждалого внаслідок проведення гірничо-добувних робіт.

 •  Приклад заходів щодо угоди регіонального розвитку (Донецька область)

 • ІІІ.  Створення основ ефективної системи  екологічної безпеки території 

 • Спільні заходи:

 • 1. Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів.

 • 2. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення небезпечними відходами.

 • 3. Збереження та відновлення природно-заповідного фонду.

 • 4. Будівництво об’єктів водовідведення в населених пунктах.

 • ІV.  Розбудова та модернізація інфраструктури 

 • Спільні заходи: 1. Розвиток мережі автомобільних доріг.

 • 2. Розвиток транспортної інфраструктури.

 • 3. Будівництво, капітальний ремонт, оснащення студентських та інших гуртожитків.

 • 4. Будівництво і модернізація закладів культури та організації дозвілля.

 • 5. Реконструкція спортивних споруд.Формування та реалізація стратегій регіонального розвитку (проблеми та перешкоди)

 • Недосконалість нормативно-методичної бази

 • Функціональний підхід до формування стратегії

 • Тривалий процес ухвалення

 • Невизначеність фінансових ресурсів та джерел фінансування

 • Недосвідчені кадри

 • Власні фінансові ресурси обмежені

 • Поточна завантаженість службовців

 • відсутність практики:

 • довготермінового фінансового планування

 • управління проектамиФормування та реалізація стратегій регіонального розвитку потребує

 • Постійної співпраці з громадами та політичними партіями.

 • Визначення конкретних проектів.

 • Ретельних фінансових розрахунків та пошук джерел фінансування.

 • Використання різних інструментів та механізмів впровадження стратегії.

 • Підвищення кваліфікації персоналу.УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Потребують :

 • уточнення критеріїв депресивності території

 • розроблення та удосконалення:

 • методичні рекомендації для підготовки програм подолання депресивності окремих територій

 • методичні рекомендації для підготовки проекту угоди щодо регіонального розвитку

 • механізм встановлення договірних взаємовідносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку

 • методики розрахунку обсягу доходів, видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів

 • визначення основних засад та критеріїв надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для виконання інвестиційних проектівУДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Необхідність прийняття:

 • проекту Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України“;

 • "Про основні засади надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів“;

 • забезпечення реалізації укладених угод щодо регіонального розвитку;

 • проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво» тощо.Пріоритети державної регіональної політики мають наступні цілі:

 • перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів;

 • створення необхідних умов для стійкого розвитку регіонів, сприяння гармонізації структури господарства регіону;

 • зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами у рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних можливостей;

 • посилання відчуття єдності загальнонаціональних та регіональних інтересів;

 • запобігання створенню нових кризових територій;

 • підвищення ефективності використання державних коштів;

 • забезпечення прямої зацікавленості, відповідальності та самостійності регіональної спільноти як суб’єкта територіального розвитку.Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України до 2015 року

 • Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу

 • Забезпечення розвитку людських ресурсів

 • Розвиток міжрегіонального співробітництва

 • Створення інституціональних умов для регіонального розвитку • Тенденції та перспективи регіонального розвиткуДецентралізація управління

 • Забезпечення участі громадян в управлінні державою.

 • Запровадження механізмів реальної підзвітності всіх гілок влади та органів державного управління перед суспільством та відповідальності перед громадянами.

 • Підвищення дієздатності та ефективності функціонування системи влади через збалансований розподіл повноважень і функцій між її гілками та органами.

 • Делегування повноважень органам місцевого самоврядування та запобігання відцентровим тенденціям. Передача місцевим громадам функцій виконавчих органів та одночасно достатніх ресурсів для їх реалізації.

 • Подолання корупції в органах влади, спрощення механізмів надання адміністративних послуг населенню, забезпечення політичної нейтральності та суспільної престижності професійної державної служби. 

 • Адаптація інститутів політичної системи та громадянського суспільства до нових суспільних потреб – нові вимоги до політичних партій, нові умови і стимули для неурядових організацій.РЕФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

 • Запровадження нової моделі організації влади на територіальному рівні

 • Розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів та місцевих органів виконавчої влади в сфері надання послуг

 • Реформування адміністративно-територіального устрою

 • Формування дієздатних територіальних громад

 • Удосконалення нормативно-правової бази розвитку місцевого самоврядуванняІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Посилення ролі та координації центральних органів влади у вироблені послідовної державної регіональної політики (КМУ, Міністерство економіки України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та інш.)

 • Формування Головних управлінь економіки та стратегічного розвитку на рівні МДА.

 • Використання потенціалу агенцій регіонального та місцевого розвитку, недержавних організацій.Фінансово-економічні механізми регіонального розвитку

 • Більш широке використання програмно-цільового методу формування бюджетів;

 • Середньострокове фінансове планування бюджету розвитку;

 • Запровадження механізмів об'єднання коштів територіальних громад для реалізації спільних проектів;

 • Розробка нових стандартів надання послуг;

 • Удосконалення системи міжбюджетних трансферів; тарифно-цінової політики.

 • Розмежування земель на комунальні та державні;

 • Зміцнення власної бази оподаткування на регіональному та місцевому рівнях.

 • Розширення спектру місцевих запозичень.

 • Запровадження нових методів та інструментів сприяння регіонального розвитку з боку місцевих органів влади (маркетинг територій, стандарти якості, логістичний розвиток, технопарки, техно-поліси та виробничі кластери тощо).ТРАНСКОРДОННЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 • Обмін досвідом кращих практик.

 • Реалізація спільних проектів.

 • Євро -2012.

 • Запровадження стандартів реалізації регіональної політики ЄС.

 • Співробітництво у рамках єврорегіонів спрямоване на поєднання зусиль в економічній сфері, розбудову соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури, будівництво і модернізацію прикордонної інфраструктури, розвиток транспортної мережі, поглиблення наукової та культурної співпраці, охорону навколишнього природного середовища.ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СПРЯМОВУЄТЬСЯ НА:

 • Підвищення стандартів надання послуг.

 • Посилення конкурентоспроможності регіонів та територіальних громад.

 • Запровадження нових інструментів стимулювання розвитку регіонів.

 • Усунення значних міжрегіональних диспропорцій.

 • Підвищення якості життя населення.Дякую за увагуСхожі:

Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconПриваблення інвестицій у регіональний розвиток
Круглий стіл : Приваблення інвестицій в регіональний розвиток: світові та українські тенденції
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconМеханізми реалізації державної політики регіонального розвитку вакуленко Володимир Миколайович
Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці...
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconХай Володимир Миколайович. Хай Володимир Миколайович
Народився 25 лютого 1983 р в селі Воютичі, Львівської обл. Закінчив школу на золоту медаль. Приймав участь в багатьох шкільних олімпіадах....
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconСучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту
Україні І нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan", Словенія) або...
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович icon“Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ” “Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ”
України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей геостратегічного, політичного, фінансового, екологічного,...
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconСучасний стан сучасний стан
Привернути увагу до необхідності вироблення ефективної стратегії розвитку енергетики
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconСталий регіональний розвиток: Сталий регіональний розвиток
Зрозуміла система планування регіонального розвитку та сфокусовані планувальні документи (стратегії, операційні плани, програми)
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconСталий регіональний розвиток в україні сталий регіональний розвиток в україні

Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconОлег Петренко
Сучасний стан покриття вартості медичного обслуговування в Україні (за даними нроз*)
Регіональний розвиток в україні: сучасний стан та майбутні тенденції вакуленко Володимир Миколайович iconСаприкіна Марина, Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності ”
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка