Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства


НазваІсторія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства.

Підготувала:

Викладач біології

Брисюк Діана Михайлівна

Цілі уроку: ознайомлення учнів з історією розвитку біології, виділити основні етапи цього процесу; розповісти про видатних учених-біологів; обговорити значення біології в життя окремої людини і суспільства в цілому.

  • Цілі уроку: ознайомлення учнів з історією розвитку біології, виділити основні етапи цього процесу; розповісти про видатних учених-біологів; обговорити значення біології в життя окремої людини і суспільства в цілому.

  • Обладнання й матеріали: портрети видатних учених-біологів, фотографії або таблиці із зображенням біологічних об’єктів, зразки продукції, виготовленні з використанням біологічних технологій, підручники з біології.

  • Базові поняття й терміни: наука, біологія, екологія, медицина, фармакологія, біотехнологія, історія біології, розвиток суспільства.ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди
  • Які розділи біології ви вивчали в молодших класах?

  • Яке значення для суспільства мають ці галузі біології?

  • Які види продукції, отриманої з допомогою біологічних об’єктів, ви використовуєте у своєму повсякденному житті ?ІІІ. Вивчення нового матеріалу

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Термін «біологія» був вперше вжитий в 1797 р. німецьким професором анатомії Теодором Рузом (1771—1803), пізніше в 1800 р. термін застосував професор Дерптського університету Карл Бурдах (1776—1847), а в 1802 р. — Жан Батист Ламарк (1744—1829) і Лудольф Тревіранус (1779—1864)

Людина здавна, з доісторичних часів, жила поряд із живими істотами. Ще більше ознайомилась вона з ними, коли почала культивувати рослини і одомашнювати тварин. В міру освоєння рослинного і тваринного світу розвивались і поглиблювались знання людини. З поверхових і часто неточних уявлень про природу поступово формувались більш певні і точні знання. Пам'ятки стародавніх культур: китайської, індійської, ассіро-вавілонської, єгипетської, грецької — свідчать про те, що ще задовго до початку нашої ери був нагромаджений значний емпіричний матеріал в галузі біології. Поряд з практичними питаннями, важливими для сільського господарства і медицини, стародавні природознавці-мислителі (Геракліт, Демокрит, Гіппократ та ін.) намагались розв'язати і ряд загальнобіологічних питань, зокрема питань, що стосуються походження й еволюції живих істот. Важливе значення для розвитку біології мали твори Арістотеля (384—322 до н. е.).

Людина здавна, з доісторичних часів, жила поряд із живими істотами. Ще більше ознайомилась вона з ними, коли почала культивувати рослини і одомашнювати тварин. В міру освоєння рослинного і тваринного світу розвивались і поглиблювались знання людини. З поверхових і часто неточних уявлень про природу поступово формувались більш певні і точні знання. Пам'ятки стародавніх культур: китайської, індійської, ассіро-вавілонської, єгипетської, грецької — свідчать про те, що ще задовго до початку нашої ери був нагромаджений значний емпіричний матеріал в галузі біології. Поряд з практичними питаннями, важливими для сільського господарства і медицини, стародавні природознавці-мислителі (Геракліт, Демокрит, Гіппократ та ін.) намагались розв'язати і ряд загальнобіологічних питань, зокрема питань, що стосуються походження й еволюції живих істот. Важливе значення для розвитку біології мали твори Арістотеля (384—322 до н. е.).

Перші систематичні спроби пізнання живої природи були зроблені античними лікарями і філософами (Гіппократ, Арістотель, Теофраст, Гален). Їхні праці, продовжені в епоху Відродження, поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини (Везалій і ін.). У 17 — 18 століттях в біологію проникають експериментальні методи. На основі кількісних вимірів і застосування законів гідравліки був відкритий механізм кровообігу (Вільям Гарвей, 1628). Винахід мікроскопа розсунув границі відомого світу живих істот, поглибив уявлення про їхню будову. Одне з головних досягнень цієї епохи створення системи класифікації рослин і тварин (Карл Лінней, 1735). Разом з тим переважали умоглядні теорії про розвиток і властивості живих істот (самозародження, преформації й ін.).

Перші систематичні спроби пізнання живої природи були зроблені античними лікарями і філософами (Гіппократ, Арістотель, Теофраст, Гален). Їхні праці, продовжені в епоху Відродження, поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини (Везалій і ін.). У 17 — 18 століттях в біологію проникають експериментальні методи. На основі кількісних вимірів і застосування законів гідравліки був відкритий механізм кровообігу (Вільям Гарвей, 1628). Винахід мікроскопа розсунув границі відомого світу живих істот, поглибив уявлення про їхню будову. Одне з головних досягнень цієї епохи створення системи класифікації рослин і тварин (Карл Лінней, 1735). Разом з тим переважали умоглядні теорії про розвиток і властивості живих істот (самозародження, преформації й ін.).

У 19 столітті в результаті різкого збільшення кількості біологічних досліджень (нові методи, експедиції в тропічні і малодоступні райони Землі та ін.), нагромадження і диференціації знань сформувалося багато спеціальних біологічних наук. Так, в ботаніці і зоології появляються розділи, які вивчають окремі систематичні групи, розвиваються ембріологія, гістологія, мікробіологія, палеонтологія, біогеографія тощо. Серед досягнень біології клітинна теорія (Т. Шванн, 1839), відкриття закономірностей спадковості (Грегор Мендель, 1865). До фундаментальних змін у біології призвело еволюційне вчення Чарльза Дарвіна (1859).

У 19 столітті в результаті різкого збільшення кількості біологічних досліджень (нові методи, експедиції в тропічні і малодоступні райони Землі та ін.), нагромадження і диференціації знань сформувалося багато спеціальних біологічних наук. Так, в ботаніці і зоології появляються розділи, які вивчають окремі систематичні групи, розвиваються ембріологія, гістологія, мікробіологія, палеонтологія, біогеографія тощо. Серед досягнень біології клітинна теорія (Т. Шванн, 1839), відкриття закономірностей спадковості (Грегор Мендель, 1865). До фундаментальних змін у біології призвело еволюційне вчення Чарльза Дарвіна (1859).

Для біології 20 століття характерні дві взаємозалежні тенденції. З одного боку, сформувалося уявлення про якісно різні рівні організації живої природи: молекулярний (молекулярна біологія, біохімія й інші науки, які поєднують поняттям фізико-хімічна біологія), клітинний (клітинна біологія), рівень організмів (анатомія, фізіологія, ембріологія), популяційно-видовий (екологія, біогеографія). З іншого боку, прагнення до цілісного, синтетичного пізнання живої природи призвело до прогресу наук, які вивчають певні властивості живої природи на всіх структурних рівнях її організації (генетика, систематика, еволюційне вчення тощо).

Для біології 20 століття характерні дві взаємозалежні тенденції. З одного боку, сформувалося уявлення про якісно різні рівні організації живої природи: молекулярний (молекулярна біологія, біохімія й інші науки, які поєднують поняттям фізико-хімічна біологія), клітинний (клітинна біологія), рівень організмів (анатомія, фізіологія, ембріологія), популяційно-видовий (екологія, біогеографія). З іншого боку, прагнення до цілісного, синтетичного пізнання живої природи призвело до прогресу наук, які вивчають певні властивості живої природи на всіх структурних рівнях її організації (генетика, систематика, еволюційне вчення тощо).

Разючих успіхів починаючи з 1950-х років досягла молекулярна біологія, яка розкрила хімічні основи спадковості (будова ДНК, генетичний код, матричний принцип синтезу біополімерів). Вчення про біосферу (В. І. Вернадський) розкрило масштаби геохімічної діяльності живих організмів, їхній нерозривний зв'язок з неживою природою. Практичне значення біологічних досліджень і методів (у тому числі генної інженерії, біотехнології) для медицини, сільського господарства, промисловості, розумного використання природних ресурсів і охорони природи, а також проникнення в ці дослідження ідей і методів точних наук висунули біологію в середині 20 століття на передові рубежі природознавства.

Разючих успіхів починаючи з 1950-х років досягла молекулярна біологія, яка розкрила хімічні основи спадковості (будова ДНК, генетичний код, матричний принцип синтезу біополімерів). Вчення про біосферу (В. І. Вернадський) розкрило масштаби геохімічної діяльності живих організмів, їхній нерозривний зв'язок з неживою природою. Практичне значення біологічних досліджень і методів (у тому числі генної інженерії, біотехнології) для медицини, сільського господарства, промисловості, розумного використання природних ресурсів і охорони природи, а також проникнення в ці дослідження ідей і методів точних наук висунули біологію в середині 20 століття на передові рубежі природознавства.

Українські вчені

Суттєвий внесок у розвиток біології зробили українські вчені біологи. Серед них можна назвати І. І. Мечникова (творець теорії імунітету), В. І. Вернадського (один із організаторів Академії наук України, засновник біогеохімії та вчення про ноосферу), І. І. Шмальгаузена (видатний зоолог та еволюціоніст), М. Г. Холодного (видатний ботанік та мікробіолог) і багато інших.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:
  • Які особливості мав розвиток біології в давньому світі?

  • Чому епоха відродження призвела до інтенсивного розвитку біологічних дисциплін?

  • Які галузі біології виникли в ХІХ столітті?

  • Які українські вчені зробили суттєвий внесок у розвиток світової біології?

V. Домашнє завдання

§ 1 в підручнику «Біологія 10 клас» П.Г. Балан, Ю.Г. Верес, В.П. Поліщук

До нових зустрічей!!!Схожі:

Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconФормування життєвої компетентності школярів через інтегрованість середовища школи Підготувала: вчитель біології та хімії
Робота гуртка «Віконце в природу» сприяє розвитку у дітей уявлень про науку і наукові досягнення як результат творчої діяльності...
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconЗно з біології у контексті підвищення якості освіти
Зно-2011 з біології та обговорити особливості проведення зно-2012; визначити основні вимоги до рівня підготовки учасників зно з біології...
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconВчитель біології Смизької зош І – ІІІ ступенів Кирина Валентина Богданівна Ми запрошуємо Вас в наш кабінет біології
Забезпечення навчального процесу необхідним обладнанням, що покращує ефективність навчання
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства icon«Медична біологія» Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини
Завдання медичної біології визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconУрок української мови в 5 класі
Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова державна мова України
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconЗно 2010 Презентація для керівників методичних об’єднань вчителів біології
Призначення тесту Оцінити ступінь підготовленості випускників зош та минулих років з біології з метою конкурсного відбору для навчання...
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconВикористання інноваційних технологій на уроках біології та хімії Вчитель мулик валентина Микитівна
Тдпі ім. Я. Гнатюка 1999р вчитель хімії І біології Лопушненської зош І-ІІІ ступенів
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconГроші Гроші Історія виникнення та еволюція грошей
Гроші одне з найдавніших явищ у житті суспільства відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconГроші Гроші Історія виникнення та еволюція грошей
Гроші одне з найдавніших явищ у житті суспільства відіграють важливу роль у його економічному і соціальному розвитку
Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства iconІі міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»; ІІ міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка