Організація


НазваОрганізація
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • "Організація

 • навчально-виховного процесу

 • з фізичної культури

 • в 2011/2012 н. р."
1-4 класи - 3 год. (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);

 • 1-4 класи - 3 год. (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);

 • 5-7 класи –2,5 год. (2 і більше іноземних мови у т.ч. і російська – 2 год.) (наказ МОН України від 05.02.2009 № 66);

 • 8-9 класи – 3 год. (наказ МОН України від 05.02.2009 № 66);

 • 10-11 класах – 2 год. на тиждень (наказ МОН України від 27.08.2010 № 834);

 • у 10-11 класах спортивного і військово-спортивного профілів – 5 год. (наказ МОН України від 27.08.2010 № 834) • ПЕРЕЛІК

 • навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році

 • (http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik)Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів

 • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнівлегка атлетика,

 • легка атлетика,

 • гімнастика,

 • баскетбол,

 • футбол,

 • волейбол,

 • гандбол,

 • плавання,

 • аеробіка,

 • аква­аеробіка,легка атлетика,

 • легка атлетика,

 • гімнастика,

 • баскетбол,

 • футбол,

 • волейбол,

 • гандбол,5-6 класи – 4-6,

 • 5-6 класи – 4-6,

 • 7-8 класи – 3-5,

 • 9 класі – 3-4,

 • 10-11 – 2-3Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури

 • Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури

 • державні документи;

 • документацію, що складає вчитель фізичної культуриТипові навчальні плани (зумовлюють кількість годин, відведених на вивчення кожного навчального предмета).

 • Типові навчальні плани (зумовлюють кількість годин, відведених на вивчення кожного навчального предмета).

 • Навчальні програми (1-4, 5-9, 10-11 класи, програми СМГ, програми для старшої профільної школи)План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу;

 • План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу;

 • Графіки розподілу і проходження навчального матеріалу;

 • План-конспект уроку або системи уроків СХЕМУ !!!

План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу;

 • План фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів загальноосвітнього навчального закладу;

 • Графік розподілу і проходження навчального матеріалу;

 • План-конспект уроку або системи уроків

Під час розподілу та забезпечення годин варіативної складової необхідно врахувати:

 • Під час розподілу та забезпечення годин варіативної складової необхідно врахувати:

 • накази МОН України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806;

 • накази Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації: а) від 12.02.2008 № 44 "Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах", б) від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Положення про навчальні програми"Таким чином, під час реалізації варіативної складо-вої навчаль­них планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посіб-ники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф МОНмолодьспорту України (МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи (факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе викорис-тання навчальних програми і навчально-методич-них видань, схвалених науково-методичною радою КОІПОПК

 • Таким чином, під час реалізації варіативної складо-вої навчаль­них планів потрібно використовувати програми, навчальні та навчально-методичні посіб-ники із спецкурсів і курсів за вибором, які мають гриф МОНмолодьспорту України (МОН України). В організації гурткової та інших форм позакласної і позашкільної роботи (факультативів, групових та індивідуальних занять) також можливе викорис-тання навчальних програми і навчально-методич-них видань, схвалених науково-методичною радою КОІПОПКПри розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуєтся:

 • При розподілі годин варіативної складової робочих навчальних планів, рекомендуєтся:

 • Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової здійснювати через упровад-ження поглибленого вивчення окремих предметів, спецкурсів, курсів за вибором, які забезпечені відповід-ними програмами з грифом МОНмолодьспорту України (МОН України).

 • Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснювати на окремих сторінках класного журналу; при поглибле-ному вивченні предметів зазначені години заносити до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

 • Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксувати в окремому (спеціальному) журналіНа виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 644 від 30.06.2010 "Про упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012“, головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 336 "Про вивчення курсу "Ми господарі Євро-2012" у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах області“ із 2010/2011 н. р. в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області впроваджено навчальну програму курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012" (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко, А.Ільченко, В.Ганчева), яка має на меті інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

 • На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 644 від 30.06.2010 "Про упровадження у загальноосвітніх навчальних закладах курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012“, головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 336 "Про вивчення курсу "Ми господарі Євро-2012" у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах області“ із 2010/2011 н. р. в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області впроваджено навчальну програму курсу за вибором "Ми господарі Євро-2012" (авт. С.Дятленко, Є.Столітенко, А.Ільченко, В.Ганчева), яка має на меті інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

 • У 2011/2012 навчальному році вивчення курсу відбувати-меться в 10 класах за рахунок годин варіативної частини робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

 • 1. Програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури "Спортивна боротьба" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Мельничук Ю.В., Леончук В.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

 • 2. Програма спецкурсу "Медико-біологічні основи фізичного вихо­вання та спорту" (авт. Аргунова Л.Л.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);

 • 3. Програма факультативу (гуртка) "Теніс" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гасанова І.М., Настругова О.В.) (Протокол № 5 від 14.12.2010);4. Програма факультативу з фізичної культури "Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 4. Програма факультативу з фізичної культури "Пішоходний туризм" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Руденко О.В., Шиворов О.Ю.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 5. Програма курсу за вибором "Атлетична гімнастика" для учнів 10-11 класів (авт. Щур В.М., Щур Л.І.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 6. Програма факультативу (гуртка, секції) фізкультурно-оздоров­чої спрямованості для 5-9 класів (авт. Філенко С.А.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 7. Комплексна фізкультурно-оздоровча програма "Сходинки здоров’я", система організації роботи з дітьми з послабленим станом здоров’я (авт. Клявда В.В, Ступенко Л.З., Гаспарян О.Л., Козо- дуб Н.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 8. Програма факультативу (гуртка, секції) "Баскетбол" для загально­освітніх навчальних закладів (авт. Левко І.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);9. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 9. Програма факультативу "Оздоровчо-пізнавальний туризм в початковій школі" для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Величенко Г.В.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 10. Програма факультативу (гуртка, секції) "Настільний теніс" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Калінкін Ю.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010);

 • 11. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.) (Протокол № 2 від 29.06.2010)Схожі:

Організація iconОрганізація як об’єкт менеджменту. Організація як об’єкт менеджменту
Організація- це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети
Організація iconToastmasters International
Південної Америки, Смедлі вирішив поміняти назву клубу і зробити його глобальним. Саме тоді дана організація отримала назву «Toastmasters...
Організація iconЛекція №2 Тема: організація як об’єкт управління сутність організацій Організація
Складні організації здійснюють чіткий горизонтальний розподіл за рахунок утворення
Організація iconОрганізація санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у надзвичайних ситуаціях. Зміст і організація режимно-обмежувальних заходів у епідемічних осередках

Організація iconСпеціальність 14010202 «Організація обслуговування населення» Спеціальність 14010202 «Організація обслуговування населення»
Спеціальність "Організація обслуговування населення" в нашому коледжі відкрита з 2007 року. Здійснюється підготовка молодших фахівців...
Організація iconОрганізація режиму дня Організація режиму дня
Я не боюсь ще й ще раз повторювати : турбота про здоров’я це найважливіша праця вихователя
Організація icon1 Молекулярна організація мембран 1 Молекулярна організація мембран
Фізичні основи функціонування біологічних мембран к т н., доц. Сверстюк А. С. sverstyuk@tdmu edu te ua Кафедра медичної інформатики...
Організація iconДитяча організація
Районна дитяча громадська організація «Сузір’я» була створена у вересні 2006 року. Відповідно до Статуту рдго «Сузір’я» у Великоборовицькій...
Організація iconОрганізація об`єднаних націй ООН
Організа́ція Об'є́днаних На́цій (оон) міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на підставі...
Організація iconЕ-Врядування в Естонії – організація, політики, основи е-Врядування в Естонії – організація, політики, основи
В естонії більш ніж 700 громадських точок доступу в Інтернет, 51 на 100 000 чол

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка