М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”


НазваМ. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


м. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”

 • Коментар до антикризових заходів Держфінпослуг та проекту “Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року”


Загальні уяви про небанківські фінансові установи

 • На початок 2009 року небанківських фінансових установ в державному реєстрі Держфінпослуг нараховувалось 2016.

 • Протягом 2008 року до нього було включено 165 нових установ та виключено 62 установи.

 • Кількість виданих в 2008 році нею ліцензій склала 1289, в той час як 2007 році – 2396.

 • Активи небанківських фінансових установ на початок року становили близько 62 млрд. грн., в той час як активи банківських установ 973 млрд. грн.

 • У загальній структурі активів небанківських фінансових установ 68% складають активи страхових компаній, по 10% кредитних спілок та фінансових компаній, 1% - НПФ.

 • Обсяги фінансових послуг у 2008 році склали близько 40 млрд. грн. та зросли у сфері страхування на 33%, недержавного пенсійного забезпечення – на 149%, кредитної кооперації - 22%.Найбільш активну участь в ринку капіталів серед суб'єктів, діяльність яких регулює Держфінпослуг, приймають страхові компанії. Значний потенціал мають недержавні пенсійні фонди. Зазначені інституційні інвестори, з одного боку, суттєво залежать від стану ринку капіталу, з іншого боку, можуть бути справжнім локомотивом розвитку ринку капіталу в разі їх належного розвитку.СТАН РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ ПОСЛУГ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ. ВПЛИВ НА ЇХ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ КРИЗИАктиви страховиків

 • у 30 компаній (не-життя) не виконано страхові зобов’язання у визначений договором страхування термін) за 9425 договорами страхування, з них 7549 (80%) з фіз.особами (вказана кредиторська заборгованість на заг.суму 192,5 млн.грн.).

Сумарні надходження 216 компаній із 469 які на кінець року діяли на ринку становили 97,8% (або 23,5 млрд.грн.) від загальних по ринку.

 • Сумарні надходження 216 компаній із 469 які на кінець року діяли на ринку становили 97,8% (або 23,5 млрд.грн.) від загальних по ринку.

 • Решта компаній (253) отримували порівняно незначні надходження - сумарно 0,5 мрд.грн., або 2,2% від загальних премій по ринку.У 278 СК “non-life” (або 70,2%) рівень виплат станом на 31.12.2008 був меншим 15%.

 • У 278 СК “non-life” (або 70,2%) рівень виплат станом на 31.12.2008 був меншим 15%.

 • З них 43 СК отримували значні премії за рік - від 50 – 550 млн.грн. (сумарно 7,2 млрд.грн., або 31,4 % від ринку “non-life”)РИНОК ПОСЛУГ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВКількість та основні показники діяльності НПФКількість компаній з управління активами та банків зберігачівСтруктура активів недержавних пенсійних фондівРезультативність роботи НПФ в 2008-2009 рокахСтаном на 31.03.2009 збитки показали

 • Станом на 31.03.2009 збитки показали

 • 23 НПФ або 31 % від працюючих (71 НПФ).

 • Суттєво збільшується кількість підприємств, які припинили сплату внесків до НПФ.

 • Почали надходити скарги від учасників на затримку з разовими виплатами учасникам.

 • Зменшилась абсолютна кількість вкладників (за І квартал на 5%).Кризові явища та їх наслідки для пенсійної системи

 • Значний негативний вплив на пенсійні системи у всьому світі – Україна не виняток

 • Вплив через низькі темпи зростання або падіння ВВП, зниження зайнятості, зарплат та ціни активів

 • На щастя в Україні лише незначна кількість учасників накопичувальних систем виходять на пенсії, бо накопичувальні рівні в регіоні молоді!Огляд заходів, які прийнято чи планується прийняти в умовах кризи в деяких постсоціалістичних країнах

 • Румунія та Росія відмінили заплановані збільшення розміру внесків

 • Латвія, Литва та Румунія планують відмінити на певний період внески до другого накопичувального рівня та перенаправити їх у солідарні системи

 • Хорватія та Словаччина розглядають можливість зворотного руху від накопичувальної системи – дозволяють учасникам повернутись лише до солідарної системиРекомендації для постсоціалістичних країн щодо вдосконалення пенсійних систем

 • Підвищувати поступово пенсійний вік

 • Зменшувати кількість років дострокового виходу на пенсію

 • Вводити нові правила змішаної індексації пенсії (% росту зарплати + % росту інфляції)

 • Інформувати про демографічну ситуацію і припинити роздавати обіцянки, які не дають вийти з кризи і роблять країну вразливою до будь-яких економічних негараздів

 • Для України:

 • Необхідно виконувати всі вищезгадані пункти

 • Готувати систему до впровадження накопичувального рівня не чекаючи виходу з кризи і не на словах, а на ділі

 • Правила пенсійної гри і параметри системи треба зафіксувати мінімум на 10 років, тобто після виконання основних заходів, ввести мораторій на зміни формули і правил індексації, інші основні параметри пенсійної системиАктуальні питання подальшого розвитку системи НПФ в Україні

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ДЕРЖФІНПОСЛУГ (Розпорядження Держфінпослуг від 24.04.2009 № 276)Антикризові заходи Держфінпослуг передбачають як перспективні довгострокові заходи, дія яких виходить за межі кризового періоду, так і оперативні заходи, які планується здійснити в кризовий період. З повним переліком цих заходів можна ознайомитись на сайті Держфінпослуг http://www.dfp.gov.ua/63.htmlЗняття вимоги щодо рівня рейтингу інструментів, у які можуть розміщуватися активи страховиків та пенсійних фондів, з делегуванням повноважень регуляторам фінансових ринків визнавати рейтингові оцінки, надані суб'єктами господарювання, для цілей державного регулювання; • Планується у 2010 році здійснити перехід фінансових установ на міжнародні стандарти фінансової звітностіРозблокування коштів страхових компаній та НПФ, що зберігаються на депозитних рахунках у проблемних банках

 • Розблокування коштів страхових компаній та НПФ, що зберігаються на депозитних рахунках у проблемних банках

 • Опрацювання можливостей створення Фонду гарантій страхових виплат за рахунок коштів страхових резервів страхових компаній та їх розміщення на рахунку НБУ

 • Проведення валютних аукціонів (для потреб страхувальників СК “life”

 • Спрощення механізму отримання валюти інституціональними інвесторами для придбання цінних паперів нерезидентіввнесення змін до Закону України “Про рекламу” (розроблено Держфінпослуг)

 • внесення змін до Закону України “Про рекламу” (розроблено Держфінпослуг)

 • - внесено нову статтю «Реклама у сфері фінансових послуг», якою визначається:

 • поняття реклами та рекламодавців реклами у сфері фінансових послуг та вимоги до рекламної інформації;

 • 2) заборона розповсюдження недобросовісної реклами внесення змін до рекламних матеріалів, які не відповідають дійсності або вимогам закону;

 • 3) НБУ та Держфінпослуг здійснює контроль за дотримання законодавства про рекламу у межах своїх повноважень;

 • 4) передбачено штраф – 300 неоподат. мін. доходів громадян.Удосконалення механізмів регулювання фінансових установ, що знаходяться у критичному стані шляхом:Удосконалення механізмів регулювання фінансових установ, що знаходяться у критичному стані шляхом:Удосконалення механізмів регулювання фінансових установ, що знаходяться у критичному стані шляхом:

Антикризові заходи стратегічного плану

Що є фінансовим сектором згідно зі Стратегією?Стратегія визначає основні проблеми, пріоритетні напрями державної політики на середньострокову перспективу, формулює головні завдання та комплекс ключових заходів правового та інституційно-організаційного характеру, спрямованих на розбудову конкурентоспроможного фінансового ринку як цілісної системи та його основних складових з урахуванням національних інтересів та соціально-економічних потреб країни.Сучасний стан та загальні проблеми розвитку фінансового сектора

 • Сучасний стан та загальні проблеми розвитку фінансового сектора

 • Основні цілі Стратегії та пріоритетні напрямки розвитку фінансового сектора:

 • Основні цілі Стратегії

 • Пріоритетні напрямки розвитку фінансового сектору, які повинні забезпечити вирішення існуючих проблем та досягнення намічених стратегією цілей

 • Головні завдання розвитку фінансового сектору у пріоритетних напрямках

 • а) у напрямі посилення конкурентоспроможності та стійкості фінансових установ

 • б) у напрямі підвищення якості та конкурентоспроможності фінансових послуг

 • в) у напрямі забезпечення належного захисту прав споживачів фінансових послуг

 • Окремо визначені питання:

 • - державне регулювання фінансового сектору України;

 • - інтеграція фінансового сектору України до світового фінансового простору.Особливості розвитку окремих фінансових ринків:

 • Особливості розвитку окремих фінансових ринків:

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку банківської системи

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку ринку цінних паперів та похідних (деривативів)

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку ринку кооперативного кредитування

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку ринку недержавних пенсійних послуг

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку ринку страхових послуг

 • Проблеми, пріоритетні напрямки та головні завдання розвитку фінансового лізингу в Україні

 • Етапи реалізації Стратегії та очікувані наслідки

 • Фінансове забезпечення реалізації СтратегіїОсновними цілями Стратегії є досягнення високого рівня стійкості, відкритості та конкурентоспроможності фінансового сектора України. Стійкість фінансового сектора передбачає його здатність до самодостатнього розвитку, протидії негативному впливу ззовні, а також нейтралізації загроз світових фінансових криз та згубної діяльності кримінально-тіньових структур. Відкритість фінансового сектора передбачає інформаційну прозорість фінансових установ щодо власників, послуг та результатів діяльності, а також відкритість державних регуляторних органів щодо: цілей регулювання та нагляду; розкриття інформації про орієнтири, моделі та прогнози розвитку; механізмів прийняття рішень; інформації про заходи впливу, досягнуті результати і помилки ринкового регулювання. Конкурентоспроможність фінансового сектора передбачає його здатність забезпечувати доступ вітчизняних економічних агентів до світових фінансових ресурсів і ринків та можливість належним чином конкурувати з міжнародними фінансовими агентами за внутрішні та зовнішні інвестиційні ресурси в умовах глобалізації. Досягнення цілей стратегії не може розглядатися як суто галузеве або відомче завдання, а є найважливішим пріоритетом всієї довгострокової економічної політики України та кожного із суб’єктів що її забезпечують.1. Забезпечити комплексний підхід до розвитку фінансових ринків та їх регулювання

 • 1. Забезпечити комплексний підхід до розвитку фінансових ринків та їх регулювання

 • 2. Підтягнути небанківський сектор за масштабами до банківського

 • 3. Зменшити можливості суб'єктів фінансового сектору в запровадженні схем оптимізації оподаткування, тінізації економіки, тощо.

 • 4. Зробити однаковими умови існування фінансових установ різних сегментів фінансового сектору (оподаткування, доступ до валютних цінностей, тощо).

 • 5. Забезпечити конкурентоспроможність в умовах відкритої економіки, вступу України до СОТ.

 • 6. Забезпечити надійний захист некваліфікованих споживачів фінансових послуг.

 • 7. Створити умови для накопичення національних інвестиційних ресурсів (середньо- та довгострокового характеру) через розвиток інституційних інвесторів та ринок їх послуг.

 • 8. Реформувати регулятори, створити в перспективі мегарегулятор, який охоплює весь ринок фінансових послуг.

 • 9. Розвиток саморегулювання. Визначення рамок лобіювання та їх цивілізоване оформлення.Стратегія реалізовуватиметься у два етапи. На першому етапі, упродовж перших двох років від моменту прийняття Стратегії, мають бути реалізовані першочергові заходи щодо подолання наслідків фінансової кризи, створені на основі пріоритетів та принципів, викладених у цій Стратегії, правові та матеріально-технічні передумови подальшого розвитку фінансового сектору та запровадження міжнародних правил і стандартів, підвищення інституційної спроможності регуляторів.На другому етапі, що триватиме до 2015 року, на створеній правовій основі та зміцненій фінансовій матеріальній базі будуть реалізовані передбачені Стратегію заходи, забезпечено досягнення очікуваних результатів та наближення умов функціонування фінансового сектора України до вимог Європейського Союзу. Після затвердження Урядом самої стратегії, за його дорученням відповідні міністерства і відомства, в установлений Урядом строк, розроблять і подадуть йому на затвердження конкретну програму дій, що включає в себе перелік необхідних законів, рішень Уряду, відомчих нормативних актів, а також організаційних заходів щодо її реалізації з визначенням конкретних виконавців, термінів та джерел і розміру їх фінансування. • Дякую за увагу

 • www.dfp.gov.uaСхожі:

М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconЗаступник Голови Правління Національного депозитарію України
Науково-практична конференція "Управління активами: нові стратегії в нових умовах " післяторговельна інфраструктура ринку похідних...
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу ХХV науково-практична конференція “Професійне управління активами”
Українська асоціація інвестиційного бізнесу ХХV науково-практична конференція "Професійне управління активами"
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconВеликоскельовська загальноосвітня школа
В. О. Сухомлинського у травні 2008 року у Великоскельовській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів відбулася науково практична конференція,...
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconМіжнародне науково-технічне співробітництво V всеукраїнська науково-практична конференція
Відкрив пленарне засідання В. Г. Герасимчук, д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки нтуу "кпі"
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconСистемні проблеми української економіки, що справляють негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні
Міжнародна науково-практична конференція "Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід",...
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconФінансовий менеджмент Тема «Управління активами»
Управління активами (консервативна фінансова стратегія з більш тривалими термінами погашення займів)
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconДесята Міжнародна науково-практична конференція Шляхи вдосконалення туристсько- краєзнавчої роботи у закладах освіти
Міжнародні науково-практичні конференції з туризму і краєзнавства щорічно проводяться в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному...
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconІі міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»; ІІ міжнародна конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії»
...
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconНаукова робота Національний університет «Острозька академія» 2012 р
Міжнародна науково-практична конференція “Українська діаспора: проблеми дослідження”
М. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах” iconХі загальноучилищна науково-практична конференція
Стає майстром педагогічної праці найперше той, хто відчув у собі дослідника В. О. Сухомлинський

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка