Міжнародні акти


НазваМіжнародні акти
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Основні пріоритети навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції


МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • Конвенція ООН проти корупції (підписана 11.12.03 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V)

 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 27.01.99 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V)

 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 04.11.99 та ратифікована згідно із Законом України від16.03.05 № 2476-ІV)

 • Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом Міністрів на 106 сесії 11.05.2000)Україна співпрацює

 • Україна співпрацює

 • з міжнародними інституціями

 • Transparency International

 • Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО)

 • Стамбульський план дій ОЕСР з боротьби проти корупціїГрупа держав Ради Європи проти корупції (GRECО)

 • Група держав Ради Європи проти корупції (GRECО)

 • Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) утворено у 1999 році. У її складі 49 держав Європи

 • З 1 січня 2006 року України приєдналась до GRECO, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції, і стала 40-им членом GRECO

 • У березні 2007 року на 32-ому пленарному засіданні GRECO затверджено Звіт про результати оцінювання щодо стану корупції в Україні, який містить 25 рекомендаційСтамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Глави делегацій Азербайджану, Вірменії, Грузії, Російської Федерації, Таджикистану та України на 5-й щорічній зустрічі Антикорупційної мережі для перехідних економік 10 вересня 2003 року у Стамбулі (Туреччина) прийняли План дій з боротьби проти корупції як основу для створення ефективних та прозорих систем публічної служби, розвитку доброчесності в ділових операціях та підтримки активної участі громадськості в процесі реформСтамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • Стамбульський план дій з питань боротьби проти корупції

 • У зв’язку прийняттям Україною Стамбульського плану дій за результатами проведеного оцінювання міжнародними експертами надано Україні 24 рекомендації у сфері боротьби проти корупціїНОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ

 • НОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАКОНИ

 • 7 квітня 2011 року Верховною Радою України прийнято закони:

 • "Про засади запобігання і протидії корупції“ (№ 3206)

 • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” (№ 3207)

 • Набрав чинності з 01.07.11, крім ст. 11 та 12 (набирають чин. з 01.01.12)Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”

 • Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Безпосереднє підпорядкування

 • Близькі особи

 • Конфлікт інтересів

 • Корупційне правопорушення

 • Корупція

 • Неправомірна вигода

 • Члени сім'їОбмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • використання службового становища (ст. 6)

 • сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7)

 • одержання дарунків (пожертв) (ст. 8)

 • робота близьких осіб (ст.9)

 • після звільнення з посади або припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10)

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад

 • Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад

 • Спецперевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на посади, зазначені у п.1 ч.1 ст. 4

 • Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

 • 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за кор. правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

 • 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за кор. правопорушення;

 • 3) достовірності інформації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

 • 4) наявності в особи корпоративних прав;

 • 5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за минулий рік за формою, що додається до цього ЗаконуСтаття 13. Кодекси поведінки

 • Стаття 13. Кодекси поведінки

 • Загальні вимоги до поведінки публічних службовців, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом

 • Законами та іншими НПА можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб • І.Загальні положення

 • ІІ. Загальні обов'язки державного службовця

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІV. Запобігання проявам корупції

 • Посадовим особам ОМС рекомендовано керуватися зазначеними правиламиСтаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані:

 • уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів

 • повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересівІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів

 • У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин

 • Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівникаСтаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить Мін’юст.

 • Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5)

 • За ініціативою фіз. осіб, об'єднань громадян, юр. осіб може проводитися громадська антикор. експертиза НПАСтаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом • Національна антикорупційна

 • стратегія на 2011-2015 роки –

 • затверджена Указом Президента України від 21.10.11 № 1001Основні причини виникнення та поширення корупції в Україні:

 • Основні причини виникнення та поширення корупції в Україні:

 • Недостатній рівень доброчесності посадовців

 • Недосконалість адміністративних процедур

 • Наявність широкого спектра дискреційних повноважень

 • Невідповідність оплати праці посадовців обсягу їх повноважень

 • Несприятливий режим підприємницької діяльності

 • Низька ефективність репресивних антикорупційних заходів

 • Толерантність суспільства до проявів корупції

 • Сприйняття корупції як засобу досягнення бажаного результатуСхожі:

Міжнародні акти iconМіжнародні акти міжнародні акти
Конвенція ООН проти корупції (підписана 11. 12. 03 та ратифікована згідно із Законом України від 18. 10. 06 №251-V)
Міжнародні акти iconМіжнародні контакти Міжнародні контакти
Міжнародні партнери ма це найвпливовіші музейні та культурно-мистецькі інституції світу
Міжнародні акти iconМета роботи : розробити настанову з безпечності виробництва борошна хлібопекарського з метою створення системи насср
Закони України, інші нормативно-правові акти, статистичні дані, національні, міжнародні, європейські стандарти, законодавство єс,...
Міжнародні акти iconМіжнародні переговори міжнародні ділові переговори
Міжнародні ділові переговори процес торгівлі або ж укладання угоди між партнерами з різних країн обмін одного цінного ресурсу на...
Міжнародні акти iconТема 10. Міжнародні розрахунки Тема 10. Міжнародні розрахунки 10 Міжнародні розрахунки: сутність, види, типи, суб’єкти
Форми міжнародних розрахунків. Види і форми акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків
Міжнародні акти iconЕтапи, угоди, нормативні акти Етапи, угоди, нормативні акти
Співтовариства, відзначивши демократичний характер Всеукраїнського референдуму, визнали незалежність та суверенітет України. Початок...
Міжнародні акти iconМіжнародні відносини План 1 Характер міжнародних відносин
Характер міжнародних відносин в епоху ранього Нового часу міжнародні відносини опиралисяне тільки на середньовічну традицію,але й...
Міжнародні акти iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Міжнародні акти iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Міжнародні акти iconНормативно-правові акти у сфері державних закупівель


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка