Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С


НазваМісія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Місія та цілі підприємства

 • Вдовенко Ю.С.


Місія та цілі підприємства

 • 1. Ієрархія цілей підприємства

 • 2. Визначення місії підприємства

 • 3. Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

 • 4. Бачення і місія фірмиІєрархія цілей підприємства

 • Після діагностики, аналізу та прогнозування змін середовища підприємства визначають головні орієнтири його діяльності – місію і цілі.Ієрархія цілей підприємства

 • Цілі підприємства – це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.Ієрархія цілей підприємства

 • ФУНКЦІЇ ЦІЛЕЙ:

 • критеріїї для прийняття рішень;

 • ініціатива або мотив дій персоналу;

 • інструмент управління (вимоги до персоналу, визначення напрямків розвитку підприємства);

 • координація (безконфліктність прийняття рішень, узгодження дій підрозділів);

 • контроль (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).Ієрархія цілей підприємства

 • Цілі мають бути:

 • Науково-обгрунтованими;

 • Конкретними (цифри і факти);

 • Реальними, досяжними (нереальні призводять до демотивації виконавців);

 • Не суперечити законодавству;

 • Зрозумілими виконавцям (однозначні для сприйняття, чіткі);Ієрархія цілей підприємства

 • Вимірюваними (можна оцінити виконання);

 • Гнучкими (коригуються залежно від змін середовища);

 • Адекватними зовнішньому і внутрішньому середовищу;

 • Сумісними, взаємо погодженими (не суперечать одна одній, з місії випливають довгострокові цілі, а з них - короткострокові);Ієрархія цілей підприємства

 • Коректними (сформульовані економічно грамотно, відповідають дійсності);

 • Прийнятними (влаштовували і об’єктів, і суб’єктів впливу);

 • Деталізованими по структурних підрозділах і функціональних службах підприємства.Ієрархія цілей підприємства

 • Основні сфери, в яких підприємства встановлюють свої цілі:

 • позиція на ринку;

 • доходи підприємства;

 • впровадження інновацій;

 • робота з клієнтами;

 • ефективний менеджмент;

 • потреби та добробут співробітників;

 • соціальна відповідальність.Ієрархія цілей підприємства

 • Формування цілей

 • Аналіз середовища і пошук цілей.

 • Вибір і встановлення цілей для підприємства в цілому та аналіз їх реалізуємості і відповідності вимогам.

 • Побудова ієрархії цілей (дерева цілей).

 • Перегляд і уточнення цілей в процесі реалізації стратегії.Ієрархія цілей підприємства

 • Приклади формулювання цілей:

 • досягти лідируючого положення в галузі шляхом збільшення частки ринку до __%;

 • забезпечити випуск наступних товарів в обсягах___;

 • досягти наступних показників якості __;

 • скоротити нормативні строки обслуговування клієнтів на __ днів;

 • вийти на наступні нові ринки до наступних дат;

 • знизити витрати на одиницю продукції на __;

 • освоїти такі нові види товарів і послуг __Ієрархія цілей підприємства

 • Ієрархія цілей

 • конкретизація цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня та доведення їх до кожного виконавця.

 • Ранжування, декомпозиція цілей.Ієрархія цілей підприємства

 • Співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії:

 • а) цілі вищого рівня мають ширший характер і більший часовий інтервал для досягнення;

 • б) цілі нижчого рівня є засобом досягнення цілей вищого рівня.Ієрархія цілей підприємства

 • Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить внесок у досягнення цілей підприємства в цілому.

 • Ранжування проводиться за допомогою декомпозиції цілей, яка вимагає побудови „дерева цілей».Ієрархія цілей підприємства

 • „Дерево цілей” – це графічне зображення взаємозв’язку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.Ієрархія цілей підприємства

 • Вимоги до побудови «дерева цілей»:

 • на кожному рівні сукупність цілей, підцілей, завдань повинна відповідати обсягам і вкладатися в строки виконання цілей вищого рівня;

 • відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних рівнях „дерева цілей»;Ієрархія цілей підприємства

 • декомпозиція місії і мети на всіх рівнях повинна проводитись за одним методологічним підходом;

 • цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах, строках з визначенням конкретних виконавців.Ієрархія цілей підприємства

 • Побудова «дерева цілей»:

 • генеральна мета розкладається на окремі складові;

 • генеральна мета досягається за умови виконання підцілей;

 • для досягнення кожної підцілі визначаються конкретні заходи (що, коли, хто, як).Визначення місії підприємства

 • Місія – найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства, як правило, зовнішнього спрямування, що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в суспільстві.Визначення місії підприємства

 • Головними принципами формування місії є:

 • Стислість і декларативність формулювання (інколи одним реченням, гаслом).

 • В місії відсутні конкретні цифри росту і розвитку підприємства, засоби досягнення успіху.

 • Зовнішня спрямованість на потенційного споживача.Визначення місії підприємства

 • Основні цільові групи, інтереси яких треба враховувати при визначенні місії:

 • власник підприємства;

 • співробітники підприємства;

 • споживачі продукції;

 • ділові партнери;

 • органи місцевого самоврядування, які взаємодіють з підприємством.Визначення місії підприємства

 • Фактори, що впливають на формулювання місії (за Ф.Котлером):

 • Стан середовища підприємства.

 • Ресурси підприємства.

 • Історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія.

 • Стиль діяльності власників і менеджерів.

 • Специфічні особливості підприємства.Визначення місії підприємства

 • Місія є базою:

 • для розробки і узгодження цілей;

 • для розробки планів на підприємстві;

 • для об’єднання дій персоналу;

 • для відносин із зовнішніми суб’єктами.Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

 • Зміст місії може включати параметри:

 • опис товарів і послуг, які пропонуватиме підприємство;

 • характеристика ринків – визначення основних споживачів, на яких розрахована продукція підприємства;Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

 • основні цілі підприємства, подані через якісні характеристики: порівняння, зростання, згортання, стабілізації;

 • декларативна характеристика технологій та інновацій: найпрогресивніші інноваційні технології, новітні досягнення науки;Обов’язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії

 • філософія підприємства – основні погляди і цінності, що визнаються всіма членами колективу і є основою мотивації дій;

 • внутрішня концепція підприємства: конкурентоспроможність продукції і підприємства, свої сильні сторони;

 • зовнішня концепція підприємства, її імідж: проголошення відповідальності перед споживачами, регіоном, суспільством.Бачення і місія фірми

 • Приклади формулювання місії:

 • Г.Форд місію своєї кампанії сформулював так: «Ми постачаємо людям дешевий транспорт».

 • Місія фірми «Соні»: «Здійснюючи прогрес, служити всьому світу».

 • Інші приклади:

 • «Що добре для країни, то добре для фірми»

 • «Ми допомагаємо зрозуміти світ»

 • «Смакує по-домашньому («Верес»)

 • Місія може формулюватися і ширше.Бачення і місія фірми

 • Whirlpool Corporation

 • Стати компанією, яка лідирує в задоволенні потреб місцевих та іноземних покупців в товарах тривалого використання та послугах. Для виконання цього ми повинні бути найкращими в тому, що ми робимо, мати висококваліфікований персонал, виробляти якісну продукцію і надавати послуги, спрямовані на постійне задоволення запитів покупців у всьому світі.

 • Маrriot

 • Надання послуг з розміщення й обслуговування, з метою створення стійкого, довготривалого й взаємовигідного співробітництва з клієнтами, співробітниками, акціонерами і суспільством. • Дякую за увагу!Схожі:

Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори операційного середовища, їх характеристика: споживачі, постачальники ресурсів, конкуренти, робоча сила, міжнародна діяльність,...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconПланування діяльності підприємства і роль в ньому перспективного планування Вдовенко Юрій
Проблеми планування на підприємстві в умовах трансформації економічної системи країни
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconЗагальне та операційне середовище підприємства Вдовенко Юрій
Фактори зовнішнього середовища, їх характеристики: взаємозвязок, складність, рухливість, невизначеність Зовнішнє середовище, його...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconЗагальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С
Соб; визначити роль кожної соб І кожного підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; визначити розміри І способи розподілу ресурсів...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconМісія Місія
Адмініструвати податкову систему України, надавати послуги платникам податків і, як наслідок, забезпечити наповнення дохідної частини...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconХто ми є? (місія) Хто ми є? (місія)
Національний вищий освітній заклад зі спеціальним статусом в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconМісія: Місія
Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, вдосконаленню методик викладання та результатів навчання засобом впровадження...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconМісія департаменту корпоративної соціальної відповідальності
Місія Intel вражати споживачів, працівників та акціонерів, невтомно створюючи інноваційні технологічні та платформенні рішення, які...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconАгентство з розвитку приватної ініціативи наша місія
Наша місія: забезпечення незворотності демократичних перетворень шляхом підтримки приватних ініціатив фізичних та юридичних осіб...
Місія та цілі підприємства Вдовенко Ю. С iconМалі підприємства
Через свою масовість малі підприємства забезпечують вдвічі більшу зайнятість населення на нових робочих місцях, ніж великі підприємства,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка