Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л


НазваЗакон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Всеукраїнський комплексний інтерактивний

конкурс “ Історик- Юніор2012”

Порівняльний аналіз історичних подій, що відбулися 150 років тому: 1) 19 лютого (3 березня) 1861 року цар Олександр II видав Маніфест про відміну кріпацтва в Росії; 2) 19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США і Росії.

Підготувала: Учениця 9-А класу

Житомирського міського колегіуму

Лоза Анни

Творчий керівник: Лигун Т.Л.


19 лютого (3 березня) 1861 року цар Олександр II видав Маніфест про відміну кріпацтва в Росії

Причини реформи.

1.Економічна відсталість Росії. 2. Поразка Росії в Кримській війні (1853—1856). 3. Розвиток ринкових відносин вимагав скасування кріпосного права. 4. Селянські виступи (1855 р.- «Київська Козаччина» ; 1856 р. — «Рух в Таврію за волею» . 5. Поглиблення кризи феодального способу виробництва, посилювалась гальмівна роль феодальних відносин. 6 . Зростання антикріпосницької боротьби, що охопила різні верстви населення.

Мета реформи:Зміцнення монархічної влади за збереження панування на селі її опори — поміщиків. Покращення капіталістичних відносин.

Форма проведення: реформу ініціювали верхи та здійснювалася вона під їхнім керівництвом і контролем.Розвиток реформи: 19 лютого 1861 були оприлюднені «Маніфест» про скасування кріпосного права та «Положення про селян, що виходять з кріпосної залежності», згідно з яким її позбулися 22,5 мільйонів осіб. Водночас за поміщиками залишалися всі їхні землі. Вони були зобов'язані надавати селянам так званий «садибний притулок» та тимчасові обробіткові ділянки, розміри яких визначалися спеціальними «уставними грамотами». Община залишалась, як і раніше, недоторканою. Реформа на місцях визначалася чотирма «Місцевими положеннями». Україна підпадала під дію трьох із них. Найвищі розміри наділів коливалися тут від 3 до 12 десятин на ревізьку душу (при чому найбільші показники припадали на Степовий регіон), нижчі були на третину менші. На Лівобережжі землею наділяли згідно зі спадково-сімейним принципом, і відробітки тут були вищі, у Київській, Подільській та Волинській губерніях — за інвентарними правилами 1847—1848, і повинності тут були менші.

Наслідки реформи

Позитивні

1)Селян було звільнено від кріпосної залежності.2) Почала формуватися нестанова приватна власність на землю.3) Реформа сприяла розвиткові ринкових відносин, становленню ринку робочої сили.4) Селяни тепер могли купувати рухоме й нерухоме майно, займатися не лише сільськогосподарським виробництвом, а й торгівлею, відкривати промислові підприємства.5)Відбувалася ринкова орієнтація селянських господарств.6) Стимулювався розвиток підприємництва.7)Пожвавилося технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва.8) Підвищилася врожайність сільськогосподарських культур унаслідок використання машин, вільнонайманої праці, поліпшення структури посіву.9) Чіткішою стала спеціалізація окремих районів України.10) Земельна реформа відкрила шлях для інших ліберальних реформ.

Негативні

1) Установлення норм селянських наділів, надлишки яких відходили до поміщиків, визначало конфіскаційний характер реформи.2) Реформа відбувалася за рахунок селян.3)У переоформений період залишилося чимало пережитків феодальної системи господарювання( 33 тисячи поміщиків володіли 23 млн. десятин землі; Залишилася не розмежованість землекористування, тут свою волю диктував сильніший - поміщик; Безземелля селян; Викупні платежі з % на державну позику; Численні податки; Селянська громада обмежувала особисту свободу селянина, без її дозволу селянин не мав права покинути село;існували напівфеодальні форми й методи експлуатації селян такі як натуральні повинності, праця на поміщика за борг, за право випасати худобу на полях поміщика, за полювання на його території, за оренду землі; залишилися рутинні способи ведення господарства).4) Юридично вільне селянство не мало справжньої громадянської рівності з іншими членами суспільства.5. За соціально-економічним змістом реформа була феодальною.6.Слабко розвивалося тваринництво.

Сутність селянської реформи

1.Було запроваджено загальноросійську систему селянського управління: сільські громади об'єднувались у волості.

2.Кругова порука.

3.Загальна відповідальність за сплату податків.

Способи проведення реформи подекуди наражалися на значний спротив. Селяни відмовлялися вносити викупні платежі, вимагали наділення їх «дарчими ділянками». Всього у 1861 році в Україні відбулося близько 3,1 тисяч селянських виступів, в яких брали участь понад 2 мільйона мешканців 4160 сіл. Найзначнішими були Безуглівське, Бездненське повстання та Кам'янсько-Слобідське заворушення.

19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства в США.

Причини створення закону: 1.США з самого початку виникли як рабовласницька держава і завжди намагалася позбутися цього ганебного статусу.2.Розвиток аболіціонізму.3.Рабство на Пд.(в 16 з 34 штатів 1861 р.) гальмувало розвиток капіталістичних відносин, у підприємців Пн. викликало заздрість розуміння що їхні південні колеги отримували величезні прибутки за мінімальні витрати, в той час як вони платили за виконання певної роботи, також підприємці півдня отримували машини та обладнання переважно з Європи куди й відправляли свою продукцію та сировину, а це руйнувало внутрішній ринок США. Протиріччя загострилися після приєднання до США нових територій на Зх..4.Війна між Пн. та Пд. США.5.Рабство вело до втрати впливу США в системі міжнародних відносин.

Мета створеного закону: покращення капіталістичних відносин, зрівняння у правах біле та чорне населення США, покращення внутрішнього ринку, також важливою причиною прискорення прийняття даного закону слугувала саме громадянська війна, адже після скасування рабства чорношкіре населення масово почало поповнювати лави федеративної армії, що значно підірвало тил конфедератів.

 

Форма проведення: ініціатор та керівник - верхівка уряду.

Розвиток реформи: Що 1-го січня 1863 року всі особи, які утримуються як раби у будь-якому штаті або окремій частині штату, людність якого залишатиметься тоді у стані заколоту проти Сполучених Штатів, відтак і назавжди стають вільними; уряд Сполучених Штатів, а також їхні військове і військово-морське командування визнаватимуть і гарантуватимуть свободу таких осіб і не застосовуватимуть жодного акту чи актів з метою утисків таких осіб або будь-кого з них у будь-яких зусиллях цих осіб здобути собі справжню свободу. Зі слів Лінкольна: «На підставі повноважень і з метою, про якій йшлося вище, я наказую і заявляю, що всі особи, які утримуються як раби у зазначених штатах та окремих частинах штатів відтак і назавжди є вільними. Уряд Сполучених Штатів, а також їхні військове і військово-морське командування визнають і гарантують свободу таких осіб. Цим я забороняю людям, оголошеним вільними, вдаватися до будь-якого насильства, окрім конечної самооборони, і рекомендую усім цим особам, за наявності найменшої змоги, сумлінно працювати за справедливу платню.

Далі я заявляю і повідомляю, що таких осіб, придатних за станом здоров’я, прийматимуть до складу збройних сил Сполучених Штатів для служби у фортах, польових частинах, залізничних станціях та інших об’єктах, а також на веслових суднах будь-якого типу для зазначеної вище служби. Цим актом, щиро переконаний у тому, що він є актом справедливості ,дозволеним Конституцією за військової потреби, я звертаюся до розуму людства і милосердя Всемогутнього Бога. ”

Наслідки закону: влада США перейшла від плантаторів - рабовласників Півдня до великої буржуазії. У США було знищено рабство. Знищення рабства розширило внутрішній ринок для американської промисловості, прискорило розвиток промисловості й сільського господарства. На Півдні почав хоч і повільно розвиватися капіталізм, відкрилися великі можливості для розвитку ринкових відносин у промисловості і сільському господарстві. Відбувся процес розшарування фермерства. Чимало дрібних власників розорялося,значна частина власників гомстедів продавали свої наділи. Ліквідація рабства сприяла перетворенню США наприкінці 19ст. на передову розвинену країну світу. Пожвавилося суспільне життя, вплинувши на розгортання революційної боротьби у Європі.

Висновок: Отже, маніфест про скасування кріпацтва в Росії, та закон виданий Лінкольном про скасування рабства США були подібними, так наприклад вони були спрямовані на закріплення влади монарха та відповідно президента в даних країнах, вони були спрямовані на покращення капіталістичних відносин, розвитку внутрішнього ринку країни, та придушення різного виду виступів в країна, але не воєнним та примусовим а ліберальним шляхом, після прийняття даних законів Росія та США стали передовими країнами світу, а чисельність їхнього населення зросли в декілька разів. Спільність полягає й в тому, що до прийняття закону раби та відповідно кріпаки були абсолютно безправними людьми, а після набули певного соціального стану та юридичного значення. Також ми бачимо, що прийняття даних законів призвели до загального покращення становища в країнах, та стали ще однією сходинкою вище до розуміння людської цінності у суспільстві. Різниця ж полягала в тому, що після прийняття закону про відміну рабства влада перейшла від плантаторів - рабовласників до великої буржуазії Півночі, а після прийняття маніфесту про відміну кріпацтва влада все одно залишалася зосередженою в руках поміщиків.

Дякую за увагу!


Схожі:

Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії
Олександр II видав Маніфест про відміну кріпацтва в Росії; 2 19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив на розвиток США І росії. Мета: 1 визначити які події відбувалися 150 років тому; 2 зробити порівняльний аналіз відміни кріпацтва в Росії та відміну рабства в США
«садибну осілість» і перший наділ польової землі та інших угідь. Селяни залишалися тимчасово зобов'язаними на невизначений час. Тільки...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Наслідки та вплив на розвиток країн Підготувала учениця 11 класу гімназії №3 " Сузір'я " м. Бердянська Полященко Владислава Вчитель: Лях Ганна Миколаївна Причини
В США скасування рабства відбулося як результат громадянської війни між США ("Союз/Федерація") та Конфедеративними Штатами Америки...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Аналіз наслідків цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Олександр II (російський імператор) Олександр II (російський імператор)

Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Порівняти наслідки цих подій на розвиток США та Росії. Валькова Валерія; Валькова Валерія; Галічевська Юлія; Дармограй Сергій; Конгурска Аліна
А головні людські якості це любов, повага, доброта, людяність і дотримуючись їх можна забути про кріпацтво назавжди!!!
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Над проектом працювали м. Вознесенськ Вознесенська зош №8 10 клас Стеля Альона Олександрівна Сагайдак Ігор Сергійович Керівник: Сидорук Світлана Станіславівна
Олександр II видав Маніфест про відміну кріпацтва в Росії; 2 19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США у грудні 1865р. Конгрес США прийняв 13-ту поправку до Конституції, яка узаконила прокламацію про звільнення рабів
Порівняльний аналіз процесів скасування кріпацтва в Росії 1861 р та відміни рабства в США 1862 р
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Олександр ІІ олександр ІІ та Маніфест 19 лютого 1861 р. Читання положення 19 лютого 1861 року
Олександр ІІ видав Маніфест про скасування кріпацтва в Росії. 19 червня 1862 року Авраам Лінкольн прийняв закон про відміну рабства...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconКонкурс "ман-юніор"
Порівняльний аналіз подій: Видання Маніфесту Олександром II про відміну кріпацтва Прийняття Авраамом Лінкольном указу про відміну...
Закон про відміну рабства в США. Проаналізувати наслідки цих подій та вплив їх на розвиток США І Росії. Підготувала: Учениця 9-а класу Житомирського міського колегіуму Лоза Анни Творчий керівник: Лигун Т. Л iconЗакон про відміну рабства в США. Робота учениці 9-б класу Новоодеської зош №3 Чорної Оксани Керівник: Зізда Т. М. Основні поняття: 1
Громадянська війна – це організована збройна боротьба між різними верствами населення та політичними угрупуваннями всередині країни...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка