Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів


НазваХарактеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Характеристика пацієнтів:

 • Характеристика пацієнтів:

 • 292 пацієнтів на НКР оперовані

 • в 1997 – 2002 рр.

 •  Середній вік: 49 р. (18 – 61 р.)

 •  Локалізація процесу:

 • ліва нирка – 128 пацієнтів,

 • права нирка – 158 пацієнтів,

 • двобічні пухлини – 5 пацієнтів,

 • пухлина один. нирки – 1 пацієнт.Patient cohort characteristics:

 • Patient cohort characteristics:

 •  292 patients with RCC operated in 1997 – 2002

 •  Mean age: 49 y. (18 – 61 y.)

 •  Location:

 • left-side tumor – 128 patients,

 • right-side tumor – 158 patients,

 • bilateral tumors – 5 patients,

 • solitary kidney tumor – 1 patient. Середній вік: 59,7 р.

 •  Середній вік: 59,7 р.

 •  Стать: 23 Ч / 14 Ж

 •  Локалізація пухлини:

 • зліва - 18

 • справа - 16

 • двобічні - 3 Mean age: 59,7 y.

 •  Mean age: 59,7 y.

 •  Sex: 23 M / 14 F

 •  Location of tumor:

 • left-side - 18

 • right-side - 16

 • bilateral - 3Перший рік:

 • Перший рік:

 • - УЗД 2 рази (1 в 6 міс.)

 • - ОРГК 2 рази (1 в 6 міс.)

 • Наступний рік (роки):

 • - УЗД 2 рази (1 в 6 міс.)

 • - ОРГК 1 раз (1 в 12 міс.)First year:

 • First year:

 • - ultrasonography 2 times (1 in 6 months)

 • - plain chest film 2 times (1 in 6 months)

 • Next year(s):

 • - ultrasonography 2 times (1 in 6 months)

 • - plain chest film 1 time (1 in 12 months) 40 пацієнтів з НКР

 •  40 пацієнтів з НКР

 •  Середній вік - 61 р.

 •  Стать: 24 Ч/ 16 Ж

 •  Розміщення пухлини в нирці :

 • Верхній полюс – 23 пацієнти

 • Середня частина нирки – 11 пацієнтів Нижній полюс - 16 пацієнтів

 •  Сторона ураження:

 • ліва – 18

 • права - 22

 • У всіх пацієнтів були локалізовані пухлини (T1M0N0, стадія І за TNM). 40 patients with RCC

 •  40 patients with RCC

 •  Mean age - 61 y.

 •  Sex: 24 M / 16 F

 •  Tumor location in kidney:

 • Upper pole – 23 patients

 • Central portion of kidney – 11 patients

 • Lower pole - 16 patients

 •  Involved side:

 • left – 18

 • right - 22

 • All patients had localized tumors (T1M0N0, stage І by TNM). • Верхній полюс – 17 пухлин

 • Середня частина нирки – 9 пухлин

 • Нижній полюс – 14 пухлин

 • Середній діаметр пухлини - 5,3 см. • Upper pole – 17 tumors

 • Central portion of kidney – 9 tumors

 • Lower pole - 14 tumors

 • Average diameter of tumor - 5,3 сm. Нирка повністю мобілізується під час операції.

 •  Нирка повністю мобілізується під час операції.

 •  Пухлина видаляється на відстані не менше 1 см від її краю.

 •  Рану чашочково-мискової системи зашивали обвивним вікриловим швом, паренхіму – вузловими дворядними хромкетгутовими швами – перший ряд швів накладали на мозковий шар, інший – на корковий, при цьому вузли щільно не затягувались. Kidney was completely mobilized during the operation.

 •  Kidney was completely mobilized during the operation.

 •  The tumor was removed at least 1 cm from its margin.

 •  The wound of pelvico-calyceal system was sutured by a twining Vicryl suture, parenchyma was sutured by knot two-row chromium-catgut sutures (the first row was applied to medulla, the second – to the cortex, knots were not tied tightly).Загальне канцер-специфічне 5-річне виживання:

 • Загальне канцер-специфічне 5-річне виживання:

 • Основна група: 86,4%,

 • Контрольна група: 90,0%.

 • Вид рецидивування пухлини:Overall cancer-specific 5-year survival rate:

 • Overall cancer-specific 5-year survival rate:

 • Main group: 86,4%,

 • Control group: 90,0%.

 • Type of tumor relapse observed in operated patientsУ 2 пацієнтів з локальним рецидивом (з 5-ти) спостерігалось ізольоване ураження залишку нирки (після органозберігаючого втручання). В обох випадках було виконано повторне хірургічне втручання (повторна резекція та нефректомія). Виживання у цих двох хворих склало, відповідно, 15 та 13 місяців.

 • У 2 пацієнтів з локальним рецидивом (з 5-ти) спостерігалось ізольоване ураження залишку нирки (після органозберігаючого втручання). В обох випадках було виконано повторне хірургічне втручання (повторна резекція та нефректомія). Виживання у цих двох хворих склало, відповідно, 15 та 13 місяців.

 • В інших 3 випадках локальний рецидив супровожувався метастазуванням.In 2 patients with local recurrence (of 5) there was an isolated lesion in the remnant of the kidney (left after organ-sparing surgery). In both cases repeated surgery was undertaken (repeated resection and nephrectomy, respectively). Survival after these operations was 15 and 13 months, respectively.

 • In 2 patients with local recurrence (of 5) there was an isolated lesion in the remnant of the kidney (left after organ-sparing surgery). In both cases repeated surgery was undertaken (repeated resection and nephrectomy, respectively). Survival after these operations was 15 and 13 months, respectively.

 • In the other 3 cases of local recurrence it was accompanied by metastasizingПухлинна псевдокапсула спостерігалась у 69 з 77 пацієнтів (89,6%).

 • Пухлинна псевдокапсула спостерігалась у 69 з 77 пацієнтів (89,6%).

 • У 31 (44,9%) гістологічне дослідження виявило проростання пухлини в паренхіму.

 • Але лише у 1 (3,2%) випадку спостерігався рецидив і у 2 (6,4%) – метастазування.

 • Проростання пухлинної псевдокапсули не є важливим прогностичним фактором, що впливає на результати оперативного лікування НКР.Tumor pseudocapsule was present in 69 of 77 patients (89,6%).

 • Tumor pseudocapsule was present in 69 of 77 patients (89,6%).

 • In 31 of these (44,9%) growing of the tumor to surrounding renal parenchyma was detected at pathologic studies.

 • Yet only in 1 (3,2%) of these cases recurrence was observed and in 2 (6,4%) – metastasizing.

 • Growing of the tumor through its pseudocapsule is not an important prognostic factor which may influence the results of surgical treatment of RCC. •  Прихована мультифокальність пухлини як основна причина невдач органозберігаючих втручань при НКР.

 • Виявлення мультифокальності пухлини до операції як один з ключових моментів у покращенні результатів оперативного лікування.

 •  Перспективне значення МРТ та пухлинних маркерів - MN/CA9, Кі-67, ген p53 для результатів лікування НКР. •  Occult multifocality of the tumor as the main reason of failures of organ-sparing surgery for RCC.

 • Preoperative detection of tumor multifocality as one of the key points in improving the surgical treatment.

 •  Perspective importance of MRI and tumor markers - MN/CA9, Кі-67, p53 gene for outcomes of RCC treatment.1) Наш досвід свідчить, що органозберігаючі хірургічні втручання при НКР є доцільним за умови індивідуального підходу у кожному конкретному випадку.

 • 1) Наш досвід свідчить, що органозберігаючі хірургічні втручання при НКР є доцільним за умови індивідуального підходу у кожному конкретному випадку.

 • 2) Розробка алгоритму щодо показів до виконання органозберігаючих операцій при НКР є актуальною проблемою сучасної урології.

 • 3) Позитивний результат виконання органозберігаючих операцій залежить передусім від доопераційної діагностики мультифокальності пухлини.1) Our experience shows that organ-sparing surgeries in RCC are justified in individual approach in each specific case.

 • 1) Our experience shows that organ-sparing surgeries in RCC are justified in individual approach in each specific case.

 • 2) Developing an algorithm for indications to performing organ-sparing surgeries in RCC is a current problem of contemporary Urology.

 • 3) The positive outcomes of performing organ-sparing surgeries depend primarily on preoperative diagnosis of tumor multifocality.Схожі:

Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів icon25 всіх хворих, які звертаються по медичну допомогу. У загальній клінічній практиці кількість пацієнтів з респіраторними захворюваннями становить 25 %
У загальній клінічній практиці кількість пацієнтів з респіраторними захворюваннями становить
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconЗагальна характеристика Загальна характеристика
В минулому була колонією Великобританії, після Другої Світової війни добилась незалежності
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconІз ста народжених малюків три маленькі людини віл-інфіковані із ста народжених малюків три маленькі людини віл-інфіковані
Снід та померлих від нього у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях вперше діагностовано в 1981 р у Сша серед пацієнтів...
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconПроблема «лейоміома та вагітність» питома вага серед пацієнтів коцозмід

Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconНаш досвід лікування пацієнтів із пошкодженнями та захворюваннями кульшового суглоба

Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconХарактеристика тесту з математики за формами завдань Порівняльна характеристика тесту з математики за
Порівняльна характеристика тесту з математики за предметами (змістовими лініями)
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів iconРекомендації європейської асоціації герніологів з приводу лікування пацієнтів на пахову грижу

Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів icon1. Капсули. Визначення. Характеристика. Капсули. Визначення. Характеристика
Одержання желатинової маси. Допоміжні речовини, які використовуються при виробництві капсул
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів icon11 спеціальних умов та 2 основні умови
Спеціальна умова 3 Забезпечення підтримки державою підходу по веденню тб пацієнтів
Характеристика пацієнтів: Характеристика пацієнтів icon1. Екстракти. Характеристика. Класифікація. Екстракти. Характеристика. Класифікація
Реперколяція з поділом сировини на нерівні частини (За фармакопеєю США І німеччини)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка