Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку


НазваПравові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 • Доповідач:

 • Керівник юридичної служби ДП “Енергоринок”

 • Олег Поліщук


 • Регулювання ринку електричної енергії для будь-якої країни світу є одним з найпріорітетніших завдань на шляху забезпечення економічної безпеки держави. Досягнення цієї мети має бути реалізовано встановленням таких юридичних правил та рамок існування цього ринку, які б забезпечували надійне виробництво та постачання електричної енергії її споживачам в умовах ринкової економіки та різноманітності учасників правовідносин, серед яких є як органи державної влади, так і окремі господарюючі суб’єкти.4 квітня 1995 року Президент України видав Указ «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Цим указом передбачалось створення передумов для організації конкурентного середовища шляхом розділення функцій з виробництва, передачі та постачання електричної енергії. Реформування стратегічного комплексу передбачалось за такими напрямами:

 • 4 квітня 1995 року Президент України видав Указ «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Цим указом передбачалось створення передумов для організації конкурентного середовища шляхом розділення функцій з виробництва, передачі та постачання електричної енергії. Реформування стратегічного комплексу передбачалось за такими напрямами:

 • реструктуризація галузі;

 • запровадження конкурентних відносин між виробниками та постачальниками електроенергії;

 • державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в електроенергетиці;

 • створення оптового ринку електричної енергії.19 лютого 1996 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України» метою якої було завершення структурної перебудови електроенергетики і підвищення роботи галузі в ринкових умовах, а також запроваджено принцип спільної діяльності в енергетичній галузі.

 • 19 лютого 1996 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України» метою якої було завершення структурної перебудови електроенергетики і підвищення роботи галузі в ринкових умовах, а також запроваджено принцип спільної діяльності в енергетичній галузі.

 • 15 листопада 1996 року відбулися Загальні збори виробників, постачальників електроенергії за регульованим тарифом, постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом та оптового постачальника (на той час виконання цієї функції було покладено на Національний диспетчерський центр України, в подальшому - Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»). На цих зборах шляхом підписання договору фактично і відбулося заснування Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ) - єдиного в межах держави договірного об`єднання суб`єктів підприємницької діяльності, що працюють на підставі відповідних ліцензій НКРЕ з виробництва, передачі та постачання електроенергії. • забезпечення потреб споживачів України електричною енергією за мінімально можливою ціною на принципах конкуренції між енергогенеруючими компаніями і між постачальниками;

 • забезпечення фінансової стабільності й прибутковості галузі;

 • створення конкурентоздатної української енергетики, і як наслідок – умов для залучення потенційних інвесторів. • 5 травня 2000 року постановою Кабінету Міністрів України було утворене державне підприємство «Енергоринок». Постанова прийнята з метою впровадження ефективних механізмів організації оптового ринку електричної енергії та значного поліпшення стану справ із розрахунками за енергоресурси. Основним завданням ДП «Енергоринок» стало виконання функцій оптового постачальника, а основними завданням, забезпечення стовідсоткового збору коштів за продану енергопостачльникам електричну енергію та подальший їх розподіл між виробниками.Після внесення у червні 2000 року змін та доповнень до Закону України “Про електроенергетику” за 6 місяців 2000 року на рахунок оптового постачальника електричної енергії надійшло у 4 рази більше коштів, ніж за весь 1999 рік (4 млрд. грн. і 1 млрд. грн. відповідно). Динаміка оплати, починаючи з січня 2001 року, має тенденцію до стабільного росту. Так, починаючи з 53,2% у січні 2001 року рівень оплати електроенергії, купованої в ОРЕ, зріс до 86,0% у грудні, і за 2001 рік становив 64,8 відсотка. У 2002 році цей показник був на рівні 82,4%, у 2003 році – 90,8 %, а в 2004 році рівень оплати товарної продукції становив вже 96,6% від її вартості.[1] Закладені тенденції в майбутньому лише покращились і вже в протягом 2010 - 2102 років ДП «Енергоринок» забезпечує повні розрахунки в виробниками електричної енергії.

 • Після внесення у червні 2000 року змін та доповнень до Закону України “Про електроенергетику” за 6 місяців 2000 року на рахунок оптового постачальника електричної енергії надійшло у 4 рази більше коштів, ніж за весь 1999 рік (4 млрд. грн. і 1 млрд. грн. відповідно). Динаміка оплати, починаючи з січня 2001 року, має тенденцію до стабільного росту. Так, починаючи з 53,2% у січні 2001 року рівень оплати електроенергії, купованої в ОРЕ, зріс до 86,0% у грудні, і за 2001 рік становив 64,8 відсотка. У 2002 році цей показник був на рівні 82,4%, у 2003 році – 90,8 %, а в 2004 році рівень оплати товарної продукції становив вже 96,6% від її вартості.[1] Закладені тенденції в майбутньому лише покращились і вже в протягом 2010 - 2102 років ДП «Енергоринок» забезпечує повні розрахунки в виробниками електричної енергії. • Основою правової бази функціонування оптового ринку електричної енергії є Закон України «Про електроенергетику». Це є базовий нормативно-правовий акт для електроенергетичної галузі країни, який відіграє основну роль у регулюванні на оптовому ринку електроенергії. Зважаючи на те, що значна частина учасників оптового ринку електричної енергії є монополістами, функціонування оптового ринку здійснюється також з урахуванням положень Закону України «Про природні монополії» (від 20 квітня 2000 року), Закону України «Про захист економічної конкуренції» (від 11 січня 2001 року), Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (від 7 червня 1996 року). Одним із ключових регулюючих актів в оптовому ринку електричної енергії є Договір між членами оптового ринку електричної енергії України. • Україна активно розвиває свою електроенергетичну галузь і наразі знаходиться на порозі суттєвих змін в цьому питанні.

 • Указом Президента України від 12 березня 2012 №187/2012 затверджено Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2012 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Зазначеною програмою передбачено реформування енергетичної галузі по всім напрямкам. Зокрема передбачається, вдосконалити систему ціноутворення, лібералізувати ринок електричної енергії, продовжити приватизацію енергетичних підприємств та підвищити ефективність управління державними енергетичними компаніями, удосконалити державне регулювання в енергетиці та оновити Енергетичну стратегію України.Визнання людини найвищою соціальною цінністю, визнання прав і свобод людини і громадянина та їх гарантування державною.

 • Визнання людини найвищою соціальною цінністю, визнання прав і свобод людини і громадянина та їх гарантування державною.

 • Верховенство права, конституційність та соціальна спрямованість законодавчої діяльності.

 • Демократизм законодавчої діяльності.

 • Системність, прогнозованість, та наукова обгрунтованість законодавчих рішень.

 • Плановість законодавчої діяльності.

 • Ефективність та послідовність законодавчого процесу.

 • Гласність, врахування громадської думки.

 • Надійність законодавчого процесу.

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconЗаконодавчe забезпечення переходу до нового ринку електричної енергії України Світлана Голікова Шах Ольга 29 вересня 2008
Проект Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні»
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconРеформування оптового ринку електричної енергії України Реформування електроенергетики України
Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електроенергії України (Постанова кму №1789 від 16. 11. 2002)
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconБазовий компонент дошкільної освіти в Україні – 1999 р. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – 1999 р
Законукраїни «Про дошкільну освіту» (правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку дошкільної освіти) -2001...
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconСучасний стан сучасний стан
Привернути увагу до необхідності вироблення ефективної стратегії розвитку енергетики
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconКодекс комерційного обліку, як основний нормативний документ з організації комерційного обліку реформованого ринку електричної енергії України Попович Владислав Іванович
Кодекс комерційного обліку, як основний нормативний документ з організації комерційного обліку реформованого ринку електричної енергії...
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconСучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту
Україні І нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan", Словенія) або...
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку icon“джерела електричної енергії. Споживачі струму”. “джерела електричної енергії. Споживачі струму”
И. М. Юрковский, О. И. Юрковский. 300 возможных неисправностей легкового автомобиля. К.: Техніка, 1999
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconДоповідь “Земельно-кадастрові системи: досвід і тенденції розвитку. Перспективи України”
Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconАвтор: Старший викладач
Лекція 1 Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Поняття про надзвичайні ситуації. Класифікація та основні причини...
Правові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку iconЛекція 1 Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні
Кафедра екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка