Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень


НазваВласники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВласники житлових та нежитлових приміщень

 • Власники житлових та нежитлових приміщень

 • Власниками цих приміщень можуть бути будь-які суб’єкти права власності (держава, територіальна громада, АР Крим, фізичні та юридичні особи)

 • Співвласниками є як члени ОСББ, так і "нечлени"Стаття 4 Закону України "Про ОСББ": основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном

 • Стаття 4 Закону України "Про ОСББ": основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном

 • Для виконання статутних завдань ОСББ необхідний облік як членів, так і тих співвласників, які не є членами об'єднанняЗаконодавство не визначає порядку ведення ОСББ обліку співвласників багатоквартирного будинку загалом та членів ОСББ зокрема

 • Законодавство не визначає порядку ведення ОСББ обліку співвласників багатоквартирного будинку загалом та членів ОСББ зокрема

 • Доцільно мати папку з копіями правовстановлюючих документів на кожну квартиру та нежитлове приміщення

 • Додатково доцільно вести журнал обліку членів ОСББ, в якому зазначати:

 • - прізвище, ім'я, по батькові члена ОСББ,

 • - № квартири,

 • - дата й підстава набуття

 • - дата й підстава припинення членства

 • - приміткиСтаття 9 Закону України "Про ОСББ"

 • Стаття 9 Закону України "Про ОСББ"

 • членами ОСББ можуть бути лише власники квартир чи нежитлових приміщень у будинку

 • членство є добровільним

 • членство набувається зі створенням ОСББ чи на підставі заяви в будь-який часПідтвердження членства:

 • Підтвердження членства:

 • Для ОСББ

 • протокол установчих зборів та список членів при створенні (за типовою формою), або заява

 • копія правовстановлюючого документу на квартиру / нежитлове приміщення

 • журнал обліку членів (рекомендовано)

 • Для члена

 • протокол установчих зборів та список членів при створенні (за типовою формою) – якщо набув членства при створенні

 • журнал обліку членів (рекомендовано)

 • свідоцтво члена ОСББ / членський квиток (рекомендовано) • Взаємні права та обов'язки ОСББ і його членів визначаються Цивільним кодексом України, Законом України "Про ОСББ", статутом об'єднання та рішеннями загальних зборів ОСББ

 • Укладення договорів між ОСББ і його членами не вимагається та є недоцільнимСпіввласник самостійно вирішує, чи вступати йому в ОСББ

 • Співвласник самостійно вирішує, чи вступати йому в ОСББ

 • "Не-членство" в ОСББ не позбавляє особу її прав як співвласника, однак не дає тих додаткових прав, які мають члени ОСББ (насамперед, участь у загальних зборах)

 • Співвласник, який не є членом ОСББ, все одно зобов'язаний коритися рішенням, прийнятим загальними зборами ОСББ

 • Взаємні права та обов'язки ОСББ і співвласника-"нечлена" визначаються Цивільним кодексом України, Законом України "Про ОСББ" та угодою про співпрацю та дії в спільних інтересах (ст.9)Підтвердження, що особа є співвласником:

 • Підтвердження, що особа є співвласником:

 • Для ОСББ

 • копія правовстановлюючого документу на квартиру / нежитлове приміщення

 • угода про співпрацю та дії в спільних інтересах

 • інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно (?)

 • Для співвласника

 • копія правовстановлюючого документу на квартиру / нежитлове приміщення

 • угода про співпрацю та дії в спільних інтересахНадходження від співвласників – фінансова основа діяльності ОСББ

 • Надходження від співвласників – фінансова основа діяльності ОСББ

 • Сплачувати внески і платежі зобов'язані всі співвласники незалежно від членства (ст.17 ЗУ про ОСББ)

 • Визначення розмірів внесків та платежів співвласників – виключна компетенція загальних зборів ОСББ (ст.10 ЗУ про ОСББ)

 • Законодавство не вимагає погодження з будь-ким розміру внесків і платежів, встановлених в ОСББЗакон "Про ОСББ" вживає одночасно терміни "внески" та "платежі", не проводячи між ними різниці

 • Закон "Про ОСББ" вживає одночасно терміни "внески" та "платежі", не проводячи між ними різниці

 • Але одночасно термін "платежі" використовується для позначення плати управителю

 • Порядок створення спеціальних фондів ОСББ згадує лише про "внески"

 • ОСББ слід називати всі надходження від співвласників "внесками" • Є потреба:

 • захистити ОСББ від можливих претензій з боку виконавців ЖКП і податківців

 • зберегти пільги й субсидій для співвласників

 • забезпечити можливість стягнути внески з боржників у судовому порядкуДля цього слід:

 • Для цього слід:

 • правильно називати внески (відповідно до назв, прямо передбачених законом, назви комунальної послуги, назв спеціальних фондів)

 • правильно визначати базу обчислення внесків (м.кв., м.куб., особи)

 • готувати обгрунтування розміру внесків (розрахунки, кошториси)

 • належним чином скликати і проводити відповідні загальні збори

 • складати протокол за результатами загальних зборів, на яких встановлювалися розміри внесків

 • приймати внески на банківський рахунок ОСББНесплата внесків одним зі співвласників шкодить усім

 • Несплата внесків одним зі співвласників шкодить усім

 • Одним із завдань ОСББ є захист інтересів співвласників, в т.ч. від недобросовісності одного з них

 • Статті 319 та 322 Цивільного кодексу України покладають на власника відповідальність за належне утримання його майна • Фінансові

 • Соціальні

 • Психологічні1) громадяни, які хочуть платити, але не можуть (законослухняні громадяни);

 • 1) громадяни, які хочуть платити, але не можуть (законослухняні громадяни);

 • 2) громадяни, що можуть платити, але не хочуть;

 • 3) громадяни, котрі можуть і хочуть платити, але не платять вчасно;

 • 4) громадяни, які не можуть і не хочуть платити.

Через бездіяльність співвласники можуть втратити частину заборгованості, оскільки закінчиться трирічний термін позовної давності.

 • Через бездіяльність співвласники можуть втратити частину заборгованості, оскільки закінчиться трирічний термін позовної давності.

 • Право на звернення до суду виникає у виконавців послуг - з першого ж дня прострочення співвласником належних платежів (ст.ст. 256 і 261 ЦКУ), а в ОСББ – через 60 днів (ст.13 ЗУ про ОСББ)

 • Період, протягом якого можна подати таке звернення, становить три роки.Постановлене на користь ОСББ рішення суду – перемога, але ще не повна: рішення необхідно виконати

 • Постановлене на користь ОСББ рішення суду – перемога, але ще не повна: рішення необхідно виконати

 • Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України

 • Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі заяви стягувача або його представника про примусове виконання рішення

 • Виконавчі листи та інші судові документи можна пред’явити до виконання протягом 3 роківЗаходами примусового виконання рішень судів є:

 • Заходами примусового виконання рішень судів є:

 • звернення стягнення на майно боржника;

 • звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;

 • вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні;

 • інші заходи, передбачені рішенням.

 • Слід ще при поданні позовної заяви або в ході розгляду позову конкретно вказувати бажаний захід (особливо якщо мова йде про банківський рахунок боржника)Упорядкування списку співвласників та списку членів ОСББ: отримання копій документів у співвласників, подання запитів виконкому

 • Упорядкування списку співвласників та списку членів ОСББ: отримання копій документів у співвласників, подання запитів виконкому

 • Скликання зборів - рішення правління про скликання загальних зборів, їхній порядок денний, дату, час і місце проведення

 • Скликання зборів - інформування під розписку/рекомендованим листом всіх членів ОСББ (рекомендуємо – всіх співвласників) не менш як за 14 днів (якщо статут не передбачає інший строк)Кворум: більше 50% членів ОСББ (осіб)

 • Кворум: більше 50% членів ОСББ (осіб)

 • Більшість для прийняття рішень: 2/3 або 3/4 голосів присутніх

 • Підрахунок: лічильна комісія

 • Права відсутніх: доручення лічильній комісії здійснити обхід

 • Оформлення:

 • - протокол з підписами голови і секретаря зборів та членів лічильної комісії, печаткою ОСББ,

 • - листки голосування.

Схожі:

Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconХарактеристика отримувачів житлових субсидій Характеристика отримувачів житлових субсидій
Сценарій 1: Створення сприятливіших умов для доступу до субсидій сім’ям з дітьми
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconЗакон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", > зу "Про приватизацію державного житлового фонду" зу "Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"
Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"від 19 червня 1992р власники квартир у багатоквартирного...
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconЗакон про осбб тільки власники мають право приймати рішення стосовно своєї власності Тільки власники мають право приймати рішення стосовно своєї власності
...
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconСправа в тому, що людина проводить майже весь час своєї життєвої активності у замкнутому просторі − в будинках чи нежитлових спорудах (oфісах, комерційних установах,
Справа в тому, що людина проводить майже весь час своєї життєвої активності у замкнутому просторі − в будинках чи нежитлових спорудах...
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу; забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно...
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconПотенціал до енергозбереження у житлових та бюджетних будівлях складає близько 40% від загального (Чехія та Україна)

Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconДо приміщень Консульського відділу забороняється заходити з дорожніми валізами чи габаритними речами

Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconЕкономіка Будівництво
Побудовано і здано в експлуатацію 20 індивідуальних житлових будинків загальною площею 3641. 0 кв м. Проведено роботи по реконструкції...
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconIm Rahmen des Im Rahmen des
Цільовими групами є власники гостинних садиб агротуризму, екотуризму і сільського зеленого туризму
Власники житлових та нежитлових приміщень Власники житлових та нежитлових приміщень iconХімічний склад атмосферного повітря та його гігієнічне значення. Денатурація повітряного середовища приміщень, шляхи та засоби її профілактики


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка