Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів


НазваОдним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииОдним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

 • Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту; * значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання; * необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу; * важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві; * стрімким розвитком комп’ютерних технологій, мас-медіа, аудіо- й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей; * потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції; * переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі; * введенням профільного навчання.

 • відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту; * значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання; * необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу; * важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві; * стрімким розвитком комп’ютерних технологій, мас-медіа, аудіо- й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей; * потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції; * переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі; * введенням профільного навчання.вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, – таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури; * виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення; * визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі; * забезпечення наступності і взаємозв’язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.

 • вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, – таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури; * виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення; * визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі; * забезпечення наступності і взаємозв’язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.У середніх загальноосвітніх закладах України літературну освіту учнів з 5 по 11 клас забезпечують такі навчальні дисципліни, як: * "українська література"; * "світова література"; * інтегрований курс "література (рідна і світова)" для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами, що використовуються в Україні; * курси за вибором і факультативи.

 • У середніх загальноосвітніх закладах України літературну освіту учнів з 5 по 11 клас забезпечують такі навчальні дисципліни, як: * "українська література"; * "світова література"; * інтегрований курс "література (рідна і світова)" для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами, що використовуються в Україні; * курси за вибором і факультативи.У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання обов’язково вивчаються "українська література" та "світова література". Можливою є інтеграція цих літературних курсів.

 • У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання обов’язково вивчаються "українська література" та "світова література". Можливою є інтеграція цих літературних курсів.У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням іншими мовами, що використовуються в Україні, обов’язково вивчаються "українська література" та інтегрований курс "література (рідна і світова)".

 • У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням іншими мовами, що використовуються в Україні, обов’язково вивчаються "українська література" та інтегрований курс "література (рідна і світова)".

Українська література плекає любов до мови ї звичаїв українців, в конкретно-образній формі доносить до читача інформацію про своєрідність українських традицій та культури.

 • Українська література плекає любов до мови ї звичаїв українців, в конкретно-образній формі доносить до читача інформацію про своєрідність українських традицій та культури.Особлива роль належить при цьому російській літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей.

 • Особлива роль належить при цьому російській літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей.Сприяє літературній освіті якісне вивчення інших предметів: історії, музики, образотворчого мистецтва, української мови, інших мов, що використовуються в Україні, та іноземних мов, які створюють відповідні фонові знання, суспільно-історичний, мовний та культурний контекст для засвоєння здобутків художньої літератури.

 • Сприяє літературній освіті якісне вивчення інших предметів: історії, музики, образотворчого мистецтва, української мови, інших мов, що використовуються в Україні, та іноземних мов, які створюють відповідні фонові знання, суспільно-історичний, мовний та культурний контекст для засвоєння здобутків художньої літератури.виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.

 • виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості.особистість учня (його духовно-емоційний світ, моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлення).

 • особистість учня (його духовно-емоційний світ, моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлення).вершинні твори українського, російського, світового письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні.

 • вершинні твори українського, російського, світового письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні.Твори мають відповідати таким критеріям: високий художньо-естетичний рівень; гуманістичний зміст, що сприяє духовному самовизначенню учнів; висока педагогічна цінність і значний виховний ефект; яскраво виражена репрезентативність; психологічна відповідність віковому періоду; визначений обсяг видань.

 • Твори мають відповідати таким критеріям: високий художньо-естетичний рівень; гуманістичний зміст, що сприяє духовному самовизначенню учнів; висока педагогічна цінність і значний виховний ефект; яскраво виражена репрезентативність; психологічна відповідність віковому періоду; визначений обсяг видань.Навчальні дисципліни, що забезпечують літературну освіту в школі, покликані на кращих зразках красного письменства сформувати особистість творчу, вільну, духовно багату, самостійно мислячу, із широким світоглядом, зі стійкими моральними принципами. Особистість, котра любить і пишається здобутками рідної культури, але разом з тим шанує й опановує надбання інших народів. Особистість, яка усвідомлює власну національну ідентичність й водночас приналежність до цивілізованого світу. Особистість, яка має активну громадянську позицію, відчуває потребу жити й працювати задля України.

 • Навчальні дисципліни, що забезпечують літературну освіту в школі, покликані на кращих зразках красного письменства сформувати особистість творчу, вільну, духовно багату, самостійно мислячу, із широким світоглядом, зі стійкими моральними принципами. Особистість, котра любить і пишається здобутками рідної культури, але разом з тим шанує й опановує надбання інших народів. Особистість, яка усвідомлює власну національну ідентичність й водночас приналежність до цивілізованого світу. Особистість, яка має активну громадянську позицію, відчуває потребу жити й працювати задля України.прилучення учнів до найкращих здобутків українського, російського, світового письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні; * підвищення рівня загальної культури школярів; * формування у дітей стійкого інтересу до читання, естетичного смаку учнів, здатності розрізняти й оцінювати художні явища, протистояти низьковартісній масовій культурі; * розкриття учням різноманітних функцій літератури – пізнавальної, естетичної, виховної, гедоністичної; * оволодіння змістом художніх творів, усвідомлення їх місця в літературному процесі й розвитку національних культур; * засвоєння учнями ключових літературних фактів, основних тенденцій розвитку літератури в Україні та в інших країнах; * розуміння школярами літератури як мистецтва слова і як складової духовної культури людства; * формування в учнів творчих здібностей, уяви, самостійного мислення; * розвиток естетичних емоцій та почуттів, зв’язного мовлення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки; * сприяння моральному самовизначенню молодої людини, виробленню в неї активної життєвої позиції на основі гуманістичних цінностей та ідеалів, прагнення до самостійного пошуку, духовного самовдосконалення.

 • прилучення учнів до найкращих здобутків українського, російського, світового письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні; * підвищення рівня загальної культури школярів; * формування у дітей стійкого інтересу до читання, естетичного смаку учнів, здатності розрізняти й оцінювати художні явища, протистояти низьковартісній масовій культурі; * розкриття учням різноманітних функцій літератури – пізнавальної, естетичної, виховної, гедоністичної; * оволодіння змістом художніх творів, усвідомлення їх місця в літературному процесі й розвитку національних культур; * засвоєння учнями ключових літературних фактів, основних тенденцій розвитку літератури в Україні та в інших країнах; * розуміння школярами літератури як мистецтва слова і як складової духовної культури людства; * формування в учнів творчих здібностей, уяви, самостійного мислення; * розвиток естетичних емоцій та почуттів, зв’язного мовлення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки; * сприяння моральному самовизначенню молодої людини, виробленню в неї активної життєвої позиції на основі гуманістичних цінностей та ідеалів, прагнення до самостійного пошуку, духовного самовдосконалення.1) ціннісного підходу (в переліку текстів для вивчення повинні бути такі, які відповідають віковим особливостям сучасних учнів, їхнім моральним запитам та духовно-ціннісним орієнтаціям у певний період розвитку);

 • 1) ціннісного підходу (в переліку текстів для вивчення повинні бути такі, які відповідають віковим особливостям сучасних учнів, їхнім моральним запитам та духовно-ціннісним орієнтаціям у певний період розвитку);2) нерепресивної свiдомостi, толерантності, мультикультуралiзму (забезпечення свободи у висловлюваннях, мисленні й творчості учнів, формування вільної у своїх духовних запитах особистості; виховання толерантного ставлення й поваги до здобутків різних народів, людей різних рас, культур і національностей);

 • 2) нерепресивної свiдомостi, толерантності, мультикультуралiзму (забезпечення свободи у висловлюваннях, мисленні й творчості учнів, формування вільної у своїх духовних запитах особистості; виховання толерантного ставлення й поваги до здобутків різних народів, людей різних рас, культур і національностей);2) нерепресивної свiдомостi, толерантності, мультикультуралiзму (забезпечення свободи у висловлюваннях, мисленні й творчості учнів, формування вільної у своїх духовних запитах особистості; виховання толерантного ставлення й поваги до здобутків різних народів, людей різних рас, культур і національностей);

 • 2) нерепресивної свiдомостi, толерантності, мультикультуралiзму (забезпечення свободи у висловлюваннях, мисленні й творчості учнів, формування вільної у своїх духовних запитах особистості; виховання толерантного ставлення й поваги до здобутків різних народів, людей різних рас, культур і національностей);3) канонічності «золотого» фонду класичної літератури як основи літературної освіти (в історії української, російської та світової літератури є твори, перевірені часом і багатьма поколіннями, тому в процесі перебудови системи літературної освіти потрібно зберегти цей «золотий» фонд класики

 • 3) канонічності «золотого» фонду класичної літератури як основи літературної освіти (в історії української, російської та світової літератури є твори, перевірені часом і багатьма поколіннями, тому в процесі перебудови системи літературної освіти потрібно зберегти цей «золотий» фонд класики4) наближення викладання літератури в школі до реалій і проблем сьогодення (збільшення для текстуального вивчення творів XX–XXI століть (до 30 – 40 %), тісно пов'язаних із сучасними проблемами життя нашого суспільства, вітчизняної історії, світу; крім творів для обов’язкового читання, значну частину літературних курсів (10 – 15 %) присвятити вивченню літератури рідного краю, яка пов’язана з особливостями розвитку, культурними традиціями й проблемами окремих регіонів України);

 • 4) наближення викладання літератури в школі до реалій і проблем сьогодення (збільшення для текстуального вивчення творів XX–XXI століть (до 30 – 40 %), тісно пов'язаних із сучасними проблемами життя нашого суспільства, вітчизняної історії, світу; крім творів для обов’язкового читання, значну частину літературних курсів (10 – 15 %) присвятити вивченню літератури рідного краю, яка пов’язана з особливостями розвитку, культурними традиціями й проблемами окремих регіонів України);5) іманентності ;

 • 5) іманентності ;

 • 6) вивчення літератури в контексті розвитку культури й мистецтва;

 • 7) використання знання різних мов і перекладів;

 • 8) компаративності;

 • 9) діалогізму;

 • 10) цілісного підходу до вивчення художніх творів .Літературна освіта, що реалізується в закладах України різних типів, має структуру, що відзначається послідовністю, наступністю й поступовим збагаченням знань, розвитком умінь і навичок дітей: пропедевтичний етап (дитячий садок) – початкова школа (1–4 класи) – основна школа (5–9 класи) – старша школа (10–11 класи).

 • Літературна освіта, що реалізується в закладах України різних типів, має структуру, що відзначається послідовністю, наступністю й поступовим збагаченням знань, розвитком умінь і навичок дітей: пропедевтичний етап (дитячий садок) – початкова школа (1–4 класи) – основна школа (5–9 класи) – старша школа (10–11 класи).Відповідно до вікових особливостей учнів курс літератури в 5–11 класах загальноосвітньої школи має три етапи: Основна школа (5–9 класи): * 5–7 класи – формування потреби до читання (1-й етап); * 8–9 клас – системне читання (2-й етап). Старша школа (10–11 класи) – творчо-критичне читання (3-й етап).

 • Відповідно до вікових особливостей учнів курс літератури в 5–11 класах загальноосвітньої школи має три етапи: Основна школа (5–9 класи): * 5–7 класи – формування потреби до читання (1-й етап); * 8–9 клас – системне читання (2-й етап). Старша школа (10–11 класи) – творчо-критичне читання (3-й етап).

Схожі:

Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconІсторія української еміграції. О. Архипенко – піонер авангардизму у скульптурі
Українська діаспора збірне визначення української національної спільноти поза межами українських земель (етнічної української території),...
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconВплив інформаційного простору на духовний розвиток дитини: позитивні та негативні наслідки
«Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу»
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconПрограма з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів. Рівень стандарту (1, 1, 2 год на тиждень)
Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) / Укладачі: М. І....
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconМетою
Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової школи школи життєтворчості й самореалізації особистості,...
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconДонецький український гуманітарний колегіум
Якщо вчитель має тільки любов до учня, як батько і мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книжки, але не має любові...
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconІз досвіду роботи вчителя української мови та літератури ззош №92 Шклярової Олени Олексіївни
Розвиток гносеологічної активності учнів на уроці української мови як засіб підвищення грамотності
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconРепаративна регенерації кісткової тканини
Репаративний остеогенез, який забезпечує зрощення перелому, є одним із видів загальнобіологічного процесу регенерації тканин і проявляється...
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconТеофіпольський районний Центр дитячої творчості
Теофіпольський районний Центр дитячої творчості (тцдт) навчально виховний, комплексний багатопрофільний заклад, який забезпечує розвиток...
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconДосвід роботи вчителя української мови та літератури дзош №43 Дорошевої І. П
Формування та розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках української мови і літератури
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів iconПрацюю над проблемою “Розвиток творчих здібностей учнів. Написання твору-роздуму”
Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, у 2011 р захистила роботу на тему "Розвиток творчих здібностей...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка