Положення ст. 23 Закону України "Про культуру" від 14 грудня 2010р. №2778-xi


НазваПоложення ст. 23 Закону України "Про культуру" від 14 грудня 2010р. №2778-xi
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня інформаційної культури сучасного школяра

 • Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня інформаційної культури сучасного школяра


Нормативно – правове забезпечення шкільних бібліотек

 • Нормативно – правове забезпечення шкільних бібліотекБІБЛІОТЕКА - ЦЕ

 • інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.ст. 6 Закону України “Про бібліотеки” від 27 січня 1995 р. № 32\95-ВР

 • БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІДНЕСЕНО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ БІБЛІОТЕКВитяг із ст. 6 Закону України “Про бібліотеки” від 27 січня 1995 р. № 32\95-ВР

 • За призначенням бібліотеки поділяються на: 1. Публічні (загальнодоступні),

 • у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами; 2. Спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)

 • (частина третя статті 6 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009).

 • Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть об'єднуватися у централізовані бібліотечні системи.Положення ст. 23 Закону України “Про культуру” від 14 грудня 2010р. № 2778-XI

 • БІБЛІОТЕКАРІ НАЛЕЖАТЬ ДО ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ • ст. 6 Закону України “Про бібліотеки” від 27 січня 1995 р. № 32\95 – ВР

 • Бібліотеки НЗ відносяться до СПЕЦІАЛЬНИХст. 19 Закону України “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999р.

 • БІБЛІОТЕКАРІ ЗНЗ Є УЧАСНИКАМИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 • ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ЗНАХОДИТЬСЯ У СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І Є ЙОГО ОБОВ’ЯЗКОВИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ (ПУНКТ 1.1 “ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗНЗ”, затвердженого МОН України від 14 травня 1999р. №139).РЕЖИМ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 • РЕЖИМ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПРАВИЛАМИ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ЗГІДНО “Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України”(наказ МОН України від 20 грудня 1993 р. № 455)В галузі бібліотечної справи не вистачає наступних документів:

 • Типові правила користування

 • Примірні посадові інструкції працівників шкільних бібліотек

 • Порядок формування штатів шкільних бібліотек

 • Нормативи часу на виконання робіт у шкільних бібліотеках

 • Рекомендаційні нормативи забезпечення учнів та педагогів ЗНЗ документами на традиційних та електронних носіях

 • Рекомендаційні нормативи матеріально-технічного забезпечення шкільних бібліотекУ ст. 24 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” зазначено:

 • “Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво підвідомчими їм бібліотеками, а також реалізують державну політику в галузі бібліотечної справи…”.Для забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу та якості освіти, керівниками обласних управлінь освіти було розроблено на рівні області відповідні програми.

 • В Луганській області діє “Програма створення єдиного інформаційного простору мережі шкільних бібліотек Луганської області на 2008-2010 роки”

Нормативи інформаційного забезпечення бібліотек ЗНЗ (згідно Наказу МОН України № 874 від 24.12.2003)

 • Художня література у достатній кількості для забезпечення виконання чинних навчальних програм відповідно до робочого навчального плану

 • Художня література поза навчальною програмою

 • Наукова, науково-популярна, публіцистична література

 • Довідникова література: словники перекладні – 1 примірник на 5 учнівНормативи інформаційного забезпечення бібліотек ЗНЗ (згідно Наказу МОН України № 874 від 24.12.2003)

 • Тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) – 5 примірників кожного

 • Періодичних видань: газета “Освіта України”, “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”; методичних видань (журнали, газети) з кожного предмета – 1 примірникСтратегічні завдання:

 • Розробка державної цільової програми розвитку шкільних бібліотек України

 • Заходи, спрямовані на оновлення нормативно-правової бази

 • Матеріально – технічне забезпечення

 • Формування повноцінних інформаційних ресурсів

 • Впровадження ІКТ

 • Якісне бібліотечно-інформаційне обслуговування

 • Підвищення кадрового потенціалуВикористані джерела:

 • Шкільна бібліотека плюс. - 2011. -

 • № 15 (серпень)

 • ЗУ “Про культуру” № 2778-XI від 14 грудня 2010 р.

 • ЗУ “ Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 р.

 • Наказ МОН України від 20 грудня 1993 р. № 455

 • ЗУ “Про бібліотеки і бібліотечну справу”Схожі:

Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconІнформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону (ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. "про банки і банківську діяльність ")
Конституції України передбачає відповідальність народних депутатів за образу та наклеп, ст. 30 Закону України "Про інформацію "
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення Закону, що суперечать Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: у ст. 1: спеціалізований засіб масової інформації періодичне друковане видання
Положення Закону, що суперечать Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. №2628-ііі
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення та словник. Дсту iso 9001: 2009 Закон України " Про вищу освіту" від 23. 05. 1991 №1060-хіі наказ Міністерства освіти України від 02. 06. 1993 №161 "Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
«Про Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778 та + посадові обов'язки; Стаття 95
Закону України "Про загальну середню освіту" про основні завдання органів управління освітою
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення антидискримінаційного закону експертне обговорення Концепції Закону України "Про захист від дискримінації" 04 жовтня 2005 р. 15. 00 18. 00 Зміст Концепції Концепція пояснює
Законопроект спрямовано на протидію дискримінації за расовою, національною чи етнічною належністю
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconЗакону України „Про дошкільну освіту"; Закону України „Про дошкільну освіту"; Положення про дошкільний навчальний заклад; Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
Базова програма та методичні аспекти реалізації розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi icon27 травня 2010р. У цьому навчальному році навчальні заняття у 1–11 класах завершуються 27 травня 2010р
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842...
Положення ст. 23 Закону України \"Про культуру\" від 14 грудня 2010р. №2778-xi iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778); ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» )
«Педагогічна рада школи постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка