Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!


НазваШановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!
Дата конвертації09.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

 • Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

 • Інформуємо Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол № 72, Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), надано ліцензії на провадження освітньої діяльності за новими спеціальностями:

  • 8.150109 "Регіональне управління" та
  • 8.150108 "Місцеве самоврядування".
 • У зв’язку з цим просимо Вашого сприяння щодо направлення на навчання за вказаними спеціальностями до Національної академії (м.Київ) державних службовців, які працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних служб та підприємств, представників громадських організацій та ін.






Предметом магістерської програми спеціальності є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

 • Предметом магістерської програми спеціальності є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

 • Провідною кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.

 • Підготовка фахівців за спеціальністю “Місцеве самоврядування” у Національній академії державного управління при Президентові України буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад та територій.



Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни:

 • Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни:

 • Нормативна частина

 • Публічне управління,

 • Основи права в управлінні,

 • Політика і управління,

 • Економіка і фінанси,

 • Державна політика в соціогуманітарній сфері,

 • Комунікації в публічному управлінні,

 • Загальні засади місцевого самоврядування в Україні,

 • Виборча система на місцевому рівні,

 • Основи муніципального менеджменту,

 • Ресурсний потенціал територіальної громади,

 • Кадрова політика в системі місцевого самоврядування,

 • Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.



Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни:

 • Згідно з навчальною програмою будуть вивчатися такі дисципліни:

 • Спеціалізація

 • Діловодство в органах місцевого самоврядування,

 • Контролінг в системі місцевого самоврядування,

 • Планування розвитку територіальної громади,

 • Організація надання послуг населенню,

 • Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях,

 • Концептуальне проектування розвитку громади,

 • Місцевий економічний розвиток,

 • Управління комунальною власністю,

 • Управління місцевими фінансами та бюджетування,

 • Управління місцевими програмами та проектами.



Опанування зазначених та інших дисциплін дозволить випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве самоврядування", зокрема:

 • Опанування зазначених та інших дисциплін дозволить випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве самоврядування", зокрема:

 • розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування

 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн

 • розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо)

 • впроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні

 • володіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства; тощо.



Цільова аудиторія спеціальності:

 • Цільова аудиторія спеціальності:

 • службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади

 • посадові і виборні особи місцевого самоврядування (заступники голів обласних рад та Севастопольського міського голови)

 • заступники міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради

 • секретарі міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад

 • міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення

 • голови районних, районних у містах рад

 • керуючі справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад,



Цільова аудиторія спеціальності:

 • Цільова аудиторія спеціальності:

 • голови постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі)

 • керівники управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарі міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад

 • заступники міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів

 • директори, перші заступники, заступники директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад

 • міські (міст районного значення) голови, селищні і сільські голови, заступники голів районних рад)

 • керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських організацій.



Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері.

 • Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері.

 • Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.

 • Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління.



Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

 • Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

 • “Історія українського державотворення”

 • “Публічне управління”

 • “Основи права в управлінні”

 • “Політика і управління”

 • “Економіка і фінанси”

 • “Державна політика в соціогуманітарній сфері”

 • “Комунікації в публічному управлінні”

 • “Основи регіонального управління”

 • “Державна регіональна політика”

 • “Інституційне забезпечення регіонального управління”

 • “Планування регіонального розвитку”

 • “Стимулювання економічного розвитку регіону”



Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

 • Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

 • “Природні ресурси регіону як об’єкт управління”

 • “Розвиток людського потенціалу”

 • “Управління регіональною інфраструктурою”

 • “Місцеві фінанси”

 • “Інновації в регіональному управлінні”

 • “Управління якістю надання послуг”

 • “Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності”

 • “Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні”

 • “Маркетинг території”

 • “Проектний розвиток регіону”

 • “Публічно-приватне партнерство у наданні послуг”

 • “Управління логістичними системами”.



Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати:

 • Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати:

 • підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення

 • розробку прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій

 • підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики

 • вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС

 • володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства

 • здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях.



Цільова аудиторія спеціальності:

 • Цільова аудиторія спеціальності:

 • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

 • керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю

 • керівники проектів та програм

 • менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку

 • заступники керівників структурних підрозділів

 • завідуючі секторами, головні спеціалісти, експерти, консультанти Секретаріату Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України,



Цільова аудиторія спеціальності:

 • Цільова аудиторія спеціальності:

 • заступники Постійного Представника Президента України в Республіці Крим

 • заступники глав обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 • начальники управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні до них посади

 • спеціалісти Секретаріату Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України

 • заступники начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади

 • керівники управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.





Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами

 • Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами

 • У штаті кафедри працює 27 осіб, з яких 10 докторів наук (з них 4 мають вчене звання - професор) та 17 кандидатів наук (з них 10 – вчене звання доцент), у т.ч. докторів наук з державного управління – 5, кандидатів наук з державного управління – 10, що відповідає вимогам МОН України





















“Територіальна організація влади в Україні”

 • “Територіальна організація влади в Україні”

 • “Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях”

 • “Стратегічне планування”

 • “Управління ризиками та кризами”

 • “Економічний розвиток регіону, міста”

 • “Розвиток соціальної інфраструктури регіону”



Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили:

 • Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили:

  • 33 кандидатських дисертацій
  • 6 докторських дисертацій
 • Зараз на кафедрі здійснюється підготовка:

  • 3 докторантів
  • 29 аспірантів
  • 20 здобувачів


Основні напрями наукових досліджень кафедри:

  • Основні напрями наукових досліджень кафедри:
     • місцеве самоврядування
     • регіональне управління та регіональна політика
     • регіональна та міська економіка
     • галузеве управління
     • муніципальний менеджмент


Результати наукових досліджень працівників кафедри були оприлюднені в численних публікаціях, серед яких:

 • Результати наукових досліджень працівників кафедри були оприлюднені в численних публікаціях, серед яких:

  • 2 підручники
  • 23 навчальних посібника
  • 28 монографій
  • 36 брошур
  • 3 довідника
  • 21 навчально-методична рекомендація


Серед публікацій:

 • Серед публікацій:

  • “Управління сучасним містом” (підручник)
  • Загальні зісади місцевого самоврядування в Україні (підручник)
  • “Економіка міст: Україна та світовий досвід” (навч. посіб.)
  • “Місцеве самоврядування в Україні: становлення та еволюція” (навч. посіб.)
  • “Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України” (навч. посіб.)
  • “Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг” (монографія)
  • “Основи місцевого самоврядування сільських громад” (навч. посіб.)
  • “Економічний довідник державного службовця”
  • серія брошур “Бібліотека сільського голови”
  • серія монографій “Бібліотека міського голови”


З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал

 • З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал

 • “УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ”,

 • який визнаний ВАК України фаховим в галузях наук “державне управління” та “економіка”. Кафедра є “робочим” органом з підготовки цього журналу.

 • Журнал орієнтований на науковців та фахівців, практиків, активістів муніципального руху, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих закладів освіти, що цікавляться проблемами державного управління та місцевого самоврядування.



Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України

 • Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України

 • Міністерство економіки України

 • Міністерство аграрної політики України

 • Міністерство регіональної політики та будівництва України

 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

 • Міністерство житлово-комунального господарства АРК

 • Державний комітет України із земельних ресурсів

 • Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

 • Національна академія аграрних наук України

 • Інститут аграрної економіки УААН

 • Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста

 • Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

 • Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України

 • Асоціація міст України та громад

 • Лондонський столичний університет

 • Карлтонський університет (Торонто, Канада)

 • Берлінська вища школа управління і права

 • та ін.



Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл)

 • Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл)



Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці:

 • Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці:

 • проектів законів України:

  • “Про столицю України – місто-герой Київ”
  • “Про місцеве самоврядування в Україні”
  • “Про оцінку земель”
  • “Про стимулювання розвитку регіонів”
  • Про засади державної регіональної політики”
 • постанов Кабінету Міністрів України

  • “Про затвердження Концепції реформування транспортного сектора економіки” від 9 листопада 2000 р. № 1684
  • “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” від 29 січня 2003 р. № 141
 • Концепції Адміністративної реформи в Україні

 • Концепції державної регіональної політики

 • інших нормативно-правових актів щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, проведення державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів тощо.



На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту.

 • На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту.

 • Науковці кафедри проводять дослідження в межах комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”, результати якого використовуються у навчальному процесі та при підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, наданні консультативної, методичної та іншої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тощо.

 • Крім того, працівники кафедри здійснюють наукові дослідження на замовлення державних установ, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства аграрної політики України та ін.

 • Працівники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, експертних комісій та науково-технічних рад центральних органів виконавчої влади, зокрема Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування тощо.





Схожі:

Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconТ рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування т рr стратегії органів державної влади І місцевого самоврядування
Знання, яке надає громадська думка органам управління для прийняття політичних рішень, можна кваліфікувати
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconІнформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування; Стаття 16. Обмеження щодо використання службового майна. Стаття 17. Обов'язок запобігати виникненню конфлікту інтересів
Використання інформації про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconКількість абонентів мережі Інтернет, тис. *
Шляхи вирішення проблемних питань посилення міжрегіональної координації місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування...
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconПолітика європейської інтеграції України на сучасному етапі професор Ігор Тодоров
Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconРеалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
Зу "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"...
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconТ особливості змісту та форм комунікаційного процесу органів державної влади І місцевого самоврядування

Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconЗакон України «Про звернення громадян»; Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи місцевих органів управління освітою зі зверненнями громадян у І кварталі 2011 року
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconВідповідно до визначення оон, Відповідно до визначення ООН
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого...
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconЗакон України "Про звернення громадян"
Указ Президента України від 07. 02. 08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! iconНаціональне агентство україни севастопольський центр
«сучасні аспекти підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» для директорів регіональних центрів перепідготовки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка