Закон України "Про звернення громадян"


НазваЗакон України "Про звернення громадян"
Дата конвертації10.03.2013
Розмір444 b.
ТипЗакон


Нормативні документи

 • 1. Конституція України (ст. 40)

 • 2. Закон України “Про звернення громадян”

 • 3. Указ Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“

 • 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

 • 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

 • 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»


Надходження звернення

 • - поштою;

 • - на особистому прийомі (для особистого прийому встановлюється графік прийому громадян, який доводиться до їх відома. Питання вирішуються або безпосередньо під час прийому, або в порядку, встановленому для письмових звернень);

 • - через уповноважену особу (представництво встановлюється у відповідності до вимог законодавства: нотаріальне доручення, доручення видане ЖЕК на разове вчинення дії, законний представник (напр., опікун), адвокат (з договором на представництво) та ін.);

 • - через органи влади;

 • - через засоби масової інформації (відкритим листом, відповідь на який надається в тих же ЗМІ та надсилається особисто заявникові);

 • - від інших органів, установ, організацій.

 • Також звернення можуть надходити через «гарячу лінію»Види звернення

 • Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

 • Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

 • Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.Вимоги до звернення

 • Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 • Порушені у зверненні питання повинні стосуватись діяльності Управління, його структурних підрозділів.

 • У зверненні має бути зазначено:

 • - прізвище, ім’я, по батькові, громадянина (громадян),

 • - місце проживання громадянина (громадян),

 • - суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

 • - до скарги додаються наявні у заявника рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги.

 • Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.Прийняття та реєстрація звернень

 • Пункти 2, 3, 5 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Постанова КМУ від 14.04.1997 р. №348)

 • Додатки №1-5 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Постанова КМУ від 14.04.1997 р. №348)

 • Розділ І, ІІ Класифікатора звернень громадян (Постанова КМУ від 24.09.2008 р. №858)Порядок та строки розгляду звернення

 • Звернення повинно бути перевірено об’єктивно, всебічно і вчасно;

 • у випадку звернення запиту на інформацію з обмеженим доступом – виноситься відповідна постанова, повідомляється заявник;

 • будь-яке звернення повинно бути розглянуто відповідними посадовими особами Управління в термін не більше одного місяця від дня надходження;

 • звернення, що не потребують додаткового вивчення – протягом 15 днів;

 • якщо вирішити питання, висвітлені у зверненні неможливо протягом місяця – керівник приймає рішення про продовження строку, але не більше 45 днів з повідомленням заявника;

 • депутатський запит – не пізніш як у 15-денний строк з дня його одержання або інший строк, установлений Верховною Радою України;

 • звернення народного депутата України та депутата місцевої Ради народних депутатів - протягом не більш як 10 днів з дня одержання;

 • листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня – до зазначеного в них терміну;

 • телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, - до 2 днів, решта – протягом 10 днів;

 • звернення пільговиків розглядаються першочергово;

 • звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються керівником Управління;

 • при обґрунтованій вимозі заявника – термін розгляду звернення може бути скорочено;

 • письмово повідомити заявника про результати розгляду звернення;

 • рішення по суті звернення оформляється українською мовою (мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова). За бажанням громадянина таке рішення може бути видане йому в перекладі російською мовою

 • Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішують у судовому порядкуВідповідальність

 • п. 8-10 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Постанова КМУ від 14.04.1997 р. №348);

 • додатки N 6, 7 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (Постанова КМУ від 14.04.1997 р. №348).Аналіз надходження звернень та контроль

 • Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;Схожі:

Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про звернення громадян», Закон України «Про звернення громадян»
Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення...
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про звернення громадян», Закон України «Про звернення громадян»
Про роботу відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації зі зверненнями громадян у І кварталі 2011 року
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про звернення громадян», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи закладів освіти Золочівського району зі зверненнями громадян у І кварталі 2012 року
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про звернення громадян», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи відділу освіти Золочівської рда зі зверненнями громадян та з питань виконання Закону України Про засади запобігання...
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про звернення громадян»; Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
Про стан роботи місцевих органів управління освітою зі зверненнями громадян у І кварталі 2011 року
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України Закон України "Про звернення громадян" 1996 рік, зі змінами 1999 року. Наказ мону №240

Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення громадян»
Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади…, затверджена постановою Кабінету Міністрів...
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України "Про об‘єднання громадян" Cт. 20. Права зареєстрованих об'єднань громадян Закон України "Про статус народного депутата України" Ст. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
Права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів...
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України \"Про звернення громадян\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка