Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач


НазваПраво на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач
Дата конвертації10.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги.


Споживач

 • Спожива́ч — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.Безпека продукціїВажливе значення законодавство надає правовому регулюванню безпеки харчових продуктів. Регламентуючи це питання, Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (від 23.12.1997 р.) установив, що будь-який харчовий про­дукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки.

 • Важливе значення законодавство надає правовому регулюванню безпеки харчових продуктів. Регламентуючи це питання, Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (від 23.12.1997 р.) установив, що будь-який харчовий про­дукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки.

 • Документами, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, є: 1) декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або: 2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, що видаються на:

 • а) харчові продукти та супутні матеріали, призначені для реалізації на внутрішньому ринку України;б) ветеринарне свідоцтво на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;

 • б) ветеринарне свідоцтво на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;

 • в) ветеринарний сертифікат (міжнародний ветеринарний сертифікат) на кожну партію продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження, призначену для експорту; 5) сертифікат якості та карантинний дозвіл, що видаються на: а) зерно та продукти його переробки; б) картоплю, овочі, плоди, ягоди й баштанні культури (крім харчових продуктів зазначеної групи промислового виробництва).

 • Відповідні вимоги щодо якості продукції визначені й Законом України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (від 06.02.2003 р.).

 • Порядок поводження з неякісною, небезпечною продукцією регламентується й Законами України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (14.01.2000 р.), "Про відходи" (05.03.1998 р.), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (24.02.1994 р.), "Про охорону навколишнього природного середовища" (25.06.1991 р.) та іншими нормативно-правовими актами.Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)Строк придатності

Якісні характеристики деяких товарів можуть змінюватися із плином часу. Це є причиною того, що окремі товари можуть використовуватися за призначенням не завжди, а протягом певного строку. Саме тому законодавець встановлює строк придатності для окремих товарів, тобто строк, визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору .

Таким чином, строк придатності товару встановлюється з тим, щоб забезпечити відповідність товару вимогам по якості, а також захистити права покупця, шляхом встановлення заборони на передання продавцем товару після спливу строку придатності, а також у період до його завершення, який є недостатнім для його використання покупцем.

Строк придатності встановлюється для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна фізичних осіб, а також і навколишнього природного середовища.

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється.

Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає обов'язок виготовлювача товару вказувати встановлений строк придатності на продукти харчування, товари побутової хімії та інші подібні товари. Продаж товару, на який має бути встановлений строк придатності, але він відсутній, заборонено. Тому при маркуванні, зокрема, харчових продуктів виробник (продавець) зобов'язаний вказувати (а для імпортних харчових продуктів ще й додавати переклад) дату виготовлення продукту, строк його придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності до споживання, умови зберігання тощо.

Гарантійні строки

 • Гарантійний строк – це строк (встановлений законодавством, а у випадку його відсутності – договором), протягом якого виробник (виконавець, продавець) гарантує нормальну роботу (застосування, використання) товару (роботи, послуги), в тому числі комплектуючих виробів. Гарантійні строки на комплектуючі вироби не повинні бути меншими, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

 • Гарантійне обслуговування заключається у тому, що виробник (виконавець, продавець) протягом строку зобов'язується безкоштовно виконувати роботу по технічному обслуговуванню, а також усуненню виявлених недоліків проданого товару (відхилень від вимог нормативних документів і інформації про товар).

 • Гарантійний строк повинен вказуватися у паспорті на товар (роботу, послугу) чи на його етикетці, чи в будь-якому іншому документі, прикладеного до товару (роботи, послуги).

 • Для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфумерно-косметичних та інших товарів, споживчі якості яких можуть з часом погіршуватися і представляти собою загрозу для життя, здоров'я, майна та навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який вказується на етикетках, упаковці чи в інших документах, прикладених до них при продажу, та вважається гарантійним строком.

 • Строк придатності обраховується з дати виготовлення , яка також повинна бути вказана на етикетці чи в інших документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним до використання, або датою, до моменту досягнення якої товар є придатним для використання.

 • Продаж товарів, строк придатності яких сплив, забороняється.ГАРАНТІЙНІ СТРОКИПРО ШТРИХОВІ КОДИ

Штриховий код являє собою послідовність штрихів та проміжків визначеного розміру, за допомогою яких кодуються цифри, букви та інші символи. Закодовану в штриховому коді інформацію можна автоматично зчитати за допомогою спеціальних пристроїв - сканерів штрихового коду. Кожна цифра або буква в штриховому коді відображається комбінацією штрихів та проміжків за чітко визначеними правилами. Під час зчитування сканер вимірює світло, відбите від темних та світлих ділянок штрихового коду.

Кожний штриховий код будується за визначеними заздалегідь стандартними правилами. Сукупність таких правил називається символікою штрихового коду (або штрихкодовою символікою). Штрихкодова символіка передбачає певні правила кодування кожного символу (цифри, букви тощо), встановлює вимоги до друку та зчитування штрихкодових позначок.

Лінійна символіка штрихового коду - така, за правилами якої закодовані дані подають послідовністю штрихів та проміжків, розташованих на одній прямій лінії. На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими носіями даних, призначених для автоматизованого зчитування завдяки низькій вартості їх застосування, хоча набувають все більшого поширення й штрихові коди, в яких дані подаються за допомогою графічних елементів, розташованих на площині (двовимірні символіки).

Згідно правил, визначених символікою, формується штрихкодова позначка - те, що в побуті власне й називають штриховим кодом. На малюнку нижче як приклад показані основні обов'язкові елементи штрихкодової позначки EAN-13.

Індекс "Е" на упаковці продукту харчування

 • За буквою Е на його упаковці можна впізнати присутність харчової добавки в тому чи іншому продукті. Індексом Е (від Europe) в рамках Європейського співтовариства прийнято позначати наявність у продукті харчування будь-яких харчових добавок, ідентифікованих згідно Міжнародній системі класифікації (INS).

 • У кожної такої добавки є конкретно особа, тобто свій хімічний, перевірений на безпеку, склад:

 • Е100-Е182 - барвники, що використовуються для надання продуктам різного забарвлення;

 • Е200-Е299 - консерванти, що використовуються для подовження терміну зберігання;

 • Е300-Е399 - антиокислювачі, а також регулятори кислотності, що уповільнюють процеси окислення (фактично мають схожу з консервантами дію). До речі кажучи, Е330 звичайна лимонна кислота, часто вживана і в домашній кулінарії;

 • Е400-Е449 - стабілізатори і загусники, тобто речовини, які допомагають зберегти задану консистенцію продукту;

 • Е450-Е499 - це емульгатори, тобто консерванти, схожі за своєю дією на стабілізатори; підтримують певну структуру продуктів;

 • Е500-Е599 - розпушувачі, що перешкоджають утворенню грудок і злежування продуктів;

 • Е600-Е699 - добавки, які використовуються для підсилення смаку та аромату продуктів;

 • Е700-Е899 - запасні індекси;

 • Е900-Е1521 - речовини, що знижують піноутворення, наприклад, при розливі соків і т.д., а також підсолоджувачі, глазурірующіе речовини.СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇСЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

 • Виготовлювачі, постачальники, виконавці, продавці продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації й реалізованої на території України, зобов'язані:

 • провести у встановлений термін і встановлений порядок сертифікацію продукції;

 • забезпечити виготовлення продукції відповідно до вимог нормативного документа, на відповідність якому вона сертифікована;

 • реалізовувати продукцію тільки при наявності сертифіката відповідності;

 • припиняти або припиняти реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлено, що вона не відповідає вимогам нормативного документа, на відповідність якому вона сертифікована, або якщо термін дії сертифіката закінчився, або дія сертифіката припинена або припинено рішенням органа по сертифікації.

 • Продукція, що ввозиться й реалізується на території України, повинна відповідати обов'язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні, і підтверджуватися сертифікатом або свідченням про визнання іноземного сертифіката. Згаданий сертифікат повинен бути виданий або визнаний Державним комітетом України по стандартизації, метрології й сертифікації або уповноваженим (акредитованим) їм органом.

 • Добровільна сертифікація може проводитися на відповідність продукції вимогам, не віднесеним актами законодавства й нормативних документів до обов'язкових умов, з ініціативи виготовлювача, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій і окремих громадян на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації.

 • Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації, інші юридичні особи, що взяли на себе функції органа по добровільній сертифікації, а також органи, акредитовані в державній системі сертифікації.Схожі:

Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconСпоживач Вчитель: Биков Дмитро Якимович Хто такий “Споживач”?
При виборі необхідного товару споживач швидше за все зупинить свій вибір на товарі, що відповідає купівельній спроможності даного...
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconКупівля. Продаж. Торгівля. Купівля Купівля — це процес придбання товарів та послуг споживачем
При здійсненні купівлі певного товару чи послуги споживач сплачує ціну товару та передає гроші продавцю
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconСпоживач — особа, яка купує, замовляє, користується або хоче придбати чи замовити продукцію чи послуги для особистих потреб
Переваги даного товару чи послуги над іншими, що також задовільняють його потребу
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПоложення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.). Визначаючи право споживача на безпеку товарів, Закон (стаття 16) установив, що споживач має право на те, щоб
Базові положення щодо безпеки товарів містяться у Законі України "Про захист прав споживачів" (у ред від 15. 12. 1993 р.)
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПравила безпеки ядерних установок Правові основи диверсифікації палива в ядерній енергетиці "Енергоатом" і "Westinhouse" Тендер на постачання ядерного палива
Об`єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з рав
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПравила пожежної безпеки поширюються на: 1 заклади освіти: дошкільні заклади освіти; загальноосвітні навчальні заклади; позашкільні заклади освіти
Правила пожежної безпеки для закладів освіти України розроблені відповідно Закону України про охорону праці, про пожежну безпеку,...
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconХ товару а ≈ у товару В, Х товару а ≈ у товару В
Грошова одиниця на території від Нігерії до Судану, Північного Китаю та островів Ваунату до ХХ ст
Право на безпеку. Поняття безпеки товару чи послуги. Споживач iconПраво на вибір. Суть права на вибір
Право на вибір. Суть права на вибір Споживач фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка