Міжнародні акти міжнародні акти


НазваМіжнародні акти міжнародні акти
Дата конвертації10.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • МІЖНАРОДНІ АКТИ

 • Конвенція ООН проти корупції (підписана 11.12.03 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V)

 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 27.01.99 та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V)

 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (підписана 04.11.99 та ратифікована згідно із Законом України від16.03.05 № 2476-ІV)

 • Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців (прийнята Комітетом Міністрів на 106 сесії 11.05.2000)


Україна співпрацює

 • Україна співпрацює

 • з міжнародними інституціямиЩо таке корупція:

 • Що таке корупція:

 • Стаття 1. Визначення термінів • Стаття 1. Визначення термінів

 • близькі особи — подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону

 • члени сім’ї — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • безпосереднє підпорядкування — відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконаннямСтаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • конфлікт інтересів — суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноваженьОбмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо:

 • використання службового становища (ст. 6)

 • сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7)

 • одержання дарунків (пожертв) (ст. 8)

 • робота близьких осіб (ст.9)

 • після звільнення з посади або припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10)Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища

 • Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища

 • 1. Забороняється неправомірно:

 • 1)сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг…

 • сприяти призначенню на посаду особи

 • втручатися в діяльність органів державної влади, ОМС або посадових осіб

 • надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з прийняттям рішеньСтаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • 1. Особам, які є суб’єктами відповідальності, забороняється:

 • 1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • 1. Особам, які є суб’єктами відповідальності, забороняється:

 • 2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (за винятком якщо представляються інтереси держави або територіальної громади); • Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

 • Забороняється одержувати подарунки:

 • за будь-які дії, пов'язані з виконанням службових обов'язків, в інтересах дарувальника

 • від підпорядкованих осібСтаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

 • Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

 • Дозволено приймати дарунки, які:

 • відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо їх вартість не перевищує половини мінімальної зарплати

 • Сукупна вартість таких дарунків за рік (з одного джерела) не більше однієї мінімальної зарплати

 • Обмеження щодо вартості не поширюються на дарунки, які даруються близькими особамиСтаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

 • Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

 • Загальновизнані уявленням про гостинність:

 • У поточному році з одного джерела сукупна вартість яких повинна бути не більше ніж 1073 грн.

 • Вартість дарунка (пожертв), отриманого одноразово в період з 1 січня по 31 березня, не може перевищувати 536.50 грн.

 • з 1 квітня по 30 червня – 547 грн.

 • з 1 липня по 30 вересня – 551 грн.

 • з 1 жовтня по 30 листопада – 559 грн.

 • грудень поточного року – 567 грн.Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб

 • Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб

 • Заборона на безпосереднє підпорядкування близьких осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень

 • Претенденти зобов'язані повідомити керівництво органу, у якому претендують працювати, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб

 • Винятки: виборні посади, сільська місцевість, гірські населені пункти; робота у галузях освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту.

Стаття 11. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.12 № 33/2012)

 • Стаття 11. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.12 № 33/2012)

 • Спецперевірці підлягають відомості щодо:Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Стаття 12. Фінансовий контроль

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за минулий рік за формою, що додається до цього ЗаконуСтаття 13. Кодекси поведінки

 • Стаття 13. Кодекси поведінки

 • Загальні вимоги до поведінки публічних службовців, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом

 • Законами та іншими НПА можуть установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осібСтаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

 • Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані:

 • уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів

 • повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів • І.Загальні положення

 • ІІ. Загальні обов'язки державного службовця

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІV. Запобігання проявам корупції

 • Посадовим особам ОМС рекомендовано керуватися зазначеними правиламиІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • ІІІ. Врегулювання конфлікту інтересів

 • Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів

 • У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин

 • Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівникаСтаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів НПА

 • Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить Мін’юст.

 • Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм (наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5)

 • За ініціативою фіз. осіб, об'єднань громадян, юр. осіб може проводитися громадська антикор. експертиза НПАСтаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

 • Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

 • Публічним службовцям забороняється:

 • відмовляти фіз. або юр. особам в інформації, якщо її надання цим особам передбачено законом

 • надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до законуСтаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

 • Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

 • Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

 • розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фіз. (юр.) особам чи одержується від них особами, зазначеними у п.1 ч.1 ст. 4

 • розміри, види оплати праці осіб, зазначених у п.1 ч.1 ст. 4, а також одержані цими особами за правочини, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви)Стаття 17. Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 • Стаття 17. Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 • Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами УкраїниРозділ ІІІ. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 • Розділ ІІІ. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 • Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 • Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції

 • Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”)Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини

 • Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини

 • НПА, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування цих рішень, або визнані незаконним у судовому порядку

 • Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним

Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 • Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом • Дякую за увагу!Схожі:

Міжнародні акти міжнародні акти iconМіжнародні акти
...
Міжнародні акти міжнародні акти iconМіжнародні контакти Міжнародні контакти
Міжнародні партнери ма це найвпливовіші музейні та культурно-мистецькі інституції світу
Міжнародні акти міжнародні акти iconМета роботи : розробити настанову з безпечності виробництва борошна хлібопекарського з метою створення системи насср
Закони України, інші нормативно-правові акти, статистичні дані, національні, міжнародні, європейські стандарти, законодавство єс,...
Міжнародні акти міжнародні акти iconМіжнародні переговори міжнародні ділові переговори
Міжнародні ділові переговори процес торгівлі або ж укладання угоди між партнерами з різних країн обмін одного цінного ресурсу на...
Міжнародні акти міжнародні акти iconТема 10. Міжнародні розрахунки Тема 10. Міжнародні розрахунки 10 Міжнародні розрахунки: сутність, види, типи, суб’єкти
Форми міжнародних розрахунків. Види і форми акредитивів. Механізм акредитивних розрахунків
Міжнародні акти міжнародні акти iconЕтапи, угоди, нормативні акти Етапи, угоди, нормативні акти
Співтовариства, відзначивши демократичний характер Всеукраїнського референдуму, визнали незалежність та суверенітет України. Початок...
Міжнародні акти міжнародні акти iconМіжнародні відносини План 1 Характер міжнародних відносин
Характер міжнародних відносин в епоху ранього Нового часу міжнародні відносини опиралисяне тільки на середньовічну традицію,але й...
Міжнародні акти міжнародні акти iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Міжнародні акти міжнародні акти iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Міжнародні акти міжнародні акти iconНормативно-правові акти у сфері державних закупівель


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка