Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів


НазваПорядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів
Дата конвертації10.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ТА ПСИХОТРОПНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ПРЕКУРСОРІВ
Основними завданнями Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ є:

 • - участь у формуванні державної політики у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

 • - здійснення контролю за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • - розробляє та щорічно затверджує Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства

 • - переглядає щорічні потреби держави в наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, призначених для виробництва наркотичних і психотропних засобів з метою медичного застосування або для науково

 • -дослідної роботи і подає свої висновки до МОЗ

 • - видає ліцензії на окремі види діяльності, що належать до компетенції Комітету, у випадках, передбачених законодавством України;видає сертифікати на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

 • - здійснює контроль за дотриманням державними підприємствами,установами організаціями і підприємцями (юридичними особами) законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; здійснює контроль за діяльністю державних підприємств, установ, організацій і підприємців (юридичних осіб) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;Терміни:

 • наркотичні (психотропні) лікарські засоби - лікарські засоби, що містять один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до таблиць II і III та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (далі - перелік);

 • наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби - наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами у кількостях, що дають змогу зловжити ними;

 • обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів - провадження видів діяльності, пов'язаних з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів.Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів включає:

 • * ліцензування діяльності підприємств пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

 • * погодження видачі ліцензій підприємствам, установам і організаціям на право провад-ження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів) з МВС;

 • * установами і організаціями державної та комунальної форми власності;

 • * відпуск з аптечної мережі громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку;

 • * зберігання підприємствами, установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, тільки в обладнаних відповіднодо встановлених вимог окремих приміщеннях; • * обмеження кількості зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємствами, установами, організаціями нормативами, визначеними наказом МОЗ;

 • * облік наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та реєстрація операцій з ними підприємствами, установами і організаціями;

 • * проведення щокварталу інвентаризації із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей;

 • * надання відомостей Комітету підприємствами, установами і організаціями про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації

 • * відповідальність керівників за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • * заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;

Порядок ліцензування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1387.»Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756»

 • Необхідною умовою для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наявність: - відповідної матеріально-технічної бази, зокрема для ведення обліку та забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; - нормативно-технічної документації; - кваліфікованого персоналуПідставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 • 1) недостовірність відомостей, що містяться у поданих суб'єктом господарювання документах;

 • 2) неможливість виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зазначений в заяві про видачу ліцензії;

 • 3) відсутність у суб'єкта господарювання визначених органом ліцензування умов, що необхідні для безпечного провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ведення їх обліку і забезпечення схоронності;

 • 4) наявність серед керівництва чи працівників суб'єкта господарювання осіб з числа тих, що мають безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: яким за результатами медичного огляду установлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину або злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.Рецепти на наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини і прекурсори (Наказ МОЗ 360 ).

 • Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

 • Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

 • У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

 • На одному рецептурному бланку форми № 3 дозволяється виписувати тільки один наркотичний або психотропний лікарський засіб.

Забороняється відпускати готові лікарські засоби, що містять наркотичні, психотропні препарати і прекурсори списку 1 таблиці ІУ з аптечних пунктів і аптечних кіосків. Наркотичні і психотропні лікарські засоби, що випускаються на спецбланках форми № 3, повинні відпускатися тільки з аптек, до яких прикріплені для цих цілей територіальні лікувально-профілактичні заклади.Перелiк психотропних лiкарських препаратiв

 • Лекндормiн

 • лексотанмалiазин

 • медазепаммезепам

 • Мерлiтнiтразепам

 • нiторосаннiбротем

 • нозепам

 • Радедорм

 • Радепур

 • Реланiум

 • Рiвотрил

 • рогiпнолПерелiк наркотичних лiкарських засобiв

 • бупринорфiну г/хл

 • дипiдолор

 • морфолонг, морфiна г/хл, нопан, но-пен омнопон, промедол, скенан, фентанiл, фортвiн, фортрал, фенобарбiтал

 • ТРАМАДОЛПравила приймання

 • Для приймання наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв повинна бути утворена постiйна комiсiя (в складi не менше трьох осiб)

 • Комiсiя зобов'язана здiйснювати суцiльнi перевiрки найменувань, кiлькостi, маси всiх наркотичних, психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв, що надiйшли вiд аптечних складiв, на вiдповiднiсть найменуванням, кiлькостям, масі засобiв, зазначеним у супровiдних документах постачальникiв.

 • Результати цих перевiрок по-виннi оформлятися, незалежно вiд наявностi чи вiдсутностi розходжень, пись-мовими актами зразу ж по закiнченнi перевiрок i пiдписуватись всiма членами комiсiї.Правила зберiгання

 • В аптеках наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, незалежно вiд лiкарської форми, та прекурсори повиннi зберiгатися в окремому примiщеннi - матерiальнiй кiмнатi лiкарських засобiв, обладнанiй згiдно з Типовими вимогами.

 • Hаркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, прекурсори в аптеках повиннi зберiгатися в замкнених вогнетривких сейфах. Зберiгання психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв може бути забезпечено в замкнених металевих шафах, надiйно прикрiплених до пiдлоги чи стiни.

 • Запаси наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв - в аптеках, що знаходяться в мiстах дислокацiї аптечних складiв,не повиннi перевищувати запасiв двотижневого нормативу зберiгання.

 • Кiмнати, сейфи i металевi шафи в аптеках, де зберiгаються наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори, пiсля операцiї з ними, повиннi зами-катися, а пiсля закiнчення робочого дня - опечатуватися чи пломбуватися i здаватися пiд охорону.

Зберiгання в аптеках спирту етилового.

 • в аптеках, що мають самостiйнi земельнi участки, спирт етиловий його рзчини та сумiшi повиння зберiгатися в окремiй спорудi.

 • в аптеках, якi вбудованi в примiщення iншого призначення, етиловий спирт повинен зберiгатися в iзольованому, прохолодному, захищеному вiд свiтла примiщеннi, що має охорону та протипожежну сигналiзацiю.

 • В невеликих аптеках для зберiгання легковоспламеняючих i горючих рiдин допускається всановлення встроєняя негорючi шафи з дверами, якi оббитi з обоїх сторiн листовою сталлю. Дозволяється зберiгати не бiльше 100 кг ЛВР.

В аптечних закладах предметно-кiлькiсному облiку пiдлягають:Наркотичні засоби,обіг яких обмежений (98 найменувань)

 • 1. бупренорфін – бупремен норфін нопан

 • 2. естоцин

 • 3. етилморфін

 • 4. Кокаїн

 • 5. кодеїн

 • 6. морфін

 • 7. омнопон

 • 8. пентазоцин – фортрал фортвін

 • 9. пиритрамід – промедол

 • 10.фентанілПсихотропні засоби (всього 15)

 • 1.фенамін

 • 2. ноксирон

 • 3. барбаміл

 • 4. фепранон

 • 5. барбітал

 • 6. діазепам – седуксен сибазон

 • 7. феназепам

 • 8. еленіумПрекурсори списку 1 всього 11.

 • ефедрин

 • ергометрин

 • ергомамін

 • псевдоефедринОтруйні 10 найменувань

 • 1 мишьяковистий ангiдрид

 • 2. натрiй арсенат

 • 3 ртутi дихлорид (сулема)

 • 4. ртуті дийодид

 • 5. ртутi оксицiанид,

 • 6. атропiну сульфат

 • 7. срiбла нiтрат

 • 8. ртутi цiанид

 • 9. дикаїн

 • 10. стрихнiну нiтратІнші засоби

 • циклодол

 • клофелін очні краплі ампули

 • пахікарпіну гідройодидРеєстр спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби за _____________ 200__ р.____________________ ________________ ___________________ (посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________ ________________ ___________________ (найменування (підпис) (ініціали та прізвище) ____________________посади особи, ____________________ відповідальної за ____________________ облік та зберігання) ____________________ _____ ____________ 200__ р. (контактний телефон) МП закладу, установи, чи організації підприємства _____ ____________ 200__ р.Акт знищення спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими відпущені наркотичні психотропні) лікарські засоби за ___________________________ (період) Комісія в складі (не менш як три особи)______________________ (посада, ініціали та _________________________________________________________________ прізвище голови та членів комісії) __________________________________________________________________ провела _____ ___________________ 200__ р. знищення шляхом спалювання спеціальних рецептурних бланків форми N 3, згідно з якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за період з _____ __________ 200__ р. по ____ __________ 200__ р. у кількості __________________________________________ (словами) штук (упаковок) відповідно до реєстрів, що додаються до акта. Висновок комісії ____________________________________________ __________________________________________________________________ Голова комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) Члени комісії ________ ________ ______________________ (посада) (підпис) (ініціали та прізвище) МП закладу, установи, підприємства чи організаціїДякую за увагу!!!Схожі:

Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconЗакон України №10«Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори та заходи протидії незаконного обігу» Наказ №356 «Порядок обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів»
В україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів. Основними серед них є:...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconНаркоманія – немедичне вживання речовин або лікарських засобів, віднесених до наркотичних засобів. Наркоманія
«Всесвітній звіт з наркотиків», Об’єднана програма з контролю за наркотиками оон, Oxford University Press, 1997
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconІнформації про побічну дію лікарських засобів Наказ моз україни №52 Наказ моз україни №52 Про внесення доповнень у Додаток 3 пункту 1 Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів
Безпека лікарських засобів як фармакоекономічна категорія. Систематизація даних про небажані ефекти лікарських засобів
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconЗакон України Про лікарські засоби Закон України Про лікарські засоби Розділ ІІ стаття Суб'єкти створення лікарських засобів. Стаття Доклінічне вивчення лікарських засобів. Стаття 7
...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconЗакон "Про лікарські засоби" (№783-xiv, 30. 06. 96) "Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань", Наказ моз україни від 23. 09/2009 №690
Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, Наказ моз україни від...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconПроблема наркоманії як предмет право виховної роботи
Перші згадування про масове, епізодичне зловживання наркотичними засобами датуються період першої світової війни. Саме цей період...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconОрганізація постачання аптек товаром. Відділ запасів. Товарний запас І визначення поточної потреби в ліках
Товарний запас це маса лікарських засобів і виробів медичного призначення, яка перебуває у сфері обігу і підлягає реалізації
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconВиди взаємодії лікарських засобів. Основи фармакогенетики
Види взаємодії лікарських засобів. Основи фармакогенетики у клінічній практиці часто використовують комбіновану дію лікарських речовин,...
Порядок обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, прекурсорів iconКлінічна фармакологія засобів, що впливають на цнс класифікація психотропних засобів
Гострі і хронічні психози різної етіології (шизоаффективний психоз і шихофренія, органічні і інтоксикаційні психози, включаючи деліріозні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка