Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23)


НазваЗаконодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23)
Дата конвертації10.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконЗаконодавче та нормативне забезпечення

 • Конституція України

 • (стаття 53. Кожен має право на освіту)

 • Конвенція ООН про права дитини

 • (стаття 23)

 • Закон України про охорону дитинства

 • (ст.21. Дитина і праця, ст.26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, ст.27 Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)

 • Закон України про освіту

 • (ст.37 Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації)

 • Закон України про загальну середню освіту

 • (ст.9 Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, ст.21 Соціальний захист учнів та вихованців)

 • Наказ МОН від 13.05.1993 №135 “Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти”Обов'язкова документація

 • Річний план роботи вчителя-логопеда

 • Розклад занять на логопедичному пункті

 • Посадова інструкція

 • Тематичне планування, програма корекційних занять

 • Список дітей з вадами мовлення

 • Мовленнєва картка

 • Картка стану здоров'я і розвитку дитини

 • Журнал обліку відвідування

 • Журнал обліку консультацій

 • Звіт про результати обстеження мовлення дітей, які прикріплені до пункту

 • Звіт про корекційну та організаційно-методичну роботу на логопедичному пунктіПерелік обладнання логопедичного пунктуЛогопункт Харківської гімназії №12 учитель-логопед Бородай Ірина Миколаївна

 • Логопункт Харківської гімназії №12 учитель-логопед Бородай Ірина Миколаївна

 • Логопункт Харківскької загальноосвітньої школи №53 учитель-логопед Бурукіна Олена Вікторівна

 • Логопункт Харківської загальноосвітньої школи №120 вакансіяОбстеження

 • Обстеження учнів для зарахування їх на логопедичний пункт проводиться з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

 • Відомості подаються до управління освіти, у віддані якого перебуває логопедичний пункт.

 • Логопед обстежує дітей, які зараховуються у перші класи шкіл. З дітьми, що мають мовні порушення логопед проводить корекційні заняття.Зарахування до пункту

 • На логопедичні пункти зараховуються учні загальноосвітніх шкіл, що мають різні відхилення мовного розвитку, виявлені вчителем-логопедом.

 • На логопедичні пункти насамперед приймають дітей мовні вади яких перешкоджають успішному навчанню. Мова навчання на логопедичному пункті визначається відповідно до закону України про мови.

 • Прийом учнів з вадами мови на логопедичні пункти проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.Організація роботи

 • На логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводять у години, вільні від уроків.

 • Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові та підгрупові заняття.

 • Наповнюваність груп 4-5 чоловік.На логопедичному пункті комплектують такі групи:

 • з вадами письма,зумовленими порушеннями мовного розвитку,

 • з відхиленнями фонетичного і лексикограматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мови),

 • із заїкуватістю,

 • з вадами вимови окремих фонем,

 • з дизартрією,алалією,ринолалією.

 • По можливості до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мови й одного віку.

 • Допускається комплектування груп учнів з різних класів.Тривалість занять

 • Тривалість логопедичних занять для кожної групи - одна академічна година (45 хвилин).

 • З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні дефекти, спричиненні порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 3 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

 • Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці дитини.Випуск

 • У разі потреби дітей з вадами мови логопед направляє до районної поліклініки для обстеження лікарями спеціалістами (невропатологом,психоневрологом,отоларингологом та ін.) Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

 • Відповідальність за обов’язкове відвідування учнями логопедичних занять,а також за додержання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда,класного керівника та адміністрацію школи,де навчаються ці учні.

 • Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться протягом усього навчального року після усунення в них дефектів мови.Робота Логопункту при ЗНЗ №53

 • У вересні обстежено ЗНЗ № 53 і №66.

 • У школі №53-19 початкових класів, у школі №66-7 класів. Було обстежено всього учнів 475. З вадами мовлення було виявлено 106 учнів. З вадами письма було виявлено -35 учнів.

 • У кінці вересня були сформовані групи, складені перспективні плани, підготовлені мовленеві картки, складено та затверджено графік роботи. Розподіл учнів по групах проводився з урахуванням індивідуальних особливостей, відношення до особистих вад, успішності, стійкості уваги, рівня підготовки до школи та форми мовленевого порушення.У першому півріччі було прийнято 48 учнів, укомплектовано 7 груп:

 • 1 – з фонетичними порушеннями вимови ( дислалія).

 • 2 – фонетичні порушення вимови ( звук-Р-ротацизм)

 • 3 – фонетичні порушення вимови (звук-Р-ротацизм)

 • 4 – фонетичні порушення вимови ( звук-Л-ламбдацизм)

 • 5 – фонетичні порушення вимови ( звук-Л-ламбдацизм)

 • 6 – фонетико-фонематичні порушення (змішення звуків)

 • 7 – порушення письма, зумовлені ФФП.2011-2012 рікРічний звіт з протягу чотирьох роківОсновні проблеми

 • Охоплення віддалених закладів (ЗНЗ №41)

 • Відсутність кабінетів для занять (ЗНЗ №41, 66)

 • Не налагоджений зв'язок з адміністрацією ЗНЗ і ДНЗ, класними керівниками (батьківські збори, наради)

 • Комплектація кабінету не відповідає всім вимогам (дошка, умивальник, тощо)

 • Відсутність підписки на періодичні виданняРекомендації

 • Керівникам ЗНЗ №41, 53, 66:

 • Сприяти організації роботи вчителя-логопеда на місцях

 • Запрошувати на батьківські збори вчителя-логопеда з виступами щодо пропаганди логопедичних знань та висвітлення результатів роботи

 • Здійснити допомогу в комплектації та оснащенні кабінетів логопедів

 • Методисту Гнідій Т.Б.

 • Здійснювати методичні виходи до логопедичного пункту з метою надання методичної допомоги

 • Збирати та узагальнювати інформацію від вчителів-логопедів, висвітлювати її на нарадах керівників закладів

 • Продовжувати проведення засідань вчителів-логопедів з обміну досвідом, підвищення кваліфікації та результатами самоосвіти.

 • Вчителю-логопеду Бурукіній О.В.:

 • Провести обстеження дітей ЗНЗ №41 для зарахування їх до логопедичного пункту

 • Створити інформаційний куточок для батьків

 • Відвідувати МО вчителів початкових класів з метою встановлення наступності в корекційній роботі дітей-логопатів.

 • Підтримувати зв'язок з ДНЗСхожі:

Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЩо вчинила зміюка з Івасиком Телесиком, порушуючи тим самим його права? Конвенція ООН про права дитини
Стаття 35. Викрадення, торгівля та контрабанда. Держава зобов'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЩо вчинила зміюка з Івасиком Телесиком, порушуючи тим самим його права? Конвенція ООН про права дитини
Стаття 35. Викрадення, торгівля та контрабанда. Держава зобов'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconКонвенція ООН про права дитини Конвенція ООН про права дитини
Держава зобов'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЗакон України «Про освіту», ст. 3, п. 1; ст. 3, п. 2; ст. 18, п. 3; ст. 35; ст. 51, п. 1 "Учні мають право на … вибір навчального закладу, форми навчання та освітньо-кваліфікаційних та індивідуальних програм"; ст. 60
Конституція України, ст "Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою"
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconІнформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов'язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66). Також у цій сфері Україна має такі закони та акти : • "Про охорону навколишнього природного середовища"
України є обов'язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50)...
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconКонвенція оон про права дитини – головний міжнародний документ щодо захисту дітей
Конвенція про права дитини є одним із найголовніших в історії прийнятим договором про права людини. Її відразу ж підписала 61 країна,...
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЗакон України «Про дошкільну освіту»: Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження Закон України «Про загальну середню освіту»: Стаття Загальноосвітній навчальний заклад
Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх...
Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconПрава дітей на особливу турботу Конвенція оон про права дитини

Законодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23) iconЗаконодавча техніка I загальна частина Конституція України Стаття „Україна є суверенна І незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка