Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко


НазваПерехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко
Дата конвертації10.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Перехід на МСФЗ як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг

 • Валентина Петрівна Левченко

 • Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків

 • фінансових послуг України


Що таке МСФЗ? (1)

 • ЗППБО / GAAP – Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку:Що таке МСФЗ? (2)Хто буде переходити на МСФЗ?Необхідність переходу на МСФЗ

 • Глобалізація

 • Недоліки П(С)БУ:

 • Наголос на регламентації бухгалтерського обліку (а не на регламентації складання і подачі фінансової звітності, хоча фінансову звітність неможливо правильно скласти без якісної системи бухгалтерського обліку)

 • Жорсткість формату розкриття звітності (прочитавши звітність, неможливо зрозуміти, що відбувається на підприємстві)

 • Недостатня деталізація (МСФЗ 2009 – 2880ст., а П(С)БУ 2009 – 180ст. )

 • Невідповідність і постійне відставання від змін в МСФЗ (наприклад, облік і оцінка фінансових інструментів, договорів страхування, і т.д.)

 • Зовнішньополітичні зобов’язання УкраїниПереваги переходу на МСФЗ (1)

 • Політично-правові

 • Наближення відповідності критеріям набуття членства в ЄС (Угода про партнерство між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року)

 • Виконання законодавчих вимог (Закони України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», «Про акціонерні товариства»)Переваги переходу на МСФЗ (2)

 • Економічні (1)

 • Для економіки в цілому:

 • збільшення притоку іноземних інвестицій в економіку України;

 • підвищення прозорості українських компаній

  • розширення експортних можливостей
 • зниження безробіття

  • розширення внутрішнього ринку
 • поліпшення якості статистичної інформації і можливість її зіставлення з іншими країнами

  • покращення планування та реалізації інвестиційних проектів


Переваги переходу на МСФЗ (3)

 • Економічні (2)

 • Для окремих компаній:

 • можливість виходу на міжнародні ринки капіталу, що уможливлює:

  • зростання ринкової капіталізації;
  • зниження ціни залученого капіталу:
   • зниження витрат;
   • підвищення конкурентоспроможності;
 • зниження трансакційних витрат:

  • часткове використання інформації для прийняття управлінських рішень:
   • зміцнення системи корпоративного управління
  • зменшення людино-годин для підготовки фінансової звітності
   • зниження витрат;
   • підвищення конкурентоспроможності.


Що потрібно для переходу на МСФЗ

 • Правове підґрунтя

 • Переклад МСФЗ

 • Освітньо-методичне забезпечення

 • Професійна етика бухгалтера

 • Професійна етика аудитора

 • Моніторинг та контроль над застосуваннямПрогрес в процесі переходу на МСФЗ (1)

 • “Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні”, схвалена розпорядженням КМУ від 24.10.07 р. № 911-р:

  • з 2010 року обов’язкове складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами


Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (2)

 • Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах:

 • Створення Робочої групи з впровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах:

  • 16 жовтня 2009 року проведено перше засідання, де було окреслено ряд першочергових завдань щодо початку роботи по запровадженню МСФЗ
 • Ініціювати прийняття:

  • національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Договори страхування»;
  • національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку щодо річної звітності і консолідованої звітності страховиків, що відповідатиме директиві Ради 91/674/ЄЕС


Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (3)

 • Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах:

  • Розробка методичних рекомендацій щодо першого застосування МСФЗ у фінансових установах
  • Розробка методичних рекомендації щодо застосування основних принципів МСФЗ 4 «Договори страхування» та МСФЗ «Фінансові інструменти»
  • підготовка та проведення пілотних проектів за участю страховиків та недержавних пенсійних фондів щодо складання фінансової звітності за МСФЗ


Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (4)

 • Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах (до прийняття):

  • Сприяти прийняттю Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку” щодо запровадження МCФЗ для фінансових установ та оприлюднення ними фінансової звітності з аудиторським висновком;
  • Удосконалення корпоративного управління та розкриття інформації фінансовими установами:
   • забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08)
   • забезпечення супроводження проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) (№ 4087 від 15.10.2007)


Прогрес в процесі переходу на МСФЗ (5)

 • Держфінпослуг затверджено План заходів щодо запровадження МСФЗ у небанківських фінансових установах:

  • Перегляд нормативно-правових актів Держфінпослуг, що стосуються порядку складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, а також її оприлюднення, з метою врахуванням вимог Європейського законодавства та МСФЗ (2009-2011);
  • Участь у підготовці Податкового кодексу з метою наближення податкового та бухгалтерського обліку та переходу страховиків на загальну систему оподаткування (постійно);
  • Удосконалення внутрішнього контролю та аудиту (до прийняття закону):
   • забезпечення супроводження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (об’єднаний) (№ 3124 від 08.09.08).


Висновки

 • Для реального запровадження МСФЗ потрібно:

  • внести зміни до:
   • Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
   • Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ";
  • фінансова підтримка;
  • введення курсу МСФЗ в систему вищої освіти;
  • Створити реальний механізм контролю за дотриманням стандартів.


 • Дякую за увагу

 • www.dfp.gov.uaСхожі:

Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconПерехід до мсфз
Вплив обов'язкового прийняття мсфз в такій типовій європейській країні з кодифікованим правом як Італія
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconВалентина Левченко Заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
Роль та місце Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у запровадженні накопичувальної системи пенсійного...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconСтворення інформаційного ресурсу щодо забезпечення органів управління пто, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ інформацією про стан І тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг,
Пто, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ інформацією про стан І тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconСтворення інформаційного ресурсу щодо забезпечення органів управління пто, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ інформацією про стан І тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг,
Пто, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ інформацією про стан І тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconВпровадження Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року
Україні щодо якості роботи державних та суспільних установ, ефективності ринку праці і рівню розвитку бізнесу
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconПоняття небанківських фінансових установ
Ні! Небанківська фінансово-кредитна установа більш спеціалізована і спеціалізуються на виконанні окремих фінансових послуг, на відміну...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconСегментація ринку Сегментація ринку
Останнім часом зростання ринку медичних послуг було настільки стрімким, що навіть криза і щорічне відкриття на території України...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconМоніторинг доступності та якості пто
Пто, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ інформацією про стан І тенденції розвитку ринку праці та ринку освітніх...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconРинок медичних послуг ринкова економіка
В умовах економічної реформи, що передбачає перехід економіки України на ринкові відносини, виникає об'єктивна необхідність вивчення...
Перехід на мсфз як елемент стратегії розвитку ринку небанківських послуг Валентина Петрівна Левченко iconВступ та структура
План A. Вступ та структура Б. Стислий виклад аспектів мсфз, що стосуються інвестиційних фондів В. Специфічні мсфз, що стосуються...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка