Спеціалізації підготовки


НазваСпеціалізації підготовки
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Оголошує набір у 2009 році на спеціальність “Державне управління у сфері національної безпеки” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

 • Оголошує набір у 2009 році на спеціальність “Державне управління у сфері національної безпеки” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

 • Спеціалізації підготовки:

 • механізми забезпечення політичної безпеки;

 • механізми забезпечення економічної безпеки • Національна академія державного управління при Президентові України у м. Києві (далі – Національна академія) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2008 року (серія АВ № 420464) у 2009 році продовжить набір слухачів за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки” за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр" (на денну, вечірньо-заочну та заочну форми навчання).

 • Підготовка вказаних фахівців зумовлена необхідністю формування системи управління національною безпекою, адекватної сучасним загрозам національним інтересам України. Тому випускники Національної академії за цією спеціальністю мають отримати знання та вміння, які дозволять їм здійснювати організаційно-розпорядчу, експертно-аналітичну та консультативно-дорадчу діяльність щодо розробки та впровадження державної політики, спрямованої на запобігання, виявлення та нейтралізацію загроз національній безпеці в політичній, економічній та інших сферах. • Історія українського державотворення

 • Публічне управління

 • Основи права в управлінні

 • Політика і управління

 • Економіка і фінанси

 • Державна політика в соціогуманітарній сфері

 • Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки

 • Геополітичний аналіз та прогнозування

 • Методи державного реагування на загрози національній безпеці України

 • Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій

 • Державне управління процесами інтеграції України в європейські та євроатлантичні системи безпеки

 • Державна політика забезпечення обороноздатності України

 • Інформаційне забезпечення політики національної безпекиСпеціалізація

 • Спеціалізація

 • “Механізми забезпечення політичної безпеки”

 • Державне управління забезпеченням політичної безпеки

 • Політика макросистемної еволюції української економіки

 • Стратегії забезпечення соціальної та гуманітарної безпеки

 • Державна політика забезпечення екологічної безпекиСпеціалізація

 • Спеціалізація

 • “Механізми забезпечення економічної безпеки”

 • Державна управління забезпеченням економічної безпеки

 • Геополітична варіативність розвитку української економіки

 • Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки

 • Державне регулювання забезпечення екологічної безпекиПередбачається, що випускники Національної академії, які успішно її закінчать за вказаною спеціальністю, можуть претендувати на заміщення посад, що віднесені до I-III категорій та діяльність яких пов'язана з забезпеченням національної безпеки (зокрема, голів держкомітетів та їх заступників, керівників підрозділів, їх заступників, експертів, консультантів у складі Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента, Апарату Верховної Ради, Апарату РНБО України, міністерств, а також посад керівників держадміністрацій та їх заступників).

 • Передбачається, що випускники Національної академії, які успішно її закінчать за вказаною спеціальністю, можуть претендувати на заміщення посад, що віднесені до I-III категорій та діяльність яких пов'язана з забезпеченням національної безпеки (зокрема, голів держкомітетів та їх заступників, керівників підрозділів, їх заступників, експертів, консультантів у складі Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента, Апарату Верховної Ради, Апарату РНБО України, міністерств, а також посад керівників держадміністрацій та їх заступників).

Ситник Г.П. – завідувач кафедри, д.н. з держ.упр., професор, один із провідних фахівців у галузі державного управління, автор біля 100 наукових праць з проблем забезпечення національної безпеки. Державний службовець 3-го рангу. Один із розробників Стратегії національної безпеки України.

 • Ситник Г.П. – завідувач кафедри, д.н. з держ.упр., професор, один із провідних фахівців у галузі державного управління, автор біля 100 наукових праць з проблем забезпечення національної безпеки. Державний службовець 3-го рангу. Один із розробників Стратегії національної безпеки України.Абрамов В.Ю. –д.філос.н., професор, провідний фахівець з питань філософсько-методологічвних основ національної безпеки, автор низки підручників та навчальних посібників з актуальних проблем забезпечення національної безпеки

 • Абрамов В.Ю. –д.філос.н., професор, провідний фахівець з питань філософсько-методологічвних основ національної безпеки, автор низки підручників та навчальних посібників з актуальних проблем забезпечення національної безпеки

 • Смолянюк В.Ф. – д.політ.н., професор, один із провідних фахівців з питань геополітичного аналізу та прогнозування, автор низки наукових праць, присвячених стратегічного аналізу політичних процесів та геополітичних аспектів національної безпеки.Микитенко В.В. – д.економ.н., професор, провідний фахівець в сфері забезпечення економічної безпеки, автор понад 120 наукових публікацій, у тому числі 17 монографій.

 • Микитенко В.В. – д.економ.н., професор, провідний фахівець в сфері забезпечення економічної безпеки, автор понад 120 наукових публікацій, у тому числі 17 монографій.

 • Марутян Р.Р. – к.іст.н., доцент, фахівець у сфері забезпечення інформаційної, соціальної та гуманітарної безпеки.Кучма Д.Я. – заступник завідувача кафедри, к.філос.н., доцент, провідний фахівець з питань філософсько-методологічних аспектів дослідження проблем національної безпеки.

 • Кучма Д.Я. – заступник завідувача кафедри, к.філос.н., доцент, провідний фахівець з питань філософсько-методологічних аспектів дослідження проблем національної безпеки.

 • Дацюк А.В. – доцент кафедри, к.політ.н., фахівець з питань забезпечення політичної безпеки, один із авторів розробки навчальної програми для спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”.Єжеєв М.Ф. – к.військ.н., доцент, провідний фахівець з питань забезпечення обороноздатності держави та системного аналізу, автор низки навчальних посібників

 • Єжеєв М.Ф. – к.військ.н., доцент, провідний фахівець з питань забезпечення обороноздатності держави та системного аналізу, автор низки навчальних посібників

 • Клименко Н.Г. – к.н. з держ. упр., фахівець з питань цивільного захисту, автор низки наукових досліджень з проблемних питань державного управляння в умовах надзвичайних ситуаційНа кафедрі виконується НДР за темою “Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.103 “Державне управління у сфері національної безпеки”

 • На кафедрі виконується НДР за темою “Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.103 “Державне управління у сфері національної безпеки”

 • Здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук з державного управлінняОпубліковано понад 150 наукових праць (серед них 11 монографій).

 • Опубліковано понад 150 наукових праць (серед них 11 монографій).

 • У тому числі:

 • Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ, Хмельницький, 2007. – 616 с.

 • Романов І.В., Ільяшов О.А., Ситник та ін. Державне управління сектором безпеки і оборони: теорія, практика, стратегія. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 218 с.

 • Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика: Монографія – Львів: ЛІСВ, 2008. – 300 с.

 • Семенченко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки : монографія К.: Вид-во НАДУ, 2008., - 428 с.Підготовлено близько 400 фахівців за кваліфікаційним рівнем “магістр”(спеціалізація “Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки”)

 • Підготовлено близько 400 фахівців за кваліфікаційним рівнем “магістр”(спеціалізація “Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки”)

 • Розроблено 17 програм навчальних дисциплін

 • Підготовлено навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу загальним обсягом понад 200 друк. аркушів, у тому числі 14 навчальних та навчально-методичних посібниківЗ 2000 року на кафедрі підготовлено та захищено 5 дисертацій, серед них 3 докторських.

 • З 2000 року на кафедрі підготовлено та захищено 5 дисертацій, серед них 3 докторських.

 • На цей час на кафедрі виконується 10 дисертаційних досліджень з актуальних проблем забезпечення національної безпеки.Підготовка навчально-методичних матеріалів для запровадження спеціалізацій “Механізми забезпечення політичної безпеки” та “Механізми забезпечення економічної безпеки”

 • Підготовка навчально-методичних матеріалів для запровадження спеціалізацій “Механізми забезпечення політичної безпеки” та “Механізми забезпечення економічної безпеки”

 • Активізація роботи по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

 • Налагодження більш тісної співпраці з органами державної влади , науковими установами та навчальними закладами, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпекиАдреса Київ, вул. Е.Потьє, 20, кім.123

 • Адреса Київ, вул. Е.Потьє, 20, кім.123

 • Телефон (044) 455-66-26

 • Веб-сайт www.academy.gov.ua

 • E-mail gsytnyk@academy.gov.uaСхожі:

Спеціалізації підготовки iconСпеціалізації підготовки: механізми забезпечення політичної безпеки
Оголошує набір у 2009 році на спеціальність "Державне управління у сфері національної безпеки" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Спеціалізації підготовки iconПідвищення кваліфікації для середнього керівного рівня, яке виходить за рамки спеціалізації окремих підрозділів Підготовка керівних кадрів I + II

Спеціалізації підготовки iconХімічна промисловість – галузь промисловості, що виробляє різноманітну продукцію з сировини, яка потребує певної хімічної обробки. Характерним для галузі є високий рівень комбінування, кооперування та спеціалізації виробництва
Хімічна промисловість галузь промисловості, що виробляє різноманітну продукцію з сировини, яка потребує певної хімічної обробки....
Спеціалізації підготовки iconІнформації щодо подій та наслідків. Свідомі журналісти різних медіа та спеціалізації мають служити громадськості з честю та старанням. Професійна цілісність є краєугольним каменем довіри до журналістської професії
Покращення сприятливого середовища для засобів масової інформації та свободи слова
Спеціалізації підготовки iconЗвіт декана радіофізичного факультету про роботу в 2012-2013 навчальному році План доповіді
Нові напрями, спеціальності та спеціалізації Підручники та навчальні посібники Викладачі Матеріальна база Проблеми Наукова робота...
Спеціалізації підготовки iconПульмонологія1
Моз україни (2002) для циклів спеціалізації "Загальна практика, сімейна медицина" лікарів інтернів, лікарів курсантів, а також передатестаційного...
Спеціалізації підготовки iconПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу "кпі" (від 04. 11. 2011.)
Особливості прийому на навчання у 2012-2013 н р за програмами підготовки спеціаліста та магістра на фл
Спеціалізації підготовки iconПро підсумки підготовки Про підсумки підготовки
Облицювання стін гіпсокартоном в ігровій кімнаті різновікової групи днз №4 м. Люботина Встановлення бойлера у ясельній групі днз...
Спеціалізації підготовки iconПовідомлення про помилку у дружній формі; якщо система передбачає пояснення причини помилки, то це має здійснюватися з урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх підготовки; можливість порівняння відповіді з правильною
Організація ефективного управління системою контролю за рівнем знань учнів з базових дисциплін у процесі підготовки до зовнішнього...
Спеціалізації підготовки iconІнформації про компанію, у якій Ви будете проходити співбесіду. Важливі для підготовки аспекти. Рекомендації, що стосуються поведінки і стилю спілкування в процесі інтерв'ю. Питання, які Вам можуть задати на співбесіді
Вдала співбесіда з працедавцем Ваша мета справити враження на інтерв'юера своїми відповідями і якістю попередньої підготовки

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка