Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади»


НазваПостанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипПостановаПостанова КМУ від 11.04.91 №84 – створено Державну інспекцію по контролю за цінами, як центральний орган державної влади, та підвідомчі їй державні інспекції по контролю за цінами в АР Крим, областях та містах Києві і Севастополі, до яких входять державні інспектори в містах, районах і районах у містах.

 • Постанова КМУ від 11.04.91 №84 – створено Державну інспекцію по контролю за цінами, як центральний орган державної влади, та підвідомчі їй державні інспекції по контролю за цінами в АР Крим, областях та містах Києві і Севастополі, до яких входять державні інспектори в містах, районах і районах у містах.

 • Постанова КМУ від 06.03.93 №166 – реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України.

 • Указ Президента України від 15.12.99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади», постанова КМУ від 13.09.00 №1432 – у складі Міністерства економіки утворено урядовий орган державного управління – Державну інспекцію з контролю за цінами та її територіальні органи – державні інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.До основних напрямків можна віднести усі заходи, спрямовані на досягнення пріоритетів діяльності політики Головдержслужби, спрямованої на створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців відповідно до європейських стандартів:

 • До основних напрямків можна віднести усі заходи, спрямовані на досягнення пріоритетів діяльності політики Головдержслужби, спрямованої на створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців відповідно до європейських стандартів:

 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби;

 • здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу, реалізацію заходів з питань професійної етики державних службовців та запобігання проявам корупції на державній службі;

 • реалізацію стратегії міжнародного співробітництва Головдержслужби України на 2009-2011 роки;

 • використання нового підходу до щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців та механізму оцінювання професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців;

 • перегляд основних завдань і функцій кадрових служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • застосування інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA, у тому числі у рамках Східного партнерства, та забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning;

 • сприяння розвитку мережі груп аналізу політики;

 • посилення ролі Школи вищого корпусу державної служби у підготовці агентів змін;

 • постійне оновлення та розвиток реєстрів державних функцій та послуг;

 • інформування суспільства щодо пріоритетів та суспільно значимих цілей діяльності державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.моніторинг цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку, узагальнення результатів, пропозиції;

 • моніторинг цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку, узагальнення результатів, пропозиції;

 • перевірки додержання порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також їх економічного обґрунтування;

 • методична допомога і рекомендації органам влади, суб’єктам господарювання;

 • пропозиції щодо скасування рішень, що суперечать законодавству;

 • за результатами перевірок – обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень;

 • проекти нормативно-правових актів з питань ціноутворення та контролю за цінами;

 • планування та організація роботи своїх територіальних органів, методична та практична допомога, контроль;

 • добір, розстановка, професійна підготовка та перепідготовка кадрів;

 • пропозиції щодо вдосконалення порядку ціноутворення уповноваженим органам;

 • створення інформаційних систем і комп’ютеризації робіт;

 • реалізація державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;

 • підготовка висновків щодо економічного обґрунтування витрат при формуванні цін (тарифів);

 • пропозиції Мінекономіки щодо реалізації державної цінової політики;

 • пропозиції Мінекономіки щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи та послуги (за винятком товарів, робіт та послуг, регулювання цін на які здійснюється Кабінетом Міністрів України та національними комісіями регулювання природних монополій), а також скасування цін (тарифів), установлених з порушенням законодавства;

 • цінові спостереження та аналіз економічно обґрунтованих витрат при формуванні цін (тарифів) на споживчому та товарних ринках;

 • адміністративно-господарські санкції за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів).

моніторинг тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, узагальнення результатів, пропозиції щодо стабілізації ситуації;

 • моніторинг тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, узагальнення результатів, пропозиції щодо стабілізації ситуації;

 • перевірки додержання порядку формування і застосування тарифів на товари і послуги, що надаються суб’єктами-монополістами, їх економічного обґрунтування;

 • методична допомога і рекомендації місцевим органам виконавчої влади, суб’єктам усіх форм власності;

 • пропозиції керівництву про надання приписів щодо усунення порушень за результатами перевірок;

 • пропозиції керівництву щодо вжиття заходів за порушення (невиконання вимог);

 • пропозиції щодо вдосконалення уповноваженим з питань ціноутворення органам;

 • протоколи про адміністративні правопорушення для накладення штрафів на посадових осіб;

 • узагальнення практики законодавства, пропозиції щодо його удосконалення, внесення на розгляд начальника інспекції;

 • розгляд листів, заяв, скарг, пропозицій про факти порушень заходи за результатами їх розгляду;

 • інформаційно-аналітичні матеріали в Державну інспекцію з контролю за цінами;

 • підготовка та навчання спеціалістів;

 • координація роботи з відповідними відділами, управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, місцевими органами самоврядування, з правоохоронними органами.перевірки додержання порядку формування і застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, при наданні послуг монопольними утвореннями, їх економічного обґрунтування;

 • перевірки додержання порядку формування і застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, при наданні послуг монопольними утвореннями, їх економічного обґрунтування;

 • підготовка актів перевірок, протоколів про адміністративні правопорушення та пропозицій щодо застосування санкцій та адміністративних стягнень, внесення приписів щодо усунення порушень;

 • проекти рішень про застосування економічних санкцій і постанов про накладення адміністративних стягнень, приписів щодо усунення порушень дисципліни цін;

 • доповідні записки та інформації за наслідками перевірок;

 • моніторинг введення тарифів на житлово-комунальні послуги, узагальнення результатів, пропозиції щодо вжиття заходів для стабілізації цінової ситуації;

 • методична допомога інспекторам у містах і районах;

 • контроль за виконанням рішень, постанов і приписів інспекції, прийнятих за матеріалами власних перевірок.недостатність чисельності працівників, недофінансування видатків на утримання;

 • недостатність чисельності працівників, недофінансування видатків на утримання;

 • неналежна увага до самоосвітньої діяльності спеціалістів, мотивації та стимулювання підвищення ними своєї кваліфікації, фаховості та обізнаності питань етики на державній службі;

 • відсутність оперативного доступу до мережі Інтернет на робочих місцях;

 • недостатня фахова підготовка спеціалістів;

 • відсутня результативність моніторингу, так як немає механізму оперативного припинення порушень, виявлених в результаті моніторингу цін;

 • недосконалість законодавства у сфері державного регулювання цін, що дозволяє вільно трактувати нормативно-правові акти в частині державного регулювання цін, а також коли виявлені порушення не призводять до зменшення цін до обґрунтованого рівня (передбачливість у непроведенні повторних перевірок, тривалий період апеляційних розглядів);

 • законодавчий механізм щоквартального планування перевірок вимагає точності, враховуючи можливі позапланові контрольні заходи. При оперативному здійсненні та завершенні планових перевірок неможливо розпочинати перевірки суб’єктів, не включених до плану;

 • відсутність нормативно затвердженої процедури застосування мір впливу (застосування санкцій, притягнення до відповідальності тощо) при не допуску до перевірок або ненаданні документів.«Вдосконаленню немає меж, але час відпущений на нього обмежений»

 • «Вдосконаленню немає меж, але час відпущений на нього обмежений»

 • Володимир Черняк

 • сприяння підвищенню кваліфікації працівників органів державного контролю за цінами, створення умов та заохочення до самоосвіти;

 • роз’яснювальна робота щодо забезпечення прозорості в роботі, дотримання службової дисципліни, забезпечення чесності, підтримки довіри в колективі, справедливого, неупередженого відношення, шанобливого ставлення до колег та підлеглих, дотримання високої культури спілкування, виявлення толерантності та поваги у відносинах, а також з метою розвитку творчих підходів;

 • залучення інспекторів до виявлення недоліків у роботі з метою виявлення причин, висловлення пропозицій щодо їх усунення і недопущення в подальшому, способів удосконалення роботи;

 • запровадження доступу усіх комп’ютерів до мережі Інтернет;

 • заохочення та підтримка взаємозамінюваності інспекторів при виконанні завдань та доручень з метою розширення обізнаності та володіння практичними знаннями роботи;

 • роз’яснювальна робота та методичне керівництво серед інспекторів з проблемних питань;

 • підвищення результативності заходів щодо проведення моніторингу, у разі виявлення порушень;

 • при здійсненні моніторингу проводити аналіз причин зміни цін, динаміки цінової ситуації, оперативного реагування, розробки відповідних пропозицій та упереджу вальних заходів, вдосконалення комп’ютеризованої системи моніторингу цін на споживчому ринку;

 • регулярна підготовка даних про цінову ситуацію у ЗМІ буде показником оперативного реагування на цінову ситуацію.«Життя змінюється, коли змінюємось ми»

 • «Життя змінюється, коли змінюємось ми»

 • Професійна діяльність спрямована на забезпечення реалізації цілей інспекції.

 • Мотиваційна спрямованість: потреба у самовдосконаленні та самореалізації відповідно до вимог, які висуває сучасне життя та суспільство.

 • Важливо: постійне підвищення якості та вдосконалення своїх професійних здібностей, розвиток моєї особистості як службовця, і як людини, бажання бути справжнім професіоналом своєї справи, розвиватися у постійному динамічному процесі розвитку, поглиблювати свої знання, вміння і навички, розвивати в собі творчу особистість, користуватися повагою серед колег, ріст особистий і професійний, моральне та матеріальне заохочення і задоволення від роботи.«У що ти віриш, того і досягаєш»

 • «У що ти віриш, того і досягаєш»

 • Норман Піл

 • постійна робота над собою, самоосвіта, самовдосконалення, спрямовані на підвищення професіоналізму, вдосконалення роботи та підвищення іміджу мого органу;

 • під час роботи на посаді старшого державного інспектора відділу контролю цін на ринках продовольства, за дорученням керівництва інспекції, мною запроваджено оформлення значної частини роботи відділу у комп’ютерному режимі;

 • з часу призначення мене куратором по м.Ужгород (відповідальною особою), сформовано та вдосконалюється база суб’єктів, що здійснюють виробництво та реалізацію товарів (послуг) за регульованими цінами;

 • застосовувала у практичній діяльності набуті знання під час участі у одноденних семінарах, присвячених проблемним питанням проведення перевірок підприємств-монополістів на надання висновків про економічне обґрунтування витрат;

 • акти проведених мною перевірок неодноразово ставилися та бралися за приклад спеціалістам інспекції.

Схожі:

Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconПоложення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України Нові функції Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Указ Президента України від 09. 12. 2010 №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconПостанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconПоложення про порядок організації контролю за виконанням документів в відділі освіти Золочівської районної державній адміністрації акти і доручення Президента України; акти і доручення Президента України
...
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconЗакон України "Про звернення громадян"
Указ Президента України від 07. 02. 08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного...
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconЗакон "Про Президента України" Закон "Про Кабінет Міністрів України" Закон "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади"
У сферах економіки, правової, внутрішньої, соціальної та гуманітарної політики
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconЗакон України «Про інформацію» Закон України «Про інформацію» Закон України «Про доступ до публічної інформації» Постанова Кабміну
Постанова Кабміну від 04. 01. 02 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconІнформації з обмеженим доступом Службова інформація Указ Президента України від 05. 05. 11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Кабінету Міністрів України від 27. 11. 98 №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів,...
Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconУказ Президента України від 26. 07. 05 №1132/2005 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»

Постанова кму від 06. 03. 93 №166 реорганізовано в Державну інспекцію з контролю за цінами у складі Міністерства економіки України. Указ Президента України від 15. 12. 99 №1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка