Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271


НазваHttp://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=271

 • На основі видання Американської бібліотечної асоціації

 • «Адвокасі для бібліотек у складних економічних умовах»

 • Advocating in a Tough Economy:

 • http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advocacy/advocacyuniversity/toolkit/index.cfm

 • Перекладено з англійської мови та адаптовано до українських реалій

 • відділом структурного розвитку

 • представництва Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

 • Наукова редакція В.С. Пашкової.Відповідно до Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, референдумах, вільно вибирати та бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38).

 • Відповідно до Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, референдумах, вільно вибирати та бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38).

 • Громадяни України можуть об’єднуватися у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення своїх інтересів (політичних, економічних, культурних і т.і.).

 • Громадяни мають можливість направляти індивідуальні чи колективні звернення, а також особисто звертатися до органів влади і місцевого самоврядування.

 • Ст. 34 Конституції гарантує право на інформацію – право вільно збирати, зберігати, використовувати чи розповсюджувати інформацію.

 • Таким чином, існує достатньо законних підстав для того, щоб займатися адвокасі. А окремі закони визначають порядок реалізації прав і свобод.Цей закон зобов’язує органи державної влади і місцевого самоврядування інформувати про свою діяльність і прийняті рішення, а також створювати механізми, які забезпечують можливість громадян отримувати таку інформацію.

 • Цей закон зобов’язує органи державної влади і місцевого самоврядування інформувати про свою діяльність і прийняті рішення, а також створювати механізми, які забезпечують можливість громадян отримувати таку інформацію.

 • Існують такі механізми інформування:

 • публікація відомостей про діяльність і рішення в офіційних виданнях,

 • розповсюдження інформації через інформагентства (брифінги, прес-конференції, мережеві повідомлення, розсилки новин),

 • розповсюдження інформації під час виступів посадових осіб (в опублікованих стенограмах і зверненнях),

 • донесення інформації до зацікавлених осіб усно чи в письмовій формі.

 • Органи законодавчої, виконавчої та судової влади і посадові особи зобов’язані надавати інформацію про свою діяльність письмово та усно, в тому числі по телефону (ст. 32).Сайт Президента України www.president.gov.ua

 • Сайт Президента України www.president.gov.ua

 • Сайт Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua/

 • Портал Кабінету Міністрів України з посиланнями на сайти міністерств та відомств http://www.kmu.gov.ua/control/

 • База всіх законодавчих актів України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgiСайти галузевих міністерств

 • Сайти галузевих міністерств

 • Офіційні сайти облдержадміністрацій

 • Сайти органів місцевого самоврядуванняДоступ до відкритої інформації може забезпечуватись шляхом запитів.

 • Доступ до відкритої інформації може забезпечуватись шляхом запитів.

 • Запит може бути індивідуальним чи колективним. Він подається у письмовій формі та містить прізвище, ім’я, по батькові, адресу для направлення відповіді, а також власне опис необхідних відомостей чи документа.

 • Термін надання інформації на ваш запит не повинен перевищувати одного місяця з моменту його подачі. Про відмову у задоволенні запиту вам повинні повідомити протягом 10 днів.

 • У разі відмови у письмовій формі повинні бути вказані дата відмови, вмотивована підстава відмови, а також ім’я посадової особи, яка направила відмову.

 • У повідомленні про відстрочку надання інформації на ваш запит повинні бути вказані причини, з яких вам не можуть надати відповідь у визначений законом термін, а також термін, коли можна очікувати відповідь. У вас є можливість опротестувати відмову чи повідомлення про відстрочку згідно зі ст. 35 Закону «Про інформацію».У вашому запиті на отримання інформації зазначте, що ви робите це відповідно до ст. 32 Закону «Про інформацію» і що ви просите надати відповідь у строки, встановлені ст. 33 цього Закону, тобто не пізніше одного місяця після отримання держустановою запиту.

 • У вашому запиті на отримання інформації зазначте, що ви робите це відповідно до ст. 32 Закону «Про інформацію» і що ви просите надати відповідь у строки, встановлені ст. 33 цього Закону, тобто не пізніше одного місяця після отримання держустановою запиту.

 • Днем отримання запиту вважається дата, коли ваш лист зареєстрований як вхідна кореспонденція у закладі, до якого ви звертаєтесь. Якщо ви принесли листа особисто, запитайте у секретаря реєстраційний номер, присвоєний вашому запиту, для подальших посилань.

 • Досить часто офіційні відповіді на запити потрібні не так для отримання інформації, як для отримання можливості посилатися на офіційне джерело і використовувати його в кампаніях з адвокасі.Закон України «Про звернення громадян» (ст. 3) визначає три типи звернень:

 • Закон України «Про звернення громадян» (ст. 3) визначає три типи звернень:

 • пропозиції (зауваження),

 • заяви (клопотання, прохання про сприяння чи повідомлення про порушення),

 • скарги (прохання про відновлення порушених прав чи інтересів).

 • Усі звернення повинні бути підписані.

 • Анонімні звернення (без зазначення місця проживання, без підписів, а також ті, з яких неможливо

 • встановити авторство) не розглядаються. Якщо питання, з яких ви звертаєтесь, не відповідають

 • повноваженням і компетенції тієї установи, до якої ви звернулись, звернення пересилається протягом

 • п'яти днів у відповідний заклад чи до посадової особи, в чиїй компетенції знаходиться вирішення

 • вашого питання. Ви можете зробити усне звернення під час особистого прийому у посадової особи.

 • Терміни відповіді, як і у випадку із запитами, – один місяць, якщо питання не вимагає додаткового

 • вивчення. Про потребу додаткового вивчення вам повинні повідомити не пізніше 15 днів від дати

 • реєстрації звернення. У будь-якому випадку, строк розгляду і надання відповіді не повинен

 • перевищувати 45 днів. На відміну від інформаційного запиту, звернення громадян розглядаються

 • безкоштовно. Пам’ятайте, що за порушення законодавства про звернення громадян посадові особи

 • несуть адміністративну і кримінальну відповідальність. Нагляд за дотриманням законодавства

 • здійснює прокуратура.Ще одна підстава для адвокасі – Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» від 31 липня 2004 р. № 854/2004.

 • Ще одна підстава для адвокасі – Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» від 31 липня 2004 р. № 854/2004.

 • Цей Указ доручає Кабінету Міністрів України розробити порядок проведення консультацій з громадськістю, створити громадські ради при центральних і місцевих органах виконавчої влади. Для участі громадян рекомендується заснувати консультативні та дорадчі органи.

 • На виконання цього Указу Кабінет Міністрів України прийняв Постанову (від 15 жовтня 2004 р. № 1378) «Окремі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики», у якій визначено порядок проведення консультацій з громадськістю.Наприклад, на сайті Міністерства культури і туризму України розміщено проект «Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 роки» http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/129791

 • Наприклад, на сайті Міністерства культури і туризму України розміщено проект «Концепції Державної цільової програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 роки» http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/129791

 • Документ містить положення, які стосуються як безпосередньо бібліотек, так і роботи, яка може здійснюватися за їх допомогою:Указом Кабінету Міністрів України «Окремі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» (від 15 жовтня 2004 р.у № 1378) визначено форми консультацій з громадськістю:

 • Указом Кабінету Міністрів України «Окремі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» (від 15 жовтня 2004 р.у № 1378) визначено форми консультацій з громадськістю:

 • громадське обговорення (конференція, круглий стіл, збори, зустрічі, теле- і радіодебати, інтерв’ю, гарячі телефонні лінії, інтернет-конференції);

 • вивчення громадської думки (соціологічні дослідження, впровадження спеціальних рубрик у ЗМІ, експрес-аналізи коментарів, відгуків, матеріалів, аналіз та узагальнення пропозицій, висловлених у зверненнях громадян).

 • Майте на увазі всі ці форми донесення вашої думки та використовуйте їх для захисту ваших інтересів.Діяльність бібліотек в Україні регулюється Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», який введено в дію Постановою Верховної Ради N 33/95-ВР від 27.01.1995.

 • Діяльність бібліотек в Україні регулюється Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», який введено в дію Постановою Верховної Ради N 33/95-ВР від 27.01.1995.

 • Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Він гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках. У 2000 р.і були прийняті у першому читанні зміни до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (№ 3077 від 28.08.2008). На сайті Верховної Ради є порівняльна таблиця чинного і пропонованого законів http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33167 ).

 • Сайт вказує відповідальних за доопрацювання Закону: Комітет з питань культури і духовності, Комітет з питань бюджету, Комітет з питань європейської інтеграції. Це адресати ваших звернень чи запитів.

 • Візьміть участь у розгляді цього нормативного акту. Адже ви – ті, хто безпосередньо працює в бібліотеках, – найкращі експерти з цих питань.

 • Подбайте, щоби були захищені права та інтереси ваших читачів!Корисна інформація нормативно-правового і регуляторного характеру також міститься на сайті Української бібліотечної асоціації.

 • Корисна інформація нормативно-правового і регуляторного характеру також міститься на сайті Української бібліотечної асоціації.

 • З міжнародними практиками можна ознайомитись на сайтах Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA – International Federation of Library Associations, http://www.ifla.org/

 • та Американської бібліотечної асоціації (ALA – American Library Association, http://ala.org/У світі, в якому знання є силою, бібліотеки роблять усіх сильнішими.

 • У світі, в якому знання є силою, бібліотеки роблять усіх сильнішими.

 • Бібліотеки об’єднують людей та ідеї. Уявіть бібліотеку вітальною кімнатою вашої громади.

 • Бібліотеки унікальні. Де ще ви можете мати доступ до практично будь-якої інформації, що міститься на CD, DVD, у мережі Інтернет або на папері? До того ж, де ще надаються індивідуалізовані послуги та допомога у пошуку інформації?

 • Бібліотеки стирають розмежувальну лінію між тими, хто має доступ до інформації, та тими, хто його не має. Це, в першу чергу, стосується найменш забезпечених родин, в яких немає персонального комп’ютера.Багато бібліотек можуть бути єдиним джерелом безкоштовного доступу до комп’ютера та мережі Інтернет, і це положення особливо актуальне для сільських бібліотек.

 • Багато бібліотек можуть бути єдиним джерелом безкоштовного доступу до комп’ютера та мережі Інтернет, і це положення особливо актуальне для сільських бібліотек.

 • Бібліотеки не тільки надають доступ до комп’ютера, вони також пропонують послуги професійних бібліотекарів, які допомагають відвідувачам навчитися користуватися мережею Інтернет і швидко знаходити необхідну інформацію. Якщо пошукова система Google пропонує 50,000 варіантів відповіді на запит, бібліотекар може допомогти знайти саме ту єдину відповідь, яка дійсно потрібна користувачу.

 • Бібліотеки гармонізують життя суспільства. Вони пропонують вільний доступ до знання для всіх і надають можливості вдосконалюватися кожному.

 • Бібліотеки і бібліотекарі забезпечують безкоштовний доступ до інформації на рівній основі для людей усіх вікових категорій і соціальних верств – у школах, університетах та інших навчальних закладах, у великих і малих громадах. Бібліотеки доступні скрізь і для кожного.Схожі:

Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconHttp://www t de/index php http://www t de/index php

Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Зно-2011 з біології І хімії та обговорити особливості проведення зно-2012; визначити основні вимоги до рівня підготовки
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (затверджено Міністерством освіти...
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 09 серпня 2011 року №946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних...
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Наказ мону від 26 липня 2010 року №833 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconЦентр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua
Оцінка роботи депутатського складу Луцької міської ради розклад сил у раді; попередні результати роботи
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconЦентр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua
Абсолютна більшість експертів призначення Бориса Клімчука головою ода відзначили як прогнозований крок центральної влади, що слугуватиме...
Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconHttp://www marcprensky com

Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconHttp://www uchportal ua http://www uchportal ua

Http://www uba org ua/htdocs/modules/news/article php?storyid=271 iconWww kievtest org ua www kievtest org ua


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка