Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації»


НазваХарківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииХарківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації»

 • Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації»

розроблення алгоритму корекційної діяльності та моделі корекційної діяльності за результатами державної атестації навчальних закладів на рівні В(У)О;

 • розроблення алгоритму корекційної діяльності та моделі корекційної діяльності за результатами державної атестації навчальних закладів на рівні В(У)О;

 • створення структурно-функціональної моделі внутрішньої та зовнішньої мережної взаємодії з корекційної діяльності (система роботи з корекційної діяльності в межах Харківського регіону);

 • узагальнення досвіду роботи з корекційної діяльності та підготовка добірки матеріалів до методичного посібника з корекційної діяльності.   • для відповідальних за державну атестацію навчальних закладів В(У)О
   • «Стан корекційної діяльності навчальних закладів як фактор підвищення якості навчально-виховного процесу в післяатестаційний період» (щорічна аналітична нарада-семінар, грудень 2008-2010рр.).
   • для завідувачів Р(М)М(Ц) «Організаційно-методичне забезпечення корекційної діяльності навчальних закладів за результатами державної атестації у післяатестаційний період» (доповідь в межах семінару, листопад 2011).
   • для відповідальних за державну атестацію навчальних закладів В(У)О та керівників навчальних закладів «Організаційно-методичні аспекти державної атестації навчальних закладів та здійснення корекційної діяльності у післяатестаційний період за результатами державної атестації» (в межах ДАРів, 7 виїздів).
4. Підготовлено до друку методичну збірку “Корекційна діяльість у післяатестаційний період як форма підвищення якості навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (науково-методичні та організаційні аспекти)”.

 • 4. Підготовлено до друку методичну збірку “Корекційна діяльість у післяатестаційний період як форма підвищення якості навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (науково-методичні та організаційні аспекти)”.

 • 5. Проаналізовано:

 • корекційні карти 401 навчального закладу, що були спільно складені навчальним закладом та районними (міськими) відділами (управліннями) освіти за наслідками державної атестації та додавались до атестаційної справи навчального закладу;

 • матеріали, що надійшли від районів про виконання корекційних заходів;

 • плани районних (міських) методичних кабінетів (центрів);

 • матеріали за результатами виїздів методистів КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у межах ДАРів протягом 2009-2011 років. • За результатами аналізу вищезазначених матеріалів були виявлені

 • наступні проблеми загального характеру.

 • Як правило:

 • корекційна діяльність здійснюється на достатньому рівні тільки в перший рік після проходження державної атестації навчальними закладами;

 • методична робота на рівні Р(М)МК(Ц), Р(М)МО, ШМО планується без урахування результатів державної атестації навчальних закладів району (міста), відсутня єдина система методичних заходів з корекційної діяльності;

 • інформація про виконання корекційних заходів узагальнюється лише по окремим закладам, а не по району (місту) в цілому;

 • результати корекційної діяльності на рівні району (міста) не оприлюднюються.На рівні навчальних закладів залишаються проблеми, що стосуються змістовної складової корекційної діяльності, а саме:

 • На рівні навчальних закладів залишаються проблеми, що стосуються змістовної складової корекційної діяльності, а саме:

 • низький рівень якості написання протоколу самоаналізу (не відстежуються чіткі логічні зв’язки між результатами роботи

 • закладу, процесами, з яких вони випливають (що забезпечили їх отримання) та умовами (факторами, ресурсами), що забезпечують ту чи іншу якість цих процесів);

 • корекційна діяльність планується без окреслення чітких заходів та очікуваних результатів (загальні формулювання які допускаються „Удосконалити ...”, „Активізувати ...”, „Сприяти...”, не несуть змістовного розуміння того, які заходи будуть проводитися в навчальному закладі);

 • уявлення та розуміння виконавців корекційних заходів (про процеси, методики, технології) обмежені, будуються тільки на досягнутих результатах та власному досвіді, і таким чином стає не можливим внесення актуальних коректив, формулювання актуальних очікуваних результатів, критеріїв оцінювання та здійснення необхідних системних змін.Центром атестації спільно з членами тимчасового творчого колективу було підготовлено проект програми «Підвищення якості освіти шляхом здійснення корекційної діяльність навчальних закладів Харківської області за результатами державної атестації в післяатестаційний період».

 • Центром атестації спільно з членами тимчасового творчого колективу було підготовлено проект програми «Підвищення якості освіти шляхом здійснення корекційної діяльність навчальних закладів Харківської області за результатами державної атестації в післяатестаційний період».

 • Програма містить завдання з корекційної діяльності на 2012-2014 роки.

 • У програмі запропонована система роботи з корекційної діяльності на рівні В(У)О, методичних служб різних рівнів та навчальних закладів, базується на практичному досвіді окремих районів та навчальних закладів.

 • Обговорення програми відбулося у межах Інтернет-семінару за темою “Планування та реалізація корекційної діяльності в навчальних закладах за результатами державної атестації в післяатестаційний період” 22 листопада 2011 року.Завдання:

 • Завдання:

 • Здійснення корекційних заходів, спрямованих на підвищення якості навчання учнів за результатами державної атестації.

 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, удосконалення форм і методів їх навчання.

 • Підвищення рівня діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), районних (міських) та шкільних методичних об’єднань учителів.Аналізувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) за звітний період.

 • Аналізувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) за звітний період.

 • Створити дієву системи роботи щодо співпраці навчального закладу, методичних служб та В(У)О з корекційної діяльності.

 • Забезпечити якісне планування, організацію та контроль за виконанням корекційних заходів у навчальних закладах району (міста).

 • Узагальнювати результати здійснення корекційної діяльності в післяатестаційний період.Враховувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) під час складання плану методичних заходів.

 • Враховувати результати державної атестації навчальних закладів району (міста) під час складання плану методичних заходів.

 • Аналізувати плани роботи районних методичних об’єднань, шкільних методичних кабінетів, шкільних методичних об’єднань та надавати рекомендації щодо планування діяльності з урахуванням корекційних заходів за результатами державної атестації навчальних закладів району (міста).3.Виявляти рівень професійної компетентності керівного складу навчальних закладів з корекційної діяльності шляхом анкетування та діагностування.

 • 3.Виявляти рівень професійної компетентності керівного складу навчальних закладів з корекційної діяльності шляхом анкетування та діагностування.

 • 4.Під час складання заявки на курси підвищення кваліфікації та спецкурси, (керівних та педагогічних кадрів) враховувати результати атестаційної експертизи за напрямом “Кадрова політика”.

 • 5.Забезпечити якісне методичне супроводження виконання заходів, що ввійшли до корекційних карт та узагальнення результатів проведеної роботи.6.Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів (враховувати результати контрольних робіт у межах атестації навчального закладу, державної підсумкової

 • 6.Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів (враховувати результати контрольних робіт у межах атестації навчального закладу, державної підсумкової

 • атестації, стану викладання окремих предметів та показники кадрового забезпечення).

 • 7.Узагальнювати та поширювати досвід роботи навчальних закладів з корекційної діяльності у післяатестаційний період на районному (міському) рівні.1.Забезпечити якісне планування (перспективне, річне та поточне), організацію та здійснення корекційних заходів.

 • 1.Забезпечити якісне планування (перспективне, річне та поточне), організацію та здійснення корекційних заходів.

 • 2.Проводити тиждень корекційної діяльності

 • (Адміністрація навчального закладу самостійно визначається з переліком заходів, що будуть проводитися в межах тижня для забезпечення виконання корекційної програми).1.Оновлювати базу даних результатів державної атестації навчальних закладів та забезпечити проведення моніторингу результатів корекційної діяльності.

 • 1.Оновлювати базу даних результатів державної атестації навчальних закладів та забезпечити проведення моніторингу результатів корекційної діяльності.

 • 2.Аналізувати плани роботи районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо стану врахування корекційної діяльності.

 • 3.Вивчати зміст, форми роботи та якість методичного супроводження районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) корекційної роботи в окремих навчальних закладах та в районі (місті) у цілому в післяатестаційний період. • 4.Проводити наради-семінару з метою оприлюднення результатів корекційної діяльності

 • 5.Узагальнювати досвід роботи з корекційної діяльності (навчальних закладів, методичних служб В(У)О) та проводити практичні семінари з метою його розповсюдження на рівні області.

 • 6.Розробляти методичні рекомендації, спрямовані на підвищення якості корекційної діяльності навчальних закладів.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Схожі:

Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconВиконання плану протягом 2003-2011 років Засідання Регіональної експертної ради у 2011 році Не були атестовані протягом 2011 року
«Про порядок проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconДля випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
Випускники навчальних закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового,...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconСтворити умови для реалізації заходів у межах соціального проекту «Стимул»
Провести попередню роботу щодо впровадження проекту «Стимул», активізувати виховні можливості педагогів району, ініціювати соціальну...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconПовна ремісія (протягом не менше як 1 місяця): Повна ремісія
Початковий II. Період розпалу хвороби III. Період ремісії IV. Період загострення (рецидив) V. Термінальний період
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconУдосконалення епд взаємодії фпк та методичних служб регіону
Спрямування навчального процесу на збільшення освітніх потреб слухачів та орієнтування педагогічних працівників у подальшому навчанні...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconПоложення про психологічну службу в системі освіти України (затверджено наказом мону від 02. 07. 2009р. №616); Наказ мону від 19. 06. 2008 р. №54 «Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.»
Шкільне середовище впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconІнформація про історію закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації Перелік випускників останніх п’яти років
Матеріали підготовлені на підставі нормативних документів Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconПідсумки організації та проведення державної атестації навчальних закладів Харківської області у 2010 році та завдання на 2011 рік Г.
Підсумки організації та проведення державної атестації навчальних закладів Харківської області у 2010 році та завдання на 2011 рік...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconМетодичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної атестації знз татаринов М. В. завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Про результативність проведення експертних контрольних робіт І методичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної...
Харківського регіону у післяатестаційний період забезпечувався протягом 2008-2011 років в межах реалізації програмно-цільового проекту «Корекційна діяльність закладів освіти в міжатестаційний період за результатами державної атестації» iconОрганізація самоосвіти педагогічних працівників у міжатестаційний період
Виходячи з умов запровадження в навчальних програмах та стандартах компетентнісної освіти, вітчизняні заклади післядипломної педагогічної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка