Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток»


НазваЗакон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Нова державна регіональна політика: окремі аспекти

 • Анатолій Ткачук

 • Інститут громадянського суспільства

 • 18 листопада 2010


Закони

 • N 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.;

 • № 2856-ІV від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів»;

 • №1621-IV від 18.03.2004 р. «Про державні цільові програми» ;

 • №1602-III від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України»;

 • № 1699-III від 20.04.2000 р. «Про планування і забудову територій»;

 • №3059-III від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території України».Іноземний досвід

 • Польща , Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку»

 • Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії»

 • Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток»

 • Угорщина, «Про регіональний розвиток та планування землекористування»

 • ПОСТАНОВА (ЄС) № 1080/2006 від 5 липня 2006 р. „Про Європейський фонд регіонального розвитку та скасування Постанови (ЄС) № 1783/1999”Регіональні столиціЛогіка реалізації державної регіональної політики (ДРП)

 • Аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики;

 • Розробка стратегій, програм, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави та регіонів ;

 • Моніторинг виконання заходів, одержання результатів та досягнення впливу – розробка на цій основі державного реагування;

 • Впровадження заходів державного реагування.Мета через цілі

 • Цілі державної регіональної політики:

  • створення умов для збалансованого розвитку регіонів;
  • інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, економічному, інформаційному та культурному просторі;
  • ефективного використання потенціалу регіонів з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей;
  • підвищення конкурентноздатності регіонів.


Система документів державної регіональної політикиСистема документів державної регіональної політики (продовження)

 • Державна стратегія регіонального розвитку (стратегії регіонального розвитку) розробляється на строк сім років, з синхронізацією цього строку із відповідними семирічними бюджетними періодами Європейського Союзу та визначає:

  • пріоритети, основні цілі та напрями регіонального розвитку;
  • пріоритети міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
  • заходи з підвищення конкурентоспроможності;
  • механізми її реалізації;
  • систему моніторингу її реалізації.
 • Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку та стратегій регіонального розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів їх реалізації, що містять конкретні програми та проекти.Інституційні інструменти реалізації державної регіональної політикиАгенція регіонального розвитку

 • Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що створюється на засадах партнерства між державним, приватним та неурядовим секторами та:

  • розробляє за власною ініціативою або за дорученням Стратегії розвитку регіону та плану її реалізації;
  • здійснює попередній відбір програм і проектів регіонального розвитку;
  • забезпечує реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, зокрема тих, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку;
  • організовує заходи з залучення інвестицій в економіку регіону;
  • організовує навчання та надає консультаційну допомогу з питань регіонального розвитку тощо.
 • У кожному регіоні може бути створена і функціонувати лише одна Агенція регіонального розвитку у розумінні закону.Новий інструмент фінансування: Державний фонд регіонального розвитку. Для чого?

 • Проблема впровадження “справедливого” розподілу податків між регіонами.

 • Державні субвенції не мають концентрованого характеру, “розмащуються” по всіх регіонах.

 • Угоди регіонального розвитку не мають чітких параметрів зростання спроможності регіону та гарантованого фінансування.

 • Бюджетне фінансування, розраховане на рік, що не прийнятно для довготривалих проектів тощо.Державний фонд регіонального розвитку: Функціонування

 • Формування коштів за рахунок:

  • п'яти відсотків від податку на прибуток підприємств за винятком підприємств комунальної власності, що надходить до Державного бюджету України;
  • міжнародної допомоги та інших договорів;
  • благодійних внесків та добровільних пожертвувань;
  • коштів позик;
  • повернених коштів та отриманих доходів тощо.
 • Фінансування на принципах:

  • відповідності системі документів державної регіональної політики;
  • конкурсного відбору з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
  • ефективності використання залучених ресурсів;
  • майбутньої самодостатності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти Державного фонду регіонального розвитку;
  • адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування.


Державний фонд регіонального розвитку: Функціонування (продовження)Засади моніторингу реалізації державної регіональної політики

 • Моніторинг реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, виконання заходів з відстеження, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу;

 • Конкретний перелік індикаторів визначається Методикою проведення моніторингу, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

 • З метою забезпечення моніторингу кожний нормативно-правовий акт у сфері регіональної політики повинен містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.Два проекти з різними підходами

 • № 6462 від 01.06.2010 р. від Народних депутатів України . А. Матвієнка, М. Мартиненка, М. Трайдука, В. Баранова “Про засади державної регіональної політики”

 • Проект МРБ “Про основи державної регіональної політики” • Прийняття функціонального закону “Про засади державної регіональної політики” (або двох законів: про основи ДРП та про регіональний розвиток)

 • перегляд та взаємоузгодження таких законів, як :

 • № 2856-ІV від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів»;

 • №1621-IV від 18.03.2004 р. «Про державні цільові програми» ;

 • №1602-III від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України».Дякую за увагу

 • Прошу надсилати пропозиції на адресу:

 • taf@csi.org.uaСхожі:

Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconСталий регіональний розвиток: Сталий регіональний розвиток
Зрозуміла система планування регіонального розвитку та сфокусовані планувальні документи (стратегії, операційні плани, програми)
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Закон України"Про вищу освіту" Закон України"Про фізичну культуру і спорт"
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України "Про альтернативні джерела енергії" Закон України "Про альтернативні види палива" Закон України "Про електроенергетику" Закон України "Про енергозбереження"
...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про охорону здоров'я», постанова
Кабінету Міністрів України від 22. 03. 2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон «Про принципи підтримки регіонального розвитку» Румунія, Закон «Про регіональний розвиток в Румунії» Словенія, Закон «Про збалансований регіональний розвиток» iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка