Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 21 листопада 2008 р., Луганськ


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності із СВ і ІSО 26000, чиї інтереси найбільш враховані в рамках партнерства, проблеми взаємовідносин;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із СВ і ІSО 26000 на регіональному і національному рівнях.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище на основі прозорої і етичної поведінки організації, яка:

 • допомагає сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства;

 • зважає на очікування зацікавлених сторін;

 • не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки

 • поширена в усій організації і практикується у відносинах організації (в рамках сфери свого впливу)

 • Керівництво із соціальної відповідальності (ISO 26000), версія 4.2ISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЛУГАНСЬК

 • дотримання законодавства, в т.ч. законодавства про працю, екологію;

 • відповідальність організації в екологічній сфері;

 • захист прав людини;

 • наслідки діяльності організацій для сталого розвитку суспільства (міжнародне розуміння СВ!!!);

 • відповідальність організації у сфері фінансів, боротьба з корупцією;

 • відповідальність перед суспільством.ПРАКТИКА КСВ: ЛУГАНСЬК

 • права людини - дотримання законодавства про працю, права на освіту;

 • екологічні питання - застосування екологічно безпечних технологій та екологічної якості продукції;

 • практики чесного ведення бізнесу - дотримання вимог податкового законодавства, боротьби з корупцією, отримання „чистих доходів”;

 • питання споживачів - встановлення контролю за якістю обслуговування та послуг;

 • організаційне управління - запровадження методів керівництва;

 • трудові практики - боротьба із примусовою працею.ПРАКТИКА КСВ: ЛУГАНСЬК

 • Жодна з опитаних організацій не запроваджує такий компонент соціальної відповідальності як “соціальне залучення” і “соціальний розвиток”.

 • Опитані ототожнюють питання прав людини і трудові практики.ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ІЗ КСВ

 • практика укладання соціальних угод між великими підприємствами та органами влади (досвід ДТЕК: уклала соціальні угоди з міською владою 7 міст і 2 районів; ООО „ТНК-ВР КОММЕРС”, соціальна угода ООО „Краснодонвугілля”, угода про соціально-економічне партнерство ІСД.

 • Проекти: „Здоров’я матері і дитини” (Місія USAID, і ТНК – ВР в Україні та облдержадміністрацією), USAID: „Економічний розвиток міст” та „Посилення СВБ Луганського регіону шляхом розвитку соціального партнерства між бізнес структурами та НУО””.

 • Круглі столи; „Луганська область. Інвестиційні перспективи”, семінари для луганських журналістів,

 • Відзначення компаній в номінації „Соціальна відповідальність” та „Соціально відповідальний бізнес” під час святкування Дня підприємця (5.09.2008 р.).ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ

 • участь у тренінгах, семінарах, форумах, „круглих столах” ;

 • засоби масової інформації, в т.ч. Інтернет – ресурси;

 • спеціальна література.ЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • підтримки персоналу,

 • соціальної відповідальності в питаннях охорони здоров’я,

 • фінансового контролю,

 • питань соціальної справедливості.ТРЕНІНГИРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІЛУГАНСЬК: ВРАХОВАНІ ІНТЕРЕСИ

 • Громадських організацій;

 • Бізнес-компаній, організацій споживачів;

 • органів державної влади, профспілок, дослідницьких інститутів.

 • ______________________

 • Опитані організації враховують інтереси тих груп зацікавлених сторін, до якої вони самі і належать.

 • Також, дані свідчать про недостатньо розвинуті соціальні зв’язки між групами зацікавлених сторін.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ

 • проблеми дотримання законодавства,

 • підготовки і перепідготовки персоналу,

 • недотримання керівниками організацій принципів соціальної відповідальності,

 • відсутність інформації,

 • нерозуміння необхідності

 • у професійному зростанні персоналу

 • робота „по старинке”.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках створення робочих груп, комісій/рад при обласних державних адміністраціях;

 • (обов’язкова участь представників облдержадміністрацій,

 • проведення масштабної інформаційної кампанії,

 • розробки і запровадження

 • ефективного механізми

 • виконання рішень,

 • залучення до роботи людей,

 • які мають досвід коаліційної діяльності.РОБОЧА ГРУПА: СКЛАД

 • представники облдержадміністрації,

 • профспілки, вищі навчальні заклади, малий бізнес;

 • молодіжні громадські організації

 • підприємства:

 • Луганській тепловозобудівельний завод, ТНК, банк Аваль, Надра, Ощадбанк, розважальні центри.КОМПЕТЕНЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 • підготовка і розгляд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань розвитку соціальної відповідальності, обмін досвідом, думками щодо проблем і перспектив впровадження соціальної відповідальності в регіоні і країні;

 • взаємодія з міжнародними, національними та регіональними організаціями з питань розвитку соціальної відповідальності;

 • підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією, охорони навколишнього середовища, розвитку соціального партнерства;

 • популяризація практик впровадження соціальної відповідальності.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • широка просвітницька кампанію: тренінги, семінари, круглі столи;

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовження серії семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів – рейтингування.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами

 • зацікавлених сторін можлива і в рамках

 • створення робочих груп при ВНЗРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани ВУЗів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 21 листопада 2008 р., ЛуганськСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconФормувати екологічну культуру учнів Формувати екологічну культуру учнів
Розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconАхім Штайнер
Не служить вона й альтернативою сталому розвитку. Швидше, це засіб реалізації курсу на такий розвиток на національному, регіональному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка