Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності ”,

 • 02 грудня 2008 р., Донецьк


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності із СВ і ІSО 26000, чиї інтереси найбільш враховані в рамках партнерства, проблеми взаємовідносин;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із СВ і ІSО 26000 на регіональному і національному рівнях.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище на основі прозорої і етичної поведінки організації, яка:

 • допомагає сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства;

 • зважає на очікування зацікавлених сторін;

 • не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки

 • поширена в усій організації і практикується у відносинах організації (в рамках сфери свого впливу)

 • Керівництво із соціальної відповідальності (ISO 26000), версія 4.2ISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ДОНЕЦЬК

 • відповідальність перед суспільством;

 • розвиток соціального партнерства і соціальної культури;

 • захист соціальних прав і гарантій.

 • Різниця у сприйнятті соціальної відповідальності між групами стейкхолдерів практично відсутня. Так, тільки профспілки зазначили, що соціальна відповідальність це відповідальність роботодавця за працівника та захист соціальних прав і гарантій працівників з боку роботодавців, тобто їм притаманне розуміння соціальної відповідальності як відповідальності роботодавців.ПРАКТИКА КСВ: ДОНЕЦЬК

 • права людини (переважно через колективні договори та контролем за їх дотриманням та регіональні угоди );

 • трудові практики (переважно через колективні договори та регіональні угоди; працевлаштування інвалідів);

 • питання споживачів (шляхом встановлення партнерських домовленостей, введення діалогу та встановлення домовленостей з органами влади та контролем за дотриманням якістю наданих послуг та продукції);

 • практики чесного введення бізнесу (шляхом підписання Меморандуму соціальної відповідальності, проведення тренінгів, семінарів);

 • соціальне залучення і соціальний розвиток (шляхом реалізації різноманітних програм соціально-економічного розвитку, розвитку соціального партнерства, дотриманням регіональної угоди тощо);

 • організаційне управління (через створення системи управління, створення робочої комісії);

 • екологічні питання (через запровадження системи „Зелений офіс”, дотриманням колективного договору та регіональної угоди, отримання міжнародного сертифікату з екології).ПРАКТИКА КСВ: ДОНЕЦЬК

 • впровадження основних компонентів соціальної відповідальності в області знаходиться на вищому рівні, ніж в середньому по вибірці.

 • Так, 11 із 12 опитних або 93% опитаних впроваджують такий компонент як права людини (середній по вибірці дослідження показник - 71%), 83% - соціальне залучення і соціальний розвиток ” (середній по вибірці показник 58%), 75% - організаційне управління” (по вибірці - 45%), 75% - екологічні питання (по вибірці – 48%), 83% - трудові практики ” (по вибірці – 46,5%), 83% - питання споживачів ” (по вибірці - 43%), 83% - практики чесного введення бізнесу ” (по вибірці - 40,5%).ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ ІЗ КСВ

 • Регіональна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області до 2010 року містить положення стосовно підвищення соціальної відповідальності бізнесу та кваліфікації підприємців. Крім того, за ініціативи обласної ради створена робоча група з розробки регіональної політики у сфері соціального діалогу влади і бізнесу та популяризації корпоративної соціальної відповідальності. Проте, подібні ініціативи висувають не тільки органи державної влади, а і представники великого бізнесу. Так, у березні 2008 р. Донбаська паливо - енергетична компанія та представники органів місцевого самоврядування тих районів і міст, де розташовані підприємства компанії підписали Декларацію соціального партнерства. Декларація містить цілі, принципи і форми взаємодії у соціальній сфері між компанією, місцевою владою та громадськістю. Для стратегічної координації і підвищення ефективності соціального партнерства створена Координаційний комітет соціального партнерства.ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ

 • участь у тренінгах, семінарах, форумах, „круглих столах” ;

 • засоби масової інформації, в т.ч. Інтернет – ресурси;

 • спеціальна література.ЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • підтримки персоналу,

 • соціальної відповідальності в питаннях охорони здоров’я,

 • фінансового контролю,

 • питань соціальної справедливості.ТРЕНІНГИРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІДОНЕЦЬК: ВРАХОВАНІ ІНТЕРЕСИ

 • бізнес-кампаній, органів державної влади, профспілок, організацій споживачів (11 відповідей) ;

 • громадських організацій (10 відповідей),

 • дослідницьких організацій (8 відповідей).

 • Наведені відповіді свідчать про розгалужені соціальні зв’язки між всіма основними групами зацікавлених сторін в регіоніПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ

 • у органів державної влади: недостатньо налагоджений механізм партнерських взаємовідносин, недовіра до органів влади, недостатня роль профспілок, невиконання прийнятих рішень ;

 • у громадських організацій: ігнорування громадських організацій з боку органів державної влади, корумпованість органів влади,недовіра до громадських організацій

 • у дослідницьких організацій: невиконання договірних зобов’язань,недосконалість законодавчої бази, недостатня інформованість в питань корпоративної соціальної відповідальності, недостатня інформованість стосовно системи управління якістю вищою освітою.;

 • у профспілок: малий бізнес відсторонився від вирішення соціальних проблем, невиконання зобов’язань, відсутність цілісної бізнесової структури (об’єднання роботодавців).

 • у організацій споживачів: недовіра з боку органів влади, ігнорування з боку бізнесових структур, невиконання взятих зобов’язань, порушення договірних угод.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках створення і роботи робочих груп, в рамках діяльності комісій/рад при обласних державних адміністраціях, в рамках організації і проведенні круглих столів ”, форумів, робочих зустрічей тощо і не запропонували жодної іншої форми об’єднання.

 • На думку опитаних, всі організації, які цікавляться і впроваджують принципи соціальної відповідальності можуть увійти до складу цих робочих груп/комісій або рад. Опитані були єдині також у визначені кола питань, які можуть вирішувати ці робочі групи/комісії, ради та у визначенні їх компетенціїРОБОЧА ГРУПА: СКЛАД

 • представники облдержадміністрації,

 • профспілки, вищі навчальні заклади, малий бізнес;

 • молодіжні громадські організації

 • підприємства:?КОМПЕТЕНЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 • підготовка і розгляд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань розвитку соціальної відповідальності, обмін досвідом, думками щодо проблем і перспектив впровадження соціальної відповідальності в регіоні і країні;

 • взаємодія з міжнародними, національними та регіональними організаціями з питань розвитку соціальної відповідальності;

 • підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією, охорони навколишнього середовища, розвитку соціального партнерства;

 • популяризація практик впровадження соціальної відповідальності.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • широка просвітницька кампанію: тренінги, семінари, круглі столи;

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовження серії семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів – рейтингування.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами

 • зацікавлених сторін можлива і в рамках

 • створення робочих груп при ВНЗРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани Вузів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 02 грудня 2008 р., ДонецькСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconФормувати екологічну культуру учнів Формувати екологічну культуру учнів
Розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconАхім Штайнер
Не служить вона й альтернативою сталому розвитку. Швидше, це засіб реалізації курсу на такий розвиток на національному, регіональному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка